RI-Opac: Literature Database for the Middle Ages - Listing over 2.3 million titles

Content

Essay   

Chrzescijanstwo w Europie Srodkowowschodniej i budowa organizacji koscielnej.
Kloczowski, Jerzy. • p. 3-17

Essay   

Aspekty polityczne i koscielne tzw. "zjazdu gnieznienskiego" w roku 1000
Labuda, Gerard. • p. 17-33

Essay   

Polska w strukturze geopolitycznej Europy
Strzelczyk, Jerzy. • p. 35-52

Essay   

Poczatki panstw wczesnosredniowiecznych w Europie Srodkowowschodniej
Urbanczyk, Przemyslaw. • p. 53-70

Essay   

Wielkopolska w X wieku i formowanie sie panstwa polskiego
Kurnatowska, Zofia. • p. 99-117

Essay   

Pomorze - bardziej slowian'skie czy bardziej "baltyckie"?.
Losinski, Wladyslaw. • p. 119-141

Essay   

Malopolska "czeska" i Malopolska "polanska"
Buko, Andrzej. • p. 143-168

Essay   

Slask miedzy Gnieznem a Praga.
Mozdzioch, Slawomir. • p. 169-198

Essay   

Mazowsze w X wieku
Dulinicz, Marek. • p. 199-220

Essay   

Tradycje dynastyczno-plemienne Slowianszczyzny pólnocnej
Banaszkiewicz, Jacek. • p. 261-277

Essay   

Struktury pokrewienstwa utrwalone na cmentarzyskach
Rysiewska, Teresa. • p. 279-301

Essay   

Mozliwosci datowania metoda; dendrochronologiczna; oraz stan badan dendrochronologicznych wczesnosredniowiecznych grodzisk z terenu Wielkopolski, Dolnego Slaska i Malopolski
Kara, MichalKrapiec, Marek. • p. 303-327

Essay   

Studia osadnicze nad struktura zasiedlenia i gospodarka
Kurnatowski, Stanislaw. • p. 329-350

Essay   

Poczatki rodzimego mennictwa
Suchodolski, Stanislaw. • p. 351-360

Essay   

Co nam mówi architektura murowana?
Rodzinska-Chorazy, Teresa. • p. 361-387

Essay   

Ziemie polskie w X wieku i ich znaczenie w ksztaltowaniu nowej mapy Europy
Samsonowicz, Henryk. • p. 433-441