RI-Opac: Literature Database for the Middle Ages - Listing over 2.3 million titles

Collection of Essays

Collection of Essays  Corona, municipis i fiscalitat a la Baixa Edat Mitjana: Col.loqui
Sánchez, ManuelFurió Diego, Antoni [Publ.]. - Lleida (1997)


In Book Series: Quaderns de l'Institut d'Estudis Ilerdencs / 13
Descriptors: Europe Late Middle Ages Collections of papers History of economics Social history Furió Diego, Antoni (1958-)
Language: Katalanisch
Content is completely covered


Permalink: http://opac.regesta-imperii.de/id/304844
Alternative Formate: MARC21

   Link to KVK search:
[Karlsruher Virtual Catalog]
  Search for title...  Search for authors: Sánchez, ManuelFurió Diego, Antoni

Content

Essay   

Lineages of western European taxation, 1000-1200
Wickham, Chris. • p. 25-42

Essay   

Urban communities and royal finance in England during the later Middle Ages
Ormrod, William Mark. • p. 45-60

Essay   

La fiscalité urbaine en France, un champ d'expérience pour la fiscalité d'Etat
Chevalier, Bernard. • p. 61-78

Essay   

Il sistema fiscale della città toscane nel Tardo Medioevo
Cammarosano, Paolo. • p. 79-87

Essay   

La corona de Castilla y la fiscalidad municipal en la Baja Edad Media
Ladero Quesada, Miguel Ángel. • p. 89-123

Essay   

Les villes castillanes et la fiscalité royale: le cas de Murcia sous les Trastamara (1369-1474)
Menjot, Denis. • p. 125-144

Essay   

La incidencia de la fiscalidad real en la hacienda municipal de Sevilla
Collantes de Terán Sánchez, Antonio. • p. 145-155

Essay   

Fiscalidad real y urbana: una aproximación al régimen tributario y a la organización financiera en la "buenas villas" del reino de Navarra (siglos XIII-XV)
Carrasco Pérez, Juan. • p. 157-189

Essay   

El sistema fiscal de los municipios aragoneses
Falcón Pérez, María Isabel. • p. 191-218

Essay   

El naixement de la fiscalitat municipal a Lleida (1149-1289)
Turull Rubinat, Max. • p. 219-232

Essay   

La Corona en la génesis del sistema fiscal municipal en Catalunya (1300-1360)
Sánchez Martínez, ManuelOrtí Gost, Pere. • p. 233-278

Essay   

El sistema fiscal dels municipis catalans
Morelló Baget, Jordi. • p. 279-305

Essay   

De la peita al censal: finanzas municipales y clases dirigentes en la Valencia de los siglos XIV y XV
García Marsilla, Juan VicenteSáiz Serrano, Jorge. • p. 307-334

Essay   

Fiscalité et développement économique à la fin du Moyen Âge
Bois, Guy. • p. 337-347

Essay   

La incidencia del patrimonio real en el tejido social aragonés durante la Baja Edad Media
Sarasa Sánchez, Esteban. • p. 349-365

Essay   

Fiscalité et société à Gérone au XIVe siècle
Guilleré, Christian. • p. 367-382

Essay   

Les imposicions a Cervera durant la segona meitat del s. XIV
Verdés Pijuan, Pere. • p. 383-422

Essay   

L'augment de l'exigència fiscal en els municipis catalans al segle XIV: elements de pressió i de resposta
Sabaté Curull, Flocel. • p. 423-465

Essay   

Colonització i renda feudal: l'origen de la peita al regne de València
Torró Abad, Josep. • p. 467-494
https://www.academia.edu/5335330

Essay   

Estructures fiscals, pressió impositiva i reproducció econòmica al País Valencià en la baixa Edat Mitjana
Furió Diego, Antoni. • p. 495-525

Essay   

Administrar los drets al senyor rey pertanyents: la gestión de la fiscalidad real en el País Valenciano en la Baja Edad Media
Mira Jódar, Antonio José. • p. 527-553

Essay   

Patrimoni reial i transformacions agràries a Mallorca en el segle XIII
Soto Company, Ricard. • p. 555-573

Essay   

La Batllia general de Valencia: gestors i beneficiaris
Guinot Rodríguez, Enric. • p. 577-601

Essay   

Entre la coercio i el mercat: els inversors en la gestió de la fiscalitat reial i municipal al País Valencia
Viciano Navarro, Pau. • p. 603-622

Essay   

Il mercato dei titoli del debito pubblico a Firenze nel Tre-Quattrocento
Ciappelli, Giovanni. • p. 623-641

Essay   

Los beneficiarios del municipio: arrendatarios y censualistas de la ciudad de Valencia
Ferrero Micó, Remedios. • p. 643-674

Essay   

Dinàmica del deute públic a la Universitat de Mallorca en el segle XV
Urgell Hernández, Ricard. • p. 675-701