RI-Opac: Literature Database for the Middle Ages - Listing over 2.3 million titles

Authors

Publications »Esquilache Martí, Ferran«

Forward to Karlsruher Virtueller Katalog search engine: Esquilache Martí, Ferran

RI opac: 29 Entries

1Monographie  Els constructors de l'Horta de València: origen, evolució i estructura social d'una gran horta andalusina entre els segles VIII i XIII
Esquilache Martí, Ferran. - Valencia (2018)

2Monographie  Els constructors de l'Horta de València: origen, evolució i estructura social d'una gran horta andalusina entre els segles VIII i XIII
Esquilache Martí, Ferran. - Valencia (2018)

3Sachtitel  [Bibliographie]
Esquilache Martí, Ferran. (2016)
http://uv.academia.edu/FerranEsquilacheMart%C3%AD

4Monographie  Moncada i l'Orde del Temple en el segle XIII. Una comunitat rural de l'Horta de València en temps de Jaume I
Guinot Rodríguez, EnricEsquilache Martí, Ferran. - Valencia (2010)

5Articles  Espais irrigats i aprofitaments hidràulics a l'est i al sud d'al-Andalus
Esquilache Martí, Ferran. (2019) - In: Afers vol. 34 (2019) p. 299-305

6Articles  L'organització hidràulica en dos husun rurals de l'amal d'Alzira. Les hostes fluvials de la Vall d'Alcalà en època andalusina
Esquilache Martí, Ferran. (2019) - In: Afers vol. 34 (2019) p. 377-407

7Essay  "Por donde jamás habían sido conducidas aguas". La transformación agraria del marjal norte de la Albufera de Valencia (siglos XIII-XV)
Torró Abad, JosepEsquilache Martí, Ferran. (2018) - In: Trigo y ovejas. El impacto de las conquistas en los paisajes andalusíes (siglos XI-XVI) p. 161-226

8Articles  Not only peasants: the myth of continuity in the irrigation communities of Valencia, Spain, in the medieval and early modern periods
Guinot, EnricEsquilache Martí, Ferran. (2017) - In: Continuity and change vol. 32 (2017) p. 129-156

9Essay  El Llibre del Repartiment y la colonización
Esquilache Martí, Ferran. (2015) - In: Ciudad y Reino. Claves del Siglo de Oro Valenciano p. 22-24

10Essay  Las fronteras del Reino
Esquilache Martí, Ferran. (2015) - In: Ciudad y Reino. Claves del Siglo de Oro Valenciano p. 80-83

11Essay  Las murallas
Esquilache Martí, Ferran. (2015) - In: Ciudad y Reino. Claves del Siglo de Oro Valenciano p. 88-91

12Essay  La huerta y la ciudad
Esquilache Martí, Ferran. (2015) - In: Ciudad y Reino. Claves del Siglo de Oro Valenciano p. 122-124

13Articles  Construcció i evolució del parcel.lari agrícola a l'Horta de València. La partida del Reialenc en el senyoriu de Torrent (segles XIII-XVI)
Esquilache Martí, Ferran. (2015) - In: Estudis d'historia agraria vol. 27 (2015) p. 13-41

14Essay  La conquista de la Ciudad
Esquilache Martí, Ferran. (2015) - In: Ciudad y Reino. Claves del Siglo de Oro Valenciano p. 18-21

15Essay  La división administrativa del Reino
Esquilache Martí, Ferran. (2015) - In: Ciudad y Reino. Claves del Siglo de Oro Valenciano p. 84-87

16Essay  El Palacio Real
Esquilache Martí, Ferran. (2015) - In: Ciudad y Reino. Claves del Siglo de Oro Valenciano p. 113-115

17Essay  La transformation du milieu littoral dans une société médiévale de conquête: le royaume de Valence (c. 1240 - c. 1330)
Torró Abad, JosepEsquilache Martí, FerranGuinot Rodríguez, Enric. (2014) - In: Implantations humaines en milieu littoral méditerranéen p. 411-422

18Essay  La cuestión de la proporcionalidad en la distribución del agua de riego. El caso de la acequia de Favara (huerta de Valencia)
Esquilache Martí, Ferran. (2014) - In: Tribute Thomas F. Glick p. 50-69

19Essay  La transformation du milieu littoral dans une société médiévale de conquête: le royaume de Valence (c. 1240 - c. 1330)
Torró Abad, JosepEsquilache Martí, Ferran. (2014) - In: Implantations humaines en milieu littoral méditerranéen p. 411-422
https://www.academia.edu/8681888

20Essay  Exploitation and differentiation: economic and social stratification in the rural Muslim communities of the Kingdom of Valencia, 13th-16th centuries
Baydal Sala, VicentEsquilache Martí, Ferran. (2014) - In: Beyond lords and peasants. Rural elites p. 37-68
https://www.academia.edu/6059309

21Articles  La gestió técnica de la irrigació en les hortes històriques valencianes:: el sequier, dels orígens a la desaparició (segles XIII-XVII)
Esquilache Martí, FerranGuinot Rodríguez, Enric. (2014) - In: Millars vol. 37 (2014) p. 59-99
https://www.academia.edu/10295230

22Essay  Els orígens medievals de la Séquia d'Alèdua
Esquilache Martí, Ferran. (2014) - In: Centenari de la Comunitat de Regants p. 143-166

23Essay  Perspectivas y problemas en la aplicación de la Arqueología hidráulica a las grandes huertas fluviales. Balance de la investigación en la huerta de Valencia
Esquilache Martí, Ferran. (2012) - In: Estudiar el pasado. Aspectos metodologicos de la investigacion p. 211-221
https://www.academia.edu/1102252

24Essay  Les obres del palau reial de València a l'entorn del 1400: un acostament a la història de la construcció valenciana en la baixa edat mitjana.
Esquilache Martí, Ferran. (2012) - In: Contextos 1200 i 1400 p. 411-420
https://www.academia.edu/1102250

25Articles  Les dificultats en l'aprofitament de les aigües del Xúquer. El molí, l'assut i la nora de Matada (segles XIII-XVI)
Esquilache Martí, FerranMartínez Araque, Iván. (2012) - In: Estudis d'historia agraria vol. 24 (2012) p. 55-76
https://www.academia.edu/2411992

26Articles  La reorganización del paisaje agrario en la huerta de Valencia después de la conquista cristiana. El sistema hidráulico y el parcelario de Montcada y Benifaraig en el siglo XIII
Guinot Rodríguez, EnricEsquilache Martí, Ferran. (2012) - In: Debates de arqueología medieval vol. 2 (2012) p. 229-276

27Articles  L'evolució del paisatge agrari andalusí i feudal de les grans hortes fluvials.
Esquilache Martí, Ferran. (2011) - In: Recerques vol. 62 (2011) p. 5-36
https://www.academia.edu/1102250

28Essay  Sobre la rigidez de los sistemas hidráulicos y la evolución del parcelario en las huertas de moriscos: el caso de la acequia de Alèdua
Esquilache Martí, Ferran. (2009) - In: Actas XI Simposio Internacional de Mudejarismo p. 379-392
https://www.academia.edu/1102059

29Articles  Paisatge agrari i alimentacio a l'Horta de Valencia dels segles XIII-XIV: agricultura, ramaderia i explotació del medi natural
Esquilache Martí, Ferran. (2006) - In: Torrens vol. 16 (2006) p. 41-78

Alphabetic register

(Select a letter to open the register)


Examples for the search function

Last names starting with letters 'Zg': zg

Last names starting with 'Kucz': kucz

Last names starting with 'Kucz', forename starting with "A": kucz*, a

Last names starting with 'Ku', forename starting with 'Andreas': ku*andreas

Forename 'Fumiko': *fumiko

Variants of 'de Lacroix': *de*la*cro*

Variants of 'Mayboom': m__b__m