RI OPAC: Literature Database for the Middle Ages - Listing over 2.4 million titles

Authors

Publications »Bergh, Laurent Philippe Charles van den«

Forward to Karlsruher Virtueller Katalog search engine: Bergh, Laurent Philippe Charles van den

RI opac: 28 Entries

1Sachtitel  Oorkondenboek van Holland en Zeeland. Abt. 1. Bd. 2
Bergh, Laurent Philippe Charles van den [Publ.]. - 's-Gravenhage (1873)
http://books.google.com/books?id=KtNAS9Dxz4AC

2Monographie  Handboek der middelniderlandschen Geographie
Bergh, Laurent Philippe Charles van den. - Haag (1872)

3Book Set Oorkondenboek van Holland en Zeeland (Vol. 1-3)
Bergh, Laurent Philippe Charles van den [Publ.]. - 's-Gravenhage (1866 - 1901)

4Sachtitel  Oorkondenboek van Holland en Zeeland. Abt. 1. Bd. 1
Bergh, Laurent Philippe Charles van den [Publ.]. - 's-Gravenhage (1866)
http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015031324372

5Monographie  Register van Hollandsche en Zeeuwsche oorkonden die in de charterboeken van Van Meris en Kluit ontbreken
Bergh, Laurent Philippe Charles van den. - Amsterdam (1861)
http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10272748-3

6Sachtitel  Correspondance de Marguérite d'Autriche, gouvernante des Pays-Bas, avec ses amis, sur les affaires des Pays-Bas de 1506-1528, tirée des archives de Lille (Vol. 1-2)
Bergh, Laurent Philippe Charles van den [Publ.]. - Leiden [u.a.] (1845 - 1847)
http://books.google.com/books?id=94pKAAAAYAAJ

7Sachtitel  Gedenkstukken tot opheldering der Nederlandsche geschiedenis (Vol. 1-3)
Bergh, Laurent Philippe Charles van den [Publ.]. - Leiden (1842 - 1847)
http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10272742-1
http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10272743-6
http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10272744-1

8Articles  Mythologische sprokkelingen: nalezing op mijn Woordenboek der Nederlandsche mythologie
Bergh, Laurent Philippe Charles van den. (1885) - In: Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde Ser. 3, vol. 2 (1885) p. 214-218

9Articles  Rekening van den kastelein 's Hofs van Holland, rakende het onderhoud der gevangenen HH. Oldenbarneveld, de Groot, Hoogerbeets en Ledenberg
Bergh, Laurent Philippe Charles van den. (1885) - In: Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde Ser. 3, vol. 2 (1885) p. 125-127

10Articles  Eene aanteekening betreffende Oldenbarnevelt
Bergh, Laurent Philippe Charles van den. (1880) - In: Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde Ser. 2, vol. 10 (1880) p. 80-84

11Articles  De geslachten van Velsen en Woerden
Bergh, Laurent Philippe Charles van den. (1872) - In: Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde Ser. 2, vol. 7 (1872) p. 29-41

12Articles  Nasporingen naar den oorsprong der stand Schoonhoven
Bergh, Laurent Philippe Charles van den. (1872) - In: Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde Ser. 2, vol. 7 (1872) p. 247-253

13Articles  Eene merkwaardige Geldersche oorkonde der elfde eeuw
Bergh, Laurent Philippe Charles van den. (1868) - In: Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde Ser. 2, vol. 5 (1868) p. 49-51

14Articles  Berigt over eenige onbekende bronnen voor de geschiedenis van Overijssel en aangrenzende streken
Bergh, Laurent Philippe Charles van den. (1868) - In: Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde Ser. 2, vol. 5 (1868) p. 59-63

15Articles  Nog een woord over de Zutphensche munt, als toevoegsel op de verhandeling van wijlen den heer Schultz Jacobi
Bergh, Laurent Philippe Charles van den. (1866) - In: Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde Ser. 2, vol. 4 (1866) p. 364-365

16Articles  Het Nijmeegsche geslacht Kanis
Bergh, Laurent Philippe Charles van den. (1866) - In: Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde Ser. 2, vol. 4 (1866) p. 147-170

17Articles  Toevoegsel op mijne aanteekeningen over den oorsprong van het geslacht van Brederode
Bergh, Laurent Philippe Charles van den. (1864) - In: Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde Ser. 2, vol. 3 (1864) p. 344

18Articles  Aanteekeningen over den oorsprong van het geslacht van Brederode
Bergh, Laurent Philippe Charles van den. (1864) - In: Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde Ser. 2, vol. 3 (1864) p. 183-196

19Articles  Lijst van oorkonden, die in het Charterboek van Friesland ontbreken. Eerste gedeelte, 753-1300
Bergh, Laurent Philippe Charles van den. (1862) - In: De Vrije Fries vol. 9 (1862) p. 1-23

20Articles  Berigt over eenige handschriften betreffende onze geschiedenis, in het Britsch museum te Londen bewaard
Bergh, Laurent Philippe Charles van den. (1859) - In: Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde Ser. 2, vol. 1 (1859) p. 113-122

21Articles  Het Hof van Holland verleent wapens
Bergh, Laurent Philippe Charles van den. (1854) - In: Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde vol. 9 (1854) p. 211-212

22Articles  Nog iets over den Rijnmond bij Petten
Bergh, Laurent Philippe Charles van den. (1854) - In: Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde vol. 9 (1854) p. 282-286

23Articles  Gelderland
Bergh, Laurent Philippe Charles van den. (1854) - In: Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde vol. 9 (1854) p. 63-64

24Articles  De Nederlandsche wateren vóór de twaalfde eeuw
Bergh, Laurent Philippe Charles van den. (1850) - In: Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde vol. 7 (1850) p. 190-223, 275-293

25Articles  Over den oorsprong en de betekenis der plaatsnamen in Gelderland
Bergh, Laurent Philippe Charles van den. (1847) - In: Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde vol. 5 (1847) p. 233-275

26Articles  Eenige opmerkingen, over de Nederlandsche Geslacht- en wapenkunde
Bergh, Laurent Philippe Charles van den. (1844) - In: Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde vol. 4 (1844) p. 243-260

27Articles  Oorsprong van den naam Utrecht
Bergh, Laurent Philippe Charles van den. (1836) - In: Tijdschrift voor geschiedenis oudheden en statistiek van Utrecht vol. 2 (1836) p. 110-113

28Articles  Herinneringen aan oude Utrechtsche dichters
Bergh, Laurent Philippe Charles van den. (1836) - In: Tijdschrift voor geschiedenis oudheden en statistiek van Utrecht vol. 2 (1836) p. 285-286

Alphabetic register

(Select a letter to open the register)


Examples for the search function

Last names starting with letters 'Zg': zg

Last names starting with 'Kucz': kucz

Last names starting with 'Kucz', forename starting with "A": kucz*, a

Last names starting with 'Ku', forename starting with 'Andreas': ku*andreas

Forename 'Fumiko': *fumiko

Variants of 'de Lacroix': *de*la*cro*

Variants of 'Mayboom': m__b__m