RI-Opac: Literature Database for the Middle Ages - Listing over 2.3 million titles

Authors

Publications »Körmendy, Kinga«

Forward to Karlsruher Virtueller Katalog search engine: Körmendy, Kinga

RI opac: 16 Entries

1Monographie  Studentes extra regnum: esztergomi kanonokok egyetemjarasa es könyvhasznalata 1183 - 1543
Körmendy, Kinga. - Budapest (2007)

2Essay  Kanonistische Handschriften aus dem Bestand vor 1543 der Kathedralbibliothek Esztergom (Gran) und zwei Belege für das Pecien-System im Rahmen des universitären Unterrichtes in der Österreichischen Nationalbibliothek
Körmendy, Kinga. (2010) - In: Proceedings of the Thirteenth International Congress of Medieval Canon Law: Esztergom, 3 - 8 August p. 699-706

3Articles  "Ország egyetem nélkül": könyvhasználat, egyetemjárás és értelmiségi életpályák a középkori Magyarországon
Körmendy, Kinga. (2008) - In: Könyvtári levelezö-lap vol. 20, 5 (2008) p. 3-5

4Essay  "Studiosus Ciceronis" kanonok fogalmazta-e a elso nyomtatott Breviarium Strigoniense eloszavát?
Körmendy, Kinga. (2007) - In: FS László N. Szelestei p. 183-188

5Essay  Kanonistische Handschriften aus dem Bestand vor 1543 der Kathedralbibliothek Esztergom (Gran) und eine die Pecienvermerke enthaltende Handschrift des Collegiums Christi von Esztergom in der Österreichischen Nationalbibliothek
Körmendy, Kinga. (2006) - In: Medieval canon law collections and European ius commune p. 263-274

6Essay  La formation universitaire des chanoines cathédraux d'Esztergom aux XIVe et XVe siècles.
Körmendy, Kinga. (2005) - In: Formation intellectuelle et culture du clergé dans les territoires angevins p. 79-87

7Essay  Könyvgyüjtemények az Esztergomi Várban 1543 elött. Fennmaradt kötetek
Körmendy, Kinga. (2003) - In: Mater et magistra p. 209-222

8Essay  A kánonjog középkori egyetemi oktatásával és a 15. századi esztergomi vikáriusok olvasmányaival, müködésével kapcsolatos kéziratos források az esztergomi egyház 1543 elötti könyvállományában
Körmendy, Kinga. (2002) - In: Tanulmányok a magyarországi egyházjog középkori történetéröl p. 157-188

9Essay  A jogtudó magyar értelmiség és a Curia Romana a 16. század elején
Körmendy, Kinga. (2002) - In: Tanulmányok a magyarországi egyházjog középkori történetéröl p. 211-223

10Essay  Die heiligen Könige von Ungarn und die Pilgerfahrt an den Rhein (München, Bayerische Staatsbibliothek, Clmae 21590)
Körmendy, Kinga. (2002) - In: FS Csaba Csapodi p. 135-146

11Essay  A 14-15. századi bolognai egyetem könyvkultúrájának egy magyar vonatkozású kódexe
Körmendy, Kinga. (2002) - In: Tanulmányok a magyarországi egyházjog középkori történetéröl p. 189-210

12Essay  Szent Adalbert esztergomi egyházának kódexei, könyvei 1543 elött
Körmendy, Kinga. (2000) - In: Ezer év Szent Adalbert oltalma alatt p. 47-55

13Essay  Külsövat templomának építéstörténete [Die Baugeschichte der Pfarrkirche in Külsövat]
Körmendy, JózsefKörmendy, Kinga. (1996) - In: Tanulmányok Külsövat történetéböl p. 133-148

14Essay  Egy 1432-böl származó imádságoskönyv magyar vonatkozásai
Körmendy, Kinga. (1990) - In: Tanulmányok a középkori magyarországi könyvkultúráról p. 259-272

15Essay  15. századi eszmetörténeti kérdések az esztergomi Föszékesegyházi Könyvtár Ms. II. 7. jelzetü kódexében
Körmendy, Kinga. (1990) - In: Tanulmányok a középkori magyarországi könyvkultúráról p. 183-201

16Essay  Literátusok, magiszterek, doktorok az esztergomi káptalanban
Körmendy, Kinga. (1986) - In: Müvelödéstörténeti tanulmányok a magyar középkorról p. 176-202

Alphabetic register

(Select a letter to open the register)


Examples for the search function

Last names starting with letters 'Zg': zg

Last names starting with 'Kucz': kucz

Last names starting with 'Kucz', forename starting with "A": kucz*, a

Last names starting with 'Ku', forename starting with 'Andreas': ku*andreas

Forename 'Fumiko': *fumiko

Variants of 'de Lacroix': *de*la*cro*

Variants of 'Mayboom': m__b__m