RI OPAC: Literature Database for the Middle Ages - Listing over 2.7 million titles

Content

Essay   

Introducere: populatia de la Dunarea de Jos dintr-o noua perspectiva de abordare [Introduction: the Low Danube population in a new approach]
Mihailescu-Bîrliba, Lucretiu. • p. 7-19

Essay   

Speranta de viata, structura de vârsta si mortalitatea populatiei din Moesia Inferior în secolele I-III p.Chr. [The life expectation, the age structure and mortality rate at the Moesia Inferior population in the 1st- 3rd c.A.D.]
Piftor, Valentin. • p. 21-99

Essay   

Latinismele în inscripþiile grecesti din Moesia Inferior [Latin words in the Greek inscriptions from Moesia Inferior]
Curca, Roxana Gabriela. • p. 125-139

Essay   

Monumentum Ephesenum si horothesia histriana: o încercare de paralela [Monumentum Ephesenum and the Histrian horothesia: a parallel attempt]
Bounegru, Octavian. • p. 141-151

Essay   

Strainii în Moesia Inferior. Posibilitati de identificare [The foreigners in Moesia Inferior. Identification possibilities]
Mihailescu-Bîrliba, Lucretiu. • p. 153-159

Essay   

Institutii si elite în orasele romane ale provinciei Moesia Inferior. Studiu statistic [Institutions and elites in the Roman cities of Moesia Inferior. Statistics]
Aparaschivei, Dan. • p. 161-193

Essay   

Consideratii asupra amforelor romane si romano-bizantine de import din Dobrogea (sec. I-VII p. Chr.) [The Roman and Roman- Byzantinum imported amorphus from Dobrudja (1st - 7th c. A.D.)]
Paraschiv, Dorel. • p. 195-239

Essay   

Câteva note privind problemele bronzurilor figurate în Dobrogea romana [Notes on the figured bronzes in Roman Dobrudja]
Nutu, George. • p. 241-265

Essay   

Observatii privind migratia protobulgarilor la Duntrea de Jos pe baza unor aspecte arheologice si numismatice [About the migration of the proto Bulgarians at the Low Danube according to archeological and numismatic aspects]
Chiriac, Costel. • p. 267-277