RI OPAC: Literature Database for the Middle Ages - Listing over 2.7 million titles

Authors

Publications »Cioarec, Ileana«

Forward to Karlsruher Virtueller Katalog search engine: Cioarec, Ileana

RI opac: 9 Entries

1Articles  Domeniul Manastirii Strehaia [Le domain foncière du monastère Strehaia]
Cioarec, Ileana. (2013) - In: Arhivele Olteniei vol. 27 (2013) p. 19-44

2Articles  Domeniul funciar al boierilor Pârscoveanu [Les propriétés foncieres des boyards Pârscoveanu]
Cioarec, Ileana. (2012) - In: Arhivele Olteniei vol. 26 (2012) p. 99-108

3Articles  Vamile de la Dunare, din zona de la Portile de Fier pana la varsarea Oltului (secolele XIII-XVIII) [Les douanes danubiennes de la région Portes de Fer jusqu'à l'embouchure de l'Olt (XIIIe- XVIIIe siècles)]
Ciobotea, DinicaCioarec, Ileana. (2009) - In: Arhivele Olteniei vol. 23 (2009) p. 47-58

4Articles  Dregatoriile si functiile boierilor glogoveni de-a lungul timpului
Cioarec, Ileana. (2009) - In: Analele Universitatii din Craiova. Seria Istorie vol. 14, 1 (2009) p. 57-68

5Essay  Legaturile boierilor Craiovesti cu Muntele Athos [The relations of the Cariovescu boyars with Mount Athos]
Cioarec, Ileana. (2008) - In: Românitate si latinitate în Uniunea Europeana Pt. 2 p. 121-127

6Articles  Residences of Glogoveni boyars, Glogova, Cerneti and Craiova
Cioarec, Ileana. (2006) - In: Arhivele Olteniei vol. 20 (2006) p. 17-24

7Articles  Tiganii aserviti statului si boierilor din Tara Româneasca si Moldova în relatarile calatorilor straini din perioada fanariota [Les tziganes, esclaves de l'état et des boyards de Valachie et de Moldavie, dans les récits de voyageurs étrangers de l'époque phanariote]
Cioarec, Ileana. (2005) - In: Arhivele Olteniei vol. 19 (2005) p. 21-26

8Articles  Aspecte privind dezvoltarea economica în Oltenia în secolele XIV-XV, prin prisma circulatiei monetare
Cioarec, Ileana. (2004) - In: Anuarul Institutului de Cercetari Socio-Umane "C. S. Nicolaescu Plopsor" vol. 5 (2004) p. 47-54

9Articles  Repertoriul descoperirilor de podoabe, în zona Olteniei, în secolele XIII-XV
Cioarec, Ileana. (2004) - In: Arhivele Olteniei vol. 18 (2004) p. 41-58

Alphabetic register

(Select a letter to open the register)


Examples for the search function

Last names starting with letters 'Zg': zg

Last names starting with 'Kucz': kucz

Last names starting with 'Kucz', forename starting with "A": kucz*, a

Last names starting with 'Ku', forename starting with 'Andreas': ku*andreas

Forename 'Fumiko': *fumiko

Variants of 'de Lacroix': *de*la*cro*

Variants of 'Mayboom': m__b__m