RI OPAC: Literature Database for the Middle Ages - Listing over 2.7 million titles

Authors

Publications »Hansson, Martin«

Forward to Karlsruher Virtueller Katalog search engine: Hansson, Martin

RI opac: 37 Entries

1Sachtitel  [Bibliographie]
Hansson, Martin. (2016)
https://lu.academia.edu/MartinHansson

2Collection of Essays  Mellan slott och slagg. Vänbok till Anders Ödman
Gustin, IngridHansson, MartinRoslund, MatsWienberg, Jes [Publ.]. - Lund (2016)
http://portal.research.lu.se/ws/files/13704940/Va_nbokO_dman2016La_tt.pdf

3Monographie  Medeltida borgar: maktens hus i Norden
Hansson, Martin. - Lund (2011)

4Monographie  Det medeltida Småland - en arkeologisk guidebok
Hansson, Martin. - Lund (2008)

5Monographie  Kv Måns 7 och 8 Ronneby: medeltida stadslager: RAÄ 214, Ronneby socken, Ronneby kommun, Blekinge: särskild arkeologisk undersökning
Hansson, Martin. - Växjö (2008)

6Collection of Essays  Utmarker, gardar och människor: om järnalder och medeltid i sydvästra Smaland
Hansson, Martin [Publ.]. - Växjö (2007)

7Monographie  Huvudgårdar och herravälden: en studie av småländsk medeltid [Manors and lordship: a study of Småland in the Middle Ages]
Hansson, Martin. - Stockholm (2001)

8Monographie  Jarlens residens: gammal och ny arkeologi på Hultaby borg
Hansson, Martin. - Lund (2000)

9Monographie  Agundaborg och Källarholmen - två medeltida "borgar" i Småland: rapport över arkeologiska undersökningar av Agundaborg, RAÄ 39, Agunnaryd socken och Källarholmen, RAÄ 31, Ryssby socken, Ljungby kommun, Kronobergs län
Hansson, Martin. - Lund (1999)

10Articles  The Medieval Towers on the Island of Gotland
Hansson, Martin. (2020 - 2021) - In: Lund archaeological review vol. 26/27 (2020/21) p. 63-79

11Essay  Building Glory. Elite Palaces in Early and High Medieval Scandinavia
Hansson, Martin. (2020) - In: Nordic elites in transformation, c. 1050-1250 Pt. 3 p. [1-25]

12Essay  Unfortified Elite Buildings in 13th-Century Sweden
Hansson, Martin. (2020) - In: Vivre au Château p. 165-174

13Essay  "I Laid the Foundation Stone to this House" - Aristocratic Messages in Glimmingehus Castley Scania
Hansson, Martin. (2018) - In: L'environnement du château p. 155-160

14Essay  Sa skapades en biskop - om etablerandet av Växjö stift
Hansson, Martin. (2016) - In: FS Anders Ödman p. 75-82

15Articles  Stone Tablets, Memorial Texts and Agency in Late-Medieval Scandinavian Castles: The Examples of Glimmingehus and Olofsborg
Hansson, Martin. (2016) - In: Medieval archaeology vol. 60 (2016) p. 311-331

16Essay  Castle and Commerce in Medieval Sweden - the Examples of Stockholm, Borgholm and Piksborg
Hansson, Martin. (2016) - In: Château et commerce p. 185-194

17Essay  Gold in Guleboda. A Byzantine gold coin from southern Småland
Hansson, Martin. (2015) - In: Studies Birgitta Hårdh p. 86-90

18Essay  The Aristocratic Landscape at Bergkvara Castle, Smáland, Sweden
Hansson, Martin. (2015) - In: Castella Maris Baltici 11 p. 89-98

19Essay  Att hysa folk på gården. Ett försök till byggnads- arkeologi
Hansson, Martin. (2014) - In: Medeltida storgårdar. 15 uppsatser om ett tvärvetenskapligt forskningsproblem p. 165-188

20Essay  Later Medieval Aristocratic Landscapes in Scandinavia
Hansson, Martin. (2014) - In: Château et frontière p. 207-216

21Essay  Aristocratic Expressions in Landscape and Settlement from the Viking Age to the Ages
Hansson, Martin. (2011) - In: Settlement and lordship in Viking and early medieval Scandinavia p. 79-96

22Essay  Byggherrar och porträttmotiv: ett arkeologiskt perspektiv på aktörer och individer i det senmedeltida och tidigmoderna Norden
Hansson, Martin. (2010) - In: Modernitetens materialitet. Arkeologiska perspektiv på det moderna samhällets framväxt p. 131-150

23Essay  The Medieval Aristocracy and the Social Use of Space
Hansson, Martin. (2009) - In: Reflections. 50 years of medieval archaeology, 1957-2007 p. 435-452

24Essay  Att skapa landskap: om identitetsskapande under medeltiden
Hansson, Martin. (2009) - In: Triangulering. Historisk arkeologi vidgar fälten p. 129-145

25Articles  Fragmentet i gravhögen: Kronobergs läns märkligaste runsten?
Hansson, Martin. (2008) - In: Kronobergsboken (2008) p. 63-71

26Essay  Medeltida kolonisation och bebyggelse i sydvästra Småland
Hansson, Martin. (2007) - In: Utmarker, gardar och människor p. 101-125

27Essay  Medeltidens småländska residens i ett europeiskt perspektiv
Hansson, Martin. (2007) - In: Utmarker, gardar och människor p. 151-171

28Articles  Frälse och kungamakt i medeltidens Blekinge
Hansson, Martin. (2004) - In: Blekingeboken vol. 82 (2004) p. 36-60

29Articles  Museerna och framtiden: reflektioner med anledning av en pågående debatt
Hansson, Martin. (2003) - In: Meta. Medeltidsarkeologisk tidskrift , 3 (2003) p. 41-48

30Essay  Rummet, herraväldet och residenset i Hultaby
Hansson, Martin. (2001) - In: FS Hans Andersson p. 205-214

31Articles  "Många borgar små": Smålands medeltida borgar
Hansson, Martin. (2001) - In: Tidskrift. Arkeologi i sydöstra Sverige (2001) p. 25-42

32Essay  Visingsö och Bolmsö - öar i fokus
Hansson, Martin. (2000) - In: Visingsöartiklar p. 129-140

33Essay  Från renjägare till viking: en arkeologisk historia om södra Småland
Hansson, Martin. (1999) - In: Landen kring sjöarna p. 11-55

34Articles  Graves, grave-fields and burial customs - variation as theme: a discussion of late Iron Age grave-fields in the inland of Småland
Hansson, Martin. (1998) - In: Lund archaeological review vol. 4 (1998) p. 49-66

35Articles  Borg, befäst gård, huvudgård: exempel från södra Småland
Hansson, Martin. (1997) - In: Meta. Medeltidsarkeologisk tidskrift , 1 (1997) p. 14-31

36Articles  Fornlämningar, kulturlandskap och kulturmiljövård - kommentar till et skeende
Hansson, Martin. (1996) - In: Meta. Medeltidsarkeologisk tidskrift , 3 (1996) p. 3-12

37Articles  Tusen år i Skolan. Om en arkeologisk undersökning i det medeltida Vellinge
Hansson, Martin. (1994) - In: Ale. Historisk tidskrift för Skåneland , 2 (1994) p. 1-20

Alphabetic register

(Select a letter to open the register)


Examples for the search function

Last names starting with letters 'Zg': zg

Last names starting with 'Kucz': kucz

Last names starting with 'Kucz', forename starting with "A": kucz*, a

Last names starting with 'Ku', forename starting with 'Andreas': ku*andreas

Forename 'Fumiko': *fumiko

Variants of 'de Lacroix': *de*la*cro*

Variants of 'Mayboom': m__b__m