RI OPAC: Literature Database for the Middle Ages - Listing over 2.7 million titles

Authors

Publications »Gullbekk, Svein H.«

Forward to Karlsruher Virtueller Katalog search engine: Gullbekk, Svein H.

RI opac: 61 Entries

1Collection of Essays  Coins in churches: archaeology, money and religious devotion in medieval Northern Europe
Gullbekk, Svein H.Kilger, ChristophKristensen, SteinarRoland, Håkon [Publ.]. - London [u.a.] (2021)

2Monographie  Norske myntfunn 1050-1319: penger, kommunikasjon og fromhetskultur
Gullbekk, Svein H.Sættem, Anette. - Oslo (2019)

3Sachtitel  [Bibliographie]
Gullbekk, Svein H.. (2016)
http://uio.academia.edu/sveinharaldgullbekkgullbekk

4Collection of Essays  Money and the Church in Medieval Europe, 1000-1200: Practice, Morality and Thought
Gasper, Giles E. M.Gullbekk, Svein H. [Publ.]. - Burlington (2015)

5Collection of Essays  Ja, vi elsker frihet: en antologi
Gullbekk, Svein H. [Publ.]. - Oslo (2014)

6Monographie  Pengevesenets fremvekst og fall i Norge i middelalderen
Gullbekk, Svein H.. - København (2009)

7Monographie  Ord og begreper i norsk mynthistorie
Gullbekk, Svein H.. - Oslo (2009)

8Monographie  Pengevesenets fremvekst og fall i Norge i middelalderen
Gullbekk, Svein H.. - København (2007)

9Monographie  Norsk numismatisk bibliografi
Gullbekk, Svein H.. - Oslo (1998)

10Monographie  Norges myntvesen i tidlig middelalder: organisering av myntvesenet og myntenes funksjon
Gullbekk, Svein H.. - [Universitetet i Bergen] (1994)
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-20824

11Essay  Money and religious devotion in medieval Northern Europe
Gullbekk, Svein H.Kilger, ChristophRoland, HåkonKristensen, Steinar. (2021) - In: Coins in churches. Archaeology, money and religious devotion in medieval Northern Europe p. 3-28

12Essay  The Elites and Money
Gullbekk, Svein H.. (2020) - In: Nordic elites in transformation, c. 1050-1250 Pt. 1 p. [1-22]

13Essay  Cultural transmission from Rome to the Lofoten Islands -- and the nature of coin loss
Gullbekk, Svein H.. (2019) - In: FS Benedikt Zäch p. 164-177

14Essay  Money and Its Interpretation: Attitudes to Money in the Societas Christiana
Gullbekk, Svein H.. (2019) - In: A cultural history of money 2 p. 125-150

15Articles  Ressurskrise og borgerkrig: Et mynt- og pengehistorisk perspektiv
Gullbekk, Svein H.. (2019) - In: Collegium medievale vol. 32, 2 (2019) p. 193-216

16Essay  The Rise of Spiritual Economies in Late Viking and Early Medieval Scandinavia
Gullbekk, Svein H.. (2019) - In: Silver, butter, cloth. Monetary and social economies in the Viking age p. 90-103

17Articles  En fotnote til Sverre Bagge: Om inntekter fra utmynting i middelalderen
Gullbekk, Svein H.. (2018) - In: Historisk tidsskrift (Oslo) vol. 97 (2018) p. 59-64

18Essay  Scandinavian women in search of salvation: Women's use of money in religion and devotional practice
Gullbekk, Svein H.. (2018) - In: Divina moneta. Coins in religion and ritual p. 209-227

19Essay  Coins and epigraphy: comments on literacy in eleventh-century Norway
Gullbekk, Svein H.. (2018) - In: Epigraphy in an intermedial context p. 43-58

20Essay  The price of justice and administration of coinage
Iversen, FrodeGullbekk, Svein H.. (2017) - In: Viking-age transformations. Trade, craft and resources in western Scandinavia p. 95-107

21Essay  Medieval Scandinavian Women in Search of Salvation
Gullbekk, Svein H.. (2017) - In: XV international numismatic congress Taormina 2015. Proceedings p. 1315

22Articles  Pengestrommer i Nord-Europa på 1500-, 1600- og det tidlige 1700-tallet
Gullbekk, Svein H.. (2015) - In: Nordisk numismatisk årsskrift (2015) p. 139-152

23Essay  The Church and Money in Norway c. 1050-1250: Salvation and Monetization
Gullbekk, Svein H.. (2015) - In: Money and the Church in Medieval Europe, 1000-1200 p. 223-244
http://www.academia.edu/12678113

24Essay  Nummus falsus: The Perception of Counterfeit Money in the Eleventh and Early Twelfth Century
Dinkova-Bruun, GretiGullbekk, Svein H.. (2015) - In: Money and the Church in Medieval Europe, 1000-1200 p. 77-91
http://www.academia.edu/12874174

25Essay  Numismatikk 7.0
Gullbekk, Svein H.. (2015) - In: FS Kenneth Jonsson p. 15-25
https://www.academia.edu/12658266

26Essay  Vestfold: A Monetary Perspective on the Viking Age
Gullbekk, Svein H.. (2014) - In: Studies Mark Blackburn p. 331-348

27Articles  Resirkulering av edelmetall i middelalderen
Gullbekk, Svein H.. (2013) - In: Nicolay. Arkeologisk tidsskrift vol. 119 (2013) p. 43-51
http://www.academia.edu/3617279

28Articles  Omløpstid og slitasje på mynt i middelalderen?
Gullbekk, Svein H.. (2013) - In: Historisk tidsskrift (Oslo) vol. 92 (2013) p. 449-460

29Articles  An Intimate Encounter with English Coinage in the High Middle Ages: the Case of Wulfric of Haselbury
Gaspar, Giles E. M.Gullbekk, Svein H.. (2013) - In: British Numismatic Journal vol. 83 (2013) p. 112-119
https://www.academia.edu/7267963

30Articles  Money and its use in the thought and experience of Anselm, archbishop of Canterbury (1093-1109)
Gasper, Giles E. M.Gullbekk, Svein H.. (2012) - In: Journal of Medieval History vol. 38 (2012) p. 155-183
https://www.academia.edu/1531617

31Essay  Salvation and small change: Medieval coins in Scandinavian churches
Gullbekk, Svein H.. (2012) - In: FS Peter Ilisch p. 227-233
https://www.academia.edu/2947466

32Essay  Myntvesenet som kilde til statsutvilkling i Norge ca. 1050 - 1080
Gullbekk, Svein H.. (2012) - In: Statsutvikling i Skandinavia i middelalderen p. 76-100
http://www.academia.edu/2947116

33Essay  Norway: Commodity Money, Silver and Coins
Gullbekk, Svein H.. (2011) - In: Silver economies, monetisation and society in Scandinavia, AD 800 - 1100 p. 93-112
https://www.academia.edu/2923211

34Essay  Monetisation in Medieval Scandinavia
Gullbekk, Svein H.. (2011) - In: Proceedings of the XIVth international numismatic congress Pt. 2 p. 1458-1463
http://www.academia.edu/1300696

35Articles  Myntenes omløpshastighet i norsk middelalder: Middelalderens økonomiske system
Gullbekk, Svein H.. (2011) - In: Historisk tidsskrift (Oslo) vol. 90 (2011) p. 511-531
http://www.academia.edu/1165507

36Essay  Money and its Use in the Saga Society: Silver, Coins and Commodity Money
Gullbekk, Svein H.. (2011) - In: Viking settlements and Viking society p. 176-188
http://www.academia.edu/1497274

37Articles  Klassisk problemstilling - handel eller herjing
Gullbekk, Svein H.. (2010) - In: Myntstudier , 1 (2010) p. 28-36
http://www.academia.edu/8964977

38Articles  Svensk og gotlandsk mynt ofret til St. Olav i Bergen
Gullbekk, Svein H.. (2009) - In: Myntstudier , 1 (2009) p. 16-21
https://www.academia.edu/8965061

39Articles  Keiser Claudius i Gokstadhaugen - romerske mynter i vikingtidskontekst
Gullbekk, Svein H.. (2009) - In: Viking. Tidsskrift for norrøn arkeologi vol. 72 (2009) p. 169-182
http://www.academia.edu/852026

40Articles  Myntfynd i Sverige
Gullbekk, Svein H.. (2009) - In: Myntstudier , 2 (2009) p. 25-28

41Essay  Mynt på pilegrimsveien
Gullbekk, Svein H.Skaare, Kolbjørn. (2009) - In: På spor av Gud? Pilegrimsreiser i middelalderens kristenhet p. 81-90

42Essay  Scandinavia
Elfver, FrédéricGullbekk, Svein H.Moesgaard, Jens ChristianTalvio, Tuukka. (2009) - In: A survey of numismatic research 2002 - 2007 p. 259-268

43Articles  Aktuellt: fynd
Gullbekk, Svein H.. (2009) - In: Myntstudier , 1 (2009) p. 22-24

44Articles  Myntretten som inntektskilde i middelalderen
Gullbekk, Svein H.. (2009) - In: Scandia vol. 75 (2009) p. 61-76
https://www.academia.edu/852028

45Articles  Mynt og by i middelalderen - en studie av norske skriftlige kilder [Money and its use in medieval Norwegian towns]
Gullbekk, Svein H.. (2008) - In: Nordisk numismatisk årsskrift (2003/05) p. 153-166
http://www.academia.edu/647672

46Essay  Coinage and monetary economies
Gullbekk, Svein H.. (2008) - In: The Viking world (2008) p. 159-169
https://www.academia.edu/3030133

47Articles  Numismatikkens død eller mulighetenes fagfelt?
Gullbekk, Svein H.. (2007) - In: Fornvännen vol. 102 (2007) p. 111-118
https://www.academia.edu/621770

48Articles  Religiøs søken som drivkraft til monetarisering i middelalderen
Gullbekk, Svein H.. (2007) - In: Myntstudier , 1 (2007) p. 30-32
http://www.academia.edu/3420339
http://www.archaeology.su.se/polopoly_fs/1.36371.1320940206!/binder0701lag.pdf

49Articles  Datering av Gresliskatten - Norges største skattefunn fra 1000-tallet
Gullbekk, Svein H.. (2005) - In: Myntstudier vol. 2 (2005) p. 7-9
https://www.academia.edu/3420316

50Articles  Lite eller mye mynt i Norge i middelalderen?
Gullbekk, Svein H.. (2005) - In: Historisk tidsskrift (Oslo) vol. 84 (2005) p. 551-572

51Articles  Natural and money economy in medieval Norway
Gullbekk, Svein H.. (2005) - In: Scandinavian Journal of History vol. 30 (2005) p. 3-20
https://www.academia.edu/621769

52Articles  Skandinaviske imitasjoner av angelsaksiske penninger fra Lodejnoje Pole I-funnet innkjøpt til Myntkabinettet i Oslo 1891
Gullbekk, Svein H.. (2004) - In: Myntstudier , 4 (2004) p. 9-14
http://www.academia.edu/3420300

53Essay  Medieval law and money in Norway
Gullbekk, Svein H.. (2002) - In: FS Stanislaw Suchodolski (2002) p. 291-302

54Articles  Myntforringelse i Danmark og innføring av monopolmynt under Sven Estridsen (1047-74)
Gullbekk, Svein H.. (2000) - In: Nordisk numismatisk årsskrift (1994/96) p. 111-129
https://www.academia.edu/621972

55Essay  Henrik Willialmsson myntare i Þrondeimi
Gullbekk, Svein H.. (1998) - In: FS Jørgen Steen Jensen p. 41-44

56Articles  Medieval law and money in Norway
Gullbekk, Svein H.. (1998) - In: The numismatic chronicle vol. 158 (1998) p. 173-184
http://www.academia.edu/2923188

57Articles  Renovatio monetae i Norge i middelalderen
Gullbekk, Svein H.. (1997) - In: Nordisk numismatisk årsskrift (1992/93) p. 52-87

58Articles  Probermerker og myntsirkulasjon: Sirkulerte mynt i Norge før etableringen av et nasjonalt myntvesen i 1050-årene?
Gullbekk, Svein H.. (1997) - In: Nordisk Numismatisk Unions medlemsblad , 1 (1997) p. 2-6

59Articles  Myntsteder i Norge i tidlig middelalder
Gullbekk, Svein H.. (1996) - In: Nordisk Numismatisk Unions medlemsblad , 2 (1996) p. 18-21

60Articles  Hvordan kom angelsaksiske mynter til Skandinavia
Gullbekk, Svein H.. (1991) - In: Nordisk Numismatisk Unions medlemsblad , 1 (1991) p. 2-6
https://www.academia.edu/3633479

61Essay  Some aspects of coin import to Norway and coin circulation in the late Viking Age
Gullbekk, Svein H.. (1991) - In: FS Kolbjørn Skaare p. 63-87

Alphabetic register

(Select a letter to open the register)


Examples for the search function

Last names starting with letters 'Zg': zg

Last names starting with 'Kucz': kucz

Last names starting with 'Kucz', forename starting with "A": kucz*, a

Last names starting with 'Ku', forename starting with 'Andreas': ku*andreas

Forename 'Fumiko': *fumiko

Variants of 'de Lacroix': *de*la*cro*

Variants of 'Mayboom': m__b__m