RI-Opac: Literature Database for the Middle Ages - Listing over 2.3 million titles

Authors

Publications »Aramon Serra, Ramón«

Forward to Karlsruher Virtueller Katalog search engine: Aramon Serra, Ramón

RI opac: 45 Entries

1Collection of Essays  Curial e Güelfa
Santanach, JoanSoberanas Lleó, Amadeu-J.Torró, Jaume [Ed.]. Aramon Serra, Ramón [Publ.]. - Barcelona (2018)

2Collection of Essays  Estudis de llengua i literatura
Aramon Serra, Ramón. - Barcelona (1997)

3Sachtitel  Cançoner deis Masdovelles (Manuscrit n. Il de la Biblioteca de Catalunya)
Aramon Serra, Ramón [Publ.]. - Barcelona (1938)

4Essay  Dos textos versificats en català de la carta tramesa del cel
Aramon Serra, Ramón. (1997) - In: Aramon Serra, Estudis de llengua i literatura p. 147-168

5Essay  Els cants en vulgar del Llibre vermell de Montserrat (Assag d'edició crítica)
Aramon Serra, Ramón. (1997) - In: Aramon Serra, Estudis de llengua i literatura p. 79-130

6Essay  Cançoner dels Masdovelles (Manuscrit núm. 11 de la Biblioteca de Catalunya)
Aramon Serra, Ramón. (1997) - In: Aramon Serra, Estudis de llengua i literatura p. 207-233

7Essay  Dos planys de la Verge del segle XV
Aramon Serra, Ramón. (1997) - In: Aramon Serra, Estudis de llengua i literatura p. 187-206

8Essay  Dues cançons populars italianes en un manuscrit català quatrecentista
Aramon Serra, Ramón. (1997) - In: Aramon Serra, Estudis de llengua i literatura p. 309-344

9Essay  Un debat de l'ànima i el cos en versos catalans
Aramon Serra, Ramón. (1997) - In: Aramon Serra, Estudis de llengua i literatura p. 169-185

10Essay  Sobre l'atribució d'Arondeta de ton chantar m'azir
Aramon Serra, Ramón. (1997) - In: Aramon Serra, Estudis de llengua i literatura p. 17-37

11Essay  El Tristany català d'Andorra
Aramon Serra, Ramón. (1997) - In: Aramon Serra, Estudis de llengua i literatura p. 413-429

12Essay  Algunes poesies bilingües en cançoners catalans
Aramon Serra, Ramón. (1997) - In: Aramon Serra, Estudis de llengua i literatura p. 345-388

13Essay  Un sermonari amb fragments rimats
Aramon Serra, Ramón. (1997) - In: Aramon Serra, Estudis de llengua i literatura p. 277-307

14Essay  L'absència del "Magnànim" com a tema poètic
Aramon Serra, Ramón. (1997) - In: Aramon Serra, Estudis de llengua i literatura p. 235-256

15Essay  Augats, seyós qui credets Dèu lo Payre (Assaig d'edició crítica)
Aramon Serra, Ramón. (1997) - In: Aramon Serra, Estudis de llengua i literatura p. 47-78

16Essay  Prov. ant. Guazardinc
Aramon Serra, Ramón. (1997) - In: Aramon Serra, Estudis de llengua i literatura p. 39-46

17Essay  Una cançó i tretze cobles esparses inèdites
Aramon Serra, Ramón. (1997) - In: Aramon Serra, Estudis de llengua i literatura p. 257-276

18Essay  Problèmes d'histoire de la langue catalane
Aramon Serra, Ramón. (1997) - In: Aramon Serra, Estudis de llengua i literatura p. 505-550

19Essay  L'humorisme del Curial e Güelfa
Aramon Serra, Ramón. (1997) - In: Aramon Serra, Estudis de llengua i literatura p. 389-411

20Essay  De gran dolor cruzel ab mortal pena (Assaig d'edició crítica)
Aramon Serra, Ramón. (1997) - In: Aramon Serra, Estudis de llengua i literatura p. 131-146

21Essay  Les edicions de textos catalans medievals
Aramon Serra, Ramón. (1997) - In: Aramon Serra, Estudis de llengua i literatura p. 433-504

22Essay  Els orígens de la llengua catalana
Aramon Serra, Ramón. (1989) - In: L'Epoca medieval a Catalunya p. 81-101

23Essay  Problèmes d'histoire de la langue catalane
Aramon Serra, Ramón. (1973) - In: La linguistique catalane. Colloque international p. 27-70

24Essay  L'abséncia del 'Magnánim' com a tema poétic
Aramon Serra, Ramón. (1970) - In: IV Congreso de Historia de la Corona de Aragón Pt. 2 p. 397-416

25Essay  El "Tristany" català d'Andorra
Aramon Serra, Ramón. (1969) - In: Mélanges Rita Lejeune p. 323-337

26Articles  Els cants en vulgar del 'Llibre Vermell' de Montserrat (Assaig d'edició crítica)
Aramon Serra, Ramón. (1964) - In: Analecta Montserratensia vol. 10 (1964) p. 9-54

27Essay  Una caneó i tretze cobles esparses inédites
Aramon Serra, Ramón. (1964) - In: Mélanges Maurice Delbouille (1964) Pt. 2 p. 21-38

28Articles  Dos planys de la Verge del segle XV
Aramon Serra, Ramón. (1963) - In: Spanische Forschungen 1 vol. 21 (1963) p. 259-276

29Essay  "De gran dolor cruzel ab mortal pena" (Assaig d'edició crítica)
Aramon Serra, Ramón. (1963) - In: FS Johannes Vincke p. 265-278

30Essay  Algunes poesies bilingües en cançoners catalans
Aramon Serra, Ramón. (1961) - In: Estudis Lluis Nicolau d'Olwer Pt. 2 p. 85-126

31Essay  "Augats, seyós qui credets Déu lo Payre". Assaig d'edició crítica
Aramon Serra, Ramón. (1959) - In: Hispanic Studies I. González Llubera p. 1-30

32Essay  Un debat de l'ánima i el cos en versos catalans
Aramon Serra, Ramón. (1955) - In: Recueil Clovis Brunel Pt. 1 p. 38-52

33Essay  Les edicions de textos catalans medievals
Aramon Serra, Ramón. (1955) - In: Actas y Memorias del VII Congreso internacional de lingüística románica Pt. 2 p. 197-266

34Essay  Un debat de l'ànima i el cos en versos catalans
Aramon Serra, Ramón. (1955) - In: Recueil Clovis Brunel Pt. 1 p. 38-52

35Articles  La documentació de Pere IV de Catalunya
Aramon Serra, Ramón. (1954 - 1955) - In: Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics vol. 3/4 (1954/55) p. 97-98

36Articles  Estudis pirinencs
Aramon Serra, Ramón. (1954 - 1955) - In: Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics vol. 3/4 (1954/55) p. 115-118

37Essay  Prov. ant. guazardinc
Aramon Serra, Ramón. (1952) - In: Mélanges Mario Roques Pt. 3 p. 27-32

38Articles  Dues cançons populars italianes en un manuscrit català quatrecentista
Aramon Serra, Ramón. (1947 - 1948) - In: Estudis romànics vol. 1 (1947/48) p. 159-192
http://www.raco.cat/index.php/Estudis/article/view/236749/319011

39Articles  Sobre l'atribució d'"Arondeta de ton chantar m'azir"
Aramon Serra, Ramón. (1947 - 1948) - In: Estudis romànics vol. 1 (1947/48) p. 49-67
http://www.raco.cat/index.php/Estudis/article/view/236741/319003

40Articles  Sobre l'atribució d'"Arondeta de ton chantar m'azir"
Aramon Serra, Ramón. (1947 - 1948) - In: Estudis romànics vol. 1 (1947/48) p. 49-67
http://www.raco.cat/index.php/Estudis/article/view/236741/319003

41Articles  Obra del Cançoner Popular de Catalunya
Aramon Serra, Ramón. (1936) - In: Anuari. Institut d'Estudis Catalans (1927/31) p. 549

42Articles  El Repertori de manuscrits catalans
Aramon Serra, Ramón. (1936) - In: Anuari. Institut d'Estudis Catalans (1927/31) p. 547-549

43Articles  L'humorisme del "Curial e Güelfa"
Aramon Serra, Ramón. (1936) - In: Estudis universitaris catalans vol. 22 (1936) p. 703-725

44Articles  Dos textos versificats en català de la carta tramesa del cel
Aramon Serra, Ramón. (1929) - In: Estudis universitaris catalans vol. 14 (1929) p. 279-310

45Articles  Notícies de manuscrits
Aramon Serra, RamónGili Gaya, Samuel. (1927) - In: Estudis universitaris catalans vol. 12 (1927) p. 241-276

Alphabetic register

(Select a letter to open the register)


Examples for the search function

Last names starting with letters 'Zg': zg

Last names starting with 'Kucz': kucz

Last names starting with 'Kucz', forename starting with "A": kucz*, a

Last names starting with 'Ku', forename starting with 'Andreas': ku*andreas

Forename 'Fumiko': *fumiko

Variants of 'de Lacroix': *de*la*cro*

Variants of 'Mayboom': m__b__m