RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,8 Millionen verzeichnete Werke

RI-Opac SucheTreffer: 28

Suchergebnisse

Deskriptoren: Wenzel <III., Böhmen, König> (1305-1306)


1Artikel  Tragiczne losy ksiecia rybnickiego Waclawa III (zm. 1478). Epizod z dziejów rywalizacji miedzy Jagiellonami a Maciejem Korwinem o korone czeska
Sperka, Jerzy. (2016) - In: Studia z dziejów sredniowiecza Bd. 20 (2016) S. 253-272

2Artikel  Listina Václava III. z 9. ledna 1306 ve veci rozhodnutí sporu pražského biskupa Jana a Hynka Krušiny z Lichtenburka a její význam
Maráz, Karel. (2015) - In: Studia historica Brunensia Bd. 62 (2015) S. 135-142

3Artikel  Vražda Václava III. vymretie Premyslovcov po meci
Perniš, Jaroslav. (2010) - In: Historická revue Bd. 21, 11 (2010) S. 58-63

4Buchbeitrag  Václav III.
Maráz, Karel. (2009) - In: Premyslovci. Budování ceského státu S. 338-340

5Buchbeitrag  Slezsko v cesko-polských vztazích od 9. století do smrti Václava III. [Silesia in Bohemian-Polish relations from the 9th century to the death of Wenceslas III.]
Cernín, Svatomír. (2008) - In: Slezsko - Zeme Koruny ceské. Historie a kultura 1300-1740 S. 93-100

6Buchbeitrag  Pomorze Wschodnie w strukturze panstwa Waclawa II i Waclawa III. (Okolicznosci zaprowadzenia czeskich rzadów, problem starostw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolsko-kujawsko-pomorskiego.)
Sliwinski, Blazej. (2008) - In: Rola komunikacji i przestrzeni w sredniowiecznych i wczesnonowozytnych dziejach Czech i Polski S. 343-370

7Artikel  Václav III. a Brno [Wenzel III. und Brünn]
Maráz, Karel. (2008) - In: Brno v minulosti a dnes Bd. 21 (2008) S. 27-35

8Buchbeitrag  Václav III.
Maráz, Karel. (2008) - In: Cestí králové (2008) S. 131-146

9Artikel  Láska ci politika? O duvodech snatku Violy Tešínské a Václava III
Bakala, Jaroslav. (2007) - In: Dejiny a soucasnost Bd. 29, 7 (2007) S. 17-20

10Buchbeitrag  Peceti Václava III. v souvislotech [ Seals of Wenceslas III in various contexts.]
Maráz, Karel. (2007) - In: FS Josef Žemlicka (2007) S. 198-208

11Buchbeitrag  Vláda posledného Premyslovca Václava III. v Uhorsku [The rule of the last Premyslide, Wenceslas III, in Hungary]
Lukacka, Ján. (2007) - In: FS Josef Žemlicka (2007) S. 192-197

12Artikel  Z kronikárských ohlasu vraždy Václava III. K 700. výrocí smrti posledního ceského panovníka z roku Premyslovcu. [Reflexionen über den Mord Königs Wenzel III. in Chroniken]
Fiala, Jirí. (2007) - In: Vlastivedny vestnik moravsky Bd. 59 (2007) S. 225-241

13Monographie  Vaclav III.: (1289 - 1306) ; posledni Premyslovec na ceskem trune
Maráz, Karel. - Ceské Budejovice (2007)

14Artikel  Nekolik poznámek ke Konrádovi z Botenštejna aneb Opravdu nevíme, kdo byl vrahem Václava III.? [Einige Anmerkungen zu Konrad von Botenstein oder Wissen wir wirklich nicht, wer der Mörder von Wenzel III. war?]
Maráz, Karel. (2007) - In: Zprávy Vlastivedného Musea v Olomouci , 294 (2007) S. 85-89

15Artikel  Olomoucké listiny Václava III. a nejstarší dejiny obce Grygova
Koudela, Miroslav. (2007) - In: Olomoucký archivní sborník Bd. 5 (2007) S. 40-45

16Buchbeitrag  Václav III. Císar z boží milosti [Wenceslas III. An emperor by the grace of God]
Nodl, Martin. (2007) - In: FS Josef Žemlicka (2007) S. 561-565

17Sammelwerk  Saga moravskych Premyslovcu: zivot na Morave od XI. do pocatku XIV. stoleti ; sbornik a katalog vystavy poradane Vlastivednym muzeem v Olomouci a Muzeem mesta Brna k 700. vyroci tragicke smrti Vaclava III., posledniho ceskeho krale z dynastie Premyslovcu ; Olomouc, Premyslovsky palac, 20. dubna az 6. srpna 2006 ; Brno, hrad spilberk, 14, zari 2006 az 21. ledna 2007
Fifkova, Renata [Hrsg.]. - Olomouc (2006)

18Buchbeitrag  K vláde osobnosti a vražde Václava III. [Persönlichkeit, Herrschaft und Mord des Wenzels III. ]
Maráz, Karel. (2006) - In: Saga moravskych Premyslovcu. Zivot na Morave od XI. do pocatku XIV. stoleti S. 51-64

19Artikel  K sedmistému výrocí zavraždení Václava III. v Olomouci. [Zum 700. Jahrestag der Ermordung des Wenzels III in Olmütz]
Maráz, Karel. (2006) - In: Zprávy Vlastivedného Musea v Olomouci , 292 (2006) S. 59-74

20Artikel  Fundacje na rzecz szpitala cieszynskiego w trakcie wspólregencji ksieznej cieszynskiej Anny w okresie maloletniosci ksiecia Waclawa III Adama, w latach 1528-1539
Panic, Idzi. (2001) - In: Pamietnik cieszynski Bd. 16 (2001) S. 13-21

RI-Opac SucheTreffer: 28