RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

RI-Opac SucheTreffer: 129

Suchergebnisse

Deskriptoren: Stargard


1Buchbeitrag  Ecclesia sub ecclesia - czyli o swiatyni odkrytej pod kosciolem augustianskim w Stargardzie [Ecclesia sub ecclesia - the Chapel Discovered under the Augustinian Church in Stargard]
Majewski, Marcin. (2016) - In: Koscioly w dobie chrystianizacji S. 247-252, 253

2Buchbeitrag  Die Kommende der Johanniter Mirow, Gardow und Nemerow in der Herrschaft Stargard in Südmecklenburg
Szczesiak, RainerGahlbeck, Christian. (2014) - In: Regionalität und Transfergeschichte. Ritterorden-Kommenden der Templer und Johanniter S. 204-247

3Buchbeitrag  Johannitisches Patronat und städtische Architektur: die Marienkirche zu Stargard (Stargard Szczecinski) in Pommern
Lindenhayn-Fiedorowicz, Agnieszka. (2014) - In: Regionalität und Transfergeschichte. Ritterorden-Kommenden der Templer und Johanniter S. 248-270

4Artikel  Lokalizacja wybranych obiektów zwiazanych z prawem karnymw Stargardzie od XIII do XVIII wieku [Die Lage der ausgewählten Objekte mit strafrechtlichem Charakter in Stargard zwischen dem 13. und 18. Jahrhundert]
Konopka, Wojciech. (2011) - In: Stargardia Bd. 6 (2011) S. 161-170

5Artikel  Naczynia kamionkowe z Siegburga i Waldenburga w póznosredniowiecznym Stargardzie [Steinzeuggefäße aus Siegburg und Waldenburg im spätmittelalterlichen Stargard]
Romanowicz, Paulina. (2011) - In: Stargardia Bd. 6 (2011) S. 111-123
https://www.academia.edu/1478181

6Artikel  Ceramika budowlana z kompleksu klasztornego augustianów-eremitóww Stargardzie. Wprowadzenie do badan [Baukeramik aus dem Kloster der Augustinen-Eremiten in Stargard. Einführung in die Untersuchungen zum architektonischen Detail]
Skowrónska, Ewa. (2011) - In: Stargardia Bd. 6 (2011) S. 133-146

7Artikel  Przedmioty skórzane pozyskane w trakcie interwencyjnych badanarcheologicznych przy przeniesieniu nitki cieplociagui instalacji gazowej w ul. Grodzkiej w Stargardzie [Ledergegenstände geborgen während der archäologischen Rettungsarbeiten bei der Verlegung der Fernheizung - und Gasleitungen in der Grodzka Str. in Stargard]
Stan, Karolina. (2011) - In: Stargardia Bd. 6 (2011) S. 125-132

8Artikel  Detal architektoniczny jako nosnik informacji. Wklad badan nad detalem architektonicznymw poznanie zalozenia augustianów-eremitów w Stargardzie [Architektonische Elemente als Informationsträger. Beitrag der Forschung über die architektonische Teilein die Erkundigung der Gründung des Augustinen-Eremiten Klosters in Stargard]
Krawczyk, Katarzyna Magdalena. (2011) - In: Stargardia Bd. 6 (2011) S. 147-160

9Artikel  Czy Zitarigroda z 1124 roku to Stargard nad Ina? [Zitarigroda aus dem Jahr 1124 Stargard an der Ihna?]
Rymar, Edward. (2011) - In: Stargardia Bd. 6 (2011) S. 13-24

10Buchbeitrag  Standardy luksusu - naczynia kamionkowe w póznosredniowiecznym Stargardzie [Standards of luxury - stoneware in a late medieval Stargard]
Romanowicz, Paulina. (2011) - In: Ekskluzywne zycie - dostojny pochówek S. 273-286
http://www.academia.edu/1054607

11Artikel  Ceramika siwa z badan parcel przy przedluzeniu ul. Wladyslawa Lokietka (Targ Drzewny) w obrebie kwartalu IX w Stargardzie [Grauware aus der Forschungsarbeiten bei der Verlängerung Wladyslaw Lokietek Straße (Holzmarkstraße) in den Parzellen des Quartals IX in Stargard]
Zysko, Andrzej. (2011) - In: Stargardia Bd. 6 (2011) S. 89-110

12Artikel  Duchowni i koscioly Stargardu w Repertorium Germanicum za lata 1378-1471 [Die Geistlichen und die Kirchen in Stargard in Repertorium Germanicum für die Jahre 1378-1471]
Rymar, Edward. (2011) - In: Stargardia Bd. 6 (2011) S. 33-52

13Artikel  Materialy do slownika geograficzno-historycznego Pomorza Zachodniego w sredniowieczu: Poludniowa polac obecnego powiatu stargardzkiego (gm. Stargard, Dolice)
Rymar, Edward. (2010) - In: Stargardia Bd. 5 (2005/09) S. 405-430

14Artikel  Stargarder Straße 39: Archäologische Untersuchungen auf dem ehemaligen mecklenburgischen Fürstenhof in Neubrandenburg ; Mit einem Exkurs über die Neubrandenburger Juristenfamilie Krauthof im 17. Jahrhundert.
Ansorge, Jörg. (2010) - In: Bodendenkmalpflege in Mecklenburg-Vorpommern Bd. 57 (2009) S. 369-408

15Artikel  Kosciól Mariacki w Stargardzie: Pierwotna forma kosciola na tle rozwoju pomorskiej architektury halowej drugiej polowy XIII i poczatku XIV wieku.
Lindenhayn-Fiedorowicz, Agnieszka. (2010) - In: Stargardia Bd. 5 (2005/09) S. 119-152

16Buchbeitrag  Stargard i Mediolan, czyli co architektura moze powiedziec o boryzontach kulturalnych mieszczanstwa nadbaltyckiego w póznym sredniowieczu
Jarzewicz, Jaroslaw. (2010) - In: FS Henryk Samsonowicz (2010) S. 185-199

17Artikel  Die mittelalterlichen Johanniterordens-Niederlassungen Mirow, Gardow, Nemerow in der Herrschaft Stargard (Südostmecklenburg)
Szczesiak, Rainer. (2009) - In: Neubrandenburger Mosaik Bd. 33 (2009) S. 4-43

18Buchbeitrag  Die mittelalterlichen geistlichen Ordensgemeinschaften in Mecklenburg-Vorpommern - dargestellt am Beispiel der Institutionen der Herrschaft Stargard (Südostmecklenburg)
Szczesiak, Rainer. (2009) - In: Glaube, Macht und Pracht. Geistliche Gemeinschaften des Ostseeraums im Zeitalter der Backsteingotik S. 141-180

19Buchbeitrag  Burg Stargard
Niederhöffer, Albert. (2009) - In: Mecklenburgisches Hausbuch (2009) S. 458-460

20Buchbeitrag  Odciski stargardzkich pieczeci cechowych w Archiwum Ksiazat Szczecinskich
Majewski, Marcin. (2008) - In: Wokól znaków i symboli. Herby, pieczecie i monety S. 91-105

RI-Opac SucheTreffer: 129