RI-Opac: Literature Database for the Middle Ages - Listing over 2.3 million titles

Authors

Publications »Bylina, Stanislaw«

Forward to Karlsruher Virtueller Katalog search engine: Bylina, Stanislaw

RI opac: 99 Entries

1Monographie  Drogi, granice, most: studia o przestrzeni publiczej i sakralnej w sredniowieczu
Bylina, Stanislaw. - Warszawa (2012)

2Monographie  Rewolucja husycka: przedswit i pierwsze lata
Bylina, Stanislaw. - Warszawa (2011)

3Collection of Essays  21st International Congress of Historical Sciences, Amsterdam 2010
Manikowska, HalinaBylina, Stanislaw [Publ.]. - Warszawa (2010)

4Monographie  Religijnosc póznego sredniowiecza. Chrzescijanstwo a kultura tradycyjna w Europie srodkowo-wschodniej w XIV-XV w.
Bylina, Stanislaw. - Warszawa (2009)

5Monographie  Hussitica: studia
Bylina, Stanislaw. - Warszawa (2007)

6Monographie  Na skraju lewicy husyckiej [On the extreme Hussite left]
Bylina, Stanislaw. - Warszawa (2005)

7Collection of Essays  Rus Kijowska i Polska w sredniowieczu (X-XIII w.). Kievska Rus i Polca v srednie veka (X-XIII vv.). Materialy konferencji Instytutu Historii PAN, Warszawa 6-7 X 1998
Bylina, Stanislaw [Publ.]. - Warszawa (2003)

8Monographie  Chrystianizacja wsi polskiej u schylku sredniowiecza [Christianization of the Polish countryside towards the close of the Middle Ages]
Bylina, Stanislaw. - Warszawa (2002)

9Collection of Essays  Kosciól, Kultura, Spoleczenstwo. Studia z dziejów sredniowiecza i czasów nowozytnych
Bylina, Stanislaw [Publ.]. - Warszawa (2000)

10Collection of Essays  Polskie echa husytyzmu. Materialy z konferencji naukowej. Klodzko, 27-28 vrzesnia 1996
Bylina, StanislawGladkiewicz, Ryszard [Publ.]. - Warszawa (1999)

11Monographie  Kultura ludowa Polski i Slowianszczyzny sredniowiecznej
Bylina, Stanislaw. - Warszawa [u.a.] (1999)

12Collection of Essays  Kultura staropolska - kultura europejska. Prace ofiarowane Januszowi Tazbirowi w siedemdziesit rocznic urodzin
Bylina, Stanislaw [Publ.]. - Warszawa (1997)

13Monographie  Czlowiek i zaswiaty. Wizje kar posmiertnych w Polsce sredniowiecznej
Bylina, Stanislaw. - Warszawa (1992)

14Collection of Essays  La Pologne au XVe Congrès international des sciences historiques à Bucarest
Bylina, Stanislaw [Publ.]. - Wroclaw (1980)

15Monographie  Wizje spoleczne w herezjach sredniowiecznych: Humiliaci, begini, begardzi [Die gesellschaftlichen Vorstellungen in den mittelalterlichen Häresien. Humiliaten, Beghinen, Begharden]
Bylina, Stanislaw. - Wroclaw [u.a.] (1974)

16Monographie  Wplywy Konrada Waldhausera na ziemiach polskich w drugiej polowie XIV i pierwszej polowie XV wieku [Der Einfluß von Konrad Waldhauser in den polnischen Gebieten in der zweiten Hälfte des 14. und der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts].
Bylina, Stanislaw. - Wroclaw [u.a.] (1966)

17Articles  Rozwazania o kontrrewolucji: czeski obóz katolicki i jego sojusznicy w walce z radykalami husyckimi
Bylina, Stanislaw. (2017) - In: Kwartalnik historyczny vol. 124 (2017) p. 439-466

18Essay  Elity parafii wiejskich w Polsce u schytku sredniowiecza [Elites of rural parishes in medieval Poland]
Bylina, Stanislaw. (2016) - In: Elity i Masy w spoleczenstwach Czech i Polski p. 329-340

19Essay  Opieszali goscie Wieczerzy Panskiej
Bylina, Stanislaw. (2015) - In: FS Izabela Skierska p. 361-369

20Articles  Wojenne wyprawy wojsk husyckich na ziemie sasiednie i nad Baltyk
Bylina, Stanislaw. (2015) - In: Nowe Studia Grunwaldzkie vol. 1 (2015) p. 25-35
http://nowestudiagrunwaldzkie.pl/wp-content/uploads/2016/04/2_Stanis%C5%82aw-Bylina_tom_1.pdf

21Essay  Kartki z zywota ksiedza Váciava Korandy, taboryckiego kaznodziei, agitatora, idola i skandalisty
Bylina, Stanislaw. (2013) - In: FS Halina Manikowska p. 101-134

22Essay  Szewcy i krawcy w inwektywach i satyrze antyhusyckiej
Bylina, Stanislaw. (2010) - In: FS Henryk Samsonowicz (2010) p. 734-744

23Articles  The Sacred Spaces of Rural Society towards the End of the Middle Ages
Bylina, Stanislaw. (2010) - In: Acta Poloniae historica vol. 101 (2010) p. 89-125

24Essay  The Sacred Spaces of Rural Society towards the End of the Middle Ages
Bylina, Stanislaw. (2010) - In: 21st International Congress of Historical Sciences, Amsterdam 2010 p. 89-124

25Essay  Problem tzw. reliktow pogaristwa w polskich koscielnych zrodlach normatywnych XIV-XV wieku [The issue of so-called pagan relics in the Polish clerical normative sources from the 14th-15th centuries]
Bylina, Stanislaw. (2010) - In: Sacrum poganskie - sacrum chrzescijanskie p. 363-372

26Essay  Przestrzenie sakralne mieszkanców wsi u schylku sredniowiecza
Bylina, Stanislaw. (2008) - In: Animarum cultura. Studia nad kultura religijna na ziemiach polskich w sredniowieczu 1 p. 149-190

27Essay  Statuty synodalne jako instrument chrystianizacji wsi w póznym sredniowieczu [Synodical Statutes as an Instrument of Christianization of the Country in the Late Middle Ages.]
Bylina, Stanislaw. (2008) - In: Sacri canones servandi sunt. Ius canonicum et status ecclesiae saeculis XIII-XV p. 271-284

28Essay  Drogi wiejskich plebanów (Polska, Czechy XIV-XV w.)
Bylina, Stanislaw. (2008) - In: Rola komunikacji i przestrzeni w sredniowiecznych i wczesnonowozytnych dziejach Czech i Polski p. 238-252

29Essay  Morderstwo w Kretkowie [1449 r.]
Bylina, Stanislaw. (2008) - In: FS Krzysztof Baczkowski p. 573-580

30Essay  Religijnosc radykalnego husytyzmu [The Religious Attitudes of Radical Hussitism]
Bylina, Stanislaw. (2008) - In: Z religijnych zagadnien sredniowiecza p. 21-35, 36

31Essay  Z dzicjów pojecia Picardi (haeretici), picardi, pikharti
Bylina, Stanislaw. (2007) - In: FS Urszula Borkowska p. 361-366

32Essay  Polska i czeska wersja Rozmowy czlowieka ze Smiercia [Polish and Czech Versions of Man's Dialoque with Death.]
Bylina, Stanislaw. (2007) - In: FS Jaroslav Pánek p. 118-122

33Essay  Kosciól w przestrzeni wiejskiej na ziemiach polskich w póznym sredniowieczu
Bylina, Stanislaw. (2006) - In: FS Anna Rutkowska-Plachcinska p. 35-45

34Essay  Political Culture in the Middle Ages and the Early Modern Era until the End of the 18th Century.
Bylina, StanislawPánek, Jaroslav. (2005) - In: Political Culture in Central Europe (10th-20th Century) 1 p. 13-27

35Articles  Status Innocentiae. The-State-of-Innocence Myth in Late Medieval Religious Contestation Movements
Bylina, Stanislaw. (2005) - In: Acta Poloniae historica vol. 91 (2005) p. 55-72

36Essay  Religijnosc mieszkanców Europy Srodkowo-Wschodniej w póznym sredniowieczu
Bylina, Stanislaw. (2005) - In: Cywilizacja europejska. Wyklady i eseje (2) p. 103-120

37Articles  L'église dans l'espace rural dans les territoires polonais à la fin du Moyen Âge
Bylina, Stanislaw. (2004) - In: Acta Poloniae historica vol. 90 (2004) p. 5-20

38Essay  Lidová zbožnost pozdního stredoveku ve svetle sbírek zázraku
Bylina, Stanislaw. (2004) - In: FS František Šmahel (Verba) p. 213-222

39Essay  Quelques Conclusions
Bylina, Stanislaw. (2004) - In: The development of literate mentalities in East Central Europe p. 531-536

40Essay  "Devotio moderna" et dévotion des masses chrétiennes en Europe centrale aux XIVe - XVe siècles
Bylina, Stanislaw. (2004) - In: Die 'Neue Frömmigkeit' in Europa im Spätmittelalter p. 211-224

41Essay  Recherches sur l'histoire politique du Moyen Âge en Europe du Centre-Est (1993-1998)
Bylina, Stanislaw. (2004) - In: Bilan et perspectives des études médiévales en Europe 2 p. 159-170

42Essay  Cuda we wlasnej parafa. Trzy wielkopolskic kulty pielgrzymkowe ze schylku sredniowiecza
Bylina, Stanislaw. (2003) - In: FS Bronislaw Geremek (2003) p. 165-188

43Essay  Husyci w Europie [The Hussites in Europe]
Bylina, Stanislaw. (2003) - In: Schylek sredniowiecznej Europy p. 185-203

44Articles  Zanim nadejdzie tysiacletnie królestwo. Dwa nurty proroctw chiliastycznych w XIV-XV wieku.
Bylina, Stanislaw. (2002) - In: Sredniowiecze polskie i powszechne vol. 2 (2002) p. 167-184

45Essay  Zanim nadejdzie tysiacletnie królestwo. Dwa nurty proroctw chiliastycznych w XIV-XV wieku
Bylina, Stanislaw. (2002) - In: Sredniowiecze polskie i powszechne 2 p. 167-184

46Articles  Utrakwizm w Polsce u schylku XV wieku
Bylina, Stanislaw. (2002) - In: Archiwum historii filozofii i mysli spolecznej vol. 47 (2002) p. 213-221

47Essay  Motyw jednosci slowianskiej w Polsce póznego sredniowiecza
Bylina, Stanislaw. (2002) - In: Slowianie, Slowianszczyzna - pojecia i rzeczywistosc dawniej i dzis p. 45-58

48Essay  Nurty odnowy wewnetrznej a problem czestej komunii w Europie Srodkowej w XIV-XV wieku.
Bylina, Stanislaw. (2001) - In: Scriptura custos memoriae. Prace historyczne p. 91-102

49Essay  Zycie religijne ludnosci wiejskiej regionu swietokrzyskiego u schylku sredniowiecza. Uwarunkowania i przeslanki
Bylina, Stanislaw. (2001) - In: Kosciól katolicki w Malopolsce w sredniowieczu i we wczesnym okresie nowozytnym p. 153-165

50Essay  Bibliografia prac Profesora Stanislawa Byliny za lata 1962-2000.
Bylina, Stanislaw. (2001) - In: FS Stanislaw Bylina p. 13-25

51Essay  Badania nad dziejami chrzescijanstwa i Kosciola póznego sredniowiecza
Bylina, Stanislaw. (2001) - In: Pytania o sredniowiecze p. 51-65

52Essay  Haeresis nicolaitarum
Bylina, Stanislaw. (2000) - In: Kosciól, Kultura, Spoleczenstwo. Studia z dziejów sredniowiecza i czasów nowozytnych p. 27-34

53Essay  La catéchisation de peuple en Bohême aux XIVe et XV siècles.
Bylina, Stanislaw. (2000) - In: The Bohemian Reformation and Religious Practice 3 p. 25-33

54Essay  František Palacký a ceské reformní hnutí 14. století [František Palacký und die böhmische reformatorische Bewegung im 14. Jahrhundert]
Bylina, Stanislaw. (1999) - In: František Palacký 1798 - 1998 p. 113-121

55Articles  Cerkov i formirovanie religioznoj kultury Sitelej polskich gorodov na zakate srednevekovija
Bylina, Stanislaw. (1999) - In: Bulgarian historical review vol. 27 (1999) p. 3-13

56Essay  La catéchèse du peuple en Europe du Centre-Est au XIVe et XVe siècles
Bylina, Stanislaw. (1999) - In: Christianity in East Central Europe 2 p. 40-52

57Essay  La Bible, les laïcs et l'Église en Pologne entre le Moyen Âge et la Réforme
Bylina, Stanislaw. (1998) - In: Häresie und vorzeitige Reformation im Spätmittelalter p. 289-298

58Essay  Kultura ludowa a pismo w Polsce sredniowiecznej [Die Volkskultur und die Schrift in Polen im Mittelalter]
Bylina, Stanislaw. (1998) - In: Kultura pismiennicza sredniowieczna p. 23-36

59Essay  Jednostka i zbiorowosc w poboznosci ludowej Europy srodkowowschodniej w póznym sredniowieczu
Bylina, Stanislaw. (1997) - In: Czlowiek w spoleczenstwie sredniowiecznym p. 119-131

60Essay  Przemiany techniczne
Bylina, Stanislaw. (1997) - In: Kultura Polski sredniowiecznej XIV - XV w. p. 12-19

61Essay  Katecheza ludnosci wiejskiej w Polsce póznego sredniowiecza
Bylina, Stanislaw. (1997) - In: Nauczanie w dawnych wiekach p. 103-118

62Essay  Wiara i poboznosc zbiorowa
Bylina, Stanislaw. (1997) - In: Kultura Polski sredniowiecznej XIV - XV w. p. 403-450

63Essay  Wyobrazenia raju w Polsce sredniowiecznej
Bylina, Stanislaw. (1996) - In: Wyobraznia sredniowieczna p. 137-153

64Essay  Les disputes hussites sur le purgatoire
Bylina, Stanislaw. (1996) - In: In memoriam Josefa Macka p. 175-186

65Essay  L'Eglise face à la culture traditionelle de la campagne en Pologne et en Bohême aux XIVe-XVe siècles
Bylina, Stanislaw. (1996) - In: La christianisation des campagnes p. 161-169

66Essay  La religion civique et la religion populaire en Pologne au bas Moyen Âge
Bylina, Stanislaw. (1995) - In: La religion civique à l'époque médiévale et moderne p. 323-335

67Articles  Polskie badania nad ruchami heretyckimi w sredniowieczu
Bylina, Stanislaw. (1995) - In: Przeglad historyczny vol. 86 (1995) p. 303-311
http://czashum.hist.pl/media//files/Przeglad_Historyczny/Przeglad_Historyczny-r1995-t86-n3_4/Przeglad_Historyczny-r1995-t86-n3_4-s303-311/Przeglad_Historyczny-r1995-t86-n3_4-s303-311.pdf

68Essay  La piété des laïcs à la lumière de Postilla tchèque de Jean de Rokycany
Bylina, Stanislaw. (1994) - In: FS František Šmahel (1994) p. 601-610

69Articles  The church and folk culture in late medieval Poland
Bylina, Stanislaw. (1993) - In: Acta Poloniae historica vol. 68 (1993) p. 27-42

70Essay  Kosciól a kultura ludowa w Polsce póznego sredniowiecza
Bylina, Stanislaw. (1993) - In: Literatura i kultura póznego sredniowiecza w Polsce p. 197-215

71Essay  "Cum Juda, Datan et Abiron". Maledykcje w dokumentach sredniowiecznych Europy Srodkowo-Wschodniej" [ (...) Malédictions dans lea documents médiévaux de l'Europe centre-orientale]
Bylina, Stanislaw. (1992) - In: FS Bronislaw Geremek (1992) p. 243-251

72Essay  Spowiedz jako instrument katechezy i nauki wspólzycia spolecznego w Polsce póznego sredniowiecza
Bylina, Stanislaw. (1992) - In: Spoleczenstwo Polski Sredniowiecznej 5 p. ??

73Essay  Problém ohlasu husitství v Polském království
Bylina, Stanislaw. (1992) - In: Jihlava a basilejská kompaktáta p. 135-149

74Essay  La peur et l'espérance eschatologique dans la première christianisation des Slaves
Bylina, Stanislaw. (1992) - In: Le origini e lo sviluppo della cristianità slavo-bizantina p. 195-209

75Articles  Magie, sorcellerie et culture popularie en Pologne aux XVe et XVIe siècles
Bylina, Stanislaw. (1991) - In: Acta ethnographica Hungarica vol. 37 (1991) p. 173-190

76Essay  Le mouvement hussite devant les problèmes nationaux
Bylina, Stanislaw. (1990) - In: Faith and Identity. Christian Political Experience p. 57-67

77Essay  La prédication, les croyances et les pratiques traditionnelles en Pologne au bas Moyen Âge
Bylina, Stanislaw. (1990) - In: L'Eglise et le peuple chrétien dans les pays de l'Europe du Centre-Est et du Nord p. 301-313
http://www.persee.fr/articleAsPDF/efr_0000-0000_1990_act_128_1_3770/article_efr_0000-0000_1990_act_128_1_3770.pdf?mode=light

78Essay  Idee uniwersalne a czeska swiadomósc narodowa w póznym sredniowiecz wieczu [Universalism and Bohemian national consciousness in the late Middle Ages]
Bylina, Stanislaw. (1990) - In: FS Benedykt Zientara p. 77-99

79Essay  Le problème du purgatoire en Europe centrale et orientale au bas Moyen Âge
Bylina, Stanislaw. (1988) - In: The Use and Abuse of Eschatology in the Middle Ages p. 473-480

80Articles  Mesjasz z Gór Swietokrzyskich
Bylina, Stanislaw. (1988) - In: Odrodzenie i reformacja w Polsce vol. 33 (1988) p. 5-25

81Articles  L'enfer en Pologne médiévale (XIVe-XVe siècles)
Bylina, Stanislaw. (1987) - In: Annales vol. 42 (1987) p. 1231-1244

82Articles  L'Enfer en Pologne médiévale
Bylina, Stanislaw. (1987) - In: Annales vol. 42 (1987) p. 1231-1244

83Articles  Les Vaudois et l'au-delà au XIVe siècle en Europe centre-orientale
Bylina, Stanislaw. (1986) - In: Heresis vol. 6 (1986) p. 35-43

84Articles  Obrasz zaswiatów w chrzescijanstwie zachodnim u schylku sredniowiecza.
Bylina, Stanislaw. (1986) - In: Kwartalnik historyczny vol. 93 (1986) p. 3-21

85Essay  Les visions sociales des mouvements de pauvreté volontaire à la fin du Moyen Âge
Bylina, Stanislaw. (1986) - In: Aspects of poverty in early modern Europe 2 p. 119-132

86Articles  Bogomilizm w sredniowiecznej Bulgarii. Uwarunkowania spoleczne, polityczne i kulturalne [The Bogomil Movement in Medieval Bulgaria. Social, Political and Cultural Considerations]
Bylina, Stanislaw. (1985) - In: Balcanica Posnaniensia vol. 2 (1985) p. 133-145

87Articles  Sind Häretiker Fremde in der Gesellschaft?: Zeugnis der mitteleuropäischen Quellen der Inquisition im 14. Jahrhundert
Bylina, Stanislaw. (1984) - In: Acta Poloniae historica vol. 50 (1984) p. 5-27

88Essay  Krisen - Reformen - Entwicklungen. Kirche und Geistesleben im 14.-15. Jahrhundert in den neueren tschechischen und polnischen Forschungen
Bylina, Stanislaw. (1984) - In: Europa 1400 p. 82-94

89Articles  Czysciec u schylku sredniowiecza
Bylina, Stanislaw. (1983) - In: Kwartalnik historyczny vol. 90 (1983) p. 729-744

90Articles  Heretycy w spoleczenstwie. Swiadectwo czeskich zródel inkwizycyjnych z XIV wieku
Bylina, Stanislaw. (1982) - In: Kwartalnik historyczny vol. 89 (1982) p. 105-117

91Articles  Laicy w zyciu koscielnym Czech schylku XIV w. w swietle zródel wiszytacyjnych [Laien im Kirchenleben von Böhmen zum Ausgang des 14. Jahrhunderts im Lichte der Visitationsberichte]
Bylina, Stanislaw. (1981) - In: Slaski kwartalnik historyczny Sobótka vol. 36 (1981) p. 95-101

92Articles  Les sociétés libérées. Les programmes du millénarisme hérétique au bas Moyen Âge
Bylina, Stanislaw. (1980) - In: Acta Poloniae historica vol. 42 (1980) p. 5-26

93Essay  La chute de l'Antichrist
Bylina, Stanislaw. (1979) - In: The Church in a Changing Society p. 90-94

94Essay  Licitum-illicitum. Mikolaj z Jawora o poboznosci masowej i zabobonach [Nicolas de Jawor sur la piété populaire et les superstitions]
Bylina, Stanislaw. (1978) - In: Kultura elitarna a kultura masowa w Polsce poznego sredniowiecza p. 137-153

95Articles  Czeska mysl reformatorska drugiej polowy XIV wieku i jej echa na Slasku [Das tschechische reformatorische Denken der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts und sein Echo in Schlesien]
Bylina, Stanislaw. (1978) - In: Zeszyty naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego vol. 21 (1978) p. 63-83

96Articles  La chute de Antéchrist: les ennemis du nouvel ordre dans les programmes du millénarisme hérétique (XIV-XV siècles)
Bylina, Stanislaw. (1977) - In: Kyrkohistorisk årsskrift vol. 77 (1977) p. 90-94

97Articles  Elementy chiliastyczne w pogladach Jana Želivskiego
Bylina, Stanislaw. (1972) - In: Przeglad historyczny vol. 63 (1972) p. 241-252
http://czashum.hist.pl/media//files/Przeglad_Historyczny/Przeglad_Historyczny-r1972-t63-n2/Przeglad_Historyczny-r1972-t63-n2-s241-252/Przeglad_Historyczny-r1972-t63-n2-s241-252.pdf

98Articles  La crise de la société existe-t-elle dans la conscience des groupes hérétiques du XIVe siècle?
Bylina, Stanislaw. (1970) - In: Mediaevalia Bohemica vol. 3 (1970) p. 163-176

99Articles  Herezja w XIV-wiecznym Paryzu
Bylina, Stanislaw. (1968) - In: Przeglad historyczny vol. 59 (1968) p. 741-748
http://czashum.hist.pl/media//files/Przeglad_Historyczny/Przeglad_Historyczny-r1968-t59-n4/Przeglad_Historyczny-r1968-t59-n4-s741-748/Przeglad_Historyczny-r1968-t59-n4-s741-748.pdf

Alphabetic register

(Select a letter to open the register)


Examples for the search function

Last names starting with letters 'Zg': zg

Last names starting with 'Kucz': kucz

Last names starting with 'Kucz', forename starting with "A": kucz*, a

Last names starting with 'Ku', forename starting with 'Andreas': ku*andreas

Forename 'Fumiko': *fumiko

Variants of 'de Lacroix': *de*la*cro*

Variants of 'Mayboom': m__b__m