RI OPAC: Literature Database for the Middle Ages - Listing over 2.5 million titles

Authors

Publications »Dulinicz, Marek«

Forward to Karlsruher Virtueller Katalog search engine: Dulinicz, Marek

RI opac: 58 Entries

1Monographie  Frühe Slawen im Gebiet zwischen unterer Weichsel und Elbe: eine archäologische Studie
Dulinicz, Marek. - Neumünster (2006)

2Collection of Essays  Problemy przeszlosci Mazowsza i Podlasia
Dulinicz, Marek [Publ.]. - Warszawa (2005)

3Collection of Essays  Slowianie i ich sasiedzi we wczesnym sredniowieczu
Dulinicz, Marek [Publ.]. - Lublin (2003)

4Collection of Essays  Slowianie i ich sasiedzi we wczesnym sredniowieczu, Festschrift für W. Szymanski
Dulinicz, Marek [Publ.]. - Warszawa [u.a.] (2003)

5Monographie  Ksztaltowanie sie Slowianszczyzny Pólnocno-Zachodniej. Studium archeologiczne
Dulinicz, Marek. - Warszawa (2001)

6Monographie  Osadnictwo pradziejowe i wczesnosredniowieczne w dorzeczu Slupianki, pod Pllockiem
Dulinicz, Marek. - Warszawa (1998)

7Collection of Essays  Osadnictwo pradziejowe i wczesnosredniowieczne w dorzeczu Slupianki, pod Plockiem
Dulinicz, Marek [Publ.]. - Kraków (1998)

8Essay  Istotne problemy archeologii Pomorza (VI-IX wiek) w swietle najnowszych badan i publikacji
Dulinicz, Marek. (2014) - In: Pomorze we wczesnym sredniowieczu w swietle zródel archeologicznych p. 11-18

9Essay  Die sogenannten frühslawischen Burgen als Zentralorte
Dulinicz, Marek. (2011) - In: Frühgeschichtliche Zentralorte in Mitteleuropa p. 197-202

10Essay  Pagane und christliche Körpergräber - ein Vergleich in ausgewählten westslawischen Siedlungsgebieten
Dulinicz, Marek. (2011) - In: Der Wandel um 1000. Beiträge der Sektion zur Slawischen Frühgeschichte p. 249-255

11Articles  Bibliografia prac doc. dr. hab. Marka Krzysztofa Dulinicza
Dulinicz, Marek. Oscilowski, JaroslawPurowski, Tomasz [Ed.]. (2010) - In: Archeologia polski vol. 55 (2010) p. 14-21

12Essay  Die Gräber mit Steinkränzen in Masowien vor einhundert Jahren und heute. Begräbnissitten aus der frühen Piastenzeit
Dulinicz, MarekKordala, Tomasz. (2010) - In: FS Johan Callmer p. 333-342

13Articles  "Keim"-Städte im frühmittelalterlichen Masowien (10.-12. Jh.)
Dulinicz, Marek. (2010) - In: Acta praehistorica et archaeologica vol. 42 (2010) p. 41-50

14Essay  Stnierc Ferdulfa. Miejsca obronne na pograniczu slowiansko-longobardzkim w VI i VII stuleciu
Dulinicz, Marek. (2010) - In: FS Henryk Samsonowicz (2010) p. 70-84

15Articles  Langobardski poglavar Ildigis i Slaveni [The Lombard Headman Called Ildigis and the Slavs]
Dulinicz, Marek. (2009) - In: Archaeologia Adriatica vol. 3 (2009) p. 237-246

16Articles  Cmentarzysko cialopalne kultury wielbarskiej w uroczysku Wielka Kletna (Bialowieski Park Narodowy, woj. podlaskie) [A Cremation Cemetery of the Wielbark Culture in Kletna Range (Bialowieza National Park, Podlasie Province)]
Krasnodebski, DariuszDulinicz, MarekSamojlik, TomaszOlczak, HannaJedrzewjewska, Bogumila. (2008) - In: Wiadomosci archeologiczne vol. 60 (2008) p. 361-376

17Essay  Interdyscyplinarne badania wybranych wczesnosredniowiecznych stanowisk z Mazowsza [Interdisciplinary research into early medieval sites in Masovia]
Dulinicz, MarekIwaszczuk, Urszula. (2008) - In: Czlowiek i srodowisko przyrodnicze we wczesnym sredniowieczu w swietle badan interdyscyplinarnych p. 149-170

18Essay  Die Slawen - das zersplitterte Volk
Dulinicz, Marek. (2008) - In: Srednji vek. Arheološke raziskave med Jadranskim morjem in Panonsko nižino p. 9-19

19Articles  Antropologia fizyczna, archeologia, etnogeneza Slowian
Dulinicz, Marek. (2008) - In: Archeologia polski vol. 53 (2008) p. 111-134

20Essay  Grody pogranicza nad górna Wkra - system czy chaos?
Dulinicz, MarekMoszczynski, Waldemar A.. (2007) - In: Pogranicze polsko-pruskie i krzyzackie 2 p. 61-88

21Articles  Wczesnoslowian'skie obiekty archeologiczne na poludnie od Karpat, Sudetów i Rudaw datowane metodami bezwzglednymi
Dulinicz, Marek. (2007) - In: Archeologia polski vol. 52 (2007) p. 81-130

22Essay  Neue Befunde und absolute Daten zur Frühgeschichte der Westslawen
Dulinicz, Marek. (2007) - In: Siedlung, Kommunikation und Wirtschaft im westslawischen Raum p. 167-176

23Essay  Król Henryk I i obroncy Lubuszy (929 rok)
Dulinicz, Marek. (2006) - In: Swiat Slowian wczesnego sredniowiecza p. 101-106

24Essay  Najwazniejsze problemy wczesnosredniowiecznego Mazowsza
Dulinicz, Marek. (2006) - In: Starozytne Mazowsze. Materialy p. 75-102

25Essay  Stan i potrzeby badan nad wczesnym sredniowieczem Mazowsza
Dulinicz, Marek. (2006) - In: Stan i potrzeby badan nad wczesnym sredniowieczem w Polsce - 15 lat pózniej p. 245-271

26Essay  Najstarsza faza osadnictwa slowianskiego w pólnocnej czesci Europy Srodkowe
Dulinicz, Marek. (2005) - In: Archeologia o poczatkach Slowian p. 513-526

27Essay  Ludy Baltyku we wczesniejszym sredniowieczu
Dulinicz, Marek. (2005) - In: Mare integrans. Studia nad dziejami wybrzezy Morza Baltyckiego p. 63-78

28Essay  Grodzisko w Huszlewie, pow. Losice
Dulinicz, MarekZukowski, Robert. (2005) - In: Problemy przeszlosci Mazowsza i Podlasia p. 263-275

29Articles  Studies on the Early Middle Ages in Poland conducted by the Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, in cooperation with German researchers
Dulinicz, Marek. (2005) - In: Archaeologia Polona vol. 43 (2005) p. 201-208
http://www.iaepan.edu.pl/archaeologia-polona/article/663

30Essay  Mazowsze w IX-XIII w.
Dulinicz, Marek. (2005) - In: Problemy przeszlosci Mazowsza i Podlasia p. 187-206

31Articles  Dendrochronologia o datowaniu mazowieckich grodzisk
Wazny, TomaszDulinicz, Marek. (2004) - In: Rocznik mazowiecki vol. 16 (2004) p. 9-27
http://mazowsze.hist.pl/17/Rocznik_Mazowiecki/389/2004/12683/

32Essay  Lancea sacra - wedrówka idei i przedmiotów
Dulinicz, Marek. (2004) - In: Wedrówki rzeczy i idei w sredniowieczu. Spotkania Bytomskie V p. 61-84

33Essay  Czy istniala "Marchia Grzebska"?
Dulinicz, Marek. (2003) - In: Pogranicze polsko-pruskie i krzyackie (2003) p. 167-189

34Essay  Palasz z cmentarzyska w Plocku-Podolszycach (ze studiów nad zabytkami z wczesno sredniowiecznego Mazowsza)
Dulinicz, Marek. (2003) - In: FS Wojciech Szymanski p. 337-344

35Essay  Mazowsze we wczesnym sredniowieczu. Jego zwiazki z "panstwem gnieznienskim".
Dulinicz, Marek. (2003) - In: Civitas Schinesghe cum pertinentiis p. 89-119

36Articles  Die frühmittelalterliche Siedlung von Bochen im mittleren Polen
Biermann, Felix PaulDulinicz, Marek. (2002) - In: Germania vol. 80 (2002) p. 243-267

37Essay  "Castrum Galli" w kronice Galla Anonima
Dulinicz, Marek. (2002) - In: FS Tadeusz Poklewski p. 127-136

38Essay  Forschungen zu den Herrschaftszentren des 10.-11. Jh. in Polen
Dulinicz, Marek. (2002) - In: Europa im 10. Jahrhundert. Archäologie einer Aufbruchszeit p. 147-160

39Articles  Studnia z Bochenia a problem chronologii starszych faz wczesnego sredniowiecza na Mazowszu Zachodnim
Biermann, Felix PaulDulinicz, Marek. (2001) - In: Archeologia polski vol. 46 (2001) p. 85-114

40Essay  Miejsca, które rodza wladze (najstarsze grody slowianskie na wschód od Wisly).
Dulinicz, Marek. (2000) - In: Czlowiek, sacrum, srodowisko p. 85-98

41Essay  Badania grodzisk mazowieckich
Dulinicz, Marek. (2000) - In: Osadnictwo i architektura ziem polskich w dobie Zjazdu Gnieznienskiego p. 145-158

42Essay  Mazowsze w X wieku
Dulinicz, Marek. (2000) - In: Ziemie polskie w X wieku p. 199-220

43Essay  Uwagi o poczatkach osrodków handlowych na poludniowym brzegu Baltyku w VIII-IX w.
Dulinicz, Marek. (1999) - In: Centrum i zaplecze we wczesnosredniowiecznej Europie Srodkowej. Spotkania Bytomskie III p. 97-110

44Essay  Czy Plock byl stolica Mazowsza na przelomie X i XI w.?
Dulinicz, Marek. (1999) - In: Centrum i zaplecze we wczesnosredniowiecznej Europie Srodkowej. Spotkania Bytomskie III p. 155-171

45Articles  Archeologia o Mazowszu w czasie powstawania panstwa polskiego. Zarys problematyki
Dulinicz, Marek. (1999) - In: Archeologia polski vol. 44 (1999) p. 93-116

46Essay  Rozwój osadnictwa w dolinie Slupianki w pradziejach i sredniowieczu
Dulinicz, Marek. (1998) - In: Osadnictwo pradziejowe i wczesnosredniowieczne w dorzeczu Slupianki, pod Plockiem p. 199-217

47Essay  Nowe dane o poczatkach grodu w Szeligach
Dulinicz, MarekMoszczynski, Waldemar A.. (1998) - In: Osadnictwo pradziejowe i wczesnosredniowieczne w dorzeczu Slupianki, pod Plockiem p. 95-98

48Essay  Frühmittelalterliche Burgen in Masowien. Erste Ergebnisse der deutsch-polnischen Untersuchungen
Dulinicz, Marek. (1998) - In: Frühmittelalterlicher Burgenbau in Mittel- und Osteuropa p. 267-274

49Essay  Wczesnosredniowieczne osady w Miszewku Strzalkowskim i Wykowie
Dulinicz, MarekMoszczynski, Waldemar A.. (1998) - In: Osadnictwo pradziejowe i wczesnosredniowieczne w dorzeczu Slupianki, pod Plockiem p. 109-143

50Essay  Dzieje badan i wspólczesny stan rozpoznania
Dulinicz, MarekTomaszewska, Izabela. (1998) - In: Osadnictwo pradziejowe i wczesnosredniowieczne w dorzeczu Slupianki, pod Plockiem p. 21-28

51Essay  Problem datowania zespolów, obiektów i stanowisk ze starszych faz wczesnego sredniowiecza
Dulinicz, Marek. (1998) - In: Osadnictwo pradziejowe i wczesnosredniowieczne w dorzeczu Slupianki, pod Plockiem p. 145-149

52Essay  The first dendrochronological dating of the strongholds in Northern Mazovia
Dulinicz, Marek. (1997) - In: Origins of Central Europe p. 137-141

53Articles  Frühgeschichte "inter finitimos": über die Forschungen zur Frühgeschichte Polens und Deutschlands
Dulinicz, Marek. (1994) - In: Inter finitimos vol. 5 (1994) p. 15-16

54Essay  Siec grodowa Mazowsza Plockiego w XI wieku [Das Burgennetz in Plock - Masovien im 11. Jahrhundert]
Dulinicz, Marek. (1993) - In: Lokalne osrodki wladzy panstwowej w XI-XII wieku w Europie Srodkowo-Wschodniej p. 47-62

55Essay  Die frühslawische Siedlung Kücknitz, Hansestadt Lübeck
Dulinicz, MarekKempke, Torsten. (1993) - In: Beiträge zur Archäologie von Slawen und Deutschen p. 47-82

56Articles  Von Mecklenburg bis zur Weichsel: Befunde und Funde von ausgewählten frühslawischen Fundstellen
Dulinicz, Marek. (1993) - In: Ethnographisch-archäologische Zeitschrift vol. 34 (1993) p. 33-53

57Articles  Theorie und Praxis der Analyse eines frühgeschichtlichen Siedlungsnetzes am Beispiel Nordostniedersachsen (vom 4./5.-9. Jahrhundert n. Chr.)
Dulinicz, Marek. (1991) - In: Offa vol. 48 (1991) p. 279-297

58Articles  Die früheste slawische Besiedlung in Ostholstein
Dulinicz, Marek. (1991) - In: Offa vol. 48 (1991) p. 299-328

Alphabetic register

(Select a letter to open the register)


Examples for the search function

Last names starting with letters 'Zg': zg

Last names starting with 'Kucz': kucz

Last names starting with 'Kucz', forename starting with "A": kucz*, a

Last names starting with 'Ku', forename starting with 'Andreas': ku*andreas

Forename 'Fumiko': *fumiko

Variants of 'de Lacroix': *de*la*cro*

Variants of 'Mayboom': m__b__m