RI-Opac: Literature Database for the Middle Ages - Listing over 2.3 million titles

Collection of Essays

Collection of Essays  Ksiazeta, urzednicy, zloczyncy [Fürsten, Beamte, Verbrecher]
Sliwinski, Blazej [Publ.]. - Gdánsk (1999)


In Book Series: Gdanskie studia z dziejów sredniowiecza / 6
Descriptors: Middle Ages Sliwinski, Blazej (1954-)
Language: Polish
Content is completely covered


Permalink: http://opac.regesta-imperii.de/id/1551280
Alternative Formate: MARC21

   Link to KVK search:
[Karlsruher Virtual Catalog]
  Search for title...  Search for authors: Sliwinski, Blazej

Content

Essay   

Rycerstwo w komturstwie gniewskim - posiadlosci i udzial w zyciu politycznym
Bruski, Klemens. • p. 15-31

Essay   

Z dziejów rybolówstwa na Zalewie Wislanym w sredniowieczu. Rybolówstwo kajtlowe.
Dlugolecki, Wieslaw. • p. 33-43

Essay   

O zapomnianych polskich krzyzowcach - kilka uwag na marginesie wypraw jerozolimskich ksiecia Henryka Sandomierskiego i Jaksy z Miechowa
Gladysz, Mikolaj. • p. 45-64

Essay   

Wizerunek wladcy w swietle areng dokumentów ksiecia szczecinskiego Barnima I (1220-1278).
Gut, Agnieszka. • p. 65-75

Essay   

Rokowania polsko-brandenburskie w I polowie XIV wieku
Hlebionek, Marcin. • p. 77-113

Essay   

Ze studiów nad osadnictwem sredniowiecznym w obrebie Glównego Miasta Gdanska. Glos archeologa.
Kochanowski, Marian. • p. 115-132

Essay   

Zbrodnia ksiedza Jana Sarnowskiego herbu Godziebia w Gdansku. Okolicznosci smierci lawnika gdanskiego Pawla Dormheyna w 1481 roku.
Mozejko, Beata. • p. 133-145

Essay   

'Beauvoir' czy 'Beaufort'?. O pochodzeniu przydomka wielkiego mistrza Zakonu Krzyzackiego Karola z Trewiru.
Polejowski, Karol. • p. 147-155

Essay   

W poszukiwaniu osady Biatkowo. Karta z dziejów Slupska
Popielas-Szultka, Barbara. • p. 157-168

Essay   

Nazwa strugi 'Veronica'. Slad po nadbaltyckich Wenetach?
Powierski, Jan. • p. 169-189

Essay   

Polski ksiaze w dokumencie Fryderyka II Hohenstaufa z 26 IX 1212 r.
Smolinski, Marek. • p. 191-212

Essay   

Stronnictwo starosty Domarata z Pierzchna w czasie wojny domowej w Wielkopolsce
Szweda, Adam. • p. 213-234

Essay   

Rzady Kazimierza (Kazka) Boguslawica w ziemi bydgoskiej. Jeszcze o otoczeniu ksiecia slupsko-bydgosko-dobrzynskiego.
Szybkowski, Sobieslaw. • p. 235-263

Essay   

Dzialalnosc wojewody tczewskiego Swietoslawa z Wasoszy z rodu Paluków jesienia; 1308 r. [Die Tätigkeit des Wojewoden von Dirschau, Swietoslaw von Wasoszy aus dem Geschlecht Paluka im Herbst 1308]
Sliwinski, Blazej. • p. 265-275

Essay   

"Ja her mester des ordens...". Mistrz Zakonu Krzyzackiego w lubeckim tzw. 'Tancu smierci' z 1489 r.
Trupinda, Janusz. • p. 277-288

Essay   

Dokument wielkiego ksiecia litewskiego Witolda Kiejstutowicza dla Stanislawa Milewskiego z 23 XII 1429 r.
Szybkowski, Sobieslaw. • p. 291-302

Essay   

Cztery dokumenty zachodniopomorskich joannitów z lat 1368-1416
Zdrenka, Joachim. • p. 303-314