RI-Opac: Literature Database for the Middle Ages - Listing over 2.3 million titles

Authors

Publications »Font Rius, Josep Maria«

Forward to Karlsruher Virtueller Katalog search engine: Font Rius, Josep Maria

RI opac: 123 Entries

1Monographie  Els Usos i Costums de Tàrrega. Edició commemorativa del 750 aniversari dels "Usos i Costums de Tàrrega (1242-1992)"
Font Rius, Josep Maria. - Tàrrega (1992)

2Monographie  Procés d'independència de Catalunya (ss. VIII-XI). La fita del 988
Font Rius, Josep Maria. - Barcelona (1989)

3Monographie  Constitucions de Catalunya. L'incunable de 1495. Estudi introductori
Font Rius, Josep Maria. - Barcelona (1988)

4Collection of Essays  Estudis sobre els Drets i institucions locals en la Catalunya medieval
Font Rius, Josep Maria. - Barcelona (1985)

5Monographie  Cartas de población y franquicia de Cataluña. 2: Estudio apéndice al vol. 1
Font Rius, Josep Maria. - Barcelona (1983)

6Monographie  Llibre del Consolat de Mar (Vol. 1-2)
Font Rius, Josep Maria. - Barcelona (1981 - 1984)

7Monographie  Jaume I i la municipalitat de Barcelona
Font Rius, Josep Maria. - Barcelona (1977)

8Collection of Essays  Cartas de población y franquicia de Cataluña
Font Rius, Josep Maria [Publ.]. - Madrid [u.a.] (1969)

9Monographie  Instituciones medievales españolas. La organización política, económica y social de los reinos cristianos de la Reconquista
Font Rius, Josep Maria. - Madrid (1949)

10Articles  Bibliografia del doctor Josep Maria Font i Rius
Font Rius, Josep Maria. Juncosa Ginestà, Isabel [Ed.]. (2016) - In: Revista de dret històric Català vol. 15 (2016) p. 39-52
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5779069.pdf

11Essay  El règim jurídic inicial de la Terra Alta
Font Rius, Josep Maria. (2002) - In: Jornades d'Estudi sobre els Costums de la Batllia de Miravet p. 41-53

12Essay  L'antic dret local de Balaguer
Font Rius, Josep Maria. (2002) - In: Els grans espais baronials a l'Edat Mitjana. Desenvolupament socioeconòmic p. 83-89

13Articles  Fundació i enfranquiment de la Vilanova d'Àger (1315)
Font Rius, Josep Maria. (2001) - In: Quaderns de la Selva vol. 13 (2001) p. 249-253

14Essay  El derecho municipal en la Corona de Aragón
Font Rius, Josep Maria. (2001) - In: El fuero de Laredo en el octavo centenario de su concesión p. 509-516

15Articles  La significació de la història municipal
Font Rius, Josep Maria. (2001) - In: Barcelona. Quaderns d'història vol. 4 (2001) p. 9-17
http://www.raco.cat/index.php/BCNQuadernsHistoria/article/view/105191/134448

16Essay  Historiografia del municipi catalá dins el darrer quart de segle (1975-2000)
Font Rius, Josep Maria. (2000) - In: La ciutat i els poders p. 247ff.

17Essay  La Carta de població de 1149, germen del propi de Tortosa
Font Rius, Josep Maria. (2000) - In: Les Cartes de població cristiana i de seguretat de jueus i sarraïns de Tortosa p. 57-70

18Essay  El derecho: la escuela jurídica de Barcelona
Udina Abelló, Antoni MariaFont Rius, Josep Maria. (1999) - In: Historia de España (Menéndez Pidal) 7, 2 p. 732-754

19Essay  La recepció del dret comú a la Península Ibèrica
Font Rius, Josep Maria. (1999) - In: FS Francisco Tomás y Valiente p. 95-106

20Essay  La Pre-Cataluña: el régimen político carolingio
Abadal i de Vinyals, Ramón d'Font Rius, Josep Maria. (1999) - In: Historia de España (Menéndez Pidal) 7, 2 p. 429-577

21Essay  El municipi català medieval i la seva potestat normativa: les ordinacions de la vila d'Ascó
Font Rius, Josep Maria. (1999) - In: El Territori i les seves institucions històriques p. 33-45

22Essay  Les cartes de poblament medievals. Una visió de síntesi
Font Rius, Josep Maria. (1998) - In: Territori i societat a l'Edat Mitjana 2 p. 11-17

23Essay  Franquicias locales en la comarca del Bergada (Pirineo Catalan)
Font Rius, Josep Maria. (1997) - In: Actes des Congrès d'Etudes Régionales I - VII de la Fédération Historique du Sud-Ouest 1948 - 1954 p. 497-516

24Essay  La gènesi del dret municipal a la Catalunya Nova
Font Rius, Josep Maria. (1997) - In: VII Centenari del Costums d'Orta, 1296-1996 p. 49-59

25Essay  Cartes de població
Font Rius, Josep Maria. (1996) - In: Història, política, societat i cultura dels Països Catalans 3 p. 94-95

26Essay  Algunes consideracions entorn la historiografia i la problemàtica dels béns comuns
Font Rius, Josep Maria. (1996) - In: Béns comunals als Països Catalans i a l'Europa contemporania p. 11-30

27Articles  Franquezas costumbres y privilegios de la ciudad y campo de Tarragona
Font Rius, Josep Maria. (1996) - In: Anuario de historia del derecho español vol. 66 (1996) p. 119-150

28Essay  Antecedents històrics del Síndic de Greuges
Font Rius, Josep Maria. (1995) - In: Actes commeratius del Xe aniversari de la promulgació de la llei 14 p. 30-39

29Articles  La potestat normativa del municipi català medieval
Font Rius, Josep Maria. (1994) - In: Estudis universitaris catalans vol. 30 (1994) p. 131-164

30Articles  Sánchez Albornoz, medievalista institucional
Font Rius, Josep Maria. (1993 - 1994) - In: Anuario de historia del derecho español vol. 63/64 (1993/94) p. 1009-1022

31Essay  Carta de població de Lleida (1150)
Font Rius, Josep Maria. (1992) - In: Documents jurídics de la història de Catalunya p. 51-62

32Essay  Carta de franquesa de Bagà (1234)
Font Rius, Josep Maria. (1992) - In: Documents jurídics de la història de Catalunya p. 63-74

33Articles  Repoblació i enfranquiments a la baronia de Mataplana.
Font Rius, Josep Maria. (1992) - In: Revista de Girona vol. 38, 152 (1992) p. 73-78

34Essay  La Comunitat local o veïnal
Font Rius, Josep Maria. (1991) - In: Symposium internacional sobre els orígens de Catalunya (segles VIII-XI) Pt. 1 p. 491-576
http://www.raco.cat/index.php/MemoriasRABL/article/view/202546/298652

35Essay  La comunitat local o veïnal
Font Rius, Josep Maria. (1991) - In: Symposium internacional sobre els orígens de Catalunya (segles VIII-XI) Pt. 1 p. 491-576

36Articles  L'aplec d'estudis d'història jurídica catalana de Josep M. Pons Guri
Font Rius, Josep Maria. (1991) - In: Arxiu de textos catalans antics vol. 10 (1991) p. 345-358

37Articles  La compilació manuscrita de les constitucions de Catalunya (1413-1422)
Font Rius, Josep Maria. (1990) - In: Medievalia (Barcelona) vol. 9 (1990) p. 107-132

38Essay  La conquesta: un procés històric
Font Rius, Josep Maria. (1989) - In: En torno al 750 aniversario. Antecedentes y consecuencias de la conquista de Valencia Pt. 1 p. 237-278

39Articles  El procés d'independència a Catalunya a les envistes de l'any 988
Mundó, Anscari ManuelFont Rius, Josep Maria. (1988) - In: Serra d'Or vol. 349 (1988) p. 41-62

40Essay  Les ordonnances municipales en Catalogne du XIIIe au XVIIe siècle
Font Rius, Josep Maria. (1988) - In: Coutumes et libertés. Actes des Journées p. 57-65

41Articles  Aspectes de Dret civil acollits en les ordinacions municipals de Catalunya (segles XIII-XVIII)
Font Rius, Josep Maria. (1988) - In: Boletin semestral de derecho privado especial vol. 1/2 (1988) p. 119-140

42Articles  Don Ramón de Abadal y la historia del derecho
Font Rius, Josep Maria. (1987) - In: Historia, instituciones, documentos vol. 14 (1987) p. 7-12

43Articles  La restauració cristiana de Cardona i la seva carta de població (986)
Font Rius, Josep Maria. (1986) - In: Cardener vol. 3 (1986) p. 17-30

44Essay  La reconquista de Lleida y su proyección en el orden jurídico
Font Rius, Josep Maria. (1985) - In: Font Rius, Estudis sobre els Drets p. 55-73

45Essay  Franquicias locales en la comarca del Alt Berguedá (Pirineo Catalán)
Font Rius, Josep Maria. (1985) - In: Font Rius, Estudis sobre els Drets p. 35-54

46Essay  Jaume I i la municipalitat de Barcelona
Font Rius, Josep Maria. (1985) - In: Font Rius, Estudis sobre els Drets p. 659-684

47Essay  El procés de formació de les Costums de Tortosa
Font Rius, Josep Maria. (1985) - In: Font Rius, Estudis sobre els Drets p. 141-161

48Essay  Valencia y Barcelona en los orígenes de su régimen municipal
Font Rius, Josep Maria. (1985) - In: Font Rius, Estudis sobre els Drets p. 639-657

49Essay  Un probleme de rapports: gouvernements urbaines en France et en Catalogne (XIIe et XIIIe siècles)
Font Rius, Josep Maria. (1985) - In: Font Rius, Estudis sobre els Drets p. 599-610

50Essay  Orígenes del régimen municipal de Cataluña
Font Rius, Josep Maria. (1985) - In: Font Rius, Estudis sobre els Drets p. 281-560

51Essay  Els origins del co-senyoriu andorrà
Font Rius, Josep Maria. (1985) - In: Font Rius, Estudis sobre els Drets p. 737-757

52Essay  La administración financiera en los municipios catalanes medievales
Font Rius, Josep Maria. (1985) - In: Font Rius, Estudis sobre els Drets p. 611-637

53Essay  Costumbres de Tárrega
Font Rius, Josep Maria. (1985) - In: Font Rius, Estudis sobre els Drets p. 195-205

54Essay  El antiguo derecho local de la ciudad de Balaguer
Font Rius, Josep Maria. (1985) - In: Font Rius, Estudis sobre els Drets p. 685-712

55Essay  La comarca de Tortosa a raíz de la reconquista cristiana (1148)
Font Rius, Josep Maria. (1985) - In: Font Rius, Estudis sobre els Drets p. 75-92

56Essay  Poblats i municipis a la Cerdanya medieval
Font Rius, Josep Maria. (1985) - In: Font Rius, Estudis sobre els Drets p. 723-734

57Essay  Del domini pobletà sobre la vila de Verdú. Notes per a la història del règim senyorial de Poblet
Font Rius, Josep Maria. (1985) - In: Font Rius, Estudis sobre els Drets p. 759-767

58Essay  Franquicias urbanas medievales de la Catalunya Vella
Font Rius, Josep Maria. (1985) - In: Font Rius, Estudis sobre els Drets p. 11-34

59Essay  Jaume I i la creació del municipi Targarí
Font Rius, Josep Maria. (1985) - In: Font Rius, Estudis sobre els Drets p. 713-721

60Essay  Las redacciones iniciales de usos y costumbres de Tortosa
Font Rius, Josep Maria. (1985) - In: Font Rius, Estudis sobre els Drets p. 163-193

61Essay  Notas sobre la evolución jurídico-pública de una comunidad local en el Pirineo catalán: Ager
Font Rius, Josep Maria. (1985) - In: Font Rius, Estudis sobre els Drets p. 113-124

62Essay  Chartes de peuplement et de franchises de la Catalogne (Rapports et ressemblances avec les chartes du Midi de la France)
Font Rius, Josep Maria. (1985) - In: Font Rius, Estudis sobre els Drets p. 5-10

63Essay  La Carta de Seguridad de Ramón Berenguer IV a las morerías de Ascó y Ribera del Ebro (siglo XII)
Font Rius, Josep Maria. (1985) - In: Font Rius, Estudis sobre els Drets p. 561-576

64Essay  Entorn de la restauració cristiana de Tarragona. Esquema de la seva ordenació jurídica inicial
Font Rius, Josep Maria. (1985) - In: Font Rius, Estudis sobre els Drets p. 93-111

65Essay  Vallverd: Gènesi històrica d'una comarca rural en l'Alta Conca de Barberà
Font Rius, Josep Maria. (1985) - In: Font Rius, Estudis sobre els Drets p. 125-138

66Essay  Génesis y manifestaciones iniciales del régimen municipal en Cataluña
Font Rius, Josep Maria. (1985) - In: Font Rius, Estudis sobre els Drets p. 577-597

67Essay  Los inicios de la paz y tregua en Cataluña
Font Rius, Josep Maria. (1983) - In: Estudios Octavio Pérez-Vitoria Pt. 1 p. 235-250

68Essay  Les institucions locals als Països catalans
Font Rius, Josep Maria. (1983) - In: Annals de la 1era Universitat d'Estiu Andorra 82. El segle XIII p. 68-78

69Articles  El antiguo derecho local de la ciudad de Balaguer
Font Rius, Josep Maria. (1982) - In: Anuario de historia del derecho español vol. 52 (1982) p. 5-110

70Essay  La administración financiera en los municipios medievales catalanes
Font Rius, Josep Maria. (1982) - In: Homenaje García de Valdeavellano p. 193-231

71Articles  Entorn a la figura de Ponç Bofill Marc, jutge comtal de Barcelona, a les primeries del segle XI
Font Rius, Josep Maria. (1982) - In: Boletim da Faculdade de Direito (Coimbra) vol. 58 (1982) p. 377-395

72Articles  Comunidades locales en el Pirineo catalán durante la época medieval
Font Rius, Josep Maria. (1981) - In: Revista de historia del derecho (Granada) vol. 2, 2 (1981) p. 251-268

73Essay  La Universidad de Prohombres de Ribera de Barcelona y sus ordenanzas marítimas (1258)
Font Rius, Josep Maria. (1981) - In: Estudios Antonio Polo p. 199-240

74Articles  Nuevos documentos catalanes de población y franquicia
Font Rius, Josep Maria. (1980) - In: Anuario de historia del derecho español vol. 50 (1980) p. 155-176

75Essay  Las redacciones iniciales de usos y costumbres de Tortosa
Font Rius, Josep Maria. (1979) - In: Costums de Tortosa. Estudis p. 15-61

76Essay  Jaume I i la creació del municipi Targarí
Font Rius, Josep Maria. (1978) - In: Tàrrega dins la política del rei en Jaume I p. 27-33

77Essay  L'administració local i l'estructura administrativa de Barcelona
Font Rius, Josep Maria. (1978) - In: Història de Catalunya (1978-79) Pt. 3 p. 251-256

78Articles  Ordinacions locals en terres del Baix Llobregat i Penedès: Santa Creu d'Olorde i Sant Bartomeu de la Quadra
Font Rius, Josep Maria. (1977) - In: Estudis històrics i documents dels arxius de protocols vol. 5 (1977) p. 75-101

79Essay  Ordinacions locals en terres del Baix Llobregat i Penedés
Font Rius, Josep Maria. (1977) - In: Miscelanea Josep Maria Madurell i Marimon Pt. 1 p. 75-101

80Articles  Ordinacions locals en terres del Baix Llobregat i Penedés
Font Rius, Josep Maria. (1977) - In: Estudis històrics i documents dels arxius de protocols vol. 5 (1977) p. 75-101

81Essay  La carta de seguridad de Ramón Berenguer IV a las Morerías de Ascó y Ribera del Ebro (Siglo XII)
Font Rius, Josep Maria. (1977) - In: Homenaje José María Lacarra de Miguel Pt. 1 p. 261-283

82Essay  Espagne
Font Rius, Josep MariaLacarra de Miguel, José María. (1977) - In: Guide International d'Histoire Urbane. 1. Europe p. 157-186

83Essay  La Carta de Seguridad de Ramon Berenguer IV a las morerías de Ascó y Ribera del Ebro (siglo XII)
Font Rius, Josep Maria. (1977) - In: Homenaje José María Lacarra de Miguel Pt. 1 p. 261-283

84Essay  Las instituciones de la Corona de Aragón en la primera mitad del siglo XV
Font Rius, Josep Maria. (1976) - In: IV Congreso de Historia de la Corona de Aragón Pt. 3 p. 209-223

85Essay  Vallverd: gènesi històrica d'una comunitat rural en l'alta conca de Barberà
Font Rius, Josep Maria. (1975) - In: Miscel.lània Pau Vila p. 269-283

86Essay  Formació del municipi
Font Rius, Josep Maria. (1975) - In: História de Barcelona (1975) Pt. 1 p. 267-296

87Essay  Valencia y Barcelona en los orígenes de su régimen municipal
Font Rius, Josep Maria. (1974) - In: Estudios jurídicos Santa Cruz Teijeiro Pt. 1 p. 291-315

88Articles  El procés de formació de les Costums de Tortosa
Font Rius, Josep Maria. (1973) - In: Revista juridica de Catalunya (1973) p. 155-178

89Essay  Narbonne et la Catalogne
Font Rius, Josep Maria. (1973) - In: Narbonne, archéologie et histoire Pt. 2 p. 5-8

90Articles  Les antigues institucions locals en les valls pirinenques catalanes
Font Rius, Josep Maria. (1973) - In: Estudis d'història medieval vol. 6 (1973) p. 19-40

91Essay  The Institutions of the Crown of Aragon in the First Half of the Fifteenth Century
Font Rius, Josep Maria. (1972) - In: Spain in the 15th century 1369-1516 p. 171-192

92Articles  Notas sobre algunas cartas-pueblas de la región oriental aragonesa
Font Rius, Josep Maria. (1971) - In: Anuario de historia del derecho español vol. 41 (1971) p. 699-766

93Articles  Travaux relatifs à l'histoire urbaine en Espagne (1968-1969)
Font Rius, Josep Maria. (1970 - 1971) - In: Cahiers bruxellois vol. 15/16 (1970/71) p. 278-292

94Articles  Pactos Comunitarios en el Régimen Económico-Familiar de la Cataluña Medieval
Font Rius, Josep Maria. (1969) - In: Revista portuguesa de história vol. 12 (1969) p. 77-94

95Articles  Rapport sobre la bibliografia de historia urbana en Espana (1965-1967)
Font Rius, Josep Maria. (1969) - In: Cahiers bruxellois vol. 14 (1969) p. 127-134

96Essay  Les modes de détention de châteaux dans la "vieille Catalogne" et ses marches extérieures du début du IXe siècle
Font Rius, Josep Maria. (1969) - In: Les structures sociales de l'Aquitaine p. 63-77

97Articles  Les modes de détention de châteaux dans la Vieille Catalogne et ses marches extérieures du début du IXe au début du XIe siècle
Font Rius, Josep Maria. (1968) - In: Annales du midi vol. 80 (1968) p. 405-419

98Articles  Génesis y manifestaciones iniciales del régimen municipal en Cataluña
Font Rius, Josep Maria. (1967) - In: Miscellanea Barcinonensia vol. 16 (1967) p. 67-91

99Articles  La recepción del Derecho romano en la Península Ibérica durante la Edad Media
Font Rius, Josep Maria. (1967) - In: Recueil des Mémoires et travaux de la Société d'Histoire du Droit vol. 6 (1967) p. 85-104

100Essay  Del domini pobletá sobre la vila de Verdú. Notes per a la história del régim senyorial de Poblet
Font Rius, Josep Maria. (1966) - In: Miscellanea Populetana p. 361-373

101Articles  Franquías locales en el antiguo territorio catalán
Font Rius, Josep Maria. (1965) - In: Brácara Augusta vol. 18/19 (1965) p. 190-192

102Essay  El repartimiento de Orihuela
Font Rius, Josep Maria. (1965) - In: Homenaje Jaime Vicens Vives Pt. 1 p. 417-430

103Articles  Les cartes de poblament de Ramon Berenguer IV
Font Rius, Josep Maria. (1964) - In: Boletín Interior Informativo del Centro Comarcal Leridano vol. 73 (1964) p. 47-50

104Essay  Organos y funcionarios de la administración económica en las principales localidades de Cataluña
Font Rius, Josep Maria. (1964) - In: Finances et comptabilité urbaines du XIIIe au XVIe siècle p. 257-278

105Essay  Algunos aspectos jurídicos de la repoblación murciana
Font Rius, Josep Maria. (1964) - In: I Semana Estudios Murcianos p. 173-188

106Essay  El desarrollo general del derecho en los territorios de la Corona de Aragón (siglos XII-XIV)
Font Rius, Josep Maria. (1963) - In: VII Congreso de Historia de la Corona de Aragón Pt. 1 p. 289-326

107Articles  Franquicias urbanas medievales de la Cataluña Vieja
Font Rius, Josep Maria. (1961 - 1962) - In: Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona vol. 29 (1961/62) p. 17-47
http://www.raco.cat/index.php/BoletinRABL/article/view/196173/269881

108Articles  Ramón de Penyafort. Influencia del Santo en la sociedad de su tiempo
Font Rius, Josep Maria. (1961 - 1962) - In: Anuario de derecho aragonés vol. 11 (1961/62) p. 163-178

109Articles  Algunes notes sobre els antics costums parroquials de Sant Pere de Bertí
Font Rius, Josep Maria. (1958 - 1960) - In: Ausa vol. 3 (1958/60) p. 86-90

110Articles  Un problème de rapports: gouvernements urbains en France et en Catalogne (XIIe et XIIIe siècles)
Font Rius, Josep Maria. (1957) - In: Annales du midi vol. 69 (1957) p. 293-306

111Essay  La sociedad en Asturias, León y Castilla, en los primeros siglos de la Reconquista
Font Rius, Josep Maria. (1957) - In: Historia social y económica de España y América Pt. 1 p. 253-371

112Articles  Els orígens del co-senyoriu andorrá
Font Rius, Josep Maria. (1955) - In: Pirineos vol. 11 (1955) p. 77-108

113Essay  Les villes dans l'Espagne du Moyen Âge. Histoire de leurs institutions administratives et judiciaires
Font Rius, Josep Maria. (1954) - In: La Ville (Bodin) Pt. 1 p. 262-295

114Articles  La ordenación paccionada del régimen matrimonial de bienes en el derecho medieval hispánico
Font Rius, Josep Maria. (1954) - In: Anales de la Academia Matritense del Notariado vol. 8 (1954) p. 189-244

115Articles  La comarca de Tortosa a raíz de la reconquista cristiana (1148). Notas sobre su fisonomía político-social
Font Rius, Josep Maria. (1953) - In: Cuadernos de historia de España vol. 19 (1953) p. 104-128

116Articles  Costumbres de Tárrega
Font Rius, Josep Maria. (1953) - In: Anuario de historia del derecho español vol. 23 (1953) p. 429-444

117Essay  Notas sobre la evolución jurídico-pública de una comunidad local en el Pirineo catalán: Ager
Font Rius, Josep Maria. (1952) - In: Actas del primer Congreso Internacional de Estudios Pirenaicos Pt. 6 p. 67-85

118Articles  En torno de la aplicación del derecho visigodo durante la Reconquista: la tutela alto-medieval catalana
Font Rius, Josep Maria. (1951) - In: Revista portuguesa de história vol. 5 (1951) p. 361-378

119Essay  La reconquista y repoblación de Levante y Murcia
Font Rius, Josep Maria. (1951) - In: La Reconquista española y la repoblación del pais p. 85-126

120Essay  La reconquista y repoblación de Levante y Murcia
Font Rius, Josep Maria. (1951) - In: La Reconquista española y la repoblación del pais p. 85-126

121Articles  Orígenes del régimen municipal de Cataluña
Font Rius, Josep Maria. (1946) - In: Anuario de historia del derecho español vol. 17 (1946) p. 229-585

122Articles  Orígenes del régimen municipal de Cataluña
Font Rius, Josep Maria. (1945) - In: Anuario de historia del derecho español vol. 16 (1945) p. 389-529

123Articles  El príncep de Viana a la Seu de Barcelona
Font Rius, Josep Maria. (1936) - In: Analecta sacra tarraconensia vol. 12 (1936) p. 541-498

Alphabetic register

(Select a letter to open the register)


Examples for the search function

Last names starting with letters 'Zg': zg

Last names starting with 'Kucz': kucz

Last names starting with 'Kucz', forename starting with "A": kucz*, a

Last names starting with 'Ku', forename starting with 'Andreas': ku*andreas

Forename 'Fumiko': *fumiko

Variants of 'de Lacroix': *de*la*cro*

Variants of 'Mayboom': m__b__m