RI-Opac: Literature Database for the Middle Ages - Listing over 2.3 million titles

Authors

Publications »Kerny, Terézia«

Forward to Karlsruher Virtueller Katalog search engine: Kerny, Terézia

RI opac: 31 Entries

1Collection of Essays  Mátyás király és a fehérvári reneszánsz [King Matthias and the Renaissance Fehérvár]
Kerny, Terézia [Publ.]. - Székesfehérvár (2010)

2Collection of Essays  Szent Imre 1000 éve: Székesfehérvár 1007-2007: tanulmányok Szent Imre tiszteletére születésének ezredik évfordulója alkalmából
Kerny, Terézia [Ed.]. - Székesfehérvár (2007)

3Articles  "Dupplici sigilli nostri authentici munimine": a középkori magyar uralkodói pecsétek kutatástörténetének vázlata.
Kerny, Terézia. (2015) - In: Ars Hungarica vol. 41 (2015) p. 173-221

4Essay  Emlékkonferencia Károly Róbert koronázásának 700. évfordulója alkalmából
Kerny, Terézia. (2011) - In: Károly Róbert és Székesfehérvár p. 188-201

5Essay  Patronage of St. Ladislas fresco cycles during the Sigismund period in connection with a contract of inheritance
Kerny, Terézia. (2010) - In: Essays Ernö Marosi p. 259-272

6Articles  "Szent László, Erdély védoszentje" ["Saint-Ladislas, le saint patron de Transylvanie"]
Kerny, Terézia. (2010) - In: Dolgozatok az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárából vol. 3 (2010) p. 161-184

7Articles  The Renaissance - Four Times Over. Exhibitions Commemorating Matthias's Accession to the Throne
Kerny, Terézia. (2008) - In: The Hungarian quarterly vol. 49, 190 (2008) p. 79-90

8Articles  1453. Adalékok és fölvetések Habsburg (V.) László Szent László tiszteletéhez
Kerny, Terézia. (2008) - In: Arrabona vol. 46 (2008) p. 363-390

9Essay  Zsigmond király halála, temetése és "síremléke" Tinódi Sebestyén Zsigmond király és császárnak krónikája címü költeményében
Kerny, Terézia. (2008) - In: Tinódi Sebestyén és a régi magyar verses epika p. 143-159

10Essay  Veneration of St Ladislas and the Hungarian Saints in the Court of Matthias Corvinus. Personal Devotion, State and Monarchic Representation
Kerny, Terézia. (2008) - In: Matthias Corvinus the king. Tradition and renewal in the Hungarian Royal Court p. 397-400

11Articles  Szent László tiszteletének kutatástörténete (1977-2007)
Kerny, Terézia. (2008) - In: Arrabona vol. 46 (2008) p. 15-36

12Essay  A szepeshelyi föoltár magyar szent királyokat ábrázoló táblaképe [Eine Tafel des Hochaltars von Szepeshely mit der Darstellung der heiligen ungarischen Könige]
Kerny, Terézia. (2007) - In: Szent Imre 1000 éve. Székesfehérvár 1007-2007 p. 99-105

13Essay  A kerlési ütközet megjelenése és elterjedése az irodalomban, majd a képzömüvészetben
Kerny, Terézia. (2007) - In: Folklór és vizuális kultúra p. 202-257

14Essay  Adalékok a pálos rend középkori Szent László tiszteletéhez (1291-1630)
Kerny, Terézia. (2007) - In: Decus solitudinis p. 574-587

15Essay  A "magyar szentek" fogalmának átalakulása a XV. század végétöl a XVII. század végéig [Die Wandlungen des Begriffs "ungarische Heilige" vom Ende des 15. bis zum Ende des 17. Jahrhunderts]
Kerny, Terézia. (2007) - In: Szent Imre 1000 éve. Székesfehérvár 1007-2007 p. 109-111

16Essay  Kísérlet Szent imre herceg képzömüvészeti ábrázolásának megújításásra a XIX. század második felében [Die "stilgerechte" Ikonographie des heiligen Emmerich. Versuch einer Erneuerung der künstlerischen Darstellung des heiligen Prinzen Emmerich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts]
Kerny, Terézia. (2007) - In: Szent Imre 1000 éve. Székesfehérvár 1007-2007 p. 131-137

17Essay  Szerkesztöi gondolatok
Kerny, Terézia. (2007) - In: Szent Imre 1000 éve. Székesfehérvár 1007-2007 p. 9-14

18Essay  A magyar szent királyok tisztelete és ikonográfiája a XIV. század közepéig [Verehrung und Ikonographie der heiligen ungarischen Könige bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts]
Kerny, Terézia. (2007) - In: Szent Imre 1000 éve. Székesfehérvár 1007-2007 p. 73-82

19Essay  Begräbnis und Begräbnisstätte von König Sigismund
Kerny, Terézia. (2006) - In: Sigismundus Rex et Imperator. Kunst und Kultur zur Zeit Sigismunds von Luxemburg p. 475-479

20Articles  Das Engelskrönungsmotiv in der Ikonographie König Stephans des Heiligen
Kerny, Terézia. (2004) - In: Acta ethnographica Hungarica vol. 49 (2004) p. 313-342

21Articles  Szent Kálmán és Könyves Kálmán kultuszáról
Kerny, Terézia. (2001) - In: Ars Hungarica vol. 29 (2001) p. 9-32

22Essay  História Sancti Ladislai. A kerlési ütközet ábrázolásairól
Kerny, Terézia. (1999) - In: Történelem - kép. Szemelvények múlt és müvészet kapcsolatából Magyarországon p. 188-195

23Articles  Dokumentumok a magyarremetei falfestményekröl
Kerny, Terézia. (1999) - In: Ars Hungarica vol. 27 (1999) p. 423-429

24Articles  Középkori Szent László-emlékek nyomában Nápolyban
Kerny, Terézia. (1998) - In: Ars Hungarica vol. 26 (1998) p. 52-65

25Essay  Madonna szobor Csepregröl
Kerny, Terézia. (1996) - In: Tanulmányok Csepreg történetéböl p. 119-129

26Articles  Szent László halála és temetése a képzöüészetben
Kerny, Terézia. (1996) - In: Magyar egyháztörténeti évkönyv vol. 2 (1996) p. 75-83

27Essay  László király szentté avatása és kultuszának kibontakozása (1095-1301)
Kerny, Terézia. (1996) - In: Ösök, táltosok, szentek. Tanulmányok a honfoglaláskor és Árpád-kor folklórjából p. 175-198

28Articles  Adatok a nagyváradi 1370-ik és 1390-ik évi emlékszobrok történetéhez
Kerny, Terézia. (1996) - In: Magyar egyháztörténeti évkönyv vol. 2 (1996) p. 65-70

29Articles  Adalék középkori köemlékeink kutatástörténetéhez
Kerny, Terézia. (1992) - In: Ars Hungarica vol. 20, 2 (1992) p. 85-90

30Essay  Der Ladislauskult in Ungarn
Kerny, Terézia. (1990) - In: Die Ritter. Burgenländische Landesausstellung 1990 p. 60-63

31Essay  Szent László-kultusz a Zsigmond-korban
Kerny, Terézia. (1987) - In: Müvészet Zsigmond király korában 1387-1437 p. 353-363

Alphabetic register

(Select a letter to open the register)


Examples for the search function

Last names starting with letters 'Zg': zg

Last names starting with 'Kucz': kucz

Last names starting with 'Kucz', forename starting with "A": kucz*, a

Last names starting with 'Ku', forename starting with 'Andreas': ku*andreas

Forename 'Fumiko': *fumiko

Variants of 'de Lacroix': *de*la*cro*

Variants of 'Mayboom': m__b__m