RI OPAC: Literature Database for the Middle Ages - Listing over 2.7 million titles

Authors

Publications »Baydal Sala, Vicent«

Forward to Karlsruher Virtueller Katalog search engine: Baydal Sala, Vicent

RI opac: 48 Entries

1Collection of Essays  Pseudohistòria contra Catalunya: de l'espanyolisme a la Nova Història
Baydal Sala, VicentPalomo, Cristian [Publ.]. - Vic (2020)

2Monographie  De Carraixet a Bonrepòs i Mirambell: els orígens medievals d'un poble valencià
Baydal Sala, Vicent. - Valéncia (2020)

3Monographie  València no s'acaba mai
Baydal Sala, Vicent. - Valéncia (2016)

4Sachtitel  [Bibliographie]
Baydal Sala, Vicent. (2016)
https://upf.academia.edu/VicentBaydal

5Monographie  Els valencians, des de quan són valencians
Baydal Sala, Vicent. - Catarroja (2016)

6Monographie  Guerra, relacions de poder i fiscalitat negociada: els orígens del contractualisme al Regne de València (1238-1330)
Baydal Sala, Vicent. - Lleida (2014)

7Monographie  Els orígens de la revolta de la Unió al regne de València (1330-1348)
Baydal Sala, Vicent. - Valéncia (2013)

8Monographie  La Croada d'Almeria, 1309-1310. La host de Jaume II i el finançament de la campanya
Baydal Sala, Vicent. - Saarbrücken (2012)

9Monographie  Els fonaments del pactisme valencià. Sistemes fiscals, relacions de poder i identitat col·lectiva al regne de València (c. 1250 - c. 1365)
Baydal Sala, Vicent. - [Universitat Pompeu Fabra] (2011)

10Monographie  Els fonaments del pactisme valencià. Sistemes fiscals, relacions de poder i identitat col·lectiva al regne de València (c. 1250 - c. 1365)
Baydal Sala, Vicent. - [Universitat de Barcelona] (2011)
https://www.academia.edu/4063057

11Monographie  La senyoria de Beniparrell: Dels Romaní als Escrivà de Romaní (1258-1426)
Baydal Sala, Vicent. - Valéncia (2008)

12Essay  La autonomía contable en el proceso de construcción de la Diputación General del Reino de Valencia entre los siglos XIII y XIV
Baydal Sala, Vicent. (2022) - In: En pro del común. La fiscalización de las cuentas públicas en la Corona de Aragón p. 41-69

13Essay  Els diputáis del General abans de la Diputació del General. Les comissions estamentals de gestió deis subsidis aprovats en assemblees parlamentaries al Regne de Valencia entre 1261 i 1362
Baydal Sala, Vicent. (2021) - In: La veu del regne. 600 anys de la Generalitat valenciana. 2 p. 47-66

14Essay  Dones catalanes en la correspondència municipal barcelonina dels segles XV i XVI. Entre el sotmetiment social, la protecció i la protesta urbana
Baydal Sala, Vicent. (2021) - In: Vides marginals i documentació p. 81-114

15Articles  "Certos et speciales procuratores nostros". Les procuradories del braç reial a les Corts valencianes de 1314
Baydal Sala, Vicent. (2021) - In: eHumanista. Journal of Iberian Studies vol. 48 (2021) p. 144-158

16Articles  Una nova proposta d'identificació de l'"alqueria mia per nom Xilvella" de la crònica de Ramon Muntaner: les Cases de Bàrcena, al nord de la ciutat de València
Baydal Sala, VicentEsquilache Martí, Ferran. (2020) - In: Scripta. Revista internacional de literatura i cultura medieval i moderna vol. 16 (2020) p. 24-39

17Articles  Les ràtzies a la frontera i el saqueig de Guardamar en el context de la croada cristiana contra l'emirat de Granada de 1330-1334
Baydal Sala, Vicent. (2020) - In: Baluard vol. 9 (2020) p. 171-179

18Articles  Las primeras Cortes Generales de Monzón de 1289, unas Cortes mal entendidas
Baydal Sala, Vicent. (2020) - In: Aragón en la edad media vol. 31 (2020) p. 29-54

19Essay  El paper dels canvistes valencians en l'incipient negoci fiscal del segle XIV
Baydal Sala, Vicent. (2020) - In: El sistema financiero a finales de la Edad Media p. 397-424

20Essay  La evolución del monedaje o morabatí en el Reino de Valencia entre 1266 y 1385
Baydal Sala, Vicent. (2020) - In: Fisco y moneda. El uso del dinero en las economías de los reinos hispanos, siglos XIII-XVIII p. 27-71

21Articles  Sant Vicent Ferrer i la "nació" dels valencians (c. 1350-1419)
Baydal Sala, Vicent. (2019) - In: Revista valenciana de filología Ser. NS, vol. 3 (2019) p. 33-49

22Articles  "La dita Cort General representa tot lo Regne de València". El desenvolupament jurídic i parlamentari valencià entre 1238 i 1370
Baydal Sala, Vicent. (2019) - In: Anuari de l'Agrupació Borrianenca de Cultura vol. 30 (2019) p. 23-34

23Essay  Voting in the parliaments of the Crown of Aragon, c. 1300-1716
Baydal Sala, Vicent. (2018) - In: Cultures of voting in pre-modern Europe p. 274-289

24Essay  L'expansió territorial i maritima
Baydal Sala, Vicent. (2018) - In: Naixement de la nació catalana. Orígens i expansió p. 208-231

25Essay  L'aportació fiscal valenciana a les campanyes sardes de 1353-1355
Baydal Sala, Vicent. (2018) - In: Estudis Manuel Sánchez Martínez p. 21-60

26Articles  Political power in the Kingdom of Valencia during the 14th century. Breakdown or development?
Baydal Sala, Vicent. (2017) - In: Catalan Historical Review vol. 10 (2017) p. 27-41

27Articles  Religious motivations or feudal expansionism? The Crusade of James II of Aragon against Nasrid Almeria in 1309-10
Baydal Sala, Vicent. (2017) - In: De Medio Aevo vol. 6, 1 (2017) p. 61-76

28Articles  El poder polític al regne de València durant el segle xiv. Descomposició o desenvolupament?
Baydal Sala, Vicent. (2017) - In: Catalan Historical Review vol. 10 (2017) p. 147-160

29Articles  Pactistes des de quan? Les arrels del concepte de "pactisme" en la historiografia catalana i l'obra de Jaume Vicens
Baydal Sala, Vicent. (2016) - In: eHumanista IVITRA vol. 9 (2016) p. 314-340

30Articles  Nuevas visiones sobre el desarrollo político europeo bajomedieval
Baydal Sala, VicentSoler Millá, Juan Leonardo. (2015 - 2016) - In: Anales de la Universidad de Alicante. Historia medieval vol. 19 (2015/16) p. 33-40

31Articles  Introduction: Diplomatic Dimensions and Parliamentary Assemblies in the Late Medieval Crown of Aragon
Baydal Sala, Vicent. (2015) - In: eHumanista IVITRA vol. 7 (2015) p. XIIff.

32Essay  Exploitation and differentiation: economic and social stratification in the rural Muslim communities of the Kingdom of Valencia, 13th-16th centuries
Baydal Sala, VicentEsquilache Martí, Ferran. (2014) - In: Beyond lords and peasants. Rural elites p. 37-68
https://www.academia.edu/6059309

33Essay  El papel de la guerra en el proceso de construcción de la fiscalidad pública en el reino de Valencia (1250-1365)
Baydal Sala, Vicent. (2014) - In: La guerra en la Edad Media. Fuentes y metodología, nuevas perspectivas, difusión y sociedad actual p. 148-169
http://media.wix.com/ugd/3fdd18_8e31c2f5d1e14415958b6871eb88dd7c.pdf

34Articles  Les relacions epistolars de les ciutats de Barcelona, València i Palma entre els segles XVI i XVII (c. 1510 - c. 1630)
Baydal Sala, Vicent. (2013) - In: Scripta. Revista internacional de literatura i cultura medieval i moderna vol. 1 (2013) p. 105-136
https://ojs.uv.es/index.php/scripta/article/view/2580

35Articles  "La loi du lucre". Usura, justicia e identidad judía en la Corona de Aragón
Baydal Sala, Vicent. (2013) - In: Sefarad vol. 73 (2013) p. 255-262

36Essay  'Haut diligent colloqui e tractat'. Les negociacions per a l'otganització d'una armada valenciana contra els geno vesos en 1332
Baydal Sala, Vicent. (2013) - In: Estudis Josefina Mutgé i Vives p. 111-136

37Articles  La història política del regne de València baixmedieval. Renovació i propostes
Baydal Sala, Vicent. (2012) - In: Butlleti Calp vol. 6 (2012) p. 4-7
https://www.academia.edu/4025598

38Essay  Cambistas, fiscalidad y élites en el Reino de Valencia (1270-1370)
Baydal Sala, Vicent. (2012) - In: En busca de Zaqueo. Los recaudadores de impuestos en las épocas medieval y moderna p. 63-78
http://www.academia.edu/4025776

39Articles  El record personal i familiar. La memòria (1606-1627) de Pere Escrivà Sabata
Baydal Sala, VicentEscartí Soriano, Vicent Josep. (2012) - In: Afers vol. 27 (2012) p. 363-380
http://www.academia.edu/4025633

40Articles  El cabeçatge, un desconegut servei aprovat a les Corts Valencianes de 1301-1302
Baydal Sala, Vicent. (2012 - 2014) - In: Anales de la Universidad de Alicante. Historia medieval vol. 18 (2012/14) p. 227-270

41Essay  Peites, quésties, redempcions d'exércit i subsidis. La naturalesa i l'evolució dels principáis tributs reíais directes a la Corona d'Aragó des de Jaume I fins a Alfons el Benigne (1213-1336)
Baydal Sala, Vicent. (2011) - In: Jaume I. Commemoraciò de viii centenari del naixement de Jaume I Pt. 1 p. 259-286
http://www.academia.edu/4025662

42Articles  A figura de Francesc de Vinatea no reino de Valência. Da crônica real aos documentos arquivísticos (1331-1332)
Baydal Sala, Vicent. (2011) - In: Mirabilia. Revista Eletrônica de História Antiga e Medieval vol. 13 (2011)
http://www.academia.edu/4025566
http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4216976.pdf

43Articles  Santa Tecla, San Jorge y Santa Bárbara: los monarcas de la Corona de Aragón a la búsqueda de reliquias en Oriente (siglos XIV-XV)
Baydal Sala, Vicent. (2010) - In: Anaquel de estudios árabes vol. 21 (2010) p. 153-162
http://www.academia.edu/1376229

44Articles  El Llibre dels fets de Jaume I, a pam de sol naixent
Baydal Sala, Vicent. (2010) - In: Afers vol. 25 (2010) p. 205-220
http://www.academia.edu/1376232

45Essay  Los primeros hechos del levantamiento mudéjar de 1276 en el reino de Valencia
Baydal Sala, Vicent. (2009) - In: Actas XI Simposio Internacional de Mudejarismo p. 727-738
http://www.academia.edu/1376230

46Articles  "Tan grans messions". La financiación de la cruzada de Jaime II de Aragón contra Almería en 1309
Baydal Sala, Vicent. (2009) - In: Medievalismo vol. 19 (2009) p. 57-154
http://revistas.um.es/medievalismo/article/view/115701
http://www.academia.edu/1389030

47Essay  "Que vengués a emparar et reebre los dits regnes e terres sues". La naturaleza diversa de los pactismos territoriales de la Corona de Aragón a la llegada al trono de Jaime II (1291-1293)
Baydal Sala, Vicent. (2008) - In: Actas del IV Simposio de Jóvenes Medievalistas p. 27-38
http://www.academia.edu/4025747

48Articles  El naixement de l'impost del morabatí al regne de València
Baydal Sala, Vicent. (2006 - 2008) - In: Anales de la Universidad de Alicante. Historia medieval vol. 15 (2006/08) p. 141-164
http://www.academia.edu/1376231

Alphabetic register

(Select a letter to open the register)


Examples for the search function

Last names starting with letters 'Zg': zg

Last names starting with 'Kucz': kucz

Last names starting with 'Kucz', forename starting with "A": kucz*, a

Last names starting with 'Ku', forename starting with 'Andreas': ku*andreas

Forename 'Fumiko': *fumiko

Variants of 'de Lacroix': *de*la*cro*

Variants of 'Mayboom': m__b__m