RI OPAC: Literature Database for the Middle Ages - Listing over 2.7 million titles

Authors

Publications »Bijsterveld, Arnoud-Jan A.«

Forward to Karlsruher Virtueller Katalog search engine: Bijsterveld, Arnoud-Jan A.

RI opac: 92 Entries

1Collection of Essays  Rondom Sint-OedenRode. Macht, religie en cultuur in de Meierij
Bijsterveld, Arnoud-Jan A.Roelvink, VéroniqueBiemans, Jac. [Publ.]. - Woudrichem (2016)

2Sachtitel  [Bibliographie]
Bijsterveld, Arnoud-Jan A.. (2016)
http://tilburguniversity.academia.edu/ArnoudJanBijsterveld

3Collection of Essays  Limburg. Een geschiedenis 1
Bijsterveld, Arnoud-Jan A. [Publ.]. - Maastrich (2015)

4Collection of Essays  Town and Country in Medieval North Western Europe: Dynamic Interactions
Wilkin, AlexisNaylor, JohnKeene, Derek J.Bijsterveld, Arnoud-Jan A. [Publ.]. - Turnhout (2015)

5Monographie  H. Oda van Sint-Oedenrode
Bijsterveld, Arnoud-Jan A.Visser, R. deBlom, V.. - 's-Hertogenbosch (2013)

6Monographie  Do ut des: gift giving, memoria, and conflict management in the medieval Low Countries
Bijsterveld, Arnoud-Jan A.. - Hilversum (2007)

7Collection of Essays  De kroniek van de hertogen van Brabant door Adrianus Barlandus. Vertaling, inleiding en voortzetting
Bijsterveld, Arnoud-Jan A. [Publ.]. - 's-Hertogenbosch (2004)

8Sachtitel  Het Mirakelboek en de Stichtingsgeschiedenis van de Ninoofse Abdij = Liber Miraculorum Sancti Cornelii Ninivensis, Historia fundationis Ninivensis abbatiae de Boete
Bijsterveld, Arnoud-Jan A.Van de Perre, Dirk [Publ.]. - Leuven (2001)

9Monographie  Het Mirakelboek en de stichtingsgeschiedenis van de Ninoofse Abdij: Liber miraculorum Sancti Cornelii Ninivensis, Historia fundationis Ninivensis Abbatiae, De Boete ; inleiding, tekstuitgave en vertaling
Bijsterveld, Arnoud-Jan A.Van de Perre, Dirk. - Leuven (2001)

10Collection of Essays  Heiligen in de Kempen
Bijsterveld, Arnoud-Jan A.Goris, Jan Modest [Publ.]. - Turnhout (2001)

11Collection of Essays  Negotiating secular and ecclesiastical power. Western Europe in the central middle ages. Selected proceedings of the international medieval congress, University of Leeds
Bijsterveld, Arnoud-Jan A.Teunis, Hendrik BertinusWareham, Andrew [Publ.]. - Turnhout (1999)

12Collection of Essays  De Schaduw van een heiligdom. De geschiedenis van Aalst en zijn middeleeuwse kerk
Arts, Nico M. A.Bijsterveld, Arnoud-Jan A. [Publ.]. - Waalre (1998)

13Collection of Essays  Cultuur in het laatmiddeleeuwse Noord-Brabant. Literatuur - boekproductie - historiografie
Bijsterveld, Arnoud-Jan A.Oudheusden, Jan A. F. M. vanStein, Robert [Publ.]. - 's-Hertogenbosch (1998)

14Monographie  Laverend tussen Kerk en wereld: de pastoors in Noord-Brabant 1400 - 1570
Bijsterveld, Arnoud-Jan A.. - Amsterdam (1993)

15Collection of Essays  Middeleeuwen in beweging. Bewoning en samenleving in het middeleeuwse Noord-Brabant. Bronnen, methodiek, nieuwe resultaten
Bijsterveld, Arnoud-Jan A.Van der Dennen, B.Van der Veen, A. [Publ.]. - 's-Hertogenbosch (1991)

16Essay  Geleerde norbertijnen
Bijsterveld, Arnoud-Jan A.. (2021) - In: Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen en norbertinessen p. 130-132

17Essay  Elites and Social Bonds - How Nordic Were the Nordic Medieval Elites?
Bijsterveld, Arnoud-Jan A.Esmark, KimOrning, Hans Jacob. (2020) - In: Nordic elites in transformation, c. 1050-1250 Pt. 2 p. [1-21]

18Essay  Creating Commemorative Communities: Remembering the Holocaust in the 21st-Century Netherlands
Bijsterveld, Arnoud-Jan A.. (2019) - In: Memoria - Erinnerungskultur - Historismus. Zum Gedenken an Otto Gerhard Oexle p. 315-330

19Essay  Texandria revisited: in search of a territory lost in time
Bijsterveld, Arnoud-Jan A.Toorians, Lauran. (2018) - In: Studies Frans Theuws p. 34-42

20Essay  Aristocratic Identities and Power Strategies in Lower Lotharingia: The Case of the Rode Lineage (Eleventh and Twelfth Centuries)
Bijsterveld, Arnoud-Jan A.. (2018) - In: La Lotharingie en question. Identités, oppositions, intégration p. 315-363

21Articles  JanI van Cuijk(† 1308). Topdiplomaat in een woelige tijd
Bijsterveld, Arnoud-Jan A.. (2017) - In: Noordbrabants historisch jaarboek vol. 34 (2017) p. ??

22Essay  De kam van Sint-Oda. Een bijzondere liturgische kam uit de kerkschat van Sint-Oedenrode
Bijsterveld, Arnoud-Jan A.. (2016) - In: Rondom Sint-OedenRode. Macht, religie en cultuur in de Meierij p. 278-289

23Essay  Het veelbesproken Leven van Sint-Oda
Bijsterveld, Arnoud-Jan A.. (2016) - In: Rondom Sint-OedenRode. Macht, religie en cultuur in de Meierij p. 80-93

24Essay  De overlevering van de vita van Sint-Oda en haar verering in de late middeleeuwen
Bijsterveld, Arnoud-Jan A.. (2016) - In: Rondom Sint-OedenRode. Macht, religie en cultuur in de Meierij p. 135-145

25Essay  Het leven van de heilige maagd Oda. Vertaling
Heesters, W.Bijsterveld, Arnoud-Jan A.. (2016) - In: Rondom Sint-OedenRode. Macht, religie en cultuur in de Meierij p. 94-109

26Essay  Naschrift: Hypothese ten aanzien van de herkomst van de Sint-Odarelieken
Bijsterveld, Arnoud-Jan A.. (2016) - In: Rondom Sint-OedenRode. Macht, religie en cultuur in de Meierij p. 273-277

27Essay  Naschrift: De officie- en misteksten in relatie tot Oda's vita
Tongeren, Louis vanBijsterveld, Arnoud-Jan A.Verweij, Michiel. (2016) - In: Rondom Sint-OedenRode. Macht, religie en cultuur in de Meierij p. 156-165

28Essay  De stichting van kerk en kapittel van Sint-Oda
Bijsterveld, Arnoud-Jan A.. (2016) - In: Rondom Sint-OedenRode. Macht, religie en cultuur in de Meierij p. 124-137

29Essay  Early Town Formation in the Northern Low Countries: Roman Heritage, Carolingian Impulses, and a New Take-Off in the Twelfth Century
Theuws, Frans C. W. J.Bijsterveld, Arnoud-Jan A.. (2015) - In: Town and Country in Medieval North Western Europe. Dynamic Interactions p. 87-118

30Essay  Memoria and Nobility Research in the Netherlands
Bijsterveld, Arnoud-Jan A.. (2014) - In: Verortete Herrschaft. Königspfalzen, Adelsburgen und Herrschaftsbildung in Niederlothringen p. 211-232

31Essay  De Notger à Henri de Leez: la formation du patrimoine liégeois en Texandrie, fin du Xe-moitié du XIIe siècle
Bijsterveld, Arnoud-Jan A.. (2013) - In: Évêque et prince. Notger et la Basse-Lotharingie aux alentours de l'an mil p. 65-92

32Articles  Why Laymen Repented: Instrumentalizing Morality in Eleventh- and Early-Twelfth Century Politics
Bijsterveld, Arnoud-Jan A.Vanderputten, Steven. (2012) - In: Revue belge de philologie et d'histoire vol. 90 (2012) p. 471-492

33Essay  Vroege Stadswording in Nederland. Een Romeinse erfenis, Karolingische impulsen en een stroomversnelling in de twaalfde eeuw
Theuws, Frans C. W. J.Bijsterveld, Arnoud-Jan A.. (2012) - In: Nederland Stedenland. Continuïteit en Vernieuwing p. 91-107

34Articles  Penitential Discourse and Conflict Management in the Late-Eleventh- and Early-Twelfth-Century Southern Low Countries
Vanderputten, StevenBijsterveld, Arnoud-Jan A.. (2012) - In: Revue belge de philologie et d'histoire vol. 90 (2012) p. 471-492

35Articles  Researching Medieval Memoria: Prospects and Possibilities. With an Introduction to Medieval Memoria Online (MeMO)
Bueren, Truus vanRagetli, KimBijsterveld, Arnoud-Jan A.. (2011) - In: Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis vol. 14 (2011) p. 183-235

36Essay  Conclusions
Bijsterveld, Arnoud-Jan A.. (2011) - In: Ecclesia in medio nationis. Reflections on the study of monasticism p. 211ff.

37Essay  Royal Burial Places in Western Europe. Creating Tradition, Succession and Memoria
Bijsterveld, Arnoud-Jan A.. (2011) - In: Studies Truus van Bueren p. 25-44

38Articles  Het schrijven van een geschiedenis van Nederland tot het jaar 1100
Bijsterveld, Arnoud-Jan A.. (2010) - In: Millennium vol. 24 (2010) p. 57-63

39Articles  De graven van Loon
Souvereyns, G.Bijsterveld, Arnoud-Jan A.. (2008) - In: Limburg, het oude land van Loon vol. 87 (2008) p. 111-152

40Essay  Les sépultures des comtes de la Meuse inférieure: les cas des Régnier et des Baldéric (Xe siècle), des comtes de Looz (XIe siècle) et des comtes de Gueldre (XIIe-XIVe siècles)
Bijsterveld, Arnoud-Jan A.. (2006) - In: Sépulture, mort et représentation du pouvoir au Moyen Âge p. 373-404

41Articles  Van gebedsverbroedering naar broederschap: De evolutie van het 'fraternitas'-begrip in de Zuidelijke Nederlanden in de volle Middeleeuwen
Bijsterveld, Arnoud-Jan A.Trio, Paul. (2006) - In: Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis vol. 9 (2006) p. 7-46

42Essay  Looking for Common Ground: From Monastic Fraternitas to Lay Confraternity in the Southern Low Countries in the Tenth to Twelfth Centuries
Bijsterveld, Arnoud-Jan A.. (2006) - In: Religious and Laity in Western Europe, 1000-1400. Interaction, Negotiation, and Power p. 287-314

43Essay  Voorwoord en verantwoording
Bijsterveld, Arnoud-Jan A.. (2004) - In: De kroniek van de hertogen van Brabant door Adrianus Barlandus p. 4-8

44Essay  Van het graafschap Leuven naar het hertogdom Brabant. Het kerkelijke leven.
Bijsterveld, Arnoud-Jan A.. (2004) - In: Geschiedenis van Brabant. Van het hertogdom tot heden p. 80-88

45Essay  De vorming van het hertogdom (843-1106).
Bijsterveld, Arnoud-Jan A.. (2004) - In: Geschiedenis van Brabant. Van het hertogdom tot heden p. 41-64

46Essay  Overqualified for their jobs?: Rural deans in the diocese of Liège (fifteenth and sixteenth centuries)
Bijsterveld, Arnoud-Jan A.. (2004) - In: Essays Hilde de Ridder-Symoens p. 87-111

47Articles  Van gebedsverbroedering naar broederschap: De evolutie van het 'fraternitas'-begrip in de Zuidelijke Nederlanden in de volle Middeleeuwen.
Bijsterveld, Arnoud-Jan A.Trio, Paul. (2003) - In: Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis vol. 6 (2003) p. 7-48

48Articles  Het sociaal kapitaal van gildenbroeders
Bijsterveld, Arnoud-Jan A.. (2003) - In: Brabants heem vol. 55 (2003) p. 129-133

49Essay  De oorsprong van de oudste kapittels in het noorden van het bisdom Luik: Een voorlopige synthes
Bijsterveld, Arnoud-Jan A.. (2002) - In: Liber amicorum Raf De Keyser p. 206-221

50Articles  Van Texandrië naar De Kempen. Het noorden van het bisdom Luik in de volle Middeleeuwen
Bijsterveld, Arnoud-Jan A.. (2002) - In: Brabants heem vol. 54 (2002) p. 67-77

51Essay  The medieval gift as agent of social bonding and political power: a comparative approach
Bijsterveld, Arnoud-Jan A.. (2001) - In: Medieval transformations p. 124-156
http://dbiref.uvt.nl/iPort?request=full_record&db=wo&language=eng&query=87627

52Essay  Odrada, Oda, Odulfus: de drie middeleeuwse heiligen van Noord-Brabant
Bijsterveld, Arnoud-Jan A.. (2001) - In: Heiligen in de Kempen p. 9-31

53Articles  Het belang van het Ninoofse Mirakelboek
Bijsterveld, Arnoud-Jan A.. (2001) - In: Het land van Aalst vol. 53 (2001) p. 199-206

54Essay  Witheren op de universiteit: het intellectuele profiel van de norbertijner pastoors in Noord-Brabant in de vijftiende en zestiende eeuw
Bijsterveld, Arnoud-Jan A.. (2001) - In: Norbertijnen en wetenschap p. 47-56

55Articles  's Levens felheid op het spoor: het belang van het Ninoofs mirakelboek en de stichtingsgeschiedenis voor de cultuurgeschiedenis
Bijsterveld, Arnoud-Jan A.. (2001) - In: Het land van Aalst vol. 53 (2001) p. 199-209

56Essay  De la Taxandrie à la Campine, le nord du diocèse de Liège aux Xe-XIe siècles
Bijsterveld, Arnoud-Jan A.. (2000) - In: Liège. Autour de l'an mil, la naissance d'une principauté p. 43-44

57Articles  Een heilige plaats onder de grond: Aalst en zijn middeleeuwse kerk
Arts, Nico M. A.Bijsterveld, Arnoud-Jan A.Van der Veen, Bouke Jan. (2000) - In: Brabants heem vol. 52 (2000) p. 81-92

58Articles  De kerk in het midden. De parochiekerk als centrum van de middeleeuwse dorpsgemeenschap
Bijsterveld, Arnoud-Jan A.. (2000 - 2001) - In: Noordbrabants historisch jaarboek vol. 17/18 (2000/01) p. 91-119

59Essay  Kapel van O.L. Vrouw van Bethlehem of ‘in de Stege' (Roermond)
Bijsterveld, Arnoud-Jan A.. (2000) - In: Bedevaartplaatsen in Nederland 3 p. 771-774
http://www.cartusiana.org/sites/default/files/Bijsterveld_Kapel%20van%20O.%20L.%20Vrouw%20van%20Bethlehem%20%28Roermond%29.PDF

60Essay  Gift exchange, landed property, and eternity: the foundation and endowment of the Premonstratensian priory of Postel (1128/1138-1179)
Bijsterveld, Arnoud-Jan A.. (1999) - In: Land and Ancestors. Cultural Dynamics p. 309-348

61Articles  The Commemoration of Patrons and Gifts in Chronicles from the Diocese of Liège, Eleventh-Twelfth Centuries
Bijsterveld, Arnoud-Jan A.. (1999) - In: Revue bénédictine vol. 109 (1999) p. 208-243

62Essay  Conflict and compromise: the Premonstratentians of Ninove (Flanders) and the laity in the twelfth century.
Bijsterveld, Arnoud-Jan A.. (1999) - In: Negotiating secular and ecclesiastical power p. 167-183

63Essay  Patrons and gifts in eleventh- and twelfth-century chronicles from the diocese of Liège
Bijsterveld, Arnoud-Jan A.. (1999) - In: The Medieval chronicle 1 p. 69-83

64Essay  Der niederländische Fernbesitz der Abtei Echternach im Früh- und Hochmittelalter
Bijsterveld, Arnoud-Jan A.Noomen, Paul N.Thissen, Bert. (1999) - In: Die Abtei Echternach 698-1998 p. 203-228

65Essay  De middeleeuwse vrome gift tussen rechtshandeling en phénomène social total
Bijsterveld, Arnoud-Jan A.. (1998) - In: Van oud en nieuw recht. Handelingen van het XVde Belgisch-Nederlands Rechtshistorisch Congres p. 17-31

66Articles  Tussen dilettantisme en deskundigheid: vijftig jaar tijdschrift Brabants Heem en de geschiedbeoefening
Bijsterveld, Arnoud-Jan A.. (1998) - In: Brabants heem vol. 50 (1998) p. 41-51

67Articles  De goederen van monsigneur saint Vinchien aan Maas en Waal. Het middeleeuwse Fernbesitz van het Sint-Vincentiuskapittel te Zinnik (Henegouwen) in Velp en Dennenburg (Noord-Brabant) en in Weurt (Gelderland)
Bijsterveld, Arnoud-Jan A.. (1998) - In: Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis vol. 1 (1998) p. 27-72

68Essay  De parochie, de kerk en de pastoors tot 1648
Bijsterveld, Arnoud-Jan A.. (1998) - In: De Schaduw van een heiligdom. De geschiedenis van Aalst en zijn middeleeuwse kerk p. 59-88

69Articles  Ten geleide bij het artikel van P.J.V. Dekkers
Bijsterveld, Arnoud-Jan A.Leenders, Karel A. H. W.. (1998) - In: Noordbrabants historisch jaarboek vol. 15 (1998) p. 8-12

70Articles  Eergevoel en conflictbeheersing in aristocratische en geestelijke kringen in de twaalfde-eeuwse Nederlanden
Bijsterveld, Arnoud-Jan A.. (1997) - In: Millennium vol. 11 (1997) p. 99-111

71Articles  'Dona dantes et vota voventes': De strichting en dotatie van het norbertijnenklooster te Postel, 1128/1138-1179
Bijsterveld, Arnoud-Jan A.. (1997) - In: Analecta Praemonstratensia vol. 73 (1997) p. 5-47

72Essay  Een handschoen op het altaar. De betekenis van het middeleeuwse ritueel van grondschenking
Bijsterveld, Arnoud-Jan A.. (1997) - In: Het Geschenk. Over de verschillende betekenissen van geven p. 58-73

73Essay  Een nieuwe orde? De politieke en religieuze ontwikkelingen in het Maas-Demer-Scheldegebied in de elfde en twaalfde eeuw en de stichting van norbertijnenabdijen in het tweede kwart van de twaalfde eeuw
Bijsterveld, Arnoud-Jan A.. (1997) - In: Norbertijnen in de politiek p. 9-38

74Articles  De kam van Sint Oda. Een bijzondere liturgische kam uit de kerkschat van Sint-Oedenrode
Bijsterveld, Arnoud-Jan A.. (1996) - In: Brabants heem vol. 48 (1996) p. 81-89

75Essay  Reform in the parishes of fifteenth- and sixteenth-century North Brabant
Bijsterveld, Arnoud-Jan A.. (1996) - In: Reformations old and new p. 21-38

76Essay  Du cliché à une image plus nuancée: la formation et la conduite des curés en Brabant du Nord de 1400 à 1570
Bijsterveld, Arnoud-Jan A.. (1996) - In: La christianisation des campagnes p. 221-233

77Articles  Dusela villa Taxandrie: Een drietal onopgemerkte oorkonden betreffende Duizel uit de elfde en de dertiende eeuw
Bijsterveld, Arnoud-Jan A.. (1996) - In: Noordbrabants historisch jaarboek vol. 13 (1996) p. 156-207

78Essay  L'analyse prosopographique d'un groupe professionnel ecclésiastique. Le cas des curés de Brabant du Nord (diocèse de Liège, les Pays-Bas actuels), 1400-1570
Bijsterveld, Arnoud-Jan A.. (1996) - In: L'état moderne et les élites, XIIIe - XVIIIe siècles p. 309-325

79Articles  De parochie Waalre en Valkenswaard en haar pastoors tot ongeveer 1570
Bijsterveld, Arnoud-Jan A.. (1996) - In: Merckenwaert. Jaarboek (1996) p. 25-51

80Articles  Middeleeuwse vrome schenkingen als instrument van sociale intergratie en politieke machtsvorming: Een historiografisch overzicht
Bijsterveld, Arnoud-Jan A.. (1996) - In: Tijdschrift voor geschiedenis vol. 109 (1996) p. 443-464

81Articles  Les jeux d'influence et le patronage local de la haute noblesse dans le choix des titulaires de cures en Brabant du Nord (XVe-XVIe siècles)
Bijsterveld, Arnoud-Jan A.. (1995) - In: Revue du Nord vol. 77 (1995) p. 345-363

82Articles  Van hoog en paars tot laag en grauw. De pastoors in Noord-Brabant in de vijftiende en zestiende eeuw
Bijsterveld, Arnoud-Jan A.. (1995) - In: Brabants heem vol. 47 (1995) p. 45-53

83Essay  Tussen twee werelden. Gedrag and loyaliteiten van parochiegeestelijken in Noord-Brabant, 1400-1570
Bijsterveld, Arnoud-Jan A.. (1994) - In: Middeleeuwse cultuur p. 163-192

84Essay  Organisatie en instellingen van het bisdom Luik in Noord-Brabant, 1400-1559/1561
Bijsterveld, Arnoud-Jan A.. (1993) - In: Ziel en zaligheid in Noord-Brabant p. 83-111

85Essay  Der Maas-Demer-Schelde-Raum in ottonischer und salischer Kaiserzeit
Theuws, Frans C. W. J.Bijsterveld, Arnoud-Jan A.. (1991) - In: Siedlungen und Landesausbau zur Salierzeit Pt. 1 p. 109-146

86Articles  Alphen van Echternachs domein tot Bredase heerlijkheid
Bijsterveld, Arnoud-Jan A.. (1991) - In: Jaarboek van de geschieden oudheidkundige Kring van stad en land van Breda "De Oranjeboo" vol. 44 (1991) p. 110-148

87Articles  Alphen van Echternachs domein tot Bredase heerlijkheid
Bijsterveld, Arnoud-Jan A.. (1990) - In: Jaarboek van de geschieden oudheidkundige Kring van stad en land van Breda "De Oranjeboo" vol. 43 (1990) p. 77-111

88Essay  "Sinte Willibrordus eygen": Het bezit van de Abdij van Echternach in Texandrië (Nederlanden België), ca 700-1300
Bijsterveld, Arnoud-Jan A.. (1989) - In: Willibrord. Apostel der Niederlande, Gründer der Abtei Echternach p. 271-290

89Articles  Een zorgelijk bezit. De benedictijnenabdijen van Echternach en St. Truiden en het beheer van hun goederen en rechten in Oost-Brabant, 1100-1300
Bijsterveld, Arnoud-Jan A.. (1989) - In: Noordbrabants historisch jaarboek vol. 6 (1989) p. 7-44

90Essay  Het domein van de abdij van Echternach in Waalre en Valkenswaard: Ontwikkeling en beheer ca. 1000-1400
Bijsterveld, Arnoud-Jan A.. (1989) - In: Het Kempenproject 3. De middeleeuwen centraal p. 57-96

91Articles  Een zorgelijk bezit. Echternach en Sint-Truiden en het beheer van hun goederen en rechten in Oost-Brabant (1100-1300)
Bijsterveld, Arnoud-Jan A.. (1988) - In: Ex tempore vol. 7 (1988) p. 18-41

92Articles  Albert Delahaye, Willibrord en Waalre. De zwakheid van Delahaye's beweringen
Bijsterveld, Arnoud-Jan A.. (1983) - In: Brabants heem vol. 35 (1983) p. 101-111, 150-159, 188-196

Alphabetic register

(Select a letter to open the register)


Examples for the search function

Last names starting with letters 'Zg': zg

Last names starting with 'Kucz': kucz

Last names starting with 'Kucz', forename starting with "A": kucz*, a

Last names starting with 'Ku', forename starting with 'Andreas': ku*andreas

Forename 'Fumiko': *fumiko

Variants of 'de Lacroix': *de*la*cro*

Variants of 'Mayboom': m__b__m