RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

RI-Opac SucheTreffer: 41

Suchergebnisse

Deskriptoren: Pobóg-Lenartowicz, Anna (1959-)


1Artikel  Ksiazeta opolscy a miasta
Pobóg-Lenartowicz, Anna. (2012) - In: Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis Bd. 5 (2012) S. 33-41

2Sammelwerk  Klasztor w Kosciele sredniowiecznym i nowozytnym
Derwich, MarekPobóg-Lenartowicz, Anna [Hrsg.]. - Wroclaw [u.a.] (2010)

3Buchbeitrag  Prepozytura kanoników regularnych w Mstowie (do poczatku XVI w.)
Pobóg-Lenartowicz, Anna. (2010) - In: FS Marek Cetwinski S. 577-588

4Buchbeitrag  Wizytacje biskupie w klasztorze Kanoników. Regularnych NMP na Piasku we Wroclawiu w okresie sredniowiecza [Bischöfliche Visitationen im Chorherrenstift der Unseren Lieben Frau Maria auf dem Sande in Breslau im Mittelalter]
Pobóg-Lenartowicz, Anna. (2010) - In: Klasztor w Kosciele sredniowiecznym i nowozytnym S. 109-118, 119

5Buchbeitrag  Cystersi w polityce fundacyjnej ksiazat Górnego Slaska
Pobóg-Lenartowicz, Anna. (2009) - In: FS Kazimierz Bobowski S. 35-44

6Buchbeitrag  'Scivit namque: Non adinvencionibus novis, ses observantia veterum religionem stabiliri ...': Przyklad slaskich kanoników regularych
Pobóg-Lenartowicz, Anna. (2009) - In: Stare i nowe w sredniowieczu. Pomiedy innowacja a tradycja S. 401-409

7Buchbeitrag  Ksiazçta opolscy a klasztor Dominikanów w Opolu
Pobóg-Lenartowicz, Anna. (2008) - In: Sw. Jacek Odrowaz i dominikanie na Slasku S. 124-134

8Buchbeitrag  Recepcja kazaii Peregryna z Opola w klasztorach slaskich w swietle zachowanych zbiorow bibliotecznych
Pobóg-Lenartowicz, Anna. (2008) - In: Swiety Jacek i dziedzictwo dominikanskie S. 115-124

9Artikel  Nie tylko "causa Vortret": o wzajemnych kontaktach wroclawskich premonstratensów i kanoników regularnych w sredniowieczu
Pobóg-Lenartowicz, Anna. (2007) - In: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica Bd. 5 (2007) S. 98-109

10Buchbeitrag  Watki czeskie w kronikach slaskich kanoników regularnych
Pobóg-Lenartowicz, Anna. (2007) - In: Inter laurum et olivam S. 425-438

11Buchbeitrag  Mecenat artystyczny Piastów opolskich w sredniowieczu
Pobóg-Lenartowicz, Anna. (2007) - In: Piastowie slascy w kulturze i europejskich dziejach S. 50-65

12Buchbeitrag  Stan i perspektywy badan nad dominikanami w Polsce (ze szczególnym uwzglednieniem Slaska)
Pobóg-Lenartowicz, Anna. (2006) - In: Dzieje dominikanow w Polsce XIII - XVIII wiek. Historiografia i warsztat badawczy historyka S. 69-75

13Buchbeitrag  Elementy pismiennictwa pragmatycznego w tworczosci slaskich kanonikow regularnych w sredniowieczu
Pobóg-Lenartowicz, Anna. (2006) - In: Pismiennictwo pragmatyczne w Polsce do konca XVIII wieku na tle powszechnym S. 32-42

14Buchbeitrag  Kontakty Arnošta z Pardubic z Kosciolem polskim i slaskim [Contacts of Arnošt of Pardubice with the Polish and Silesian church]
Pobóg-Lenartowicz, Anna. (2005) - In: Arnošt z Pardubic (1297-1364). Osobnost - okruh - dedictvi S. 73-81

15Sammelwerk  Klasztor w panstwie sredniowiecznym i nowozytnym = De monasterio intra civitatem medii et recentioris aevi posito atque agente [Klöster im mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Staat]
Derwich, MarekPobóg-Lenartowicz, Anna [Hrsg.]. - Wroclaw [u.a.] (2005)

16Buchbeitrag  Ksiezniczki slaskie wobec slaskich klasztorów kanoników regularnych
Pobóg-Lenartowicz, Anna. (2005) - In: Klasztor w panstwie sredniowiecznym i nowozytnym S. 57-63

17Buchbeitrag  Kulturelle Vielfalt Schlesiens im Mittelalter
Pobóg-Lenartowicz, Anna. (2005) - In: Mitteleuropa. Geistige Grundlagen, Geschichte und Gegenwart, pädagogische Perspektiven S. 112-118

18Buchbeitrag  Obraz Slaska w sredniowiecznych zywotach swietej Jadwigi
Pobóg-Lenartowicz, Anna. (2004) - In: Cysterki w dziejach i kulturze ziem polskich S. 505-515

19Sammelwerk  Kult sw. Stanislawa na Slasku (1253 - 2002)
Pobóg-Lenartowicz, Anna [Hrsg.]. - Opole (2004)

20Buchbeitrag  Rozwój akcji osadniczej w ksiestwie opolsko-raciborskim w I polowie XIII wieku
Pobóg-Lenartowicz, AnnaDominiak, Wojciech. (2003) - In: Sacra Silenti provincia 800 lat dziedziczonego ksiestwa opolskiego (1202-2002) S. 145-155

RI-Opac SucheTreffer: 41