RI OPAC: Literature Database for the Middle Ages - Listing over 2.5 million titles

Authors

Publications »Biskup, Marian«

Forward to Karlsruher Virtueller Katalog search engine: Biskup, Marian

RI opac: 241 Entries

1Collection of Essays  Visitationen im Deutschen Orden im Mittelalter. Bd. 3: 1528 - 1541 sowie Nachträge, Korrekturen und Ergänzungen, Orts- und Personenverzeichnis
Biskup, MarianJanosz-Biskupowa, Irena [Publ.]. - Marburg a. d. Lahn (2008)

2Collection of Essays  Atlas twierdzy Torun. Bd. 14: Fort I - Jan III Sobieski
Biskup, MarianNarebski, Lech [Publ.]. - Torún (2008)

3Collection of Essays  Panstwo zakonu krzyzackiego w Prusach. Wladza i spoleczenstwo
Biskup, Marian [Publ.]. - Warszawa (2008)

4Collection of Essays  Atlas twierdzy Torun. Bd. 13: Fort Jakuba
Biskup, MarianNarebski, Lech [Publ.]. - Torún (2007)

5Collection of Essays  Atlas twierdzy Torun. Bd. 12: Fort Kolejowy
Biskup, Marian [Publ.]. - Torún (2006)

6Monographie  Abstractiones de Libro Sententiarum: (13./14. st.) ; editio princeps s podatcima o autoru, djelu, rukopisu i izvornome tekstu
Martin <Zadranin>. Biskup, Marian [Ed.]. Matijevic-Sokol, Mirjana [Publ.]. - Zagreb (2006)

7Collection of Essays  Atlas Twierdzy Torun. Bd.1: Historia i zródla fortyfikacji Twierdzy Torun
Biskup, MarianNarebski, Lech [Publ.]. - Torún (2005)

8Collection of Essays  Visitationen im Deutschen Orden im Mittelalter. Bd. 2: 1450-1519
Arnold, UdoBiskup, MarianJanosz-Biskupowa, Irena [Publ.]. - Marburg a. d. Lahn (2004)

9Collection of Essays  Inflanty w sredniowieczu
Biskup, Marian [Publ.]. - Torún (2002)

10Collection of Essays  Visitationen im Deutschen Orden im Mittelalter. Bd. 1: 1236 - 1449
Biskup, Marian [Publ.]. - Marburg a. d. Lahn (2002)

11Collection of Essays  Opera minora. Studia z dziejów zakonu krzyzackiego, Prus, Polski i krajów nadbaltyckich
Biskup, Marian. - Torún (2002)

12Monographie  Die Geschichte des Deutschen Ordens in Preußen: Wirtschaft, Gesellschaft, Staat, Ideologie
Biskup, MarianLabuda, Gerard. - Osnabrück (2000)

13Collection of Essays  Historia Torunia [Geschichte Thorns]. Bd. 1: W czasach sredniowiecza (do roku 1454) [ Das Mittelalter bis 1454]
Biskup, Marian [Ed.]. - Torún (1999)

14Collection of Essays  Stan badan i potrzeby edycji zródlowych dla historii Pomorza i innych krajów poludniowej strefy baltyckiej. Materialy konferencji ogólnopolskiej z 25-26 listopada 1994 r. w Toruniu
Biskup, Marian [Publ.]. - Torún (1995)

15Collection of Essays  Z przeszlosci diecezji chelminskiej 1243-1992: Materialy konferencji naukowej w Toruniu 6 XI 1993 r
Biskup, Marian [Publ.]. - Torún (1994)

16Monographie  Blaženi Augustin Kažotic: (o. 1260.-1323.): životopis
Biskup, MarianŠanjek, Franjo. - Zagreb (1994)

17Monographie  Wojny Polski z Zakonem Krzyzackim, 1308-1521 [Die Kriege Polens mit dem Kreuzritterorden 1308-1521]
Biskup, Marian. - Gdánsk (1993)

18Collection of Essays  Królewiec a Polska
Biskup, Marian [Publ.]. - Olsztyn (1993)

19Monographie  Grunwaldzka bitwa. Geneza - przebieg - znaczenie - tradycje
Biskup, Marian. - Warszawa (1991)

20Collection of Essays  Historia Bydgoszczy [ Die Geschichte Brombergs]. 1. Do roku 1920
Biskup, Marian [Publ.]. - Warszawa (1991)

21Sachtitel  Protokolle der Kapitel und Gespräche des Deutschen Ordens im Reich (1499-1525)
Biskup, MarianJanosz-Biskupowa, Irena [Publ.]. - Marburg a. d. Lahn (1991)

22Monographie  "Wojna Pruska" czyli walka Polski z zakonem krzyzackim z lat 1519 - 1521
Biskup, Marian. - Olsztyn (1991)

23Monographie  Wojna trzynastoletnia i powrót Polski nad Baltyk w XV wieku
Biskup, Marian. - Kraków (1990)

24Collection of Essays  Ekspansja niemieckich zakonów rycerskich w strefie Baltyku od XIII do polowy XVI wieku: materialy z konferencjihistoryków radziekich i polskich w Torunu z r. 1988 [Expansion der deutschen Ritterorden im Baltikum vom 13. bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts]
Biskup, Marian [Publ.]. - Torún (1990)

25Collection of Essays  Dzieje Chelmna: zarys monograficzny
Biskup, Marian [Publ.]. - Warszawa (1987)

26Collection of Essays  Zasluzeni ludzie dawnego Elblaga
Biskup, Marian [Publ.]. - Wroclaw (1987)

27Collection of Essays  Slask i Pomorze w historii stosunków polsko-niemickich w sredniowieczu [Schlesien und Pommern in der Geschichte der polnisch-deutschen Beziehungen im Mittelalter]. XII konferencia Wspólnej Komisji podrecznikowej PRL-RFN Historyków 5-10 VI 1979 r., Olsztyn
Biskup, Marian [Ed.]. - Poznán (1987)

28Collection of Essays  Zakon Krzyzacki a Polska w sredniowieczu . IV Konferencja Wspólnej Komisji Podrecznikowej PRL-RFN Historyków 16-22 IX 1973 r., Warszawa. V Konferencja Wspólnej Komisji Podrecznikowej PRL-RFN 19-23 IX 1974 r., Torun
Biskup, Marian [Publ.]. - Poznán (1987)

29Collection of Essays  Kazimierz Jagielloczyk. Zbiór studiów o Polsce drugiej podowy XV. wieku
Biskup, MarianGórski, Karol [Publ.]. - Warszawa (1987)

30Monographie  Dzieje zakonu krzyzackiego w Prusach: Gospodarka-spolescznstwo-panstwo-ideologia [ Geschichte des Deutschen Ordens. Wirtschaft, Gesellschaft, Staat, Ideologie]
Biskup, MarianLabuda, Gerard. - Gdánsk (1986)

31Monographie  Królowie polscy w Toruniu. Szkice
Biskup, Marian. - Torún (1984)

32Monographie  Lokacje lanów opuszczonych = Locationes mansorum desertorum
Copernicus, Nicolaus. Biskup, Marian [Publ.]. - Olsztyn (1983)

33Collection of Essays  Torun dawny i dzisiejszy. Zarys dziejów
Biskup, Marian [Publ.]. - Warszawa (1983)

34Monographie  Polska a Zakon Krzyzacki w Prusach w poczatkach XVI wieku. U zódel sekularyzacji Prus Krzyzackich
Biskup, Marian. - Olsztyn (1983)

35Monographie  Nicolaus Copernicus. Gelehrter und Staatsbürger
Dobrzycki, JerzyBiskup, Marian. - Leipzig (1983)

36Collection of Essays  Der Deutschordensstaat Preußen in der polnischen Geschichtsschreibung der Gegenwart
Arnold, UdoBiskup, Marian [Publ.]. - Marburg a. d. Lahn (1982)

37Collection of Essays  Wybitni ludzie dawnego Torunia [Bedeutende Menschen des alten Thorns]
Biskup, Marian [Publ.]. - Warszawa (1982)

38Monographie  Bitwa pod Plowcami (27 wrzesnia 1331). W 650 rocznice
Biskup, Marian. - Wloclawek (1981)

39Collection of Essays  Grunwald w swiadomosci Polaków
Biskup, Marian [Publ.]. - Warszawa (1981)

40Collection of Essays  Historia dyplomacji polskiej [Geschichte der polnischen Diplomatie]
Biskup, Marian [Publ.]. - Warszawa (1980)

41Monographie  Dzieje Inowroclawia [Geschichte von Inowroclaw] (Vol. 1-2)
Biskup, Marian. - Warszawa [u.a.] (1978)

42Collection of Essays  Dzieje Towarzystwa naukoweko w Toruniu 1875 - 1975 [Geschichte der Wissenschaftlichen Gesellschaft in Torun] (Vol. 1-2)
Biskup, Marian [Publ.]. - Torún (1977 - 1978)

43Collection of Essays  Ars historica: prace z dziejów powszechnych i Polski
Biskup, Marianu.a. [Publ.]. - Poznán (1976)

44Collection of Essays  Rola zakonu krzyzackiego w podrecznikach szkolnych Republiki Federalnej Niemec i Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Materialy konferencji historyków RFN i Polski - Torun, wrzesie' 1974 r.
Biskup, Marian [Publ.]. - Wroclaw [u.a.] (1976)

45Collection of Essays  Dzieje Szubina
Biskup, Marian [Publ.]. - Warszawa (1974)

46Monographie  Regesta Copernicana (calendar of Copernicus' papers)
Biskup, Marian. - Wroclaw (1973)

47Monographie  Regesta Copernicana
Biskup, Marian. - Wroclaw (1973)

48Monographie  Nicolaus Copernicus im öffentlichen Leben Polens
Biskup, Marian. - Torún (1972)

49Monographie  Dzialalnosc publiczna Mikolaja Kopernika
Biskup, Marian. - Torún (1971)

50Monographie  Trzynastoletnia wojna z Zakonem Krzyzackim 1454 - 1466
Biskup, Marian. - Warszawa (1967)

51Monographie  Traktat torunski 1466
Biskup, Marian. - Bydgoszcz (1966)

52Collection of Essays  Ziemia Chelminska w przeszlosci
Biskup, Marian [Publ.]. - Torun (1961)

53Monographie  Zjednoczenie Pomorza Wschodniego z Polska; w polowie XV. wieku
Biskup, Marian. - Warszawa (1959)

54Collection of Essays  Akta stanów Prus królewskich = Acta statuum terrarum Prussiae regalis (Vol. 1-8)
Górski, KarolBiskup, Marian [Publ.]. - Torún (1955 - 1993)

55Sachtitel  Akta stanów prus królewskich. Acta statuum Prussiae regalis, tom. 1 (1479-1488); tom. 2 (1489-1492); tom. III/1 (1492-1497), III/2 (1498-1501)
Górski, KarolBiskup, Marian [Publ.]. - Torún (1955 - 1967)

56Monographie  Gdanska flota kaperska w okresie wojny trzynastoletniej 1454 - 1466
Biskup, Marian. - Gdansk (1953)

57Monographie  Stosunek Gdánska do kazimierza Jagiellonczka w okresie wojny trzynastoletniej 1454-1466 [Das Verhältnis der Stadt Danzig zu Kasimir Jagiellonczky, König von Polen, in der Zeit des 13jährigen Krieges 1454-1466]
Biskup, Marian. - Torún (1952)

58Essay  Territorial Governance in Medieval Livonia and its Extent
Biskup, Marian. (2015) - In: The Teutonic Order in Prussia and Livonia p. 169-182

59Essay  Parishes in the State of the Teutonic Knights
Biskup, Marian. (2015) - In: The Teutonic Order in Prussia and Livonia p. 145-167

60Essay  Friedrich von Sachsen 1498-1510
Biskup, Marian. (2014) - In: Die Hochmeister des Deutschen Ordens 1190 - 2012 p. 159-163

61Articles  Oblezenie i odzyskanie Chojnic przez Polske w r. 1466
Biskup, Marian. (2014) - In: Zeszyty chojnickie vol. 29 (2014) p. 15-19

62Essay  Parafie w panstwie krzyzackim
Biskup, Marian. (2013) - In: Zakon krzyzacki w Prusach i inflantach p. 129-149

63Essay  Wladztwa terytorialne w sredniowiecznych Inflantach i ich granice
Biskup, Marian. (2013) - In: Zakon krzyzacki w Prusach i inflantach p. 153-165

64Articles  Bibliografia publikacji Mariana Biskupa za lata 1949-2010
Biskup, Marian. (2012) - In: Zapiski historyczne vol. 77, 4 (2012) p. 7-51
http://www.zapiskihistoryczne.pl/files/issues/cf75e0327f07db035af794b650d2d7b9_ZH_2012_4_BibliografiaN.pdf

65Articles  Elblag a Maksymilian Toeppen.
Biskup, Marian. (2008) - In: Rocznik elblaski vol. 21 (2008) p. 105-115

66Essay  Prusy Krzyzackie (1409-1525)
Biskup, MarianCzaja, RomanDlugolecki, WieslawDygo, MarianJózwiak, SlawomirRadziminski, AndrzejRadziminski, Andrzej. (2008) - In: Panstwo zakonu krzyzackiego w Prusach. Wladza i spoleczenstwo p. 233-404

67Essay  Wstep
Biskup, MarianCzaja, Roman. (2008) - In: Panstwo zakonu krzyzackiego w Prusach. Wladza i spoleczenstwo p. 9-24

68Articles  Torunskie "Zapiski Historyczne" w latach 1958-2003. Kierunki dzialan
Biskup, Marian. (2007) - In: Zapiski historyczne vol. 72, 2/3 (2007) p. 15-43

69Essay  Der dreizehnjährige Krieg (1454-1466) und die Umstände der Einnahme der Marienburg durch König Kazimierz Jagiellonczyk
Biskup, Marian. (2007) - In: Imagines potestatis. Insignien und Herrschaftszeichen im Königreich Polen und im Deutschen Reich p. 23-30

70Essay  Wojna trzynastoletnia (1454-1466) i okolicznosci przejecia Malborka przez Kazimierza Jagiellonczyka [Der dreizehnjährige Krieg (1454-1466) und die Umstände der Einnahme der Marienburg durch König Kazimierz Jagello (poln. Jagiellonczyk) ]
Biskup, Marian. (2007) - In: Imagines potestatis. Insygnia i znaki Wadzy w Królestwie Polskim i Zakonie Niemieckim p. 53-60

71Articles  Materialy do dziejów komturstwa torunskiego z lat 1447-1448
Biskup, Marian [Publ.]. (2007) - In: Rocznik torunski vol. 34 (2007) p. 141-161

72Articles  Bibliografia publikacji Mariana Biskupa za lata 2002 - 2007
Biskup, Marian. (2007) - In: Zapiski historyczne vol. 72, 2/3 (2007) p. 11-14

73Articles  Inowroclawskie wspomnienia
Biskup, Marian. (2006) - In: Ziemia Kujawska vol. 19 (2006) p. 125-145

74Articles  Mikolaj Kopernik a sprawa pisma radców Prus Królewskich do Josta Ludwika Decjusza z 18. VII. 1526
Biskup, Marian. (2004) - In: Kwartalnik historii nauki i techniki vol. 49 (2004) p. 157-166

75Articles  Wykaz krzywd i strat wyrzadzonych archidiecezji gnieznienskiej w okregach (komturstwach) czluchowskim i tucholskim z roku 1436
Biskup, Marian. (2004) - In: Zapiski historyczne vol. 69, 1 (2004) p. 111-124

76Articles  Neuere polnische Forschungen über die Siedlung und Mentalität der Masuren vom 15. bis 19. Jahrhundert
Biskup, Marian. (2003) - In: Acta Borussica vol. 6 (2003) p. 169-182

77Essay  Neuere polnische Forschungen über die Siedlung und Mentalität der Masuren vom 15. bis 19. Jahrhundert
Biskup, Marian. (2003) - In: Deutsch-slawische Wechselbeziehungen p. 169-182

78Essay  Die Edition der mittelalterlichen Visitationen im Deutschen Orden
Biskup, Marian. (2003) - In: Quellenvielfalt und editorische Methoden p. 191-205

79Essay  Dyplomacja polska w czasach Andegawenów i Jagiellonów (1370-1572)
Biskup, Marian. (2002) - In: Historia dyplomacji polskiej. X-XX w p. 64-166

80Essay  Uformowanie sie duchownych wladztw terytorialnych w sredniowiecznych Inflantach i ich granice panstwowe.
Biskup, Marian. (2002) - In: Inflanty w sredniowieczu p. 9-16

81Articles  Król Jan Olbracht i jego zwiazki z Prusami Królewskimi i Toruniem
Biskup, Marian. (2001) - In: Rocznik torunski vol. 28 (2001) p. 9-24

82Essay  Panstwa zakonne nad Baltykiem w XIII-XIV wieku
Biskup, Marian. (2001) - In: Rozkwit sredniowiecznej Europy p. 425-467

83Essay  Die Protokolle des Landtages des Königlichen Preußens (seit 1526).
Biskup, Marian. (2001) - In: Edition deutschsprachiger Quellen aus dem Ostseeraum p. 289-294

84Essay  Prusy Królewskie w II polowie XV i w XVI stuleciu
Biskup, Marian. (2001) - In: Panorama lojalnosci. Prusy Królewskie i Prusy Ksiazece w XVI wieku p. 7-15

85Essay  Über die Relationen der Gebrüder von Waiblingen an den Administrator des Hochmeisteramtes Walter von Cronberg ; (1529 - 1531)
Biskup, Marian. (2001) - In: FS Bernhart Jähnig p. 27ff.

86Articles  Die herrschaftlichen Umzüge in Ordensland Preussen in den Jahren 1516 und 1518
Biskup, Marian. (2000) - In: Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands vol. 46 (2000) p. 113-138

87Essay  W sprawie sredniowiecznych pielgrzymów polskich do miejsca zgonu sw. Wojciecha na Sambii.
Biskup, Marian. (2000) - In: Kosciól, Kultura, Spoleczenstwo. Studia z dziejów sredniowiecza i czasów nowozytnych p. 17-25

88Essay  Über die Anfänge der lutherischen Reformation im Königlichen Preußen
Biskup, Marian. (2000) - In: FS Udo Arnold p. 275-286

89Essay  Zenon Hubert Nowak w torunskim srodowisku naukowym.
Biskup, Marian. (2000) - In: Zenon Hubert Nowak (1934-1999) p. 19-30

90Essay  Polska odpowiedz z Mazowsza dla poselstwa krzyzackiego z roku 1522
Biskup, Marian. (2000) - In: FS Henryk Samsonowicz (2000) p. 165-174

91Essay  Parafie w panstwie krzyzackim
Biskup, Marian. (2000) - In: Panstwo zakonu krzyzackiego w Prusach. Podzialy administracyjne i koscielne w XIII-XVI wieku p. 81-93

92Essay  Sredniowieczna siec klasztorów w panstwie Zakonu Krzyzackiego w Prusach (do 1525 roku) [The Medieval Network of Monasteries in the Teutonic Order's State in Prussia (by 1525)]
Biskup, Marian. (1999) - In: Zakony i klasztory w Europie Srodkowo-Wschodniej X-XX wiek p. 49-70

93Articles  Towarzystwo Naukowe w Toruniu i Gdanskie Towarzystwo Naukowe w dziejach Pomorza XIX i XX wieku
Biskup, Marian. (1999) - In: Problemy spolecznego ruchu naukowego vol. 5, 1 (1999) p. 5-33

94Essay  Plany reformy zakonu krzyzackiego w Prusach z 1492 roku [Die Reformpläne des Deutschen Ordens in Preußen aus dem Jahre 1492]
Biskup, Marian. (1999) - In: Prusy - Polska - Europa. Studia z dziejów sredniowiecza i czasów nowozaytnych p. 277-285

95Essay  Bracia Albrechta von Hohenzollern-Ansbach - potencjalni sukcesorzy Prus Ksiazecych (1525-1543)
Biskup, Marian. (1999) - In: FS Bogdan Wachowiak p. 39-53

96Articles  Sredniowieczna siec klasztorów w panstwie zakonu krzyzackiego w Prusach, do 1525 roku [Die mittelalterlichen Klöster im Ordensland Preußen bis 1525]
Biskup, Marian. (1999) - In: Zapiski historyczne vol. 64, 1 (1999) p. 35-61

97Articles  Nowe województwo kujawsko-pomorskie - tradycje pieciu regionów
Biskup, Marian. (1999) - In: Rocznik torunski vol. 26 (1999) p. 33-40

98Essay  Livland als politischer Faktor im Ostseeraum zur Zeit der Kalmarer Union (1397-1521)
Biskup, Marian. (1999) - In: Der Deutsche Orden in der Zeit der Kalmarer Union p. 99-133

99Articles  Sklad konwentu zakonu krzyzackiego w Czluchowie z 1413 roku
Biskup, Marian. (1998) - In: Zapiski historyczne vol. 63, 1 (1998) p. 123-128

100Essay  Friedrich von Sachsen 1498-1510
Biskup, Marian. (1998) - In: Die Hochmeister des Deutschen Ordens p. 155-159

101Essay  Zwei Elbinger Kaufleute und Ratsherren (Mitte des 14.-Anfang des 15. Jahrhunderts): Johann von Volmenstein und Johann (II.) von Thorn
Biskup, Marian. (1998) - In: Gedächtnisschrift Konrad Fritze p. 93-108

102Articles  Wokól utworzenia uniwersytetu w Elblagu w poczatkach XVI wieku
Biskup, Marian. (1998) - In: Rocznik elblaski vol. 16 (1998) p. 5-14

103Articles  The Trade between Stockholm and Königsberg in the First Half of the 16th Century
Biskup, Marian. (1997) - In: Studia maritima vol. 10 (1997) p. 37-46

104Essay  Uwagi o póznos'redniowiecznej monecie miast Prus Królewskice
Biskup, Marian. (1997) - In: FS Maria Bogucka p. 61-64

105Essay  Wawrzyniec Miedzyleski - autor opisu "Holdu pruskiego" 1525 roku
Biskup, Marian. (1997) - In: FS Janusz Tazbir (1997) p. 211-220

106Essay  Das Verhältnis des Deutschen Ordens zu den anderen Orden in Preußen
Biskup, Marian. (1997) - In: Ritterorden und Kirche im Mittelalter p. 61-79

107Essay  Bibliographie zur Landesgeschichte Pommerns sowie Ost- und Westpreußens
Biskup, Marian. (1997) - In: Bibliographien zur Geschichte Ostmitteleuropas p. 33-38

108Essay  Art. Skalski (Skalský) Jan (zm.1472), rotmistrz zacieznych wojsk polskich, starosta grudziadzki
Biskup, Marian. (1996 - 1997) - In: Polski Slownik Biograficzny Pt. 37 p. 640-642

109Essay  Die Rolle des Deutschen Ordens in der mittelalterlichen Geschichte Polens
Biskup, Marian. (1996) - In: Der Deutsche Orden und die Ballei Elsaß-Burgund p. 57-72

110Articles  Koncepcje i realizacja syntezy historii Torunia
Biskup, Marian. (1996) - In: Rocznik torunski vol. 23 (1996) p. 21-31

111Articles  Odnaleziony reces zjazdu stanów Prus Królewskich i Krzyzackich w Grudziadzu z 23 IV 1523 roku
Biskup, MarianJanosz-Biskupowa, Irena. (1996) - In: Zapiski historyczne vol. 61, 2/3 (1996) p. 71-83

112Articles  Über die Edition der "Akten der Ständetage Königlich Preußens 1479-1526"
Biskup, Marian. (1995) - In: Preußenland vol. 33 (1995) p. 1-7

113Essay  Die polnische Geschichtsschreibung zum Deutschen Orden
Biskup, Marian. (1995) - In: Zwischen Konfrontation und Kompromiß. Oldenburger Symposium p. 73-94

114Articles  Das Königliche und das Herzogliche Preußen von der Mitte des 15. Jahrhunderts bis 1772
Biskup, Marian. (1995) - In: Zeitschrift für historische Forschung vol. 22 (1995) p. 49-70

115Essay  Art. Semrau Artur (1862-1940), historyk, archiwista i muzeolog
Biskup, Marian. (1995 - 1996) - In: Polski Slownik Biograficzny Pt. 36 p. 262-263

116Articles  Summa de paenitentia dalmatinca (oko 1190.-1255.)
Biskup, Marian. (1995) - In: Croatica christiana periodica vol. 19, 36 (1995) p. 134-153

117Essay  Dzieje diecezji chelminskiej (1243-1992)
Biskup, Marian. (1994) - In: Diecezja torunska. Historia i terazniejszosc 1 p. 31-49

118Articles  Torun w czasach Mikolaja Kopernika
Biskup, Marian. (1994) - In: Przeglad regionalny vol. 10 (1994) p. 7-12

119Articles  Zakon Krzyzacki i jego panstwo w Prusach w polskiej historiografii lat trzydziestych XX wieku
Biskup, Marian. (1994) - In: Komunikaty mazursko-warminskie , 2/3 (1994) p. 155-170

120Essay  Art. Schewecke (Schevecke, Scheveke, Scheweke), Jan (1463-1512), burmistrz i burgrabia gdanski
Biskup, Marian. (1994) - In: Polski Slownik Biograficzny Pt. 35 p. 453-455

121Articles  Mikolaj Kopernik na zjezdzie stanów Prus Królewskich w Grudziadzu w marcu 1522 roku. (Do poczatków dzialalnosci dla reformy monetarnej)
Biskup, Marian. (1994) - In: Komunikaty mazursko-warminskie vol. 4 (1994) p. 383-394

122Essay  Thorn in der Zeit des Copernicus
Biskup, Marian. (1993) - In: Das 500jährige Jubiläum der Krakauer Studienzeit von Nicolaus Copernicus p. 9-24

123Essay  Das Echo der Tannenbergschlacht und der Belagerung Marienburgs im deutschen Zweig des Deutschen Ordens im Sommer 1410
Biskup, Marian. (1993) - In: Arnold, Beiträge zur Geschichte des Deutschen Ordens 2 p. 116-123

124Essay  Królewiec a Polska i Litwa jagielloýnska w czasach sredniowiecza (do roku 1525) [Königsberg gegenüber Polen und Litauen zur Zeit des Mittelalters, bis 1525]
Biskup, Marian. (1993) - In: Królewiec a Polska p. 11-33

125Articles  Erich Maschke. Ein Vertreter der Königsberger Geschichtswissenschaft aus polnischer Sicht
Biskup, Marian. (1993) - In: Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands vol. 41 (1993) p. 91-108

126Articles  O poczatkach reformacji luteranskiej w Prusach Królewskich
Biskup, Marian. (1993) - In: Kwartalnik historyczny vol. 100 (1993) p. 101-112

127Essay  Der Deutsche Orden und die Freiheiten der großen Städte in Preußen vom 13. bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts
Biskup, Marian. (1993) - In: Stadt und Orden p. 112-128

128Essay  Die Stände im Preußen Königlichen Anteils 1466-1526
Biskup, Marian. (1992) - In: Die Anfänge der ständischen Vertretungen p. 83-100

129Articles  Królewiec a Polska i Litwa jagielloýnska w czasach sredniowiecza (do roku 1525) [Königsberg gegenüber Polen und Litauen zur Zeit d. Mittelalters, bis 1525]
Biskup, Marian. (1992) - In: Komunikaty mazursko-warminskie (1992) p. 223-245

130Essay  Polskie listy dowodcow Zygmunta I z Prus z okresu wojny z Zakonem Krzyzackim (1519-1521)
Biskup, Marian. (1991) - In: Kultura sredniowieczna i staropolska p. 503-510

131Articles  Stan badan nad bitwa grunwaldzka
Biskup, Marian. (1991) - In: Studia Grunwaldzkie vol. 1 (1991) p. 11-23

132Articles  Pod Grunwaldem czy Grünfeldem (o nazwie miejsca bitwy z 1410 roku)
Biskup, Marian. (1991) - In: Kwartalnik historyczny vol. 98 (1991) p. 99-101

133Essay  Das Problem der Söldner in den Streitkräften des Deutschordensstaates Preußen vom Ende des 14. Jahrhunderts bis 1525
Biskup, Marian. (1991) - In: Das Kriegswesen der Ritterorden im Mittelalter p. 49-74

134Articles  Die Rolle des Deutschen Ordens in der Geschichte Polens in Mittelalter
Biskup, Marian. (1991) - In: Deutsche Ostkunde vol. 37 (1991) p. 3-12

135Articles  Etniczno-demograficzne przemiany Prus Krzyezackich w rozwoju osadnictwa w sredniowieczu (o tzw. novym plemieniu Prusaków). [Die ethnisch-demographischen Veränderungen im Ordensstaat Preußen zur Zeit der mittelalterlichen Besiedlung]
Biskup, Marian. (1991) - In: Kwartalnik historyczny vol. 98 (1991) p. 45-67

136Articles  Das Problem der ethnischen Zugehörigkeit im mittelalterlichen Landesausbau in Preußen. Zum Stand der Forschung
Biskup, Marian. (1991) - In: Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands vol. 40 (1991) p. 3-25

137Articles  Dwa wykazy szkód z wojny Polsko-Krzyzackiej 1414 r. w ziemi Chelmienskiej (Komturstwa Golubskie i Kowalewskie)
Biskup, Marian. (1991) - In: Zapiski historyczne vol. 56, 4 (1991) p. 95-102

138Articles  Max Toeppen (1822-1893). Erforscher der Historiographie und Stadtgeschichte Preußens und Herausgeber preußischer Quellen (mit Quellenanhang)
Biskup, Marian. (1990) - In: Zeitschrift für Ostforschung vol. 39 (1990) p. 172-195

139Articles  Die Rivalität zwischen Jagiellonen und Habsburgern um die böhmische und die ungarische Krone im 15. und Anfang des 16. Jahrhunderts
Biskup, Marian. (1990) - In: Österreichische Osthefte vol. 32, 2 (1990) p. 269-285

140Essay  Der Deutsche Orden im Reich, in Preußen und Livland im Banne habsburgischer Politik in der zweiten Hälfte des 15. und zu Beginn des 16. Jahrhunderts
Biskup, Marian. (1990) - In: Die Ritterorden zwischen geistlicher und weltlicher Macht im Mittelalter p. 101-126

141Essay  Wielko Wojna Polski i Litwy z Zakonem Krzyzackim (1409-1411) w swietle najnomszych badan
Biskup, Marian. (1990) - In: Ekspansja niemieckich zakonów p. 169-185

142Articles  Zagajenie sesji
Biskup, Marian. (1989) - In: Rocznik elblaski vol. 11 (1989) p. 17-19

143Articles  Die Merkmale des entwickelten Nationalbewußtseins in Polen und seine Festigung im 14. und 15. Jahrhundert
Biskup, Marian. (1988) - In: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas Ser. NF, vol. 36 (1988) p. 372-383

144Articles  Rola Elblaga w zwiazku miast Hanzeatyckich.
Biskup, Marian. (1988) - In: Komunikaty mazursko-warminskie vol. 32 (1988) p. 217-232

145Essay  Pomorze Zachodnie i Wschodnie jako problem w stosunkach niemiecko-polskich w XIV i XV w. [Vor- u. Hinterpommern als Problem der deutsch-polnischen Beziehungen im 14. und 15. Jahrhundert]
Biskup, Marian. (1987) - In: Slask i Pomorze (1979) p. 129-141

146Articles  Gdánsk's trade with Stockholm at the turn of the middle ages and modern times
Biskup, Marian. (1987) - In: Studia maritima vol. 6 (1987) p. 7-27

147Articles  Pierwsze odglosy sekularyzacji Prus Krzyzackich 1525 r. wsród czlonków Zakonu w Rzymie i Wiedniu
Biskup, Marian. (1987) - In: Przeglad historyczny vol. 78 (1987) p. 255-268
http://czashum.hist.pl/media//files/Przeglad_Historyczny/Przeglad_Historyczny-r1987-t78-n2/Przeglad_Historyczny-r1987-t78-n2-s255-268/Przeglad_Historyczny-r1987-t78-n2-s255-268.pdf

148Essay  Über quellenkundliche Fragen und einige Forschungsaspekte des Deutschen Ordens: Ein Beitrag zu den Werkstattproblemen des heutigen Forschers
Biskup, Marian. (1987) - In: Werkstatt des Historikers der mittelalterlichen Ritterorden p. 7-17

149Articles  Materialy do dzialalnosci dyplomatycznej Polski w wojnie z Zakonem Krzyzackim w latach 1520-1521
Biskup, Marian. (1987) - In: Zapiski historyczne vol. 52, 1 (1987) p. 153-167

150Articles  Die Merkmale des entwickelten Nationalbewusstseins in Polen und seine Festigung im 14. und 15. Jahrhundert
Biskup, Marian. (1987) - In: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas Ser. NF, vol. 35 (1987) p. 372-383

151Articles  Gerard Labuda jako historyk Pomorza
Biskup, Marian. (1987) - In: Zapiski historyczne vol. 52, 4 (1987) p. 5-20

152Articles  Entwicklung des Netzes der altpreußischen Städte bis zur zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts
Biskup, Marian. (1986) - In: Acta Poloniae historica vol. 53 (1986) p. 5-27

153Essay  Wendepunkte der Deutschordensgeschichte
Biskup, Marian. (1986) - In: Arnold, Beiträge zur Geschichte des Deutschen Ordens 1 p. 1-18

154Articles  The external policy of the states of the Jagiellonian dynasty between a unity and a division of purposes (1386-1526)
Biskup, Marian. (1986) - In: Quaestiones medii aevi vol. 3 (1986) p. 127-140

155Articles  Badania nad dziejami Prus Wschodnich i Zachodnich w Bawarii: o monachijskiej serii "Acta Borussica"
Biskup, Marian. (1985) - In: Komunikaty mazursko-warminskie vol. 167/168 (1985) p. 131-137

156Articles  Wykaz sprzetu artyleryjskiego Zakonu Krzyzackiego w Prusach z okolo 1523 roku.
Biskup, Marian. (1985) - In: Komunikaty mazursko-warminskie (1985) p. 97-103

157Articles  Die Einwohnerverzeichnisse der Stadt Mergentheim aus dem 16. Jahrhundert
Biskup, Marian. (1985) - In: Zeitschrift für Württembergische Landesgeschichte vol. 44 (1985) p. 143-164

158Articles  Warunki przyjmowania kandydatów do zakonu krzyzackiego w Rzeszy Niemieckiej na przelomie XV-XVI wieku.
Biskup, Marian. (1984) - In: Zapiski historyczne vol. 49, 3 (1984) p. 107-110

159Articles  Handel Gdanska ze Sztokholmen na przedomie sredniowiecza i czasów nowozytnych
Biskup, Marian. (1984) - In: Zapiski historyczne vol. 49, 4 (1984) p. 35-50

160Articles  Nowa praca Svena Ekdahla o zródlach do bitwy pod Grunwaldem
Biskup, Marian. (1984) - In: Zapiski historyczne vol. 49, 4 (1984) p. 137-150

161Articles  Wizytacja zamków zakonu krzyzackiego w Inflantach z 1488 roku
Biskup, Marian. (1984) - In: Zapiski historyczne vol. 49, 1 (1984) p. 119-128

162Articles  Uwagi o problemie osadnictwa i sieci parafialnej w Prusach Krzyzachich w wiekach XIV-XV.
Biskup, Marian. (1983) - In: Komunikaty mazursko-warminskie (1983) p. 199-217

163Articles  Recesy, zjazdów Prus Krzyzackich z lat 1508-1513
Biskup, Marian. (1983) - In: Zapiski historyczne vol. 48, 4 (1983) p. 133-147

164Articles  Prusy a Polska i Polacy. Bilans i refleksje
Biskup, Marian. (1983) - In: Roczniki historyczne vol. 49 (1983) p. 123-154

165Articles  Preußen und Polen. Grundlinien und Reflexionen
Biskup, Marian. (1983) - In: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas vol. 31 (1983) p. 1-27

166Articles  Die "Säkularisierung des Ordensstaates". Preußen und die "Preußische Huldigung" vom Jahre 1525
Biskup, Marian. (1983) - In: Jahrbuch. Wissenschaftskolleg Berlin (1981/82) p. 35-54

167Articles  Echa bitwy Grunwaldzkiej i oblez.enia Malborka w niemieckiej galezi zakonu krzyzackiego w lecie 1410 rok
Biskup, Marian. (1983) - In: Komunikaty mazursko-warminskie (1983) p. 455-460

168Essay  Bemerkungen zum Siedlungsproblem und den Pfarrbezirken in Ordenspreußen im 14.-15. Jahrhundert
Biskup, Marian. (1983) - In: Die Rolle der Ritterorden in der Christianisierung p. 35-56

169Articles  Nieznane zjazdy Prus Krzyzackich z poczatków XVI wieku
Biskup, Marian. (1982) - In: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki humanistyczno-spoleczne vol. 128 (1982) p. 63-73

170Articles  Zjazd w Poznaniu w 1510 roku
Biskup, Marian. (1982) - In: Roczniki historyczne vol. 48 (1982) p. 47-98

171Essay  Die Erforschung des Deutschordensstaates Preußen. Forschungsstand -Aufgaben -Ziele
Biskup, Marian. (1982) - In: Der Deutschordensstaat Preußen in der polnischen Geschichtsschreibung der Gegenwart p. 1-35

172Essay  Die Fronpflichten der Zinsbauern im Ordensland Preußen in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts
Biskup, Marian. (1982) - In: Der Deutschordensstaat Preußen in der polnischen Geschichtsschreibung der Gegenwart p. 237-262

173Essay  Jan Cegenberg (okolo 1390-1450), chorazy chelminski i wspóltwórca Zwiazku Pruskiego
Biskup, Marian. (1981) - In: Ludzie pomorskiego sredniowiecza. Szkice biograficzne p. 27-34

174Essay  Bitwa grunwaldzka. Geneza - przebieg - dziejowe znaczenie
Biskup, Marian. (1981) - In: Grunwald w swiadomosci Polaków p. 5-19

175Essay  Mikolaj z Rynska (okolo 1360?-1411), chorazy Ziemi Chelminskiej, zalozyciel i przywódca Towarzystwa Jaszczurczego
Biskup, Marian. (1981) - In: Ludzie pomorskiego sredniowiecza. Szkice biograficzne p. 78-81

176Articles  Krzyzackie druki w Rzeszy w okresie konfliktu z Polska w poczatkach XVI wieku.
Biskup, Marian. (1981) - In: Komunikaty mazursko-warminskie (1981) p. 8-22

177Essay  Jan Bazynski (okolo 1390-1459). Przywódca Zwiazku Pruskiego, pierwszy gubernator Prus
Biskup, Marian. (1981) - In: Ludzie pomorskiego sredniowiecza. Szkice biograficzne p. 13-22

178Articles  Unbekannte Ständetage in Ordenspreußen am Anfang des 16. Jahrhunderts
Biskup, Marian. (1981) - In: Zeitschrift für Ostforschung (1981) p. 311-322

179Articles  The secularization of the state of the Teutonic Order in Prussia in 1525. Its genesis and significance
Biskup, Marian. (1981) - In: Polish western affairs vol. 22 (1981) p. 3-23

180Essay  Art. Pilewski, Mikolaj (ok. 1430-1478)
Biskup, Marian. (1981) - In: Polski Slownik Biograficzny Pt. 26 p. 274-276

181Essay  Augustyn z Szewy (okolo 1400-1454). Dzialacz Zwiazku Pruskiego i pierwszy wojewoda chelminski
Biskup, Marian. (1981) - In: Ludzie pomorskiego sredniowiecza. Szkice biograficzne p. 7-12

182Essay  Das Ende des Deutschordensstates Preußen im Jahre 1525
Biskup, Marian. (1980) - In: Die geistlichen Ritterorden Europas p. 403-416
https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/vuf/article/view/16551/10395

183Essay  Die Rolle der Städte in der Ständevertretung des Königreiches Polen, einschliesslich des Ordensstaates Preussen im 14./15. Jahrhundert
Biskup, Marian. (1980) - In: Städte und Ständestaat p. 163-193

184Essay  Pommern und Pommerellen als Problem der deutsch-polnischen Beziehungen im 14. und 15. Jahrhundert
Biskup, Marian. (1980) - In: Die Rolle Schlesiens und Pommerns p. 143-155

185Articles  Die Säkularisation des Deutschen Ordensstaates in Preussen im Jahre 1525 (Genesis und Bedeutung)
Biskup, Marian. (1980) - In: Studia maritima vol. 2 (1980) p. 7-27
http://www.mgh-bibliothek.de/dokumente/a/a021809.pdf

186Articles  Sveriges plats i Jagellonernas politik kring sekelskiftet 1500
Biskup, Marian. (1979) - In: Scandia vol. 45 (1979) p. 223-264

187Articles  Die polnische Diplomatie in der zweiten Hälfte des 15. und in den Anfängen des 16. Jahrhunderts
Biskup, Marian. (1978) - In: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas Ser. NF, vol. 26 (1978) p. 161-178

188Articles  Sredniowczne zakony rycerdkie.
Biskup, Marian. (1978) - In: Kwartalnik historyczny vol. 85 (1978) p. 1106-1109

189Articles  Polen an der Ostsee im 16. Jahrhundert
Biskup, Marian. (1978) - In: Zeitschrift für historische Forschung vol. 5 (1978) p. 293-314

190Articles  Rola miast w reprezentacji stanowej Królestwa Polskiego i Prus Krzyzackich w XIV i XV wieku [Le rôle des villes dans la représentation des états du Royaume de Pologne et de la Prusse teutonique aux XIV - XVe s]
Biskup, Marian. (1978) - In: Czasopismo prawno-historyczne vol. 30, 1 (1978) p. 87-122

191Articles  Relacja gdanska ze "szczecinskiego wesela" 1513 r.
Biskup, MarianJanosz-Biskupowa, Irena. (1977) - In: Materialy zachodniopomorskie vol. 23 (1977) p. 237-251

192Articles  Die Rolle der Städte in der ständischen Repräsentation des Ordensstaates Preußen im XIV. und XV. Jahrhundert
Biskup, Marian. (1977) - In: Preußenland vol. 15 (1977) p. 55-68

193Articles  Stani i potrzeby badán nad pánstwem krzyzackim w Prusach (w. XII-poczatek XVI).
Biskup, Marian. (1976) - In: Zapiski historyczne vol. 41, 1 (1976) p. 21-50

194Essay  Copernicus als ökonomischer Praktiker und Theoretiker
Biskup, Marian. (1976) - In: Die Humanisten in ihrer politischen und sozialen Umwelt p. 119-129

195Articles  Die dynastische Politik der Jagiellonen um das Jahr 1475 und ihre Ergebnisse
Biskup, Marian. (1976) - In: Österreichische Osthefte vol. 18 (1976) p. 203-217

196Articles  Die dynastische Politik der Jagiellonen um das Jahr 1475 und ihre Ergebnisse
Biskup, Marian. (1976) - In: Österreichische Osthefte vol. 18, Sonderheft (1976) p. 5-19

197Essay  Mediacja saska w sporze polsko-krzyzackim w toruniu w 1501 roku (do genezy umiedzynarodowienia konfliktu Polski z zakonem krzyzackim w poczatkach XVI wieku)
Biskup, Marian. (1976) - In: Ars historica. Prace z dziejów powszechnych i Polski p. 521-538

198Articles  Stan i potrzeby badan nad panstwem krzyzackim w Prusach (w. XIII - pocz. XVI w.)
Biskup, Marian. (1976) - In: Zapiski historyczne vol. 41 (1976) p. 21-50

199Essay  Die dynastische Politik der Jagiellonen um das Jahr 1475 und ihre Ergebnisse
Biskup, Marian. (1975) - In: Landshut 1475-1975 p. 5-19

200Essay  Der preußische Bund 1440-1545. Genesis, Struktur, Tätigkeit und Bedeutung in der Geschichte Preußens und Polens
Biskup, Marian. (1975) - In: Bürgertum, Handelskapital, Städtebünde p. 210-232

201Articles  Nowe badania nad biografia Mikolaja Kopernika
Biskup, Marian. (1974) - In: Kwartalnik historyczny vol. 81 (1974) p. 309-319

202Essay  W sprawie planow reformy Zakonu Krzyzackiego w Prusach w polowie XV wieku
Biskup, Marian. (1974) - In: FS Marian Malowist p. 31-43

203Essay  Rola Zakonu Krzyzackiego w wiekach XIII-XVI [Die Rolle des Deutschen Ordens vom 13.-16. Jh.]
Biskup, Marian. (1974) - In: Stosunki polsko-niemieckie w historiografii Pt. 1 p. 327-361

204Articles  Copernicus' Verhältnis zum deutschen Ritterorden
Biskup, Marian. (1974) - In: Acta Poloniae historica vol. 29 (1974) p. 137-160

205Essay  Die Rolle des Deutschen Ordens in Preußen in der Geschichte Polens
Biskup, Marian. (1974) - In: Deutschland, Polen und der Deutsche Orden p. 19-29

206Essay  Das Reich, die wendische Hanse und die preußische Frage um die Mitte des 15. Jahrhunderts
Biskup, Marian. (1970) - In: Neue Hansische Studien p. 341-358

207Articles  Cztery polskie relacje ze Szwecji z konca XVI wieku
Biskup, Marian. (1970) - In: Przeglad historyczny vol. 61 (1970) p. 671-679
http://czashum.hist.pl/media//files/Przeglad_Historyczny/Przeglad_Historyczny-r1970-t61-n4/Przeglad_Historyczny-r1970-t61-n4-s671-679/Przeglad_Historyczny-r1970-t61-n4-s671-679.pdf

208Articles  La guerre de Treize ans entre la Pologne et l'Ordre des Chevaliers Teutoniques (1454-1466) et son importance dans l'histoire militaire de la Pologne
Biskup, Marian. (1969) - In: Revue internationale d'histoire militaire vol. 28 (1969) p. 417-433

209Articles  Udzial stanów Prus Królewskich w elekcjach wladców polskich na przelomie XV-XVI w.
Biskup, Marian. (1969) - In: Zapiski historyczne vol. 34, 3 (1969) p. 79-105

210Articles  Materialy do stosunków habsbursko-mazowieckich na przelomie XV-XVI w. w archiwach austriackich [Quellen zu den habsburgisch-masovischen Beziehungen an der Wende des 15./16. Jahrhunderts in österreichischen Archiven]
Biskup, Marian. (1968) - In: Przeglad historyczny vol. 59 (1968) p. 272-279
http://czashum.hist.pl/media//files/Przeglad_Historyczny/Przeglad_Historyczny-r1968-t59-n2/Przeglad_Historyczny-r1968-t59-n2-s272-279/Przeglad_Historyczny-r1968-t59-n2-s272-279.pdf

211Articles  Uwagi o komentarzu krytycznym: Lata wojny trzynastoletniej w "Historii polskiej" Jana Dlugosza [Remarques sur le commentaire critique: Les Années de la Guerre de Treize Ans dans les Annales incliti regni Poloniae de Jean Dlugosz]
Biskup, Marian. (1967) - In: Studia zródloznawcze vol. 12 (1967) p. 125-147

212Articles  Z zagadnien wojskowosci polskiej okresu wojny trzynastoletniej [Einige Probleme des polnischen Heerwesens in der Zeit des Dreizehnjährigen Krieges]
Biskup, Marian. (1966) - In: Zapiski historyczne vol. 31, 3 (1966) p. 63-89

213Articles  Zakon Krzyzacki i jego panstwo nad Baltykiem w dziejach Polski
Biskup, Marian. (1966) - In: Przeglad zachodni vol. 22 (1966) p. 287-306

214Articles  Spisy jenców polskich z bitwy pod Chojnicami
Biskup, Marian. (1965) - In: Przeglad historyczny vol. 56 (1965) p. 88-103
http://czashum.hist.pl/media//files/Przeglad_Historyczny/Przeglad_Historyczny-r1965-t56-n1/Przeglad_Historyczny-r1965-t56-n1-s88-103/Przeglad_Historyczny-r1965-t56-n1-s88-103.pdf

215Articles  Der Zusammenbruch des Ordensstaates in Preusen im Lichte der neuesten polnischen Forschungen
Biskup, Marian. (1964) - In: Acta Poloniae historica vol. 12 (1964) p. 59-76

216Articles  Centralne Archiwum Zakonu Krzyzackiego w Wiedniu
Biskup, Marian. (1964) - In: Przeglad historyczny vol. 55 (1964) p. 78-83
http://czashum.hist.pl/media//files/Przeglad_Historyczny/Przeglad_Historyczny-r1964-t55-n1/Przeglad_Historyczny-r1964-t55-n1-s78-83/Przeglad_Historyczny-r1964-t55-n1-s78-83.pdf

217Articles  Badania nad reforma Rzeszy i polityka zagraniczna Habsburgów w drugiej polowie 15 - poczatkach 16 wieku [Forschungen über die Reichsreform und die Außenpolitik der Habsburger in der zweiten Hälfte des 15. bis zum Anfang des 16. Jahrhundert]
Biskup, Marian. (1963) - In: Przeglad zachodni vol. 54 ( (1963) p. 651-665

218Articles  Analiza bitwy pod Plowcami i jej dziejowego znaczenia
Biskup, Marian. (1963) - In: Ziemia Kujawska vol. 1 (1963) p. 73-104

219Articles  Der Kreuzritterorden in der Geschichte Polens
Biskup, Marian. (1963) - In: Österreichische Osthefte vol. 5 (1963) p. 283-297

220Articles  Powinnosci panszczyzniane chlopów czynszowych w Prusach Krzyzackich w pierwszej polowie XV wieku
Biskup, Marian. (1962) - In: Przeglad historyczny vol. 53 (1962) p. 413-436
http://czashum.hist.pl/media//files/Przeglad_Historyczny/Przeglad_Historyczny-r1962-t53-n3/Przeglad_Historyczny-r1962-t53-n3-s413-436/Przeglad_Historyczny-r1962-t53-n3-s413-436.pdf

221Essay  Die polnisch-preußischen Handelsbeziehungen in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts
Biskup, Marian. (1961) - In: FS Heinrich Sproemberg (1961) p. 1-6

222Articles  Potrzeby historiograficzne Elblaga i jego regionu
Biskup, Marian. (1961) - In: Rocznik elblaski vol. 1 (1961) p. 5-29

223Articles  Polish research work on the history of the Teutonic Order state organization in Prussia (1945-1959)
Biskup, Marian. (1960) - In: Acta Poloniae historica vol. 3 (1960) p. 89-113

224Articles  Z nowszych prac zachodnioniemieckich nad osadnictwem Prus Królewskich w XVI-XVIII wieku
Biskup, Marian. (1960) - In: Przeglad historyczny vol. 51 (1960) p. 411-424
http://czashum.hist.pl/media//files/Przeglad_Historyczny/Przeglad_Historyczny-r1960-t51-n2/Przeglad_Historyczny-r1960-t51-n2-s411-424/Przeglad_Historyczny-r1960-t51-n2-s411-424.pdf

225Articles  Materialy do dziejow krzyzackiej okupacij w ziemi dobrzynskiej na przelomie XIV i XV wieku
Biskup, Marian. (1960) - In: Zapiski historyczne vol. 25, 2 (1960) p. 71-81

226Articles  Z badan nad "Wielk Wojnq" z Zakonem Krzyzackim
Biskup, Marian. (1959) - In: Kwartalnik historyczny vol. 66 (1959) p. 671-715

227Articles  Archiwalia krzyzackie w Getyndze.
Biskup, Marian. (1959) - In: Kwartalnik historyczny vol. 66 (1969) p. 316-318

228Articles  Ze studiów nad konceptem aktu erekcyjnego Zwiazku Pruskiego z 14 III 1440
Janosz-Biskupowa, IrenaBiskup, Marian. (1958) - In: Studia zródloznawcze vol. 3 (1958) p. 125-138

229Essay  Walka o zjednoczenie Pomorza wschodniego z Polska w polowie XV wieku.
Biskup, Marian. (1958) - In: Szkice z dziejów Pomorza Pt. 1 p. 330-368

230Articles  Najnowsze prace zachodnio-niemieckie nad historia zakonu krzyzackiego
Biskup, Marian. (1957) - In: Kwartalnik historyczny vol. 64 (1957) p. 204-211

231Articles  Osady na prawie polskim na Pomorzu Gdanskim w pierwszej polowie XV w.
Biskup, Marian. (1956) - In: Przeglad geograficzny vol. 5 (1956) p. 179-229

232Articles  W sprawie publikacji traktatów paristwowych zakonu krzyzackiego z XV wieku
Biskup, Marian. (1956) - In: Kwartalnik historyczny vol. 63 (1956) p. 486-502

233Articles  Podzialy administracyjne województwa chelminskiego w drugiej polowie XVI w.
Biskup, Marian. (1956) - In: Studia i materialy do dziejów Wielkopolski i Pomorza vol. 1, 2 (1956) p. ??

234Articles  Zrodla do inkorporacji Prus i wojny trzynastoletniej w archiwach polskich [Quellen zur Einverleibung Preußens und zum Dreizehnjährigen Krieg 1454-1466 in polnischen Archiven]
Biskup, Marian. (1955) - In: Archeion vol. 24 (1955) p. 179-192

235Articles  Materialy do powstania chlopskiego w Prusach Ksiazecych w 1525 roku
Biskup, Marian. (1955) - In: Zapiski historyczne vol. 21 (1955) p. 242-256

236Articles  Starostowie-burgrabiowie gdanscy w latach 1457-1506 [Les starostes-burgraves de Gdansk dans les années 1457-1506]
Biskup, Marian. (1954) - In: Czasopismo prawno-historyczne vol. 6, 1 (1954) p. 42-60

237Articles  Do genezy inkorporacji Prus
Biskup, Marian. (1954) - In: Przeglad zachodni vol. 10 (1954) p. 293-306

238Articles  Z problematyki handlu polsko-gdanskiego drugiej polowy XV wieku
Biskup, Marian. (1954) - In: Przeglad historyczny vol. 45 (1954) p. 390-407
http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Przeglad_Historyczny/Przeglad_Historyczny-r1954-t45-n2_3/Przeglad_Historyczny-r1954-t45-n2_3-s390-407/Przeglad_Historyczny-r1954-t45-n2_3-s390-407.pdf

239Articles  Handel wislany w latach 1454-1466
Biskup, Marian. (1952) - In: Roczniki dziejów spolecznych i gospodarczych vol. 14 (1952) p. 155-202

240Articles  Elbing w czasach krzyzackich [Elbing zur Deutschordenszeit]
Biskup, Marian. (1951) - In: Przeglad zachodni vol. 7, 1 (1951) p. 102-114

241Articles  Uwagi o roli i znaczeniu Towarzystwa Jaszczurczego w latach 1438-1454.
Biskup, Marian. (1949) - In: Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu vol. 15 (1949) p. 63-72

Alphabetic register

(Select a letter to open the register)


Examples for the search function

Last names starting with letters 'Zg': zg

Last names starting with 'Kucz': kucz

Last names starting with 'Kucz', forename starting with "A": kucz*, a

Last names starting with 'Ku', forename starting with 'Andreas': ku*andreas

Forename 'Fumiko': *fumiko

Variants of 'de Lacroix': *de*la*cro*

Variants of 'Mayboom': m__b__m