RI OPAC: Literature Database for the Middle Ages - Listing over 2.7 million titles

Authors

Publications »Dvoráková, Daniela«

Forward to Karlsruher Virtueller Katalog search engine: Dvoráková, Daniela

RI opac: 72 Entries

1Monographie  Barbara of Cilli (1392-1451): a Hungarian, Holy Roman, and Bohemian queen
Dvoráková, Daniela. - Leiden [u.a.] (2022)

2Monographie  Barbara von Cilli: die schwarze Königin (1392-1451): die Lebensgeschichte einer ungarischen, römisch-deutschen und böhmischen Königin
Dvoráková, Daniela. - Bratislava [u.a.] (2017)

3Collection of Essays  Stredoveké hrady na Slovensku: život, kultúra, spolocnost [Medieval castles in Slovakia: life, culture, society]
Dvoráková, Daniela [Publ.]. - Bratislava (2017)

4Sachtitel  [Bibliographie]
Dvoráková, Daniela. (2016)
https://independent.academia.edu/DanielaDvo%C5%99%C3%A1kov%C3%A1

5Collection of Essays  Clovek a svet zvierat v stredoveku
Dvoráková, Danielau.a. [Ed.]. - Bratislava (2015)

6Monographie  Cierná královná. Barbora Celjská. Životný príbeh uhorskej, rímsko-nemeckej a ceskej královnej (1392-1451) [Die Schwarze Königin. Barbara von Cilli. Die Lebensgeschichte einer ungarischen, römisch-deutschen und böhmischen Königin]
Dvoráková, Daniela. - Budmerice (2013)

7Monographie  Ulrich Richental: Kostnicka kronika: historicke rozpravanie o meste, ktore sa stalo stredom Europy, a co to znamenalo pre Slovakov a Cechov
Ulrich <von Richental>. Papsonová, MáriaŠmahel, FrantišekDvoráková, Daniela [Publ.]. - Budmerice (2009)

8Sachtitel  Spomienky Heleny Kottanerovej. Hodnoverné rozprávanie dvornej dámy o krádeži královskej koruny, o odhodlanej královnej Alžbete, o tom, preco sa Ladislav Pohrobok nenarodil v Bratislave a ako ho vdaka dvom odvážnym ženám korunovali za uhorského krála (1439-1440).
Dvoráková, DanielaPapsonová, Mária [Publ.]. - Budmerice (2008)

9Monographie  Kôn a clovek v stredoveku: k spolužitiu cloveka a kona v Uhorskom královstve.
Dvoráková, Daniela. - Budmerice (2007)

10Monographie  Rytier a jeho král': Stibor zo Stiboríc a Žigmund Luxemburský [Ein Ritter und sein König. Stibor von Stiboríc und Sigismund von Luxemburg]
Dvoráková, Daniela. - Banská Býstrica (2003)

11Monographie  Šlachta na Slovensku za Žigmunda Luxemburského (1387-1437)
Dvoráková, Daniela. - Bratislava (1998)

12Articles  Smrt cisára Žigmunda Luxemburského a nástup Albrechta Habsburského na uhorský trón [The death of Emperor Sigismund of Luxembourg and Albert of Habsburg's Accession to the Throne of Hungary]
Dvoráková, Daniela. (2021) - In: Historicky casopis vol. 69 (2021) p. 27-47

13Articles  Ostrihomský arcibiskup Dionýz zo Sece, významný prelát, politik a diplomat 15. storocia [Archbishop of Esztergom Dionysius of Szécs, Important Prelate, Politician and Diplomat of the 15th Century]
Dvoráková, Daniela. (2020) - In: Studia historica Nitriensia vol. 24 (2020) p. 294-307

14Articles  Barbora Celjská, prvá dáma Európy
Dvoráková, Daniela. (2020) - In: Historická revue vol. 31, 7 (2020) p. 27-31

15Essay  Fenomén hrad
Dvoráková, Daniela. (2017) - In: Stredoveké hrady na Slovensku. Zivot, kultúra, spolocnost p. 11-17

16Articles  "Consilium itinerarii" benátskeho lekára pre vyslancov k cisárovi Zigmundovi do Uhorska v rokoch 1434-1435. Príspevok k cestovaniu a zivotospráve cestovatela v stredoveku [The "Consilium itinerarii" by a Venetian Physician for the Embassy to Emperor Sigismund in Hungary in 1434-1435. A contribution on health advise given to travellers in the Middle Ages]
Dvoráková, Daniela. (2017) - In: Studia Mediaevalia Bohemica vol. 9 (2017) p. 19-45

17Essay  Komunikácia medzi dvorom krála a královnej: (dvor Barbory Celjskej - pobocka dvora Žigmunda Luxemburského alebo konkurencná dvorská klika?).
Dvoráková, Daniela. (2016) - In: Od symbolu k slovu. Podoby stredovekej komunikácie p. 73-92

18Essay  The Economic Background to and the Financial Politics of Queen Barbara of Cilli in Hungary (1406-1438)
Dvoráková, Daniela. (2016) - In: Money and finance in Central Europe during the later middle ages p. 110-128

19Articles  Karol IV. a Uhorsko.
Dvoráková, Daniela. (2016) - In: Historická revue vol. 27, 5 (2016) p. 64-68

20Articles  Krátky život krála Vladislava: Vladislav Varnencik, 1424 - 1444.
Dvoráková, Daniela. (2016) - In: Historická revue vol. 27, 9 (2016) p. 70-74

21Essay  Stredoslovenské banské mestá ako venné majetky uhorskej královnej Barbory Celjskej
Dvoráková, Daniela. (2016) - In: Ars Montana. Umelecký a kulturní transfer v otevreném prostoru cesko-saského Krušnohorí p. 367-376

22Essay  Zvieratá v mestách
Dvoráková, Daniela. (2015) - In: Clovek a svet zvierat v stredoveku p. 461-465

23Essay  Clovek a svet zvierat v stredoveku
Dvoráková, Daniela. (2015) p. 7-19

24Essay  Polovacky a rybolov
Dvoráková, Daniela. (2015) - In: Clovek a svet zvierat v stredoveku p. 390-392

25Essay  Zviera ako symbol
Dvoráková, Daniela. (2015) - In: Clovek a svet zvierat v stredoveku p. 20-24

26Essay  Liecivá moc zvierat
Dvoráková, Daniela. (2015) - In: Clovek a svet zvierat v stredoveku p. 218-221

27Essay  Zviera ako královský dar
Dvoráková, Daniela. (2015) - In: Clovek a svet zvierat v stredoveku p. 337-341

28Essay  Ženy ako obete dvorských intríg
Dvoráková, Daniela. (2015) - In: Ženy a deti ve dvorské spolecnosti p. 67-77

29Essay  Hospodárske zvieratá
Dvoráková, Daniela. (2015) - In: Clovek a svet zvierat v stredoveku p. 248-252

30Essay  Kôn a pes, najvzácnejšie zvieratá stredoveku
Dvoráková, Daniela. (2015) - In: Clovek a svet zvierat v stredoveku p. 145-150

31Essay  Zvieratá nenávidené a prenasledované
Dvoráková, Daniela. (2015) - In: Clovek a svet zvierat v stredoveku p. 302-304

32Essay  Das Leben einer Frau in der mittelalterlichen Burg
Dvoráková, Daniela. (2014) - In: The castle as social space p. 95-102

33Articles  Obchod s konmi v stredovekom Uhorskom královstve
Dvoráková, Daniela. (2014) - In: Historické štúdie vol. 48 (2014) p. 45-60

34Essay  Vergessene Konzilsteilnehmer. Wer oder was noch hinter den Zahlen steckt
Elbel, PetrBar, PremyslDvoráková, DanielaHlavacková, MiriamFrenken, Ansgar. (2014) - In: Das Konstanzer Konzil. Katalog 1414-1418 p. 161-17

35Essay  Aus einem fernen Land... Die ungarische Delegation auf dem Konzil
Dvoráková, Daniela. (2014) - In: Das Konstanzer Konzil. Katalog 1414-1418 p. 159-160

36Essay  Manželstvo uhorskej šlachty
Dvoráková, Daniela. (2014) - In: Manželství v pozdním stredoveku. Rituály a obyceje p. 207-226

37Essay  Die Delegation der ungarischen Kirche und des ungarischen Adels in Konstanz
Dvoráková, Daniela. (2013) - In: Das Konstanzer Konzil 1414 - 1418. Weltereignis des Mittelalters p. 70-74

38Essay  Jost a Uhorske kralovstvo
Dvoráková, Daniela. (2012) - In: Morava v casech makrabete Josta p. 81-98

39Essay  Marie Uherská a Barbora Celská
Dvoráková, Daniela. (2012) - In: Lucemburkove. Ceska koruna uprostred Evropy p. 767-772

40Essay  Zikmund se ujímá své role v Rísi
Dvoráková, Daniela. (2012) - In: Lucemburkove. Ceska koruna uprostred Evropy p. 725-731

41Essay  Zikmundova vlada v Uhrach
Dvoráková, Daniela. (2012) - In: Lucemburkove. Ceska koruna uprostred Evropy p. 702-709

42Essay  Aspekte der Narrationes der Schenkungsurkunden Sigismunds für ungarische Adelige
Dvoráková, Daniela. (2012) - In: Kaiser Sigismund (1368 - 1437). Zur Herrschaftspraxis eines europäischen Monarchen p. 235-244

43Articles  Alžbeta Luxemburská, Žigmundova dcéra, v rokoch 1438-1442
Dvoráková, Daniela. (2011) - In: HOP. Historie - Otázky - Problémy vol. 3, 2 (2011) p. 143-159

44Essay  Súboj ako spôsob riešenia sporov o cest v stredovekom uhorskom práve
Dvoráková, Daniela. (2011) - In: Spory o cest ve stredoveku a raném novoveku p. 46-53

45Articles  Mikuláš zo Secian a Salgó - výnimocný muž na dvore Žigmunda Luxemburského
Dvoráková, Daniela. (2011) - In: Historicky casopis vol. 59 (2011) p. 387-401

46Essay  Kláštory a domy begín v stredovekom Uhorsku.
Dvoráková, Daniela. (2010) - In: Sanctimoniales. Zakony zenskie w Polsce i Europie p. 162-170

47Articles  Všedný a sviatocný den v živote stredovekého šlachtica v neskorom stredoveku [The Festive and Everyday Life of the Medieval Noble]
Dvoráková, Daniela. (2010) - In: Forum Historiae vol. 4, 2 (2010) p. 1-8

48Essay  Vyslanci, poslovia, vyzvedaci, špehovia - o spôsoboch šírenia informácií v stredoveku
Dvoráková, Daniela. (2010) - In: Stredoveké mesto ako miesto stretnutí a komunikácie p. 125-134

49Articles  Ambiciózní druhorozený syn: císar Zikmund a soumrak Lucemburku.
Dvoráková, Daniela. (2010) - In: Dejiny a soucasnost vol. 32, 1 (2010) p. 40-43

50Articles  Žofia Bavorská a Žigmund Luxemburský. K bratislavskému pobytu ceskej kralovnej [Sophia of Bavaria and Sigismund of Luxembourg. On the Sojourn of the Queen of Bohemia in Bratislava]
Dvoráková, Daniela. (2010) - In: Studia Mediaevalia Bohemica vol. 2 (2010) p. 75-114

51Articles  Kronika Ulricha Richentala ako výnimocný pramen k dejinám Slovenska [ The Chronicle of Ulrich Richental as an Exceptional Source for the History of Slovakia]
Dvoráková, Daniela. (2009) - In: Historicky casopis vol. 57 (2009) p. 623-640

52Articles  A ló a középkori Magyarországon. (A középkori lovak hierarchiájáról, fajtáiról, színeirõl és árairól)
Dvoráková, Daniela. (2009) - In: Századok vol. 143 (2009) p. 357-390

53Essay  Zábava a slávnosti na uhorskom král'ovskom dvore (na príklade dvora uhorského krála Ludovíta II. Jagelovského [The Entertainment and Solemnities on the Hungarian Royal Court. Based on Example of Louis II's Jagiello Court]
Dvoráková, Daniela. (2009) - In: Dvory a rezidence ve stredoveku 3 p. 179-191

54Articles  Ako pán Šlik bojoval pri Moháci. Slávna bitka ocami priamych úcastníkov.
Dvoráková, Daniela. (2008) - In: História. Revue o dejinách spolocnosti vol. 8, 1 (2008) p. 5-8

55Articles  Natio a gens v neskorostredovekých uhorských pramenoch. [Natio und gens in spätmittelalterlichen ungarischen Quellen]
Dvoráková, Daniela. (2006) - In: Studia historica Tyrnaviensia vol. 6 (2006) p. 99-102

56Essay  Historiografia stredovekých dejín (po roku 1989).
Dvoráková, Daniela. (2006) - In: Cesko-slovenská historická rocenka p. 17-20

57Essay  Reisen im Geist des Rittertums
Dvoráková, Daniela. (2005) - In: Itineraria Posoniensia . Zborník p. 35-42

58Essay  Zástoj Nitry v povstaniach proti královi Žigmundovi. [Nitras Rolle in den Aufständen gegen König Sigismund]
Dvoráková, Daniela. (2002) - In: Nitra v slovenských dejinách p. 226-230

59Articles  Lengyelek Luxemburgi Zsigmond udvarában
Dvoráková, Daniela. (2002) - In: Századok vol. 136 (2002) p. 391-415

60Articles  Rytierska kultúra v živote uhorskej šlachty na prelome 14. a 15. storocia [ Die Ritterkultur im Leben des ungarischen Adels um die Wende des 14. und 15. Jahrhunderts]
Dvoráková, Daniela. (2002) - In: Historicky casopis vol. 50 (2002) p. 569-586

61Essay  Slovakia in the High Middle Ages
Brezováková, BlankaDvoráková, DanielaMrva, IvanDaniel, David P.. (2000) - In: A concise history of Slovakia p. 55-104

62Articles  Šlachtici z Ludaníc a král Žigmund Luxemburský [Die Adeligen von Ludanice und der König Sigismund von Luxemburg]
Dvoráková, Daniela. (2000) - In: Historicky casopis vol. 48 (2000) p. 35-44

63Articles  Poliaci na dvore Žigmunda Luxemburského
Dvoráková, Daniela. (1999) - In: Historické štúdie vol. 40 (1999) p. 5-33

64Articles  Žigmund Albík z Unicova. Lekár jeho výsosti
Dvoráková, Daniela. (1999) - In: História. Revue o dejinách a spolocnosti vol. 10, 1 (1999) p. 8-9

65Articles  Hrad Orava a jeho majitelia v období vlády Žigmunda Luxemburského (1387-1437) [ The Orava Castle during reign of Zigmund Luxembourg (1387-1437)]
Dvoráková, Daniela. (1997) - In: Zbornik Oravskeho Muzea vol. 14 (1997) p. 7-13

66Essay  Polacy na dworze wegierskim za panowania Zygmunta Luksemburskiego. Scibor ze Sciborrzyc i jego krewni
Dvoráková, Daniela. (1996) - In: Genealogia - rola zwizków rodzinnych p. 171-180

67Articles  Diplomatická produkcia Stiborovcov I [Der diplomatische Nachlaß der Familie Stiborec I]
Dvoráková, Daniela. (1994) - In: Slovenská archivistika vol. 29, 2 (1994) p. 39-48

68Articles  Cudzinci na uhorskom tróne. 5. Vladár bez rytierskej slávy.
Dvoráková, Daniela. (1994) - In: História. Revue o dejinách a spolocnosti vol. 5, 5 (1994) p. 7-9

69Articles  Vzdelaný kondotiér krála Žigmunda
Dvoráková, Daniela. (1993) - In: História. Revue o dejinách a spolocnosti vol. 4, 7 (1993) p. 24-25

70Articles  Ženské drámy a uhorský trón. Manželky Žigmunda Luxemburského
Dvoráková, Daniela. (1993) - In: História. Revue o dejinách a spolocnosti vol. 4, 1 (1993) p. 6-8

71Articles  Uväznená královná a považské panstvá.
Dvoráková, Daniela. (1992) - In: História. Revue o dejinách a spolocnosti vol. 3, 7 (1992) p. 35-36

72Articles  Tyran ci dobrodinec? Stibor zo Stiboríc.
Dvoráková, Daniela. (1991) - In: História. Revue o dejinách a spolocnosti vol. 2, 8 (1991) p. 5-6

Alphabetic register

(Select a letter to open the register)


Examples for the search function

Last names starting with letters 'Zg': zg

Last names starting with 'Kucz': kucz

Last names starting with 'Kucz', forename starting with "A": kucz*, a

Last names starting with 'Ku', forename starting with 'Andreas': ku*andreas

Forename 'Fumiko': *fumiko

Variants of 'de Lacroix': *de*la*cro*

Variants of 'Mayboom': m__b__m