RI OPAC: Literature Database for the Middle Ages - Listing over 2.5 million titles

Content

Essay   

A középkori Magyarország müvelödésének egyes általános kérdései a kódexek tükrében
Székely, György. • p. 21-37

Essay   

Kánonjogi kódexek és töredékek Magyarországon
Erdö, Péter. • p. 51-61

Essay   

11-12. századi liturgikus kódexeink tipológiája
Török, József. • p. 63-76

Essay   

Könyvhasználat a középkor végén
Solymosi, László. • p. 77-119

Essay   

Legkorábbi hazai sacramentariumaink
Veszprémy, László. • p. 121-135

Essay   

Esztergomi breviarium notatum Prágában
Szendrei, Janka. • p. 137-154

Essay   

A pálos Liber viridis
Sarbak, Gábor. • p. 155-167

Essay   

Jodocus Clichtoveus Elucidatoriuma és a magyarországi himnuszköltészet európai recepciója
Holl, Béla. • p. 169-182

Essay   

15. századi eszmetörténeti kérdések az esztergomi Föszékesegyházi Könyvtár Ms. II. 7. jelzetü kódexében
Körmendy, Kinga. • p. 183-201

Essay   

Adalékok az Érsekújvári kódex sermoihoz
Madas, Edit. • p. 203-223

Essay   

Az "Esztergomi rövid krónika" hitelességének kérdéséhez
Juhász, László. • p. 225-249

Essay   

A wolfenbütteli zsoltároskönyv könyvfestészeti szempontból
Wehli, Tünde. • p. 251-258

Essay   

Egy 1432-böl származó imádságoskönyv magyar vonatkozásai
Körmendy, Kinga. • p. 259-272

Essay   

Egy 15. századi imádságkönyv a hónapképek és a magyar szent királyok ábrázolásával
Török, Gyöngyi. • p. 273-296

Essay   

Fogalmazási mintákat tartalmazó tankönyv töredékei a 14. század elsö feléböl
Érszegi, GézaSzelestei, László N.. • p. 297-326

Essay   

Az olmützi Janus-kódex
Fodor, Adrienne J.. • p. 327-343

Essay   

Ismeretlen forrás Árpád-házi szentjeink hagiográfiájához
Vizkelety, András. • p. 345-354