RI OPAC: Literature Database for the Middle Ages - Listing over 2.6 million titles

Collection of Essays

Collection of Essays  Miscel.lània Joan Fuster. Estudis de llengua i literatura (Vol. 1-8)
Ferrando, AntoniHauf Valls, Albert Guillem [Publ.]. - Barcelona (1989 - 1994)


Descriptors: Spain Festschriften Literary history Hauf Valls, Albert Guillem (1938-)
Language: Katalanisch
Short Title: Miscel.lània Joan Fuster
Relevant content is covered


Permalink: http://opac.regesta-imperii.de/id/215964
Alternative Formate: MARC21 | BibTeX

   Link to KVK search:
[Karlsruher Virtual Catalog]
  Search for title...  Search for authors: Ferrando, AntoniHauf Valls, Albert Guillem

Content

Essay   

El valencià antic "saura" ("gralla") no és un mot fantasma
Veny Clar, Joan. (1993) • p. 307-317

Essay   

Cançoneta de tipus "kharja" en la literatura catalana
Rubiera Mata, María Jesús. Bookset Part 1 (1989) • p. 1-8

Essay   

Informe sobre acusacions fetes contra en Ponç de Vilamur, bisbe d'Urgell (c. 1251): retranscripció i estudi lingüístic
Rasico, Philip D.. Bookset Part 1 (1989) • p. 9-26

Essay   

Algunes notes sobre una versió catalana gairebé oblidada de la Queste del Saint Graal
Brummer, Rudolf. Bookset Part 1 (1989) • p. 27-35

Essay   

Turmeda/Abdallà o el "perspectivisme" com a pràctica vital i/o literària
Alemany Ferrer, Rafael. Bookset Part 1 (1989) • p. 37-57

Essay   

Un logos cristià enfront de l'Islam: Eiximenis escrivint sobre Mahoma
Epalza, Míkel de. Bookset Part 1 (1989) • p. 59-75

Essay   

Dos anònims relacionats amb Bernat Fenollar
Parramon Blasco, Jordi. Bookset Part 1 (1989) • p. 77-83

Essay   

La marrada africana de Tirant
Mir, Josep M.. Bookset Part 1 (1989) • p. 85-93

Essay   

Eliseu (Tirant lo Blanc) a l'espill de Lucrecia (la Celestina): retrat de la donzella com a còmplice fidel de l'amor secret
Beltrán Llavador, Rafael. Bookset Part 1 (1989) • p. 95-124

Essay   

La "valenciana prosa" del traductor Bernardí Vallmanya
Wittlin, Curt J.. Bookset Part 1 (1989) • p. 125-151

Essay   

Timoneda i el públic lector a la valència del Cinc-cents
Diago, Nel. Bookset Part 1 (1989) • p. 153-164

Essay   

Contribució a la coneixença de l'alguerès medieval. I: textos
Blasco Ferrer, Eduardo. Bookset Part 1 (1989) • p. 165-193

Essay   

El misteri assumpcionista de Castellò i el teatre valencià
Sirera, Josep Lluís. Bookset Part 1 (1989) • p. 195-213

Essay   

Del efetto de' poeti: oralitat i escriptura en la història de la llengua catalana
Nadal, Josep Maria. Bookset Part 1 (1989) • p. 215-247

Essay   

La Laus Valentiae a la literatura i la cartografia
Rosselló Verger, Vicenç María. Bookset Part 2 (1990) • p. 5-20

Essay   

Representació i simulacre: el discurs femení en els orígens de la lírica
Cabanilles, Antònia. Bookset Part 2 (1990) • p. 21-31

Essay   

Remarques sobre la llengua dels antics poetes catalans
Castells-Cambray, Jordi. Bookset Part 2 (1990) • p. 33-44

Essay   

Els personatges del Jacob Xalabín i la història
Martín Pascual, Llúcia. Bookset Part 2 (1990) • p. 45-57

Essay   

Les sources européennes d'une ouvre lexicographique à visée didactique: El "vocabulario del humanista" de L. Palmireno (1569, Valencia)
Lépinette Lepers, Brigitte. Bookset Part 2 (1990) • p. 59-86

Essay   

Nous manuscrits de la Festa d'Elx: els llibrets dels cantors
Massip Bonet, Francesc. Bookset Part 2 (1990) • p. 99-108

Essay   

Guillem de Cabestany i la llegenda del cor menjat
Mas Miralles, Antoni. Bookset Part 3 (1991) • p. 5-17

Essay   

Anàlisi d'una estructura sil·logística al "Llibre d'amic e amat"
Rubio Albarracín, Josep-Enric. Bookset Part 3 (1991) • p. 19-30

Essay   

Arnau de Vilanova i el pensament islàmic
Santonja Hernández, Pedro. Bookset Part 3 (1991) • p. 31-51

Essay   

Crime in Medieval Valencia: the Pardon Charters of King Jaume the Conqueror
Burns, Robert Ignatius. Bookset Part 3 (1991) • p. 53-66

Essay   

El providencialisme en la Crònica de Ramon Muntaner
Gomis i Alepuz, Miquel Àngel. Bookset Part 3 (1991) • p. 67-83

Essay   

La dona que prega. Dona i religiositat en la narrativa catalana del segle XIV
Martines Peres, Vicent. Bookset Part 3 (1991) • p. 85-105

Essay   

Premessa per una edizione critica della traduzione catalana di Pere Busquets del "Trattato della pazienza" di Domenico Cavalca
Sacchetti, Giovanni. Bookset Part 3 (1991) • p. 107-123

Essay   

La dona i el matrimoni a través dels "Sermons" de sant Vicent Ferrer
Martínez Romero, Tomàs. Bookset Part 3 (1991) • p. 125-148

Essay   

Sobre el "Curial", Virgili i Petrarca
Turró Torrent, Jaume. Bookset Part 3 (1991) • p. 149-168

Essay   

L'heroi militar i l'estratagema en el "Tirant lo Blanc"
Pons Altés, Albert. Bookset Part 3 (1991) • p. 169-177

Essay   

Estudi bibliogràfic de les edicions de la traducció francesa de "Tirant lo Blanc"
Calvo Rigual, Cesáreo. Bookset Part 3 (1991) • p. 179-194

Essay   

El "Plany dolorós de la reina Hècuba" de Joan Roís de Corella. Restauracions i contextos
Badía, Lola. Bookset Part 3 (1991) • p. 195-224

Essay   

Breu ullada a la llengua del XVI: la Història de València de Pere Antoni Beuter
Juan-Mompó Rovira, Joaquim. Bookset Part 3 (1991) • p. 225-240

Essay   

Defensa de la pròpia tradició davant d'Itàlia al segle XVI
Duran Grau, Eulàlia. Bookset Part 3 (1991) • p. 241-265

Essay   

Francesc d'Olesa i la "Nova Art de trobar"
Rossich Estragó, Albert. Bookset Part 3 (1991) • p. 267-296

Essay   

L'enyorança de la pàtria i la seua gent a través de dotze nous poemes d'Ibn Al-Abbar de València
Veglison Elías de Molins, Josefina. Bookset Part 5 (1992) • p. 5-26

Essay   

Aproximació al "Libre de l'Orde de Cavalleria" del beat Ramon Llull
Sequero García, María Ángeles. Bookset Part 5 (1992) • p. 27-40

Essay   

Receptes medievals del Ms. h-ij-13 de la Biblioteca del Reial Monestir de San Lorenzo de El Escorial
Gascón Uris, Sergi. Bookset Part 5 (1992) • p. 41-44

Essay   

Il "Tractat d'agricultura" del Ms. 754 della Biblioteca de Catalunya
Piccat, Marco. Bookset Part 5 (1992) • p. 45-65

Essay   

Joves reis efímers
Miró Baldrich, Ramón. Bookset Part 5 (1992) • p. 67-77

Essay   

Taules parades al llibre de Tirant
Grilli, Giuseppe. Bookset Part 5 (1992) • p. 79-93

Essay   

Juan de Mena i el "Curial": som davant un antagonisme polític?
Butinyà Jiménez, Julia. Bookset Part 5 (1992) • p. 95-100

Essay   

"E volgra sser no-res". Notes al poema XXXV de March
Cabré, Lluís. Bookset Part 5 (1992) • p. 101-119

Essay   

Els miracles de Sant Vicent com a text teatral específic en la dramàtica del País Valencià (segles XVIII-XIX)
Escrivà Torres, Vicent. Bookset Part 5 (1992) • p. 121-169

Essay   

Algunes reflexions sobre la concepció amorosa a les trobairitz: entre la sensualitat i l'erotisme?
Contreras i Doménech, Carme. Bookset Part 6 (1993) • p. 7-22

Essay   

Els "exempla" al voltant de l'amistat en el "Recull d'eximplis"
Ysern Lagarda, Josep Antoni. Bookset Part 6 (1993) • p. 23-46

Essay   

Captius i enamorats. Originalitat, convenció i interpretació de l'episodi africà de "Curial e Güelfa"
Ferrer Mayans, Vicent. Bookset Part 6 (1993) • p. 47-77

Essay   

"L'Omelia sobre lo psalm "De profundis"" de Jeroni Fuster
Ferrando Francès, Antoni. Bookset Part 6 (1993) • p. 79-106

Essay   

La producció poètica en llengua catalana de Joan Ferrandis d'Herèdia
Bover Font, August. Bookset Part 6 (1993) • p. 107-116

Essay   

La gàbia gran no fa millor lo aucell. Postil.la als 'Secrets' del Prior Agustí
Colón Domènech, Germán. Bookset Part 6 (1993) • p. 117-128

Essay   

Els "planctus Mariae" a les literatures catalana i occitana: l'"Augats, seyos qui credets Deu lo Payre"
Izquierdo, Josep. Bookset Part 8 (1994) • p. 5-23

Essay   

A propòsit del manuscrit vulgar del trescents: el ms. K.I.6 d'El Escorial i la minúscula cursiva librària de la Corona d'Aragó
Gimeno Blay, Francisco M.. Bookset Part 8 (1994) • p. 25-77

Essay   

"La dama de Rodes". Tècnica i "energia boccacciana" en un "novellino" del "Tirant lo Blanc"
Hauf Valls, Albert Guillem. Bookset Part 8 (1994) • p. 79-118

Essay   

Llengua popular i llengua col·loquial al "Tirant lo Blanch"
Casanova, Emili. Bookset Part 8 (1994) • p. 119-138

Essay   

L'inventari de Jaume Cabanes, drassaner (1413-1414): una font per a l'estudi del lèxic naval a la València de començaments del segle XV
Albiach i Rodríguez, CarmeCariñena Balaguer, RafaelDíaz Borrás, Andrés. Bookset Part 8 (1994) • p. 139-188

Essay   

Institucions islàmiques reflectides en la toponímia de les comarques valencianes de la Marina Meridional i Septentrional
Garrido Valls, Josep-David. Bookset Part 8 (1994) • p. 451-471

Essay   

La primera arreplega sistemàtica del lèxic valencià. El "Diccionari valenciano-castellano" de Josep Escrig (1851)
Colomina Castanyer, Jordi. Bookset Part 8 (1994) • p. 473-503