RI OPAC: Literature Database for the Middle Ages - Listing over 2.7 million titles

Collection of Essays

Collection of Essays  Medeltida storgårdar. 15 uppsatser om ett tvärvetenskapligt forskningsproblem
Karsvall, OlofJupiter, Kristofer [Publ.]. - Uppsala (2014)


In Book Series: Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi / 131
Descriptors: Middle Ages
Language: Swedish
Content is completely covered


Permalink: http://opac.regesta-imperii.de/id/2080948
Alternative Formate: MARC21 | BibTeX

   Link to KVK search:
[Karlsruher Virtual Catalog]
  Search for title...  Search for authors: Karsvall, OlofJupiter, Kristofer

Content

Essay   

En feodal revolution i Sverige och frågan om stora och små gårdar
Lindkvist, Thomas. • p. 9-22

Essay   

Påvehov och gårdar. Något om latinsk vokabulär i svenskt brevmaterial
Gejrot, Claes. • p. 23-34

Essay   

Tidigmedeltida ägodomäner - särskilt Saba kloster i Julita
Tollin, Clas. • p. 35-58

Essay   

Hur drevs den vikingatida-medeltida storgården? Några frågor från Lägerbovada, Ydre
Widgren, Mats. • p. 59-72

Essay   

Bryten
Brink, Stefan. • p. 73-82

Essay   

En aristokratisk storgård vid Mälby i västra Uppland från omkring år 1000
Kyhlberg, Ola. • p. 83-100

Essay   

Skilda gravar, skilda världar - tidigkristna gravar, kyrkor, stadsgårdar och storgårdar i Sigtuna och Mälarområdet
Tesch, Sten. • p. 101-130

Essay   

Fru Sigrids gård i Varnhem
Vretemark, Maria. • p. 131-144

Essay   

Sigridlev och godsrikedomen i Stenkilsätten
Lovén, Christian. • p. 145-164
https://www.academia.edu/10682154

Essay   

Att hysa folk på gården. Ett försök till byggnads- arkeologi
Hansson, Martin. • p. 165-188

Essay   

Åkerstorlek 1640 som indikator på stora medeltida bebyggelser
Karsvall, Olof. • p. 189-216

Essay   

De stora testamentena och sociala relationer under perioden ca 1270-1370
Myrdal, Janken. • p. 217-234

Essay   

Svinskötsel, ollonskogar och godsdrift - med särskild hänsyn till medeltidens Finnveden
Ericsson, Alf. • p. 235-254

Essay   

Ett arvskiftesbrev 1346
Fridell, Staffan. • p. 255-268

Essay   

Nordiska stormän och deras besittningar på ön Rügen under medeltiden
Büttner, BengtPorada, Haik Thomas. • p. 269ff.