RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,4 Millionen verzeichnete Werke

RI-Opac SucheTreffer: 1348

Suchergebnisse

Deskriptoren: Slowakei


1Artikel  Vleštovaná keramika z neskoroantickej pevnosti v Bratislave-Rusovciach [Burnished Ceramics from the Late Antique Fortlet in Bratislava-Rusovce]
Dragun, T.. (2018) - In: Zbornik Slovenského Národného Múzea. Archéológia Bd. 28 (2018) S. 279-286

2Sachtitel  [Bibliographie]
Zervan, Vratislav. - s.l. (2018)
https://oeaw.academia.edu/vratislavzervan

3Buchbeitrag  Art. Preßburg
Corsten, SeverinBohatcová, Mirjam. (2017) - In: Lexikon des gesamten Buchwesens online
https://referenceworks.brillonline.com/entries/lexikon-des-gesamten-buchwesens-online/preburg-COM_161044

4Buchbeitrag  Farnost sv. Vavrinca v kontexte stredovekej Bratislava (porovnanie archeologických a historických pramenov) [Parish of St. Lawrence in the Context of medieval Bratislava]
Simoncicova Koosova, Petra. (2017) - In: FS Veronika Plachá S. 213-225
https://www.academia.edu/31841864

5Buchbeitrag  La Tragedia del Novecento: l'Inferno di Giorgio Pressburger
Della Casa, Valentino. (2017) - In: Il Dante dei moderni. La Commedia dall'Ottocento a oggi S. 253-262

6Buchbeitrag  Vysledky archeologického vyskumu Starej radnice v Bratislave v rokoch 2008 - 2010 [Results of the archaeological excavation of the Old Town Hall in Bratislava in 2008-2010]
Musilová, Margaréta. (2017) - In: FS Veronika Plachá S. 197-212

7Buchbeitrag  Poznamky k vojenskym aspektom osidlenia zapadnej casti Bratislavskej brany vo vcasnom stredoveku [Notes on the military aspects of the settlement of the western part of the Bratislava Gate in the Early Middle Ages]
Turcan, Vladimir. (2017) - In: FS Veronika Plachá S. 125-130

8Sammelwerk  Sedem decénií Petra Romsauera: mimoriadne císlo casopisu venované životnému jubileu prof. Petra Romsauera
Pažinová, NoemiBorzová, Zuzana [Hrsg.]. - Nitra (2017)

9Buchbeitrag  Vybrane diela z kniznice Muzea mesta Bratislavy - ich tvorcovia, pribehy o nich a v nich [Selected books from thelibrary of Bratislava City Museum - their stories and authors]
Šurdová, Monika. (2017) - In: FS Veronika Plachá S. 263-268

10Sachtitel  [Bibliographie]
Mesiarkin, Adam. - s.l. (2017)
https://comeniusuniversity.academia.edu/AdamMesiarkin

11Sammelwerk  Devín Veroniky Plachej: Zborník k životnému jubileu PhDr. V. Plachej
Harmadyová, Katarína [Hrsg.]. - Bratislava (2017)

12Artikel  The Pozsony Toll Exemption in the Angevin and Sigismund Eras
Kovács, Viktoria. (2017) - In: Specimina nova. Pars prima, Sectio mediaevalis Bd. 9 (2017) S. 95-120

13Buchbeitrag  Bibliografía PhDr. Veroniky Piachej 1963 - 2017
Plachá, Veronika. (2017) - In: FS Veronika Plachá S. 12-22

14Zeitschrift  Musaica archaeologica
- Bratislava (2016 -)
https://fphil.uniba.sk/en/musarch

15Reihe Corpus Inscriptionum Slovaciae
- Martin (2016 -)

16Artikel  Nepokoje v Bratislave v dobe richtára Ulricha Rauchenwartera na zaciatku 15. storocia [ Riots in Bratislava during the Era of Mayor Ulrich Rauchenwarter at the Beginning of the 15th Century]
Bartl, Július. (2016) - In: Historické štúdie Bd. 50 (2016) S. 11-20

17Sachtitel  [Bibliographie]
Majorossy, Judit. (2016)
http://univie.academia.edu/JuditMajorossy

18Sachtitel  [Bibliographie]
Ruttkay, Matej. (2016)
https://sav-sk.academia.edu/MatejRuttkay

19Sachtitel  [Bibliographie]
Robak, Zbigniew. (2016)
http://sav-sk.academia.edu/ZbigniewRobak

20Sachtitel  [Bibliographie]
Labanc, Peter. (2016)
https://truni.academia.edu/PeterLabanc

RI-Opac SucheTreffer: 1348