RI OPAC: Literature Database for the Middle Ages - Listing over 2.7 million titles

Authors

Publications »Hollander, August den«

Forward to Karlsruher Virtueller Katalog search engine: Hollander, August den

RI opac: 34 Entries

1Collection of Essays  Vernacular bible and religious reform in the Middle Ages and early modern era
François, WimHollander, August den [Publ.]. - Leuven [u.a.] (2017)

2Collection of Essays  Het Ruusbroecgenootschap: 90 jaar hoeder van spiritueel erfgoed. Een rijke en levende collectie van de Vlaamse jezuïeten aan de Antwerpse Universiteit
Hollander, August denLooveren, Erna van [Publ.]. - Antwerpen (2015)

3Collection of Essays  De Bijbel in de Lage Landen ; elf eeuwen van vertalen
Gillaerts, PaulBloemen, HenriDesplenter, YouriFrançois, WimHollander, August den [Publ.]. - Heerenveen (2015)

4Collection of Essays  "Wading lambs and swimming elephants": the Bible for the laity and theologians in the late medieval and early modern era
François, WimHollander, August den [Publ.]. - Leuven [u.a.] (2012)

5Collection of Essays  Between lay piety and academic theology: Studies presented to Christoph Burger on the occasion of his 65th birthday
Hascher-Burger, UlrikeHollander, August denJanse, Wim [Publ.]. - Leiden [u.a.] (2010)

6Collection of Essays  Infant milk or hardy nourishment?: The Bible for lay people and theologians in the early modern period
François, WimHollander, August den [Publ.]. - Leuven (2009)

7Monographie  Virtuelle Vergangenheit: die Textrekonstruktion einer verlorenen mittelniederländischen Evangelienharmonie, die Handschrift Utrecht Universitätsbibliothek 1009
Hollander, August den. - Leuven (2007)

8Collection of Essays  Middelnederlandse bijbelvertalingen
Meuwese, Martine [Ed.]. Hollander, August denKwakkel, ErikScheepsma, Wybren [Publ.]. - Hilversum (2007)

9Collection of Essays  Middelnederlandse bijbelvertalingen
Hollander, August denKwakkel, ErikScheepsma, Wybren [Ed.]. - Hilversum (2007)

10Collection of Essays  Lay Bibles in Europe 1450 - 1800
Lamberigts, MathijsHollander, August den [Publ.]. - Louvain (2006)

11Collection of Essays  Studies in Stemmatology 2
Reenen, Pieter T. vanMulken, Margot J. P. vanHollander, August denRoeleveld, Annelies [Publ.]. - Amsterdam (2004)

12Collection of Essays  Evangelienharmonien des Mittelalters
Burger, ChristophHollander, August denSchmid, Ulrich [Publ.]. - Assen (2004)

13Monographie  De Nederlandse bijbelvertalingen 1522 - 1545
Hollander, August den. - Nieuwkoop (1997)

14Articles  Het lijdensverhaal uit het Middelnederlandse Leven van Jesus: kritische editie van een veertiende-eeuwse passieharmonie uit Rooklooster (hs. Parijs, Bibliothèque Mazarine, 920)
Hollander, August den. (2021) - In: Ons geestelijk erf vol. 91 (2021) p. 3-42

15Articles  Biblical Geography. Maps in Sixteenth-Century Printed Bibles from the Low Countries
Hollander, August den. (2019) - In: Church history and religious culture vol. 99 (2019) p. 137-150

16Articles  Die doorne croone onser liever vrouwe in handschrift Antwerpen, Ruusbroecgenootschap, Neerl. 37
Hollander, August den. (2018) - In: Ons geestelijk erf vol. 89 (2018) p. 168-185

17Essay  Word and Script. The Development of the Religious Canon in Early Protestantism in the Low Countries: 1520-1600 .
Hollander, August den. (2018) - In: Liturgische Bücher in der Kulturgeschichte Europas p. 155-172

18Essay  Introduction
François, WimHollander, August den. (2017) - In: Vernacular bible and religious reform in the Middle Ages and early modern era p. 1-12

19Articles  De Allerzielenpreek van Judocus a Castro o.f.m. in handschrift Antwerpen, Ruusbroecgenootschap, neerl. 37
Mertens, Thomas Felix ConstantijnHollander, August den. (2017) - In: Ons geestelijk erf vol. 88 (2017) p. 297-314

20Essay  Een onuitgegeven Nederlandstalig luthers psalm- en gezangboek
Hollander, August den. (2017) - In: Schriftgeheimen. Opstellen over schrift en schriftcultuur p. 417-431

21Essay  Late Medieval Vernacular Bible Production in the Low Countries
Hollander, August den. (2016) - In: Basel 1516. Erasmus' edition of the New Testament p. 43-58

22Essay  Illustrations in early printed Latin Bibles in the Low Countries (1477-1547)
Hollander, August den. (2012) - In: Shaping the Bible in the Reformation p. 41-61

23Essay  Early printed bibles in the Low Countries (1477 - 1520)
Hollander, August den. (2009) - In: Infant milk or hardy nourishment? p. 51-61

24Essay  Middelnederlandse Levens van Jezus: "Uuten .iiii. ewangelisten ene evangelie ghemaect"
Hollander, August den. (2007) - In: Middelnederlandse bijbelvertalingen p. 179-190

25Essay  Mittelniederländische Evangelienharmonien: Form und Funktion ; Eine erste Orientierung
Hollander, August den. (2004) - In: Evangelienharmonien des Mittelalters p. 89-108

26Articles  Het middeleeuwse Leven van Jezus. Oorsprong, verspreiding en receptie van een middeleeuwse teksttraditie in West-Europa
Hollander, August den. (2004) - In: Madoc vol. 18 (2004) p. 11-19

27Essay  How Shock Waves Revealed Successive Contamination: A Cardiogram of Early Sixteenth-Century Printed Dutch Bibles
Hollander, August den. (2004) - In: Studies in Stemmatology 2 p. 99-112

28Articles  Zur Geschichte einer verlorenen mittelniederländischen Evangelienharmonie Die Handschrift Utrecht, Universitätsbibliothek 1009
Hollander, August denSchmid, Ulrich B.. (2001) - In: Ephemerides theologicae Lovanienses vol. 77 (2001) p. 402-432

29Articles  Middeleeuwse bronnen van het Luikse "leven van Jezus"
Hollander, August den. (1999) - In: Queeste vol. 6 (1999) p. 127-147

30Articles  Dat oude ende dat nieuwe testament (1526). Jacob van Liesvelt en de nieuwe markt voor bijbels in de zestiende eeuw
Hollander, August den. (1999) - In: Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis vol. 6 (1999) p. 105-122

31Articles  Leidse fragmenten van een Middelnederlands Leven van Jezus
Hollander, August den. (1999) - In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde vol. 115 (1999) p. 15-24

32Articles  Het luikse "leven van Jezus". Een nederlandse evangeliënharmonie uit de dertiende eeuw
Hollander, August den. (1999) - In: Queeste vol. 6 (1999) p. 99-112

33Articles  Het Luikse "Leven van Jezus". Een Nederlandse evangeliënharmonie uit de dertiende eeuw
Hollander, August den. (1998) - In: Queeste vol. 6 (1998) p. 99-111

34Articles  Middeleeuwse bronnen van het Luikse Leven van Jezus
Hollander, August denSchmid, Ulrich. (1998) - In: Queeste vol. 6 (1998) p. 127-145

Alphabetic register

(Select a letter to open the register)


Examples for the search function

Last names starting with letters 'Zg': zg

Last names starting with 'Kucz': kucz

Last names starting with 'Kucz', forename starting with "A": kucz*, a

Last names starting with 'Ku', forename starting with 'Andreas': ku*andreas

Forename 'Fumiko': *fumiko

Variants of 'de Lacroix': *de*la*cro*

Variants of 'Mayboom': m__b__m