RI-Opac: Literature Database for the Middle Ages - Listing over 2.3 million titles

Book Series

Book Series Fontes. Towarzystwo Naukowe w Toruniu
- Torún (1897 -)


Descriptors: Poland Thorn Series
Chronology: 1.1897 -


Permalink: http://opac.regesta-imperii.de/id/2168596
Alternative Formate: MARC21

Link to search results of ZDB: Search for title... 

Parts

Sachtitel   

Part 107:
Ksiega proskrybowanych Nowego Miasta Torunia: (1358 - 1412) [Das Proskriptionsbuch der Neuen Stadt Thorn: (1358 - 1412)]
Wyrozumska, Bozena [Publ.]. - Torún (2013)

Collection of Essays   

Part 106:
Ksiega lawnicza miasta Nowego nad Wisla (1416 - 1527)
Mikulski, KrzysztofNowosad, Wieslaw [Publ.]. - Torún (2012)

Collection of Essays   

Part 105:
Przyczynki zrodlowe do historii zakonu krzyzackiego w Prusach [Quellenbeiträge zur Geschichte des Deutschen Ordens in Preussen]
Nowak, Zenon Hubert. - Torún (2011)

Sachtitel   

Part 104:
Glosarium wyrazów i zwrotów ze sredniowiecznych zródel pruskich
Kopínski, KrzysztofTandecki, Janusz [Publ.]. - Torún (2011)

Sachtitel   

Part 100:
Ksiegi mlodego miasta Gdanska: 1400 - 1455 (1458 - 1459) [Liber iuvenis civitatis Gedanesis]
Kopínski, Krzysztof [Publ.]. - Torún (2008)

Sachtitel   

Part 99:
Ksiega lawnicza starego Miasta Toruna: (1456 - 1479) [Liber scabiorum veteris civitatis Torunensis]
Kopínski, Krzysztof [Publ.]. - Torún (2007)

Sachtitel   

Part 82:
Ksiega rachunkowa urzedów rybickich komturstw Malborskiego i Dzierzgonskiego 1440-1445 [Liber rationum magistrorum piscaturae commendarum Marienburgensis et Christburgensis 1440-1445]
Nowak, Zenon HubertTandecki, Janusz [Publ.]. - Torún (1997)

Sachtitel   

Part 82:
Ksiega rachunkowa urzedów rybickich komturstw Malborskiego i Dzierzgonskiego: 1440 - 1445 = Liber rationum magistrorum piscaturae commendarum Marienburgensis et Christburgensis
Nowak, Zenon HubertTandecki, Janusz [Publ.]. - Torún (1997)

Sachtitel   

Part 78:
Ksiega czynszów fary Chelminskiej (1435 - 1496) = Liber censuum parochiae Culmensis (1435 - 1496)
Nowak, Zenon Hubert [Publ.]. - Torún (1994)

Sachtitel   

Part 78:
Ksiega czynszów fary chelminskiej (1435-1496) = Liber censuum parochiae Culmensis
Nowak, Zenon HubertTandecki, Janusz [Publ.]. - Torún (1994)

Sachtitel   

Part 76:
Ksiega Lawnicza Starego Miasta Torunia (1428-1456). Liber scabinorum veteris civitatis Torunensis, 1428-1456. Czesc druga (1444-1456)
Ciesielska, KarolaTandecki, Janusz [Ed.]. - Torún (1993)

Sachtitel   

Part 75:
Ksiega Lawnicza Starego Miasta Torunia (1428-1456). Liber scabinorum veteris civitatis Torunensis, 1428-1456 [Das Schöffenbuch der Altstadt Thorn 1428-1456]
Ciesielska, KarolaTandecki, Janusz [Ed.]. - Torún (1992)

Monographie   

Part 72, 73:
Novus liber rationum Veteris Civitatis Elbingensis (1404-1414). Editionem curavit Pars I-II
Pelech, Markian. - Warschau (1987 - 1989)

Sachtitel   

Part 72:
Nowa ksiega rachunkowa starego miasta Elblaga: 1404 - 1414 ; w 750-lecie zalozenia miasta Elblaga [Novus liber rationum veteris civitatis Elbingensis]
Pelech, Markian [Publ.]. - Torún (1987 -)

Sachtitel   

Part 70:
Ksiega Komturstwa Gdanskiego = Liber Commendariae Gedanensis
Ciesielska, Karola [Publ.]. - Torún (1985)

Collection of Essays   

Part 69:
Tabliczki woskowe miasta Torunia: ok. 1350 - I po?. XVI w.
Górski, KarolSzczuczko, Witold [Publ.]. - Warszawa (1980)

Sachtitel   

Part 61:
Ksiega zoldu zwiazku pruskiego z okresu wojny trzynastoletniej: 1454 - 1466
Czacharowski, Antoni [Publ.]. - Torún (1969)

Collection of Essays   

Part 55:
Zródla do dziejów wojny trzynastoletniej. 2: Ksiega dlugów miasta Torunia z okresu wojny trzynastoletniej
Ciesielska, Karola [Publ.]. - Torún (1964)

Sachtitel   

Part 50, 54:
Akta stanów prus królewskich. Acta statuum Prussiae regalis, tom. 1 (1479-1488); tom. 2 (1489-1492); tom. III/1 (1492-1497), III/2 (1498-1501)
Górski, KarolBiskup, Marian [Publ.]. - Torún (1955 - 1967)

Sachtitel   

Part 45:
Zródla do dziejów ekonomii malborskiej = Fontes historici ad oeconomiam Mariaeburgensem spectantes 1
Heynosz, Wojciech [Publ.]. - Torún (1959)

Collection of Essays   

Part 41, 43, 50:
Akta stanów Prus królewskich = Acta statuum terrarum Prussiae regalis
Górski, KarolBiskup, Marian [Publ.]. - Torún (1955 - 1993)

Sachtitel   

Part 41, 43, 50:
Akta stanów prus królewskich. Acta statuum Prussiae regalis, tom. 1 (1479-1488); tom. 2 (1489-1492); tom. III/1 (1492-1497), III/2 (1498-1501)
Górski, KarolBiskup, Marian [Publ.]. - Torún (1955 - 1967)

Monographie   

Part 29:
Liber Scabinorum veteris civitatis Thoruniensis 1363-1428
Kaczmarczyk, Kazimierz. - Torún (1936)

Monographie   

Part 16, 19:
Ad historiam ecclesiasticam Pomeraniae: apparatus pauper subsidia literaria poscens a viris bonis et doctis collectus an interim a Georgius Schwengel Cartusiae Priore 1749
Schwengel, Georg. Czapla, Bruno [Publ.]. - Torún (1912 - 1915)
http://kpbc.umk.pl/rdf/p12033.xml