RI-Opac: Literature Database for the Middle Ages - Listing over 2.3 million titles

Authors

Publications »Úlovec, Jirí«

Forward to Karlsruher Virtueller Katalog search engine: Úlovec, Jirí

RI opac: 90 Entries

1Monographie  Zaniklé hrady, zámky a tvrze Cech, Moravy a Slezska po roce 1945
Musil, FrantišekPlacek, MiroslavÚlovec, Jirí. - Praha (2005)

2Monographie  Hrady, zámky a tvrze na Chebsku [Burgen, Schlösser und Festungen im Egerland]
Úlovec, Jirí. - Cheb (1998)

3Articles  Príspevek k poznání stredoveké stavební podoby johanitské komendy v Ceském Dubu [Contribution on the knowledge of medieval building form of the Commandry of the Knights Hospitaller of St. John of Jerusalem in Ceský Dub]
Kovár, MiroslavÚlovec, JiríMatiášek, JosefSemerád, Matouš. (2015) - In: Setkávání (2015) p. 172-193

4Essay  Prispevek k poznani stredoveke stavebni podoby johanitske komendy v Ceskem Dubu
Kovár, MiroslavÚlovec, JiríMatiášek, JosefSemerád, Matouš. (2015) - In: FS Klára Benešovská p. 172-193

5Articles  Historie hradu a zámku Liebenstein v Libé. [Geschichte der Burg und des Schlosses Liebenstein in Libá]
Knoll, VilémÚlovec, Jirí. (2010) - In: Castellologica bohemica vol. 12 (2010) p. 255-291
https://www.academia.edu/10060747

6Articles  Zaniklý hrad Pechburk - Smolín
Úlovec, Jirí. (2008) - In: Výber vol. 45 (2008) p. 243-256

7Articles  Zaniklá tvrz a zámek v Prehorove
Úlovec, Jirí. (2008) - In: Táborský archiv vol. 14 (2008) p. 103-133

8Articles  Seznam šlechty z doby kolem roku 1517.
Úlovec, Jirí. (2007) - In: Jihocesky sborník historicky vol. 76 (2007) p. 202-214

9Articles  Hrad a zámek Líšno
Úlovec, Jirí. (2007) - In: Sbornik vlastivednych praci z Podblanicka vol. 44/47 (2007) p. 131-235

10Articles  Tvrz a zámek ve Velkém Valtinove. [Die Festung und das Schloss in Velký Valtinov]
Úlovec, Jirí. (2007) - In: Bezdez vol. 16 (2007) p. 49-78

11Articles  O bývalé tvrzi v Dubu u Tábora.
Úlovec, Jirí. (2007) - In: Táborský archiv vol. 13 (2007) p. 251-271

12Articles  Rejstrík k Sedláckovým "Hradum".
Úlovec, Jirí. (2006) - In: Castellologica bohemica vol. 10 (2006) p. 435-464

13Articles  Príspevek k historii a stavební podobe tvrze v Útechovicích. [Beitrag zur Geschichte und Baugestalt der Feste in Útechovice]
Úlovec, Jirí. (2006) - In: Bezdez vol. 15 (2006) p. 5-24

14Articles  Hrad Haškovec a tvrz v Kamenném Újezde na Ceskobudejovicku. [Die Burg Maškovec und die Feste in Kamenný Újezd/Steinkirchen in der Region Ceské Budejovice/Budweis]
Kovár, DanielÚlovec, Jirí. (2006) - In: Jihocesky sborník historicky vol. 75 (2006) p. 5-39

15Articles  Sídla rodu von Liebenstein v cesko-bavorském pohranicí a pocátky hradu Liebenstein v Libé. [Sitze des Geschlechtes von Liebenstein im böhmisch-bayrischen Grenzgebiet und Anfänge der Burg Liebenstein in Libá]
Karel, TomášKnoll, VilémÚlovec, Jirí. (2006) - In: Castellologica bohemica vol. 10 (2006) p. 71-108
https://www.academia.edu/10060708

16Articles  Hrad Kuncberk u Krince [Castle Kuncberk at Krinec]
Tomícek, TomášÚlovec, JiríValenta, Petr. (2005) - In: Vlastivedny zpravodaj Polabi vol. 37 (2003/04) p. 36-72

17Essay  Vývoj archivnictví a archivní metodiky v letech 1945 až 1989 [ Die Entwicklung des Archivwesens und der Archivmethodik in den Jahren 1945 bis 1989.]
Šilar, JaroslavÚlovec, Jirí. (2005) - In: Vývoj archivnictví v ceských zemích a na Slovensku p. 31-41

18Articles  Tvrz Zálezly.
Úlovec, Jirí. (2004) - In: Zlatá stezka vol. 11 (2004) p. 99-117

19Articles  Tvrz Zálezly
Úlovec, Jirí. (2004) - In: Zlatá stezka vol. 11 (2004) p. 99-117

20Articles  Zaniklé tvrze a zámek v Lesné - Valdove [Die verschwundenen Festen und das Schloss in Wallhof]
Úlovec, Jirí. (2004) - In: Sborník Chebského muzea (2004) p. 34-49

21Articles  Tvrzište Trojan [Die Burgstätte Trojan]
Úlovec, Jirí. (2004) - In: Výber vol. 41 (2004) p. 191-198

22Articles  Tvrz a zámek v Životicích u Nepomuku. [Festung und Schloss in Životice bei Nepomuk]
Úlovec, JiríKarel, Tomáš. (2004) - In: Minulosti zapadoceskeho kraje vol. 39 (2004) p. 53-84

23Articles  Tvrz a zámek v Petrovicích u Mladé Vožice
Úlovec, Jirí. (2004) - In: Táborský archiv vol. 12 (2004) p. 241-265

24Articles  Statek a tvrz v Dubu u Prachatic do pocátku 17. století.
Úlovec, Jirí. (2004) - In: Zlatá stezka vol. 11 (2004) p. 87-97

25Articles  Bývala tvrz v Breznici u Bechyne
Úlovec, Jirí. (2004) - In: Táborský archiv vol. 12 (2004) p. 213-240

26Articles  Tvrz a zámek v Líštanech [Die Feste und das Schloss in Lichtenstein]
Úlovec, Jirí. (2003) - In: Západoceský historický sborník vol. 8 (2003) p. 37-60

27Articles  Hrad a zámek Klenová a jeho majitelé: I. Od zalození hradu do pocatku tricetileté války [Die Burg und das Schloss Klenau und seine Besitzer. I. Von der Burggründung bis zum Anfang des Dreißigjährigen Krieges]
Úlovec, Jirí. (2003) - In: Sborník prací z historie a dejin umení vol. 3 (2004) p. 23-49

28Articles  Tvrze a zámky v Údrci, Lukách a Verušickách [Festungen und Schlösser in Luck / Luka, Udritsch / Údrc und Klein-Werscheditz / Verušicky]
Úlovec, Jirí. (2003) - In: Historicky sbornik Karlovarska vol. 9 (2003) p. 22-72

29Articles  Zaniklá tvrz v Leštine u Jistebnice [Die eingegangene Feste in Leština bei Jistebnice]
Úlovec, Jirí. (2002) - In: Archaeologia historica vol. 27 (2002) p. 155-162

30Articles  Tvrz ve Dvorcích u Sobeslavi
Úlovec, Jirí. (2002) - In: Táborský archiv vol. 11 (2002) p. 207-229

31Articles  Tvrz a zámek ve Vodici u Pacova (dnes okr. Tábor).
Úlovec, Jirí. (2002) - In: Táborský archiv vol. 11 (2002) p. 231-260

32Articles  Hrad Bradlec [Die Burg Bradlec]
Tomícek, TomášÚlovec, Jirí. (2002) - In: Castellologica bohemica vol. 8 (2002) p. 217-246

33Articles  Tvrze a zámky v Újezde a Petrovicích. [Festungen und Schlösser in Újezd und Petrovice]
Úlovec, Jirí. (2002) - In: Minulosti zapadoceskeho kraje vol. 37 (2002) p. 49-86

34Articles  Tvrz a zámek ve Zdibech u Prahy. [Feste und Schloss in Zdiby bei Prag]
Úlovec, Jirí. (2002) - In: Castellologica bohemica vol. 8 (2002) p. 277-295

35Articles  Tvrz a zámek Veselí u Janovic nad Úhlavo [Feste und Schloss Weseli bei Janowitz an der Angel]
Úlovec, Jirí. (2001) - In: Západoceský historický sborník vol. 7 (2001) p. 89-105

36Articles  Panská sídla v Otíne a Predslavi u Klatov [Die Herrensitze in Otín und Predslav bei Klattau]
Úlovec, Jirí. (2001) - In: Minulosti zapadoceskeho kraje vol. 36 (2001) p. 29-67

37Articles  Tvrz a zámek ve Vlkave [The fortified manor and château at Vlkava ]
Úlovec, Jirí. (2001) - In: Vlastivedny zpravodaj Polabi vol. 35 (2001) p. 37-74

38Articles  Tvrz a zámek ve Velemyšlevsi
Úlovec, Jirí. (2001) - In: Sborník Okresního Archivu v Lounech vol. 10 (2001) p. 72-100

39Articles  Povrchový pruzkum hradu Zverince [Oberflächenuntersuchung der Burg Zverinec]
Durdík, TomášKaspar, VojtechÚlovec, Jirí. (2000) - In: Castellologica bohemica vol. 7 (2000) p. 75-92

40Articles  Hrad Hrádek a tvrz a zámek Štedrá. [Burg Hrádek und Festung und Schloss Stiedra (Štedrá)]
Úlovec, Jirí. (2000) - In: Historicky sbornik Karlovarska vol. 8 (2000) p. 3-26

41Articles  Tvrz a zámek v Kurívodech u Mimone [Feste und Schloss zu Kurívody bei Mimon]
Úlovec, Jirí. (2000) - In: Bezdez vol. 9 (2000) p. 43-72

42Articles  Tvrz a zámek v Lužanech [Feste und Schloß in Lužany]
Úlovec, JiríKašicka, František. (2000) - In: Minulosti zapadoceskeho kraje vol. 35 (2000) p. 49-91

43Articles  Príspevek k dejinám a stavebnímu vývoji bývalé tvrze a zámku v Tašove. [Ein Beitrag zur Geschichte und zur Bauentwicklung der ehemaligen Festung und des Schlosses in Tašov]
Úlovec, Jirí. (2000) - In: Ústecký sborník historický (2000) p. 47-68

44Articles  Zamek v Lidkovicich u Sedlce-Prcice [Le chateau de Lidkovice pres de Sedlec-Prcice]
Úlovec, Jirí. (2000) - In: Muzejní a vlastivedná práce vol. 38 (2000) p. 1-9

45Articles  Hrad Gutštejn [Die Burg Guttenstein]
Úlovec, JiríJánský, Jirí. (2000) - In: Západoceský historický sborník vol. 6 (2000) p. 75-103

46Articles  Tvrz a zamek v Kacerove u Kynsperka nad Ohri [Le bastion et le chateau de Kacerov pres de Kynsperk nad Ohri]
Úlovec, Jirí. (2000) - In: Muzejní a vlastivedná práce vol. 38 (2000) p. 193-202

47Articles  Tvrze v Brandlíne a Dráchove
Úlovec, Jirí. (2000 - 2001) - In: Táborský archiv vol. 10 (2000/01) p. 327-363

48Articles  Hrad Stajice [Die Burg Stajice]
Tomícek, TomášÚlovec, JiríValenta, Petr. (2000) - In: Castellologica bohemica vol. 7 (2000) p. 171-182

49Articles  Dejiny tvrze a zámku v Mecholupech u Klatov [Geschichte der Feste und des Schlosses in Mecholupy bei Klatovy]
Úlovec, Jirí. (2000) - In: Castellologica bohemica vol. 7 (2000) p. 201-214

50Articles  Tvrz v Liderovicích
Úlovec, Jirí. (1999) - In: Táborský archiv vol. 9 (1999) p. 213-282

51Articles  Tvrz Kladenské Rovné
Úlovec, Jirí. (1999) - In: Jihocesky sborník historicky vol. 68 (1999) p. 5-23

52Articles  Zaniklá tvrz a zámek v Doupove [Die verfallene Festung und das Schloss in Duppau / Doupov]
Úlovec, Jirí. (1999) - In: Historicky sbornik Karlovarska vol. 7 (1999) p. 14-33

53Articles  Tvrz v Hamru-Ostrove
Úlovec, Jirí. (1999) - In: Táborský archiv vol. 9 (1999) p. 186-211

54Articles  Zaniklá tvrz a zámek v Kamenici - Steinbachu. [Die eingegangene Veste und das Schloss in Kamenice - Steinbach]
Úlovec, Jirí. (1999) - In: Minulosti zapadoceskeho kraje vol. 34 (1999) p. 35-45

55Articles  Zaniklá tvrz a zámek Ždár u Doupova [Die eingegangene Feste und das eingegangene Schloss Saar bei Duppau]
Úlovec, Jirí. (1998) - In: Západoceský historický sborník vol. 4 (1998) p. 67-98

56Articles  Príspevek k historii a stavební podobe tvrze a zámku v Libouni u Vlašimi
Úlovec, Jirí. (1998) - In: Sbornik vlastivednych praci z Podblanicka vol. 38 (1998) p. 131-159

57Articles  Dejiny a stavební podoba tvrzí v Ostrove u Záp [Geschichte und Baugestaltung der Festen in Ostrov]
Úlovec, JiríJindrich, Jiri. (1998) - In: Castellologica bohemica vol. 6 (1998) p. 363-382

58Articles  Zámek ve Vlásenici u Jistebnice.
Úlovec, Jirí. (1997 - 1998) - In: Táborský archiv vol. 8 (1997/98) p. 189-216

59Articles  Tvrz a zámek v Tedražicích [Feste und Schloß in Tedražice]
Úlovec, Jirí. (1997) - In: Minulosti zapadoceskeho kraje vol. 32 (1997) p. 19-52

60Articles  O bývalých panských sídlech v Kojšicích u Petrovic, okres Klatovy. [Über ehemalige Herrensitze in Kojšice bei Petrovice (Bezirk Klatovy)]
Úlovec, Jirí. (1997) - In: Paginae historiae vol. 5 (1997) p. 163-186

61Articles  Obrazová dokumentace církevních staveb Táborska ve fondu Archivu pražského arcibiskupství.
Úlovec, Jirí. (1997 - 1998) - In: Táborský archiv vol. 8 (1997/98) p. 105-142

62Articles  Povrchový pruzkum hradu Zverince
Durdík, TomášKašpar, VojtechÚlovec, Jirí. (1997) - In: Sbornik vlastivednych praci z Podblanicka vol. 37 (1997) p. 169-189

63Articles  Tvrz a zámek Opálka [Die Feste und das Schloß Opálka]
Úlovec, Jirí. (1997) - In: Západoceský historický sborník vol. 3 (1997) p. 75-117

64Articles  Tvrz v Tešetinech u Klatov. [Die Feste Tešetiny bei Klatovy (Klattau)]
Úlovec, Jirí. (1996) - In: Sbornik Spolecnosti Pratel Starozitnosti vol. 4 (1996) p. 119-132

65Articles  Herbert Weinelt a jeho výzkum panských sídel [Herbert Weinelt und seine Untersuchungen der Herrensitze]
Úlovec, Jirí. (1996) - In: Castellologica bohemica vol. 5 (1996) p. 11-22

66Articles  Plány jihomoravských mest, hradu a zámku z fondu Reichsstadt Nürnberg [ Pläne südmährischer Städte, Burgen und Schlösser aus dem Bestand Reichsstadt Nürnberg]
Úlovec, Jirí. (1996) - In: Jizni Morava vol. 32 (1996) p. 267-293

67Articles  Historický a stavební vývoj tvrze v Nemcicích u Klatov. [Historische und architektonische Entwicklung der Feste in Nemcice bei Klatovy]
Bednár, JanRykl, MichaelÚlovec, Jirí. (1996) - In: Západoceský historický sborník vol. 2 (1996) p. 29-60

68Articles  Po stopách zapomenutých panských sídel ve Vokove u Chebu
Úlovec, Jirí. (1996) - In: Sborník Chebského muzea (1996) p. 10-17

69Articles  Památky obce Tetetice u Klatov. [Die Denkmäler der Gemeinde Tetetice bei Klatovy]
Úlovec, Jirí. (1996) - In: Minulosti zapadoceskeho kraje vol. 31 (1996) p. 35-58

70Articles  Panská sídla v Krutenicích [Herrensitze in Krutenice]
Úlovec, Jirí. (1996) - In: Castellologica bohemica vol. 5 (1996) p. 163-176

71Articles  Výberová bibliografie hradu Karlštejna.
Durdík, TomášGottfried, LiborHorynová, MiladaÚlovec, Jirí. (1996) - In: Castellologica bohemica vol. 5 (1996) p. 363-370

72Articles  Príspevek k dejinám a stavební podobe tvrze a dvora Kouskova Lhotka [Beitrag zur Geschichte und Baugestaltung der Feste und des Meierhofes Kouskova Lhotka]
Úlovec, JiríRykl, Michael. (1996) - In: Castellologica bohemica vol. 5 (1996) p. 183-204

73Articles  Hrad Fuglhaus u Klece
Úlovec, Jirí. (1995) - In: Táborský archiv vol. 7 (1995) p. 199-218

74Articles  O zaniklem zamku v Bernarticich u Klatov [Le chateau detruit de Bernartice pres de Klatovy]
Úlovec, Jirí. (1995) - In: Muzejní a vlastivedná práce vol. 33 (1995) p. 19-26

75Articles  O bývalých panských sídlech v Dolních Horicích u Chýnova
Úlovec, Jirí. (1995) - In: Táborský archiv vol. 7 (1995) p. 176-198

76Articles  Panská sídla nižší šlechty na Táborsku v mladovožickém regionu. [Die Herrensitze der niederen Adel auf dem Gebiet von Tábor und Mladá Vožice]
Úlovec, Jirí. (1995) - In: Archaeologia historica vol. 20 (1995) p. 389-398

77Articles  O bývalých tvrzích v Drmoulu, na Panském vrchu, v Trstenicích, Horní Vsi a ve Skelné Huti.
Úlovec, Jirí. (1995) - In: Sborník Chebského muzea (1995) p. 28-45

78Essay  Zapomenutý zámek ve Strancicích [Das vergessene Schloss in Strancice.]
Úlovec, Jirí. (1995) - In: FS Eva Šmilauerová p. 217-219

79Articles  Tvrz v Jiricích, okres Praha - východ
Úlovec, JiríRykl, Michael. (1995) - In: Castellologica bohemica vol. 4 (1995) p. 185-200

80Articles  Bývalá panská sídla v Premilovicích, Otovicích a Dalovicích
Úlovec, Jirí. (1995) - In: Historicky sbornik Karlovarska vol. 3 (1995) p. 23-78

81Essay  Archiv des Nationalmuseums
Úlovec, Jirí. (1995) - In: Quellen zur südwestdeutschen Geschichte in Archiven der Tschechischen Republik p. 60-62

82Articles  Tvrz v Jiricích, okres Praha - východ
Úlovec, JiríRykl, Michael. (1994) - In: Castellologica bohemica vol. 4 (1994) p. 185-200

83Articles  Bývalá panská sídla ve Kfelích a Hájku [Die Herrenansitze in Gfell / Kfely; Die Herrenansitze in Grasengrün / Hájek]
Úlovec, Jirí. (1994) - In: Historicky sbornik Karlovarska vol. 2 (1994) p. 70-109

84Articles  Dejiny a stavební podoba tvrze Polánka u Tábora
Úlovec, Jirí. (1994) - In: Táborský archiv vol. 6 (1994) p. 205-241

85Articles  Tvrze v Kouskové Lhotce a Vrhavci (okres Klatovy)
Anderle, JanRykl, MichaelÚlovec, Jirí. (1994) - In: Archaeologia historica vol. 19 (1994) p. 259-272

86Articles  O bývalé tvrzi v Cejkovech
Úlovec, Jirí. (1993) - In: Castellologica bohemica vol. 3 (1993) p. 227-240

87Articles  Zaniklá tvrz a zámek Schönstein.
Úlovec, Jirí. (1991) - In: Castellologica bohemica vol. 2 (1991) p. 247-259

88Articles  Príspevek k dejinám a stavebnímu vývoji tvrze v Drevcicích
Chotebor, PetrÚlovec, Jirí. (1991) - In: Castellologica bohemica vol. 2 (1991) p. 189-211

89Articles  Volfartické tvrze
Úlovec, Jirí. (1991) - In: Castellologica bohemica vol. 2 (1991) p. 125-144

90Articles  Príspevek k dejinám a stavebnímu vývoji hradu Raimund [Beitrag zur Geschichte und Bauentwicklung der Burg Raimund]
Úlovec, Jirí. (1989) - In: Castellologica bohemica vol. 1 (1989) p. 185-200

Alphabetic register

(Select a letter to open the register)


Examples for the search function

Last names starting with letters 'Zg': zg

Last names starting with 'Kucz': kucz

Last names starting with 'Kucz', forename starting with "A": kucz*, a

Last names starting with 'Ku', forename starting with 'Andreas': ku*andreas

Forename 'Fumiko': *fumiko

Variants of 'de Lacroix': *de*la*cro*

Variants of 'Mayboom': m__b__m