RI-Opac: Literature Database for the Middle Ages - Listing over 2.3 million titles

Authors

Publications »Colón Domènech, Germán«

Forward to Karlsruher Virtueller Katalog search engine: Colón Domènech, Germán

RI opac: 226 Entries

1Monographie  Origen i història del lèxic català
Colón Domènech, Germán. - Valencia [u.a.] (2014)

2Collection of Essays  Els escriptors valencians del segle XV
Colón Domènech, Germán [Publ.]. - Castelló de la Plana (2013)

3Collection of Essays  Humor i literatura: ridentem dicere vervm
Colón Domènech, GermánFortuno Llorens, Santiago [Publ.]. - Castelló de la Plana (2011)

4Collection of Essays  La llengua catalana en temps de Jaume I.
Gimeno Betí, LluísColón Domènech, Germán [Publ.]. - Castelló de la Plana (2010)

5Collection of Essays  El rei Jaume I: fets, actes i paraules
Colón Domènech, Germán [Publ.]. - Barcelona (2008)

6Sachtitel  El rei Jaume I: fets, actes i paraules
Colón Domènech, GermánMartínez Romero, Tomàs [Publ.]. - Barcelona (2008)

7Monographie  De Ramon Llull al diccionari de Fabra: acostament lingüístic als monuments de les lletres catalanes
Colón Domènech, Germán. - s.l. (2003)

8Monographie  La enseñanza del latin en la Baja Edad Media: estudio y edicion sinoptica de las Variationes de Fliscus, con sus correspondencias en italiano, español, catalán y francés
Colon, AndrésColón Domènech, Germán. - Madrid (2003)

9Sachtitel  Llibre del Consolat de Mar. Edició del text de la Real de Mallorca, amb les variants de tots els manuscrits coneguts
Colón Domènech, Germán [Publ.]. - Barcelona (2001)

10Monographie  Les Regles d'esquivar vocables: autoria i entorn lingüístic
Colón Domènech, Germán. - Barcelona (2001)

11Collection of Essays  Estudis de filologia catalana i romànica
Colón Domènech, Germán. - Valéncia (1997)

12Monographie  El lèxic català dins la Romània
Colón Domènech, Germán. - Valencia (1993)

13Collection of Essays  Literatura valenciana del segle XV. Joanot Martorell i Sor Isabel de Villena
Colón Domènech, Germán [Publ.]. - Valéncia (1991)

14Monographie  Joan Esteve, Liber Elegantiarum (Venècia, Paganinus de Paganinis, 1489). Estudi preliminar
Esteve, Joan. Colón Domènech, Germán [Publ.]. - Castelló de la Plana (1988)

15Monographie  Panorama de la lexicografía catalana: de les glosses medievals a Pompeu Fabra
Colón Domènech, Germán. - Barcelona (1986)

16Sachtitel  Llíbre del Consolat de Mar (Vol. 1-4)
Colón Domènech, Germán [Publ.]. - Barcelona (1981 - 1987)

17Monographie  Elio Antonio de Nebrija, Diccionario latino-español (Salamanca, 1492). Edición
Nebrija, Elio Antonio de. Colón Domènech, Germán [Publ.]. - Barcelona (1979)

18Collection of Essays  La llengua catalana en els seus textos (Vol. 1-)
Colón Domènech, Germán. - Barcelona (1978)

19Collection of Essays  Actes del quart col.loqui internacional de llengua i literatura Catalanes: Basilea, 22-27 de març de 1976
Colón Domènech, Germán [Publ.]. - Montserrat (1977)

20Collection of Essays  Mélanges de langues et de littératures romanes offerts à Carl Theodor Gossen (Vol. 1-2)
Colón Domènech, GermánKopp, Robert [Publ.]. - Bern [u.a.] (1976)

21Monographie  El léxico catalán en la Romania
Colón Domènech, Germán. - Madrid (1976)

22Monographie  Die ersten romanischen und germanischen Übersetzungen des Don Quijote
Colón Domènech, Germán. - Bern (1974)

23Monographie  Furs de Valéncia (Vol. 1-2)
García Sanz, ArcadioColón Domènech, Germán. - Barcelona (1970 - 1974)

24Monographie  Furs de Valéncia (Vol. 1-2)
Colón Domènech, GermánGarcia, A.. - Barcelona (1970 - 1974)

25Monographie  Llibre d'Hores
Colón Domènech, Germán. - Barcelona (1960)

26Articles  Nótula sobre "Castelló de Burriana / Castelló de la Plana"
Colón Domènech, Germán. (2017) - In: Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura vol. 93 (2017) p. 75-77

27Articles  Cebre, que no zebra
Colón Domènech, Germán. (2015) - In: Estudis romànics vol. 37 (2015) p. 359-360
http://www.raco.cat/index.php/Estudis/article/view/291817

28Articles  Bibliografia absent del Diccionari Català-Valencià-Balear: el lèxic ictiològic de Marc Antoni d'Orellana
Colón Domènech, Germán. (2015) - In: Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura vol. 91 (2015) p. 15-24

29Essay  Germà Colón Domènech: resum bibliogràfic
Colón Domènech, Germán. Perea, María Pilar [Ed.]. (2014) - In: Homenatge Germà Colón Domènech p. 281-319

30Essay  Unitat lingüística catalanooccitana?
Colón Domènech, Germán. (2014) - In: 800 anys després de Muret. Els trobadors i les relacions catalanooccitanes p. 123-130

31Essay  La llengua del Tirant. Algunes questions
Colón Domènech, Germán. (2013) - In: Els escriptors valencians del segle XV p. 99-108

32Articles  Lingüística quantitativa: Curial vs. Tirant. Una mateixa procedència geogràfica?
Colón Domènech, Germán. (2012) - In: Vox Romanica vol. 71 (2012) p. 131-159

33Articles  El Vocabulari de llengua catalana medieval de L. Faraudo de Saint-Germain
Colón Domènech, Germán. (2012) - In: Caplletra vol. 52 (2012) p. 95-105

34Articles  El vocabulari català-alemany de 1502: vocabolari molt profitos per apendre Lo Catalan Alamany y Lo Alamany Catalan
Colón Domènech, Germán. (2011) - In: Zeitschrift für Katalanistik vol. 24 (2011) p. 9-16

35Articles  Català "laqueria" i un passatge d'Eiximenis
Colón Domènech, Germán. (2011) - In: Estudis romànics vol. 33 (2011) p. 289-292

36Articles  El mossarabisme, encara: la instrumentalització ideològica del romanç andalusí
Colón Domènech, Germán. (2011) - In: Caplletra vol. 51 (2011) p. 135-142

37Articles  Un vocabulari trilingüe a partir de les Introductiones de Nebrija
Colón Domènech, Germán. (2009) - In: Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura vol. 85 (2009) p. 67-126

38Articles  Granures picardes du dicctionaire de Nebrija (1511)
Colón Domènech, Germán. (2008) - In: Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura vol. 84 (2008) p. 13-20

39Essay  Les edicions cinccentistes valendanes de la Crónica del rei Jaume
Colón Domènech, Germán. (2008) - In: El rei Jaume I. Fets, actes i paraules p. 313-334

40Essay  Algunos aspectos del catalán medieval
Colón Domènech, Germán. (2008) - In: Homenaje Juan Ramón Lodares p. 63-72

41Articles  Mallorquí antic sigrimaçes (1417-1418)
Colón Domènech, Germán. (2007) - In: Llengua i literatura vol. 18 (2007) p. 441-444

42Articles  El mediterranisme català ròtol "mesura de pes"
Colón Domènech, Germán. (2007) - In: Estudis romànics vol. 29 (2007) p. 291-297

43Articles  Català antic vinyògol i un passatge d'Eiximenis
Colón Domènech, Germán. (2006) - In: Estudis romànics vol. 28 (2006) p. 307-312

44Essay  El lèxic català en el diccionari (DECat) de Joan Coromines
Colón Domènech, Germán. (2006) - In: Homenatge Joan Corominas p. 11-22

45Articles  Sobre el topònim castellonenc Orpesa
Colón Domènech, Germán. (2005) - In: Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura vol. 81 (2005) p. 711-718

46Articles  Encara les Regles d'esquivar vocables
Colón Domènech, Germán. (2005) - In: Estudis romànics vol. 27 (2005) p. 219-225

47Articles  Flamenc, flamenco, fiamingo 'phoenicopterus ruber'
Colón Domènech, Germán. (2004) - In: Revue de linguistique romane vol. 68 (2004) p. 321-334

48Essay  La división del romance hispánico
Colón Domènech, Germán. (2004) - In: Orígenes de las lenguas romances en el reino de León. Siglos IX-XII Pt. 1 p. 403-426

49Articles  Encara el fantasma mossàrab: pantena "ormeig de pesca" a l'Albufera i a Tortosa
Colón Domènech, Germán. (2004) - In: Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura vol. 80 (2004) p. 9-14

50Articles  Él terme arquitectònic claraboia
Colón Domènech, Germán. (2003) - In: Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura vol. 79 (2003) p. 13-20

51Articles  La denominació de "lengua aragonesa" des d'una perspectiva catalana
Colón Domènech, Germán. (2002) - In: Caplletra vol. 32 (2002) p. 73-80

52Articles  Lledó, celtisme o androtopònim?
Colón Domènech, Germán. (2002) - In: Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura vol. 78 (2002) p. 105-116

53Articles  La llengua a València en l'època del primer Borja
Colón Domènech, Germán. (2002) - In: Randa vol. 49 (2002) p. 39-50

54Essay  Sobre versiones del Cantar de los cantares en castellano medieval y renacentista
Colón Domènech, Germán. (2002) - In: Estudios Manuel Seco p. 95-116

55Essay  "Traduir" i "Traducció" en catalán, con una ojeada a los romances vecinos
Colón Domènech, Germán. (2001) - In: Essays on Medieval Translation in the Iberian Peninsula p. 153-171

56Articles  Sobre els peixos gerret i xucla
Colón Domènech, Germán. (2001) - In: Estudis romànics vol. 23 (2001) p. 91-101

57Articles  Ramon Aramon i Serra, 1908-2000
Colón Domènech, Germán. (2001) - In: Estudis romànics vol. 23 (2001) p. 433-435

58Articles  Sobre la lengua del Epistolari de la València medieval (siglo XV).
Colón Domènech, Germán. (2000) - In: Revue de linguistique romane vol. 64 (2000) p. 43-51

59Articles  Nótula sobre el catalá antic rogicler (castellá rosicler)
Colón Domènech, Germán. (2000) - In: Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura vol. 76 (2000) p. 335-337

60Articles  Copia "traslado, reproducción de un escrito" en las lenguas europeas.
Colón Domènech, Germán. (1999) - In: Revue de linguistique romane vol. 63 (1999) p. 5-22

61Essay  Una nota sobre la recepció d'Ausià March a l'estranger (segles XVI i XVII)
Colón Domènech, Germán. (1999) - In: Ausiàs March i el món cultural del segle XV p. 199-215

62Articles  De arabismos interhispanos
Colón Domènech, Germán. (1999) - In: Travaux de linguistique et de littérature vol. 37 (1999) p. 131-139

63Articles  Rampellament, terme de ramaderia
Colón Domènech, Germán. (1999) - In: Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura vol. 75 (1999) p. 341-348

64Articles  Per a la data de l'apitxat
Colón Domènech, Germán. (1999) - In: Caplletra vol. 27 (1999) p. 43-53

65Articles  El mot 'boixart', antigalla jurídica i eclesiàstica
Colón Domènech, Germán. (1998) - In: Estudis històrics i documents dels arxius de protocols vol. 16 (1998) p. 77-86

66Essay  Bibliografía de Germán Colón Doménech
Colón Domènech, Germán. (1998) - In: Homenaje Germán Colón (1998) p. 13-28

67Articles  Filología y sífilis: sobre el mal de simiente o mal de sement
Colón Domènech, Germán. (1998) - In: Revista de filología española vol. 78 (1998) p. 275-308

68Articles  El manuscrit fantasma d'Ausiàs March
Colón Domènech, Germán. (1998) - In: Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura vol. 74 (1998) p. 341-344

69Articles  Doble text, llatí (1268) i romanç (segle XV), dels delmes del bisbat de València
Colón Domènech, Germán. (1998) - In: Llengua i literatura vol. 9 (1998) p. 249-286

70Essay  Las Elegancias romançadas, ¿son de Nebrija?
Colón Domènech, Germán. (1998) - In: Actas del IV Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española p. 89-97

71Essay  Parlar sarbatanament
Colón Domènech, Germán. (1997) - In: Colón Domènech, Estudis de filologia catalana i romànica p. 259-268

72Essay  La matisació vocàlica en les desinències de la la i 2a persones del present i imperfet d'indicatiu (conjugació en-ARE) a les comarques castellonenques
Colón Domènech, Germán. (1997) - In: Colón Domènech, Estudis de filologia catalana i romànica p. 339-346

73Essay  Una altra vegada "atovar" en el Curial e Güelfa
Colón Domènech, Germán. (1997) - In: Colón Domènech, Estudis de filologia catalana i romànica p. 45-52

74Essay  El fantasmagòric amainar de Guillem de Berguedà
Colón Domènech, Germán. (1997) - In: Colón Domènech, Estudis de filologia catalana i romànica p. 277-284

75Essay  Quina llengua parlava Plaerdemavida en el Tirant"?
Colón Domènech, Germán. (1997) - In: Colón Domènech, Estudis de filologia catalana i romànica p. 3-12

76Articles  La "torra que és forcada" a la Crònica de Jaume I
Colón Domènech, Germán. (1997) - In: Anuari de l'Agrupació Borrianenca de Cultura vol. 8 (1997) p. 87-95

77Articles  Rocinante no es pariente de rozagante
Colón Domènech, Germán. (1997) - In: Revista de filología española vol. 77 (1997) p. 5-31

78Essay  De la meua garbera: "negre com llúdia"
Colón Domènech, Germán. (1997) - In: Colón Domènech, Estudis de filologia catalana i romànica p. 85-88

79Essay  Dos arabismes interromànics
Colón Domènech, Germán. (1997) - In: Colón Domènech, Estudis de filologia catalana i romànica p. 167-172

80Essay  Savastre i savestre 'tela preciosa'
Colón Domènech, Germán. (1997) - In: Colón Domènech, Estudis de filologia catalana i romànica p. 219-228

81Essay  "La gàbia gran no fa millor lo aucell". Postil·la als Secrets del Prior Agustí
Colón Domènech, Germán. (1997) - In: Colón Domènech, Estudis de filologia catalana i romànica p. 73-84

82Essay  Uns composts valencians en llur context romànic
Colón Domènech, Germán. (1997) - In: Colón Domènech, Estudis de filologia catalana i romànica p. 115-132

83Articles  El comentario filológico
Colón Domènech, Germán. (1997) - In: Analecta malacitana vol. 20, 8 (1997) p. 81-90

84Essay  Sobre el vocabulari català-alemany de 1502: "Vocabulari molt profitós per apendre Lo Catalan Alemany y Lo Alemany Catalan"
Colón Domènech, Germán. (1997) - In: Colón Domènech, Estudis de filologia catalana i romànica p. 91-98

85Articles  Tondre en creus
Colón Domènech, Germán. (1997) - In: Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura vol. 73 (1997) p. 519-526

86Essay  Les relacions del lèxic aragonès medieval amb el lèxic català
Colón Domènech, Germán. (1997) - In: Colón Domènech, Estudis de filologia catalana i romànica p. 173-184

87Essay  Entorn d'OPACUS als Pirineus
Colón Domènech, Germán. (1997) - In: Colón Domènech, Estudis de filologia catalana i romànica p. 195-200

88Essay  Reflexions sobre contrasts valencianoprincipatins
Colón Domènech, Germán. (1997) - In: Colón Domènech, Estudis de filologia catalana i romànica p. 133-146

89Essay  Ausiàs March interpretat al segle XVI per Juan de Resa i Jorge de Montemayor
Colón Domènech, Germán. (1997) - In: Ausiàs March. Textos i contextos p. 89-116

90Essay  ."In romancio", "en romanç" i de l'entusiasme patrioticofilològic
Colón Domènech, Germán. (1997) - In: Colón Domènech, Estudis de filologia catalana i romànica p. 185-194

91Essay  Fonètica històrica versus història lèxica. El cas de saloma "Keleusma" 'cant dels mariners
Colón Domènech, Germán. (1997) - In: Colón Domènech, Estudis de filologia catalana i romànica p. 201-218

92Essay  Es volcà un lusisme internacional?
Colón Domènech, Germán. (1997) - In: Colón Domènech, Estudis de filologia catalana i romànica p. 237-258

93Essay  Filiació dels textos del Viatge al Purgatori de Ramon de Perellós
Colón Domènech, Germán. (1997) - In: Colón Domènech, Estudis de filologia catalana i romànica p. 61-72

94Essay  L'accent entre la filologia i el partidisme
Colón Domènech, Germán. (1997) - In: Colón Domènech, Estudis de filologia catalana i romànica p. 395-400

95Essay  Problemes lingüístics entorn del Tirant lo Blanch
Colón Domènech, Germán. (1997) - In: Colón Domènech, Estudis de filologia catalana i romànica p. 13-38

96Articles  Vellós en un passatge de l'Espill de Jaume Roig
Colón Domènech, Germán. (1997) - In: Estudis de llengua i literatura catalanes vol. 35 (1997) p. 51-64

97Essay  Les lletugues i l'etimologia d'amainar
Colón Domènech, Germán. (1997) - In: Colón Domènech, Estudis de filologia catalana i romànica p. 269-276

98Essay  L'arner, el bernat pescaire i una metàfora magnificant
Colón Domènech, Germán. (1997) - In: Colón Domènech, Estudis de filologia catalana i romànica p. 285-298

99Articles  Una altra volta "manves" a la Questa de Rexach i a l'obra d'Andreu Febrer
Colón Domènech, Germán. (1997) - In: Llengua i literatura vol. 8 (1997) p. 357-368

100Essay  "Mas no-u fa en orrupte" (Ausiàs March, LV, 4)
Colón Domènech, Germán. (1997) - In: Colón Domènech, Estudis de filologia catalana i romànica p. 53-60

101Essay  Mescla de llengües en les "Glosses" de Munic (segles XIV a XV)
Colón Domènech, Germán. (1997) - In: Colón Domènech, Estudis de filologia catalana i romànica p. 107-112

102Articles  La "Taula de paraules difícils" de la Crònica del rei en Jaume
Colón Domènech, Germán. (1997) - In: Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura vol. 73 (1997) p. 197-234

103Essay  En l'horitzó blau: reductivisme lexicogràfic valencià
Colón Domènech, Germán. (1997) - In: Colón Domènech, Estudis de filologia catalana i romànica p. 409-429

104Essay  Contactes lingüístics valencians de la fi del segle XV
Colón Domènech, Germán. (1997) - In: Colón Domènech, Estudis de filologia catalana i romànica p. 147-166

105Essay  Ualgadir d'Almenara
Colón Domènech, Germán. (1997) - In: Colón Domènech, Estudis de filologia catalana i romànica p. 299-302

106Essay  La forma malenconi de Llull i els fets occitans
Colón Domènech, Germán. (1997) - In: Estudis Joan Veny Pt. 1 p. 27-37

107Essay  Sobre l'origen del castellà artesano
Colón Domènech, Germán. (1997) - In: Colón Domènech, Estudis de filologia catalana i romànica p. 233-236

108Articles  Nebrija y la lexicografía romance
Colón Domènech, Germán. (1997) - In: Analecta malacitana vol. 20 (1997) p. 23-46

109Essay  Quins mil anys de parla vernacla?
Colón Domènech, Germán. (1997) - In: Colón Domènech, Estudis de filologia catalana i romànica p. 387-392

110Essay  Un fantasma interlingüístic: de piscator regis i kingfisher a rall
Colón Domènech, Germán. (1997) - In: Colón Domènech, Estudis de filologia catalana i romànica p. 99-106

111Essay  Entorn de l'aties lingüístic d'Andorra
Colón Domènech, Germán. (1997) - In: Colón Domènech, Estudis de filologia catalana i romànica p. 305-328

112Essay  Visió romàntica sobre alguns "mossarabismes" del català
Colón Domènech, Germán. (1997) - In: Colón Domènech, Estudis de filologia catalana i romànica p. 349-386

113Essay  Les Normes de Castelló i unes consideracions ortogràfiques
Colón Domènech, Germán. (1997) - In: Colón Domènech, Estudis de filologia catalana i romànica p. 401-408

114Essay  El "medó" 'aiguamel' d'Eiximenis
Colón Domènech, Germán. (1997) - In: Colón Domènech, Estudis de filologia catalana i romànica p. 39-44

115Essay  Valencià calbot 'colp al cap'
Colón Domènech, Germán. (1997) - In: Colón Domènech, Estudis de filologia catalana i romànica p. 229-232

116Essay  Sobre el funcionament de les sibilants en el català de Castelló
Colón Domènech, Germán. (1997) - In: Colón Domènech, Estudis de filologia catalana i romànica p. 329-338

117Articles  Un arabisme interhispànic: Alcasser / Alcacer
Colón Domènech, Germán. (1996) - In: Caplletra vol. 20 (1996) p. 175-182

118Articles  El fantasmagórico amainar de Guillem de Berguedà
Colón Domènech, Germán. (1996) - In: Revista de filología española vol. 76 (1996) p. 155-160

119Articles  Las lechugas y la etimología de amainar
Colón Domènech, Germán. (1994) - In: Revista de filología española vol. 74 (1994) p. 291-296

120Essay  Los sinónimos de Fliscus y su aprovechamiento románico
Colón Domènech, Germán. (1994) - In: Antonio de Nebrija. Edad Media y Renacimiento p. 413-426

121Essay  Les paraules i el mossàrab
Colón Domènech, Germán. (1994) - In: El mossàrabs valencians p. 25-28

122Essay  Bibliografia de Germà Colón Domènech
Colón Domènech, Germán. Schmid, Beatrice [Ed.]. (1994) - In: Miscel.lània Germà Colón Pt. 1 p. 9-28

123Articles  Fonètica històrica versus història lèxica: el cas de saloma keleusma "cant dels mariners"
Colón Domènech, Germán. (1994) - In: Anuario de estudios medievales vol. 24 (1994) p. 625-643

124Essay  Problemes lingüístics entorn del Tirant lo Blanch
Colón Domènech, Germán. (1993) - In: Actes del symposion Tirant lo Blanc p. 223-259

125Essay  ¿Qué lengua hablaba Plaerdemavida en el Tirant?
Colón Domènech, Germán. (1993) - In: Homenaje Pere Ramírez p. 19-27

126Articles  Dos arabismes interromànics
Colón Domènech, Germán. (1993) - In: Sharq al-Andalus vol. 11/12 (1993) p. 307-311

127Essay  Visió romàntica sobre alguns "mossarabismes" del català
Colón Domènech, Germán. (1993) - In: Actes del Novè Col·loqui internacional de llengua i literatura catalanes Pt. 2 p. 253-299

128Essay  La gàbia gran no fa millor lo aucell. Postil.la als 'Secrets' del Prior Agustí
Colón Domènech, Germán. (1993) - In: Miscel.lània Joan Fuster Pt. 6 p. 117-128

129Essay  La fábula "Vulpes" del Syntipas griego, el Arcipreste y don Juan Manuel
Colón Domènech, Germán. (1992) - In: Estudios Luis López Molin p. 181-191

130Articles  Uns composts valencians en llur context romànic
Colón Domènech, Germán. (1992) - In: Caplletra vol. 12 (1992) p. 123-136

131Articles  Reflejos cultos de plagium y plagiarius en algunas lenguas europeas
Colón Domènech, Germán. (1992) - In: Voces (Caen) vol. 3 (1992) p. 9-20

132Articles  Una altra vegada "atovar" en el Curial e Güelfa
Colón Domènech, Germán. (1992) - In: Arxiu de textos catalans antics vol. 11 (1992) p. 378-384

133Essay  Nebrija y los sustantivos románicos del doble imperativo
Colón Domènech, Germán. (1992) - In: Estudios nebrisenses p. 117-145

134Essay  ¿Es "abeto" un italianismo en español?
Colón Domènech, Germán. (1991) - In: Itinerari europei. Letteratura-Lingua-Scocietà p. 139-144

135Essay  Las relaciones del léxico aragonés medieval con el léxico catalán
Colón Domènech, Germán. (1991) - In: Actas del I Congreso de Lingüistas Aragoneses p. 69-78

136Essay  La llengua a l'època del Tirant
Colón Domènech, Germán. (1991) - In: Literatura valenciana del segle XV. Joanot Martorell i Sor Isabel de Villena p. 9-35

137Articles  'In romancio', 'en romanç' i de l'entusiasme patriòtico filològic
Colón Domènech, Germán. (1991) - In: A Sol Post vol. 11 (1991) p. 161-195

138Articles  Mezcla de lenguas en las "Glosas" de Munich (siglos XIV a XV)
Colón Domènech, Germán. (1990) - In: Voz y letra vol. 1 (1990) p. 161-166

139Essay  Alhanía y alfaneya "alcoba"
Colón Domènech, Germán. (1989) - In: El español y el catalán, juntos y en contraste p. 271-281

140Essay  Azarbe y assarp
Colón Domènech, Germán. (1989) - In: El español y el catalán, juntos y en contraste p. 177-190

141Essay  Bibliografia de Germà Colon
Colón Domènech, Germán. (1989) - In: Homenaje Germán Colón (1989) p. xv-xxviii

142Essay  L'"Algadir" d'Alemenara (La Plana Baixa)
Colón Domènech, Germán. (1988) - In: Miscel.lània d'homenatge Enric Moreu-Rey Pt. 2 p. 83-86

143Essay  El medó "aiguamel" d'Eiximenis
Colón Domènech, Germán. (1988) - In: Miscel.lània Joan Gili p. 199-203

144Essay  Sobre els Furs de València
Colón Domènech, Germán. (1988) - In: Castelló-Festa Plena, Magdalena, 88 p. 12-14

145Essay  El arabismo "azarbe/assarp" en el bajo Segura
Colón Domènech, Germán. (1988) - In: Miscellanea Giuliano Gasca Queirazza Pt. 1 p. 145-158

146Essay  Les perspectives d'un hapax: els "murtats" de Muntaner. Els "murtats" encara
Colón Domènech, Germán. (1987) - In: Problemes de la llengua a València i als seus voltants p. 25-43

147Essay  Els vocabularis barcelonins d'Ausiàs March al segle XVI
Colón Domènech, Germán. (1987) - In: Problemes de la llengua a València i als seus voltants p. 117-138

148Essay  "Mas no.u fa en orrupte" (Ausiàs March, LV, 4)
Colón Domènech, Germán. (1987) - In: FS Gerold Hilty p. 295-301

149Articles  Els "murtats" encara
Colón Domènech, Germán. (1986) - In: Caplletra vol. 1 (1986) p. 15-19

150Essay  Precisiones y complementos sobre el español hincha "encono", portugués incha y catalán inxa
Colón Domènech, Germán. (1986) - In: Studia M. de Riquer Pt. 1 p. 435-450

151Essay  Filologia, etimologia i fantasia, atovar en el Curial e Güelfa
Colón Domènech, Germán. (1986) - In: Estudis Josep Romeu i Figueras Pt. 1 p. 327-344

152Articles  Era valencià l'autor del "Curial"?
Colón Domènech, Germán. (1985) - In: Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura vol. 61 (1985) p. 83-91

153Articles  "La balada de la garsa i l'esmerla" de Corella
Colón Domènech, Germán. (1985) - In: Estudis de llengua i literatura catalanes vol. 11 (1985) p. 157-178

154Essay  Variantes léxicas en el español de Nebrija (1481, h. 1488,1492)
Colón Domènech, Germán. (1985) - In: Philologica Hispaniensia in honorem Manuel Alvar Pt. 2 p. 95-112

155Essay  Dos momentos en un relato del Padre Las Casas
Colón Domènech, Germán. (1984) - In: Homenaje Gustav Siebenmann p. 81-103

156Articles  Precisions sobre el "Comprehensorium"
Soberanas Lleó, Amadeu-J.Colón Domènech, Germán. (1983) - In: L'Espill vol. 17/18 (1983) p. 27-32

157Essay  Voces romances en la "Tertia Quinquagena" de Nebrija
Colón Domènech, Germán. (1983) - In: Estudios E. Alarcos Llorach Pt. 5 p. 13-31

158Essay  Els vocabularis barcelonins d'Ausiàs March al segle XVI
Colón Domènech, Germán. (1983) - In: Miscellània Pere Bohigas Pt. 3 p. 261-290

159Articles  Els vocabularis barcelonins d'Ausiàs March al segle XVI
Colón Domènech, Germán. (1983) - In: Estudis de llengua i literatura catalanes vol. 6 (1983) p. 261-289

160Articles  Concerning the Catalan-German Vocabulary of 1502: "Vocabolari molt profitós per apendre Lo Catalan Alemany y Lo Alemany Catalan
Colón Domènech, Germán. (1983) - In: Quaderni di Semantica vol. 4 (1983) p. 395-399

161Essay  Fer lo proverbi
Colón Domènech, Germán. (1982) - In: Homenaje Ramon Sugranyes de Franch p. 33-39

162Articles  Un aragonesimo sintáctico en Don Juan Manuel
Colón Domènech, Germán. (1982) - In: Cahiers de linguistique hispanique médiévale vol. 7 (1982) p. 61-72

163Essay  L'Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (AILLC)
Colón Domènech, Germán. (1982) - In: Miscellània Pere Bohigas Pt. 3 p. 9-19

164Articles  Sinonímia i diatopisme
Colón Domènech, Germán. (1981) - In: Randa vol. 11 (1981) p. 45-62

165Articles  Filiation des textes du Voyage du Purgatoire de Ramon de Perellós. Mise au point
Colón Domènech, Germán. (1980) - In: Medioevo romanzo vol. 7 (1980) p. 429-434

166Essay  Les perspectives d'un hàpax: els "murtats" de Muntaner
Colón Domènech, Germán. (1980) - In: Estudis R. Aramon i Serra Pt. 2 p. 151-159

167Essay  Uns passatges de la Crònica de Jaume I a la llum del text dels Furs
Colón Domènech, Germán. (1980) - In: Primer congreso de historia del País Valenciano 2 p. 459-470

168Essay  L'anedó de la Crònica de Ramon Muntaner
Colón Domènech, Germán. (1979) - In: Homenaje Samuel Gili Gaya p. 63-80

169Articles  Les perspectives d'un hàpax: els "murtats" de Muntaner
Colón Domènech, Germán. (1979) - In: Estudis universitaris catalans vol. 23 (1979) p. 151-160

170Essay  Llemosí i llengua d'oc a la Catalunya medieval
Colón Domènech, Germán. (1978) - In: Colón Domenech, La llengua catalana en els seus textos Pt. 1 p. 39-59

171Essay  Sobre nom de la llengua: valencià
Colón Domènech, Germán. (1978) - In: Colón Domenech, La llengua catalana en els seus textos Pt. 1 p. 60-71

172Essay  Occitan et catalan: nécessité d'une étude réciproque. A propos de l'ancien provençal "marvés"
Colón Domènech, Germán. (1978) - In: Mélanges Jeanne Wathelet-Willem p. 43-76

173Essay  L'expressió "llevar de carrera"
Colón Domènech, Germán. (1978) - In: Colón Domenech, La llengua catalana en els seus textos Pt. 2 p. 15-19

174Essay  L'"anedó" de la "Crònica" de Ramon Muntaner
Colón Domènech, Germán. (1978) - In: Colón Domenech, La llengua catalana en els seus textos Pt. 1 p. 153-165

175Articles  Limousin et langue d'oc dans la Catalogne médiévale
Colón Domènech, Germán. (1978) - In: Via domitia vol. 14 (1978) p. 191-204

176Essay  "Vignette">vinyeta
Colón Domènech, Germán. (1978) - In: Colón Domenech, La llengua catalana en els seus textos Pt. 2 p. 43-49

177Articles  La dénomination "langue d'oc" en deçà des Pyrénées
Colón Domènech, Germán. (1978) - In: Travaux de linguistique et de littérature vol. 16, 1 (1978) p. 85-91

178Essay  La lexicografia catalana: realitzacions i esperances
Colón Domènech, Germán. (1977) - In: Actes del quart col.loqui internacional de llengua i literatura Catalanes p. 11-35

179Essay  Un capítol sobre el còmit al "Llibre del Consolat de Mar"
Colón Domènech, Germán. (1977) - In: Miscelanea Josep Maria Madurell i Marimon Pt. 1 p. 35-50

180Articles  Un capítol sobre el còmit al "Llibre del Consolat de Mar"
Colón Domènech, Germán. (1977) - In: Estudis històrics i documents dels arxius de protocols vol. 5 (1977) p. 35-49

181Essay  Ornitónimos y embarcaciones en el Mediterráneo
Colón Domènech, Germán. (1977) - In: Actas del V Congreso Internacional de estudios lingüísticos del Mediterráneo p. 97-100

182Essay  El arabismo alhania.
Colón Domènech, Germán. (1975) - In: Studia R. Lapesa Pt. 3 p. 165-172

183Articles  Á propos du parfait périphrastique 'vado' + infinitif en catalan, en provencal et en francais
Colón Domènech, Germán. (1975) - In: Travaux de linguistique et de littérature vol. 13 (1975) p. 31-66

184Essay  Sobre el perfect perifràstic vado+infinitiu en català, en provençal i en francès
Colón Domènech, Germán. (1975) - In: Problemes de llengua i literatura catalanes. Actes del II Col.loqui p. 101-144

185Articles  Latin salivatum' espagnol salvado "son du blé" et une explication de Nebrija.
Colón Domènech, Germán. (1974) - In: Revue de linguistique romane vol. 38 (1974) p. 95-105

186Articles  Sobre els textos llenguadocians i català del "Viatge al Purgatori de Sant Patrici"
Colón Domènech, Germán. (1974) - In: Medioevo romanzo vol. 1 (1974) p. 44-60

187Articles  Ein volkstümlicher Fortsetzer von 'indagare'
Colón Domènech, Germán. (1973) - In: Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen vol. 210 (1973) p. 279-294

188Articles  Voces patrimoniales o voces doctas? Sobre los reflejos romances de legenda.
Colón Domènech, Germán. (1973) - In: Revue de linguistique romane vol. 37 (1973) p. 110-125

189Articles  Del ave a la nave. Deslinde de una metáfora
Colón Domènech, Germán. (1973) - In: Zeitschrift für romanische Philologie vol. 89 (1973) p. 228-244

190Essay  Fr. 'casson' et 'cassonade'
Colón Domènech, Germán. (1973) - In: Mélanges Paul Imbs p. 191-198

191Articles  Los castellanismos primerizos del catalán
Colón Domènech, Germán. (1973) - In: Prohemio vol. 4 (1973) p. 5-36

192Articles  Jull, juyol i juliol
Colón Domènech, Germán. (1973) - In: Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura vol. 49 (1973) p. 325-334

193Essay  Quelques considérations sur le lexique catalan
Colón Domènech, Germán. (1973) - In: La linguistique catalane. Colloque international p. 239-280

194Essay  Un aspecte estilistic en la traduccio catalana medieval del Decameron
Colón Domènech, Germán. (1971) - In: FS Mario Wandruszka (1971) p. 648-660

195Articles  Un cambio de perspectiva etimológica . 'Rosicler' y su mediato origen francés
Colón Domènech, Germán. (1971) - In: Travaux de linguistique et de littérature vol. 9 (1971) p. 229-249

196Articles  El topònim Garamoxén
Colón Domènech, Germán. (1971 - 1972) - In: Boletín arqueológico vol. 113/120 (1971/72) p. 305-308

197Essay  Sobre el mot 'petxina' i sobre el seu manlleu 'pechina'
Colón Domènech, Germán. (1971) - In: FS Harri Meier (1971) p. 125-133

198Articles  Con lágrimas de Moysen Encantan las orejas. Sobre la estrofa 438 del Libro de Buen Amor
Colón Domènech, Germán. (1970) - In: Revista de filología española vol. 53 (1970) p. 239-304

199Articles  Sobre ]'origen del castellá 'artesano'
Colón Domènech, Germán. (1970) - In: Revista valenciana de filología vol. 7 (1970) p. 175-176

200Articles  El nom de fonts del poeta Ausiás Match
Colón Domènech, Germán. (1970) - In: Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura vol. 46 (1970) p. 161-214

201Essay  Funcionament de les sibilants en el catará de Castelló
Colón Domènech, Germán. (1970) - In: Mélanges Georges Straka Pt. 1 p. 43-51

202Articles  Valor del testimonio aislado en lexicología
Colón Domènech, Germán. (1969) - In: Travaux de linguistique et de littérature vol. 7 (1969) p. 161-168

203Essay  Acerca de los préstamos occitanos y catalanes del español
Colón Domènech, Germán. (1968) - In: Actas del XI Congreso Internacional de Linguistica y Filologia Romanicas Pt. 4 p. 1913-1965

204Articles  Le jeu de la Feuillée, vers 16 à 19.
Colón Domènech, Germán. (1967) - In: Revue de linguistique romane vol. 31 (1967) p. 308-315

205Essay  Elementos constitutivos del español: occitanismos
Colón Domènech, Germán. (1966) - In: Enciclopedia lingüística hispánica (1960) Pt. 2 p. 153-192

206Essay  Elementos constitutivos del español: catalanismos
Colón Domènech, Germán. (1966) - In: Enciclopedia lingüística hispánica (1960) Pt. 2 p. 193-238

207Essay  Un problema de préstamo: español 'turrón
Colón Domènech, Germán. (1966) - In: Mélanges Pierre Gardette p. 105-114

208Articles  Una nota al "Buscén" de Quevedo
Colón Domènech, Germán. (1966) - In: Zeitschrift für romanische Philologie vol. 82 (1966) p. 451-457

209Articles  Premiers échos de l'Ordre de la Jarretiére
Colón Domènech, Germán. (1965) - In: Zeitschrift für romanische Philologie vol. 81 (1965) p. 441-453

210Articles  El griego masaliota y los ornitónimos: acerca del francés "compére-loriot" y del alemén "Pirol" 'oropéndola'
Colón Domènech, Germán. (1964) - In: Zeitschrift für romanische Philologie vol. 80 (1964) p. 269-282

211Articles  Une fois de plus "compére-loriot" et allem. "Pirol"
Colón Domènech, Germán. (1964) - In: Zeitschrift für romanische Philologie vol. 80 (1964) p. 288-290

212Articles  El Mot "refrany" en algunes poesies en català aprovençalat
Colón Domènech, Germán. (1963 - 1968) - In: Estudis romànics vol. 13 (1963/68) p. 67-74
http://www.raco.cat/index.php/Estudis/article/view/238682/320940

213Articles  Acerca de OPACUS en los Pirineos
Colón Domènech, Germán. (1963) - In: Zeitschrift für romanische Philologie vol. 79 (1963) p. 110-116

214Articles  L'étymologie organique dans le cas du f rangais 'orin' et de l'espagnol 'orinque'
Colón Domènech, Germán. (1962) - In: Revue de linguistique romane vol. 26 (1962) p. 170-183

215Articles  El "Diccionario critico etimológico de la lengua castellana" de Corominas. Notas de lexicografía y etimología hispánicas
Colón Domènech, Germán. (1962) - In: Zeitschrift für romanische Philologie vol. 78 (1962) p. 59-96

216Articles  Un Passatge obscur del "Llibre de Fortuna e Prudència" de Bernat Metge
Colón Domènech, Germán. (1962 - 1967) - In: Estudis romànics vol. 10 (1962/67) p. 209-216
http://www.raco.cat/index.php/Estudis/article/view/237144/319405

217Essay  Provençal antic desé 'fàcilment'
Colón Domènech, Germán. (1961) - In: Estudis Lluis Nicolau d'Olwer Pt. 1 p. 215-218

218Articles  Latin médiéval "romanticus"
Colón Domènech, Germán. (1961) - In: Zeitschrift für romanische Philologie vol. 77, 1-2 (1961) p. 75-80

219Articles  Autour de l'atlas linguistique d'Andorre
Colón Domènech, Germán. (1961) - In: Zeitschrift für romanische Philologie vol. 77, 1-2 (1961) p. 49-69

220Articles  Catalan rall, provenzal antiguo rezalh, francés (?) ray 'esparavel'
Colón Domènech, Germán. (1961) - In: Revue de linguistique romane vol. 25 (1961) p. 137-143

221Articles  Acerca de la expresión 'anar a tresnuyta'
Colón Domènech, Germán. (1960) - In: Revista de filología española vol. 34 (1960) p. 203-210

222Articles  Espanol "basilea" "horca"
Colón Domènech, Germán. (1960) - In: Zeitschrift für romanische Philologie vol. 76, 5-6 (1960) p. 499-505

223Articles  Rosellonés ant. "causol", rosell. mod. "coss·l"
Colón Domènech, Germán. (1958) - In: Zeitschrift für romanische Philologie vol. 74 (1958) p. 275-278

224Essay  Español antiguo 'encobar', 'encobo', 'encobamiento'
Colón Domènech, Germán. (1958) - In: FS Walther von Wartburg (1958) p. 129-154

225Articles  A propos du Tesoro lexicogréfico de M. Gili Gaya
Colón Domènech, Germán. (1956) - In: Zeitschrift für romanische Philologie vol. 72 (1956) p. 379-386

226Articles  Cat. Ant. "Conglap", "Calamarsa"
Colón Domènech, Germán. (1951 - 1952) - In: Estudis romànics vol. 3 (1951/52) p. 231-235
http://www.raco.cat/index.php/Estudis/article/view/236903/319165

Alphabetic register

(Select a letter to open the register)


Examples for the search function

Last names starting with letters 'Zg': zg

Last names starting with 'Kucz': kucz

Last names starting with 'Kucz', forename starting with "A": kucz*, a

Last names starting with 'Ku', forename starting with 'Andreas': ku*andreas

Forename 'Fumiko': *fumiko

Variants of 'de Lacroix': *de*la*cro*

Variants of 'Mayboom': m__b__m