RI OPAC: Literature Database for the Middle Ages - Listing over 2.7 million titles

Authors

Publications »Jawor, Grzegorz«

Forward to Karlsruher Virtueller Katalog search engine: Jawor, Grzegorz

RI opac: 33 Entries

1Monographie  Osady prawa woloskiego i ich mieszkancy na Rusi Czerwonej w póznym sredniowieczu
Jawor, Grzegorz. - Lublin (2000)

2Collection of Essays  Ksiegi saldowe miasta Walwolnicy z lat 1476-1500
Szczygiel, Ryszard [Ed.]. Jawor, GrzegorzSochacka, Anna [Publ.]. - Lublin (1998)

3Monographie  Ludnosc chlopska i spolecznosci wiejskie w województwie lubelskim w póznym sredniowieczu: schylek XIV - poczaltek XVI wieku
Jawor, Grzegorz. - Lublin (1991)

4Articles  Miedzy stagnacja a modernizacja. Przemiany gospodarczo-spoleczne wsi na pograniczu polsko-ruskim w póznym sredniowieczu. (Przyklad powiatu hrubieszowskiego)
Jawor, GrzegorzKolacz-Chmiel, Malgorzata. (2021) - In: Res historica vol. 51 (2021) p. 145-168

5Articles  Portée sociale des stéréotypes concernant les habitants des villages valaques en Pologne aux XVe et XVIe siècles
Jawor, Grzegorz. (2020) - In: Quaestiones medii aevi novae vol. 25 (2020) p. 221-236

6Articles  The Role of Serfdoms in the Obligation System of the Inhabitants of Villages on the Wallachian Law in Lesser Poland (Malopolska) and Crown Ruthenia (15th-16th century).
Jawor, Grzegorz. (2019) - In: Balcanica Posnaniensia vol. 26 (2019) p. 249-267
https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bp/article/view/19687

7Articles  Kolonizacja woloska na obszarach Wolynia w XV i XVI wieku [Wallachian Colonization in the Areas of Volhynia in the 15th and 16th Centuries]
Jawor, Grzegorz. (2018) - In: Rocznik lubelski vol. 44 (2018) p. 15-25

8Articles  La colonisation valaque sur les versants nord des Carpates pendant le Petit Âge Glaciaire (aux XVe et XVIe siècles)
Jawor, Grzegorz. (2018) - In: Balcanica Posnaniensia vol. 25 (2018) p. 251-268
https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bp/article/view/13707

9Essay  Particularités de "ius Valachkum" dans la Pologne du XVe et XVIe siècles. Question de l'autorité exercée sur les paroisses orthodoxes par les knyazes
Jawor, Grzegorz. (2018) - In: FS Victor Spinei (2018) p. 529-544

10Articles  Vigesima agnorum et decima porcorum. Redevances pastorales dans les villages valaques en Pologne aux XVe et XVIe siècles Vigesima agnorum et decima porcorum
Jawor, Grzegorz. (2018) - In: Banatica vol. 28 (2018) p. 465-480
http://www.banatica.ro/media/b28/465-480.pdf

11Articles  [Balkan Immigrants in Poland of the 16th Century. Case of Brothers Dukagjini, Owners of the Town of Ulanov in Podolia]
Jawor, Grzegorz. (2017) - In: Istorijski casopis vol. 66 (2017) p. 257-275

12Articles  Seasonal pastoral exploitation of forests in the area of Subcarpathia in the 15th and 16th century
Jawor, Grzegorz. (2016) - In: Balcanica Posnaniensia vol. 23 (2016) p. 175-181
http://pressto.amu.edu.pl/index.php/bp/article/view/6316/7127

13Articles  Northern Extent of Settlement on the Wallachian Law in Medieval Poland
Jawor, Grzegorz. (2016) - In: Res historica vol. 41 (2016) p. 35-49
http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/editions-content?id=29131

14Articles  Ethnic aspects of settlement in Ius Valachicum in medieval Poland (from the 14th to the beginning of the 16th century.
Jawor, Grzegorz. (2015) - In: Balcanica Posnaniensia vol. 22, 1 (2015) p. 47-57
http://pressto.amu.edu.pl/index.php/bp/article/view/3898/4042

15Articles  Le pastoralisme valaque dans les Carpates polonaises au XVème et XVIème siècle (l'exemple de Bieszczady)
Jawor, Grzegorz. (2014) - In: Banatica vol. 24, 2 (2014) p. 151-165
http://www.banatica.ro/media/b24-2/II.151-166.pdf

16Articles  Ius Valachicum în Polonia medievala. Partea I: tribunalele valahe numite strunga sau zbory [Ius Valachicum dans la Pologne médiévale. Partie I: les tribunaux valaques dits strungi ou zbory]
Jawor, Grzegorz. (2014) - In: Istros vol. 20 (2014) p. 493-527

17Articles  Sur la provenance territoriale des immigres valaque dans le royaume de Pologne (XIV-XVI)
Jawor, Grzegorz. (2013) - In: Banatica vol. 23 (2013) p. 545-554
http://banatica.ro/media/b23/slpt.pdf

18Articles  Wiejskie laznie w sredniowiecznej Polsce w swietle lubelskich i chelmskich zapisów sadowych z XV wieku
Jawor, Grzegorz. (2012) - In: Res historica vol. 33 (2012) p. 29-38

19Articles  Elity osad prawa woloskiego na Rusi Czerwonej Przemiany i trwanie (na przykladzie wsi Lubycza w województwie belskim od XV do polowy XIX wieku) [The elites of the settlements on terms of Wallachian Law in Red Ruthenia. Changes and enduring]
Jawor, Grzegorz. (2011) - In: Sredniowiecze polskie i powszechne vol. 7 (2011) p. 227-239

20Articles  Wytop i dystrubucja zelaza w XV-XVI w. w swietle najstarszej ksiegi sadowej miasta Kamionki w ziemi lubelskiej i zródel archeologicznych
Jawor, GrzegorzRozwalka, Andrzej. (2008) - In: Archeologia Polski Srodkowowschodniej vol. 10 (2008) p. 163-172

21Articles  Dzieje jednej kariery chlopskiej w póznosredniowiecznej Polsce. Jakub Lowiesza z Krepca
Jawor, Grzegorz. (2006) - In: Res historica vol. 23 (2006) p. 9-17

22Articles  Rzeczy wartosciowe w posiadaniu chlopów lubelskich w swietle ksiag sadowych z XV wieku
Jawor, Grzegorz. (2005) - In: Res historica vol. 20 (2005) p. 35-42

23Essay  Wsrod lasow, tak i pol. Osadnictwo wiejskie okolic Szczebrzeszyna w poznym Sredniowieczu
Jawor, Grzegorz. (2004) - In: FS Aleksandra Witkowska p. 151-162

24Essay  Migracje woloskie w Europie Srodkowej w póznym sredniowieczu i u progu epoki nowozytnej
Jawor, Grzegorz. (2004) - In: Wedrówka i etnogeneza w starozytnosci i sredniowieczu p. 337-354

25Articles  Sluzba najemna w gospodarstwach chlopskich w Polsce w póznym sredniowieczu (na przykladzie ziemi lubelskiej)
Jawor, Grzegorz. (2004) - In: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica vol. 3 (2004) p. 493-500
http://resgestae.up.krakow.pl/article/view/2579/2263

26Articles  Strungi i zbory. Instytucje organizacji spolecznej wsi na prawie woloskim w sredniowiecznej
Jawor, Grzegorz. (1997) - In: Kwartalnik historii kultury materialnej vol. 45 (1997) p. 179-186

27Articles  Wspólistnienie grup etnicznych na Rusi Czerwonej w XV-XVI wieku na przykladzie stosunku do spolecznosci woloskich
Jawor, Grzegorz. (1997 - 1998) - In: Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska F vol. 52/53 (1997/98) p. 53-66
http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_F_Historia/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_F_Historia-r1997_1998-t52_53/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_F_Historia-r1997_1998-t52_53-s53-66/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_F_Historia-r1997_1998-t52_53-s53-66.pdf

28Articles  Brazowe monety rzymskie w okresie póznego cesarstwa (284-476 r.)
Jawor, Grzegorz. (1992) - In: Lubelskie wiadomosci numizmatyczne vol. 1 (1992) p. 37-38

29Articles  Imigranci ruscy i woloscy we wsiach województwa lubelskiego w póznym sredniowieczu (XIV-XV w.)
Jawor, Grzegorz. (1988 - 1989) - In: Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska F vol. 43/44 (1988/89) p. 7-20

30Articles  Ekonomiczne i spoleczne aspekty zbiegostwa ludnosci wiejskiej na ziemi lubelskiej w XV wieku
Jawor, Grzegorz. (1987) - In: Roczniki dziejów spolecznych i gospodarczych vol. 48 (1987) p. 139-151

31Articles  Obraz rodziny chlopskiej w Polsce XV wieku w swietle ksiag oficjala lubelskiego
Jawor, Grzegorz. (1986 - 1987) - In: Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska F vol. 41/42 (1986/87) p. 81-91

32Articles  Z dziejów opozycji politycznej w sredniowiecznej Polsce. Grot i Lukasz ze Slupczy (ok. 1370-1471)
Jawor, Grzegorz. (1985 - 1986) - In: Rocznik lubelski vol. 27/28 (1985/86) p. 7-23

33Articles  Pomorsko-krzyzackie uklady pokojowe z 1267 i 1268 roku
Jawor, Grzegorz. (1982) - In: Zapiski historyczne vol. 47 (1982) p. ??

Alphabetic register

(Select a letter to open the register)


Examples for the search function

Last names starting with letters 'Zg': zg

Last names starting with 'Kucz': kucz

Last names starting with 'Kucz', forename starting with "A": kucz*, a

Last names starting with 'Ku', forename starting with 'Andreas': ku*andreas

Forename 'Fumiko': *fumiko

Variants of 'de Lacroix': *de*la*cro*

Variants of 'Mayboom': m__b__m