RI OPAC: Literature Database for the Middle Ages - Listing over 2.7 million titles

Authors

Publications »Halbertsma, Herrius«

Forward to Karlsruher Virtueller Katalog search engine: Halbertsma, Herrius

RI opac: 66 Entries

1Monographie  Frieslands oudheid: het rijk van de Friese koningen, opkomst en ondergang
Halbertsma, Herrius. Cordfunke, Erich H. P. [Publ.]. - Utrecht (2001)

2Monographie  Zeven eeuwen Amersfoort
Halbertsma, Herrius. - Amersfoort (1959)

3Essay  Herinneringen aan St. Willibrord in Friesland
Halbertsma, Herrius. (1989) - In: Willibrord. Apostel der Niederlande, Gründer der Abtei Echternach p. 42-68

4Articles  Kanttekeningen bij "Marchands et navigateurs frisons du haut Moyen Âge"
Halbertsma, Herrius. (1987) - In: It beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy vol. 49 (1987) p. 152-165

5Essay  St. Willibrord en het bisdom Tongeren
Halbertsma, Herrius. (1986) - In: Munsters in Maasgouw p. 125-138

6Articles  Opgravingen in de St. Maartenskerk te Zaltbommel 1981-1984
Halbertsma, Herrius. (1985) - In: Sint Maarten bulletin (1985) p. 130-133

7Articles  De vermeende centraalbouw der Sint-Lievenskerk te Zierikzee
Halbertsma, Herrius. (1984) - In: Kroniek van het land van de zeemeermin (Schouwen-Duiveland) vol. 9 (1984) p. 39-54

8Essay  Teisterbant in het geding over de begrenzing van hat Friese koningrijk
Halbertsma, Herrius. (1984) - In: Miscellanea Frisica p. 323-338

9Articles  De oudste geschiedenis van de Laurenskerk te Weesp - Met naschrift van H. Brood
Halbertsma, Herrius. (1982) - In: Tussen Vecht en Eem vol. 12 (1982) p. 95-100

10Articles  Weesp (Gem. Weesp)
Halbertsma, Herrius. (1977) - In: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond. Archeologisch Nieuws vol. 76 (1977) p. 186-188

11Articles  Archeologisch onderzoek in de kerkjes van Westerwytwerd, Winsum en Heemse
Halbertsma, Herrius. (1977) - In: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond. Archeologisch Nieuws vol. 76 (1977) p. 34-36

12Articles  Archeologisch onderzoek in de kerkjes van Vlagtwedde, Warfum and Wedde (Groningen)
Halbertsma, Herrius. (1977) - In: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond. Archeologisch Nieuws vol. 76 (1977) p. 33-34

13Articles  Noordlaren (Gem. Haren)
Halbertsma, Herrius. (1977) - In: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond. Archeologisch Nieuws vol. 76 (1977) p. 29-33

14Articles  Woudrichem
Halbertsma, Herrius. (1977) - In: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond. Archeologisch Nieuws vol. 76 (1977) p. 135-136

15Articles  Archeologisch onderzoek in de kerkjes van Enum, Middelbert en Noordhoorn (Groningen)
Halbertsma, Herrius. (1977) - In: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond. Archeologisch Nieuws vol. 76 (1977) p. 27-29

16Articles  Archeologisch onderzoek van de A-kerk in Groningen en de kerk van Allingawier (Gem. Wons-radeel)
Halbertsma, Herrius. (1977) - In: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond. Archeologisch Nieuws vol. 76 (1977) p. 250-254

17Articles  Muiden (gem. Muiden)
Halbertsma, Herrius. (1977) - In: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond. Archeologisch Nieuws vol. 76 (1977) p. 181-186

18Articles  Archeologisch onderzoek in de kerkjes van Linschoten (prov. Utrecht), Hippolytushoef (prov. Noord-Holland) and Wognum (prov. Noord-Holland)
Halbertsma, Herrius. (1977) - In: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond. Archeologisch Nieuws vol. 76 (1977) p. 38-39, 50-51, 52-53

19Articles  Werkendam: voormalig kasteel Muilwijk
Halbertsma, Herrius. (1977) - In: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond. Archeologisch Nieuws vol. 76 (1977) p. 136-138

20Articles  De St. Clemenskerk te Gerwen (Gem. Nuenen, Gerwen en Nederwetten)
Halbertsma, Herrius. (1977) - In: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond. Archeologisch Nieuws vol. 76 (1977) p. 260-262

21Articles  Groningen
Halbertsma, Herrius. (1977) - In: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond. Archeologisch Nieuws vol. 76 (1977) p. 125-127

22Articles  Opgravingen in de kerkjes van Anjum, Beetgum en Weidum (provincie Friesland)
Halbertsma, Herrius. (1977) - In: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond. Archeologisch Nieuws vol. 76 (1977) p. 128-130

23Articles  Opgravingen in de kerkjes van Britswerd en Wyns (Friesland)
Halbertsma, Herrius. (1977) - In: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond. Archeologisch Nieuws vol. 76 (1977) p. 130-132

24Articles  Tjamsweer (Gem. Appingedam)
Halbertsma, Herrius. (1976) - In: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond. Archeologisch Nieuws vol. 75 (1976) p. 309-311

25Articles  Stiens (Gem. Leeuwarderadeel)
Halbertsma, Herrius. (1976) - In: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond. Archeologisch Nieuws vol. 75 (1976) p. 313-316

26Articles  Oenkerk (Gem. Tietjerksteradeel)
Halbertsma, Herrius. (1976) - In: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond. Archeologisch Nieuws vol. 75 (1976) p. 311-313

27Essay  Church archaeology in Europe today: 1. The legal situation in Denmark. 2. The legal situation in Germany. 3. Archaeology in historic churches in the Netherlands
Fehring, Günter P.Halbertsma, HerriusOlsen, Olaf. (1976) - In: The Archaeological Study of Churches p. 14-17

28Articles  De hervormde kerk te Thesinge
Halbertsma, Herrius. (1975) - In: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond. Archeologisch Nieuws vol. 74 (1975) p. 89-92

29Articles  Les mottes frisonnes
Halbertsma, Herrius. (1975) - In: Château Gaillard vol. 7 (1975) p. 109-125

30Articles  Terpnamen in het licht der oudheidkunde
Halbertsma, Herrius. (1975) - In: Naamkunde vol. 7 (1975) p. 203-235

31Articles  De R.K.-Kerk te Bergeyk
Halbertsma, Herrius. (1975) - In: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond. Archeologisch Nieuws vol. 74 (1975) p. 51-53

32Articles  De hervormde kerk te Thesinge
Halbertsma, Herrius. (1974) - In: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond. Archeologisch Nieuws vol. 73 (1974) p. 37-40

33Articles  De Nederlands Hervormde Kerk te Geertruidenberg
Halbertsma, Herrius. (1974) - In: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond. Archeologisch Nieuws vol. 73 (1974) p. 250-256

34Articles  Het klooster te Westeroyen
Halbertsma, Herrius. (1974) - In: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond. Archeologisch Nieuws vol. 73 (1974) p. 245-246

35Articles  De Nederlands Hervormde Kerk te Kolderveen
Halbertsma, Herrius. (1974) - In: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond. Archeologisch Nieuws vol. 73 (1974) p. 117-118

36Articles  De hervormde kerk te Varsseveld
Halbertsma, Herrius. (1974) - In: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond. Archeologisch Nieuws vol. 73 (1974) p. 40-42

37Articles  De Nederlands Hervormde Kerk te Vollenhove
Halbertsma, Herrius. (1974) - In: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond. Archeologisch Nieuws vol. 73 (1974) p. 248-250

38Articles  De Nederlands Hervormde Kerk te Wijk-bij-Duurstede
Halbertsma, Herrius. (1974) - In: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond. Archeologisch Nieuws vol. 73 (1974) p. 45-46

39Articles  De Hervormde kerk te Hilversum
Halbertsma, Herrius. (1974) - In: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond. Archeologisch Nieuws vol. 73 (1974) p. 36-37

40Articles  Friesische Königssagen
Halbertsma, Herrius. (1969) - In: Philologia Frisica (1969) p. 76-90

41Articles  The Frisian kingdom
Halbertsma, Herrius. (1965 - 1966) - In: Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek vol. 15/16 (1965/66) p. 69-108

42Articles  De zogenaamde afgodsbeeldjes van St. Marie te Utrecht
Halbertsma, Herrius. (1964) - In: De Vrije Fries vol. 46 (1964) p. 70-85

43Articles  De slotpoort van Ropta-State bij Metslawier, Friesland
Halbertsma, Herrius. (1962 - 1963) - In: Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek vol. 12/13 (1962/63) p. 336-345

44Articles  Oudheidkundig onderzoek in de Ned. Herv. Kerk te Leermens, Groningen
Halbertsma, Herrius. (1962 - 1963) - In: Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek vol. 12/13 (1962/63) p. 310-320

45Articles  De zogenaamde afgodsbeeldjes van St. Marie te Utrecht
Halbertsma, Herrius. (1962 - 1963) - In: Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek vol. 12/13 (1962/63) p. 260-272

46Articles  Oudheidkundig onderzoek in de Ned. Herv. kerk te Dantumawoude, Murmerwoude, Waaksens, gem. West-Dongeradeel, Friesland
Halbertsma, Herrius. (1962 - 1963) - In: Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek vol. 12/13 (1962/63) p. 286-309

47Articles  De herkomst der Friezen in de spiegel der middeleeuwse geschiedschrijving
Halbertsma, Herrius. (1962 - 1963) - In: Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek vol. 12/13 (1962/63) p. 236-259

48Articles  Een middeleeuwse steenoven bij Deersum, Friesland
Halbertsma, Herrius. (1962 - 1963) - In: Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek vol. 12/13 (1962/63) p. 326-335

49Articles  Bornego. Bijdrage tot de oudste geschiedenis van het Neder-Boornegebied
Halbertsma, Herrius. (1962) - In: De Vrije Fries vol. 45 (1962) p. 32-67

50Articles  Oudheidkundig onderzoek in de Ned. Herv. kerk te Wirdum, Groningen
Halbertsma, Herrius. (1962 - 1963) - In: Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek vol. 12/13 (1962/63) p. 321-325

51Articles  Oudheidkundig onderzoek te Oldehove, Groningen. Bijdrage tot de oudste geschiedenis van Humsterland
Halbertsma, Herrius. (1962 - 1963) - In: Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek vol. 12/13 (1962/63) p. 273-285

52Articles  Bornego. Bijdrage tot de oudste geschiedenis van het Neder-Boornegebied
Halbertsma, Herrius. (1962 - 1963) - In: Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek vol. 12/13 (1962/63) p. 211-235

53Articles  Bonifatius' levenseinde in het licht der opgravingen
Halbertsma, Herrius. (1960 - 1961) - In: Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek vol. 10/11 (1960/61) p. 395-444

54Articles  Bonifatius' levenseinde in het licht der opgravingen
Halbertsma, Herrius. (1960) - In: De Vrije Fries vol. 44 (1960) p. 5-46

55Articles  Über die Sagen von der Herkunft der Friesen
Halbertsma, Herrius. (1957) - In: Jahrbuch der Gesellschaft für bildende Kunst und vaterländische Altertümer zu Emden vol. 37 (1957) p. 5-32

56Articles  Oudheidkundig bodemonderzoek in de Sint Maartenskerk te Bolsward. Een bijdrage tôt de oudste geschiedenis van Bolsward
Halbertsma, Herrius. (1956) - In: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond vol. 9 (1956) p. 1-217

57Articles  Enige merkwaardige gebruiken in het Friesland der dertiende eeuw
Halbertsma, Herrius. (1955) - In: Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek vol. 6 (1955) p. 155-158

58Articles  De kroniek van de Witherenabdij "Mariëndal" te Lidlum. Een bron voor de kennis der Friese bouwkunst in de Middeleeuwen
Halbertsma, Herrius. (1954) - In: Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek vol. 5 (1954) p. 94-136

59Articles  Ein Beitrag zur Geschichte des friesischen Oldambts in der Diözese Münster: Smalagonia
Halbertsma, Herrius. (1954) - In: Westfalen vol. 32 (1954) p. 189-200

60Articles  Enkele oudheidkundige aantekeningen bij de oudste menselijke skeletten in de Friese terpen gevonden
Halbertsma, Herrius. (1954) - In: Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek vol. 5 (1954) p. 45-49

61Articles  Een onderzoek in de kerken van Eethen en Herpt, in 't land van Heusden (N.-Brabant)
Halbertsma, Herrius. (1953) - In: Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek vol. 4 (1953) p. 18-36

62Articles  Sporen van verdronken dorpen en verlaten Cisterciënser kloosters. Dollardgebieden (Groningen)
Halbertsma, Herrius. (1952) - In: Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek vol. 3 (1952) p. 18-20

63Articles  Vliedberg te Buttinge. Grijpskerke (Prov. Zeeland)
Halbertsma, Herrius. (1952) - In: Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek vol. 3 (1952) p. 15-17

64Articles  Terpenonderzoek. Barradeel (Friesland)
Halbertsma, Herrius. (1952) - In: Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek vol. 3 (1952) p. 48-50

65Essay  Het Terpenlandschap
Halbertsma, Herrius. (1947) - In: Gedenkboek A. E. van Giffen p. 255-274

66Articles  Het Sneeker Oud-Kerkhof
Halbertsma, Herrius. (1946) - In: De Vrije Fries vol. 38 (1946) p. 54-59

Alphabetic register

(Select a letter to open the register)


Examples for the search function

Last names starting with letters 'Zg': zg

Last names starting with 'Kucz': kucz

Last names starting with 'Kucz', forename starting with "A": kucz*, a

Last names starting with 'Ku', forename starting with 'Andreas': ku*andreas

Forename 'Fumiko': *fumiko

Variants of 'de Lacroix': *de*la*cro*

Variants of 'Mayboom': m__b__m