RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

RI-Opac SucheTreffer: 88

Suchergebnisse

Deskriptoren: Unger, Josef (1944-)


1Sachtitel  [Bibliographie]
Unger, Josef. (2016)
http://muni.academia.edu/JosefUnger

2Artikel  Mstenice - válecná epizoda z druhé husitské války roku 1468 [Mstenice - episode from the second Hussite War in 1468]
Unger, Josef. (2012) - In: Acta historica Neosoliensia Bd. 15 (2012) S. 176-191

3Buchbeitrag  Fortifikacni vyznam cnejsich naspu stredovekych opevneni
Unger, Josef. (2011) - In: Hrad jako technicky problem S. 61-67

4Buchbeitrag  Odraz christianizace Moravy v archeologických pramenech
Unger, Josef. (2011) - In: Christianizace ceských zemí v stredoevropské perspektive S. 19-71

5Artikel  Prezky s kruhovým rámeckem jako soucást mužského odevu ve stredoveku [Round clasps as part of men's attire in the Middle Ages]
Unger, Josef. (2011) - In: Archeologické rozhledy Bd. 63 (2011) S. 674-679

6Artikel  Lidské kosterní pozustatky na sídlištích ve stredoveku. Možnosti interpretace. [Human skeletal remains at medieval settlements. Possible interpretations]
Unger, Josef. (2010) - In: Živá archeologie Bd. Suppl., 3 (2010) S. 165-167

7Buchbeitrag  Anthropological examination of skeletal remains of a princess buried at the "Zurán" barrow (south Moravia, Czech Republic)
Drozdová, EvaUnger, JosefSmrcka, Vaclavu.a.. (2009) - In: Glaube, Kult und Herrschaft. Phänomene des Religiösen im 1. Jahrtausend n. Ch. S. 163-172

8Artikel  Zpusob pohrbívání jako pramen poznání minulosti. [Burial rites as a source of understanding of the future]
Unger, Josef. (2009) - In: Historica Olomucensia Bd. 36 (2009) S. 103-109

9Artikel  Kostel na zaniklé vsi Divice v povodí Harasky (okr. Breclav). [Church at the Defunct Village of Divice at the Basin of Haraska (District of Breclav)]
Unger, Josef. (2009) - In: Jizni Morava Bd. 45 (2009) S. 149-164

10Artikel  Rekonstrukce stredovìkých opevnìní z hlediska antropologie [Reconstruction of medieval fortifications from an anthropological perspective]
Unger, Josef. (2009) - In: Archeologické rozhledy Bd. 61 (2009) S. 547-553

11Buchbeitrag  Motten und Hausberge des 13. und 15. Jahrhunderts in Süd- und Mittelmähren
Hašek, VladimírUnger, Josef. (2007) - In: Motte - Turmhügelburg - Hausberg. Zum europäischen Forschungsstand S. 263-276

12Artikel  Motten und Hausberge des 13. und 15. Jahrhunderts in Süd- und Mittelmähren.
Hašek, VladimírUnger, Josef. (2007) - In: Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich Bd. 23 (2007) S. 263-275

13Artikel  Malý poklad z 12. století ze zaniklé vsi Boranovice u Pribic [ Ein kleiner Schatz aus dem 12. Jahrhundert von der Dorfwüstung Boranovice bei Pribice (Südmähren)]
Šedo, OndrejUnger, Josef. (2006) - In: Archeologické rozhledy Bd. 58 (2006) S. 344-352

14Artikel  Arkosoliové hroby jako projev socidlniho postaveni ve stredovéku [Arkosolium-Gräber als Äußerung der sozialen Position im Mittelalter]
Unger, Josef. (2005) - In: Studijné zvesti Bd. 37 (2005) S. 81-83

15Buchbeitrag  Geophysikalische Prospektion und archäologische Forschung in mährischen Kirchen
Hašek, VladimírUnger, Josef. (2005) - In: Die Kirche im mittelalterlichen Siedlungsraum S. 297-311

16Artikel  Hromadný hrob obetí slovansko-madarského stretu v 9. - 10. století u Brankovic [Ein Massengrab mit Opfern eines slawisch-magyarischen Konflikts des 9.-10. Jahrhunderts in Brankovic (Südmähren)]
Drozdová, EvaParma, DavidUnger, Josef. (2005) - In: Archeologické rozhledy Bd. 57 (2005) S. 167-179

17Buchbeitrag  Nejstarší slovanské osídlení povodí Harasky na jižní Morave
Unger, Josef. (2004) - In: FS Darina Bialeková S. 433-434

18Buchbeitrag  Hroby v intravilánu jako projev zmeny náboženství. [Graves in the Inner Part of the Village as the Display of the Changes of the Religion]
Unger, Josef. (2004) - In: Pohanstvo a krestanstvo. Zborník z konferencie S. 191-198

19Artikel  Archeologický výzkum v boleradickém kostele. [Archäologische Erforschung der Boleradicer Kirche]
Unger, Josef. (2003) - In: Pravek Bd. 13 (2003) S. 425-428

20Buchbeitrag  Begräbnisriten vom 1. bis 18. Jahrhundert in archäologischen Quellen Mährens: Ein Überblick
Unger, Josef. (2003) - In: FS Sabine Felgenhauer-Schmiedt S. 189-203

RI-Opac SucheTreffer: 88