RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

RI-Opac SucheTreffer: 78

Suchergebnisse

Deskriptoren: Unger, Josef (1944-)


1Artikel  Lidské kosterní pozustatky na sídlištích ve stredoveku. Možnosti interpretace. [Human skeletal remains at medieval settlements. Possible interpretations]
Unger, Josef. (2010) - In: Živá archeologie Bd. Suppl., 3 (2010) S. 165-167

2Artikel  Rekonstrukce stredovìkých opevnìní z hlediska antropologie [Reconstruction of medieval fortifications from an anthropological perspective]
Unger, Josef. (2009) - In: Archeologické rozhledy Bd. 61 (2009) S. 547-553

3Artikel  Zpusob pohrbívání jako pramen poznání minulosti. [Burial rites as a source of understanding of the future]
Unger, Josef. (2009) - In: Historica Olomucensia Bd. 36 (2009) S. 103-109

4Artikel  Kostel na zaniklé vsi Divice v povodí Harasky (okr. Breclav). [Church at the Defunct Village of Divice at the Basin of Haraska (District of Breclav)]
Unger, Josef. (2009) - In: Jizni Morava Bd. 45 (2009) S. 149-164

5Buchbeitrag  Anthropological examination of skeletal remains of a princess buried at the "Zurán" barrow (south Moravia, Czech Republic)
Drozdová, EvaUnger, JosefSmrcka, Vaclavu.a.. (2009) - In: Glaube, Kult und Herrschaft. Phänomene des Religiösen im 1. Jahrtausend n. Ch. S. 163-172

6Artikel  Motten und Hausberge des 13. und 15. Jahrhunderts in Süd- und Mittelmähren.
Hašek, VladimírUnger, Josef. (2007) - In: Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich Bd. 23 (2007) S. 263-275

7Buchbeitrag  Motten und Hausberge des 13. und 15. Jahrhunderts in Süd- und Mittelmähren
Hašek, VladimírUnger, Josef. (2007) - In: Motte - Turmhügelburg - Hausberg. Zum europäischen Forschungsstand S. 263-276

8Artikel  Malý poklad z 12. století ze zaniklé vsi Boranovice u Pribic [ Ein kleiner Schatz aus dem 12. Jahrhundert von der Dorfwüstung Boranovice bei Pribice (Südmähren)]
Šedo, OndrejUnger, Josef. (2006) - In: Archeologické rozhledy Bd. 58 (2006) S. 344-352

9Artikel  Hromadný hrob obetí slovansko-madarského stretu v 9. - 10. století u Brankovic [Ein Massengrab mit Opfern eines slawisch-magyarischen Konflikts des 9.-10. Jahrhunderts in Brankovic (Südmähren)]
Drozdová, EvaParma, DavidUnger, Josef. (2005) - In: Archeologické rozhledy Bd. 57 (2005) S. 167-179

10Buchbeitrag  Geophysikalische Prospektion und archäologische Forschung in mährischen Kirchen
Hašek, VladimírUnger, Josef. (2005) - In: Die Kirche im mittelalterlichen Siedlungsraum S. 297-311

11Buchbeitrag  Hroby v intravilánu jako projev zmeny náboženství. [Graves in the Inner Part of the Village as the Display of the Changes of the Religion]
Unger, Josef. (2004) - In: Pohanstvo a krestanstvo. Zborník z konferencie S. 191-198

12Buchbeitrag  Nejstarší slovanské osídlení povodí Harasky na jižní Morave
Unger, Josef. (2004) - In: FS Darina Bialeková S. 433-434

13Artikel  Archeologický výzkum v boleradickém kostele. [Archäologische Erforschung der Boleradicer Kirche]
Unger, Josef. (2003) - In: Pravek Bd. 13 (2003) S. 425-428

14Buchbeitrag  Begräbnisriten vom 1. bis 18. Jahrhundert in archäologischen Quellen Mährens: Ein Überblick
Unger, Josef. (2003) - In: FS Sabine Felgenhauer-Schmiedt S. 189-203

15Buchbeitrag  Po stopách hrobu královny Konstancie
Hasek, VladimirTomesek, JanUnger, Josef. (2003) - In: FS Vladimir Nekuda (2003) S. 91-93

16Artikel  Geophysikalische Prospektion und archäologische Untersuchung von mittelalterlichen befestigten Siedlungen in Mähren
Hašek, VladimírUnger, Josef. (2002) - In: Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich Bd. 18 (2002) S. 21-43

17Buchbeitrag  Problémy rekonstrukce života na stredovekém hrade
Unger, Josef. (2002) - In: Okresní muzeum Brno-venkov. Sborník 2002 S. 19-29

18Sammelwerk  Okresní muzeum Brno-venkov. Sborník 2002. Seminár Život na stredovekém hrade ve 14. století. Predklášterí 3. cervna 2002
Unger, JosefHanak, Jaromir [Hrsg.]. - Predklášterí (2002)

19Artikel  Geophysikalische Prospektion und archäologische Untersuchung von mittelalterlichen befestigten Siedlungen Mährens
Hašek, VladimírUnger, Josef. (2001) - In: Przeglad archeologiczny Bd. 49 (2001) S. 103-126

20Artikel  Archeologický výzkum premonstrátského kláštera v Louce u Znojma. Príspevek ke zpusobu pohrbívání ve stredovekých klášterech [Archäologische Forschungen im Prämonstratenserstift Klosterbruck bei Znaim. Ein Beitrag zur Begräbnisweise in mittelalterlichen Klöstern]
Unger, Josef. (2000) - In: Pravek Bd. 10 (2000) S. 143-150

RI-Opac SucheTreffer: 78