RI OPAC: Literature Database for the Middle Ages - Listing over 2.6 million titles

Content

Essay   

La mort de Tirant i el triomf d'Hipòlit o la crisi del món cavalleresc vista per un cavaller en crisi
Alemany Ferrer, Rafael. • p. 13-26

Essay   

Biografia e romanzo ('Tirant lo Blanc')
Grilli, Giuseppe. • p. 27-38

Essay   

L'entrellaçament en el Tirant: La retòrica de la narració i la transmissió de l'obra
Limorti i Payà, Paül. • p. 39-70

Essay   

L'illa del Lango no és un illot: El nus estructural de l'episodi del drac en el Tirant lo Blanc
Perujo Melgar, Joan Maria. • p. 71-85

Essay   

Antoni Canals i la traducció de Valeri Màxim: Una primera aproximació
Avenoza Vera, Gemma. • p. 89-102

Essay   

Missèr Ferrando Valentí, escriptor i polític mallorquí de mitjan segle XV
Ensenyat Pujol, Gabriel. • p. 121-126

Essay   

La versione catalana del 'De miseria humane conditionis': Progetto di edizione
Minervini, Vincenzo. • p. 145-154

Essay   

La versione di Andreu Febrer de La Commedia in connessione alla varia tradizione manoscritta del testo italiano
Piccat, Marco. • p. 155-173

Essay   

Le traduzioni catalane di opere di Seneca e loro influsso sulle traduzioni castigliane
Zinato, Andrea. • p. 175-184

Essay   

Jaufre Rudel, Tristano e dintorni: Note in margine all'evoluzione della lirica catalana nel contesto romanzo
Milone, Luigi. • p. 185-190

Essay   

Els 'trobadors estudiosos' segons Felip de Malla
Pujol, Josep. • p. 191-208

Essay   

Per l'edizione de "La faula" di Guillem de Torroella
Compagna Perrone Capano, Anna María. • p. 211-218

Essay   

El manuscrit E d'Ausiàs March: Ordre alfabètic o 'reimaginació'?
Dilla, F. Xavier. • p. 219-227

Essay   

L'aculturació a l'Alguer en el segle XVI: Context històric d'ús i funcions sociolingüístiques de les 'Cobles de la conquista dels francesos'
Paba, Antoni. • p. 369-373

Essay   

De Miquel Péreç a Pere Gil
Prats, Modest. • p. 375-382