RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

RI-Opac SucheTreffer: 40

Suchergebnisse

Deskriptoren: Pysiak, Jerzy (1970-)


1Sammelwerk  À la rencontre de l'Autre au Moyen Âge: in memoriam Jacques le Goff: actes des premières Assises franco-polonaises d'histoire médiévale
Josserand, PhilippePysiak, Jerzy [Hrsg.]. - Rennes (2017)

2Sachtitel  [Bibliographie]
Pysiak, Jerzy. (2016)
http://uw.academia.edu/JPysiak

3Buchbeitrag  Gdzie jest swiety Dionizy? Kapetynsko-ratyzbonski spór o autentycznosc relikwii sw. Dionizego w roku 1053
Pysiak, Jerzy. (2016) - In: FS Jerzy Hauzinski S. 319-336

4Buchbeitrag  En Pologne, "c'est-à-dire nulle part
Pysiak, Jerzy. (2015) - In: Une autre histoire. Jacques Le Goff (1924-2014) S. 97-108

5Buchbeitrag  Mýtické origines gentium vo vcasnostredovekej Západnej Európe
Pysiak, Jerzy. (2015) - In: Symboly a mýty národov v stredoveku a novoveku 2 S. 18-27

6Buchbeitrag  Henryk Samsonowicz - szkic do portretu
Pysiak, Jerzy. (2014) - In: Samsonowicz, Studia z dziejów miast w sredniowieczu S. 341-350

7Buchbeitrag  Zagadkowe Senlis - "swiete miasto Kapetyngów"?
Pysiak, Jerzy. (2014) - In: Katedra, Ratusz, Dwór. Wielkie miasta a wladza a wladza swiecka i koscielna S. 201-222

8Sammelwerk  Spotkanie ze swiatem. Eseje o historii globalne
Boucheron, PatrickDelalande, N.. Pysiak, Jerzy [Hrsg.]. - Warszawa (2013)

9Buchbeitrag  Histoire mondiale - metoda czy idea? Relikwie jako globalny fenomen cywilizacji
Pysiak, Jerzy. (2013) - In: Spotkanie ze swiatem. Eseje o historii globalne S. 115-125

10Buchbeitrag  Les origines de la légende de la translation en Occident par Charlemagne des reliques de la Couronne d'épines
Pysiak, Jerzy. (2012) - In: Hagiographie, idéologie et politique au Moyen Âge en Occident S. 477-501

11Monographie  Król i Korona Cierniowa. Kult relikwii i swietych w kapetynskiej Francji
Pysiak, Jerzy. - Warszawa (2012)

12Artikel  Z legendarnej historii Karola Wielkiego: akwizgranski zywot sw. Karola Wielkiego (Biblioteka Narodowa II 12 511) na tle recepcji Iter Hierosolimitanum Karoli Magni w XII wieku
Pysiak, Jerzy. (2011) - In: Rocznik Biblioteki Narodowej Bd. 42 (2011) S. 231-272

13Sammelwerk  Europejczycy, Afrykanie i inni. Studia ofiarowane Profesorowi Michalowi Tymowskiemu
Nowak, B.Nagielski, MiroslawPysiak, Jerzy [Hrsg.]. - Warszawa (2011)

14Buchbeitrag  Epitafia karolinskie jako manifestacja programu ideowego renovatio imperii
Pysiak, Jerzy. (2011) - In: Antyk, prawda i falsz w sredniowieczu S. 271-278

15Artikel  Epitafia w spoleczenstwie karolinskim [Epitaphien in der karolingischen Geschichtsschreibung]
Pysiak, Jerzy. (2010) - In: Kwartalnik historyczny Bd. 117, 1 (2010) S. 39-48
http://www.academia.edu/28417088

16Sammelwerk  Swiat sredniowiecza. Studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi
Bartoszewicz, AgnieszkaMysliwski, GrzegorzPysiak, Jerzy [Bearb.]. - Warszawa (2010)

17Buchbeitrag  Polityczne aspekty kultu swietego Olafa i relikwii Korony Cierniowej w norweskim konflikcie gregorianskim (druga polowa XII - poczqtek XIV wieku)
Pysiak, Jerzy. (2010) - In: FS Henryk Samsonowicz (2010) S. 524-551

18Buchbeitrag  Wyprawa Karola Wielkiego na Wschód i cudowne uzdrawianie skrofulów przez króla Francji
Pysiak, Jerzy. (2009) - In: FS Roman Michalowski S. 215-233

19Buchbeitrag  Kult relikvií umucení Páne v ideologii královské vlády ve Francii a v Anglii ve 13. století: Ludvík Svatý a Jindrich III
Pysiak, Jerzy. (2009) - In: Kristova trnová koruna. Pariz, Sainte-Chapelle a dvorské umeni svatého Ludvika S. 209-234

20Buchbeitrag  Teatralizacja kultu relikwii w sredniowieczu
Pysiak, Jerzy. (2008) - In: Obrzed, teatr, ceremonial w dawnych kulturach S. 31-44

RI-Opac SucheTreffer: 40