RI-Opac: Literature Database for the Middle Ages - Listing over 2.3 million titles

Authors

Publications »Koczerska, Maria«

Forward to Karlsruher Virtueller Katalog search engine: Koczerska, Maria

RI opac: 42 Entries

1Collection of Essays  Karolinscy pokutnicy i polskie sredniowieczne czarownice: konfrontacja doktryny chrzescijanskiej z zyciem spoleczenstwa sredniowiecznego
Koczerska, Maria [Publ.]. - Warszawa (2007)

2Monographie  Zbigniew Olesnicki i Kosciól krakowski w czasach jego pontyfikatu 1423-1455
Koczerska, Maria. - Warszawa (2004)

3Collection of Essays  Z biografistyki Polski póznego sredniowiecza
Jaworski, RafalChojnacki, PiotrKoczerska, Maria. - Warszawa (2001)

4Monographie  Rodzina szlachecka w Polsce póznego sredniowiecza
Koczerska, Maria. - Warszawa (1975)

5Essay  O zyciu dworskim, czyli list Jana Dlugosza do Zbigniewa Olesnickiego z 5 lutego 1450 roku
Koczerska, Maria. (2015) - In: FS Izabela Skierska p. 589-609

6Essay  Le rôle politique des lettres fictives dans les formulaires polonais du XVe siècle
Koczerska, Maria. (2015) - In: Le dictamen dans tout ses etats p. 377-388

7Essay  Bibliografia publikacji Profesor Marii Koczerskiej za lata 1968-2013
Koczerska, Maria. (2014) - In: FS Maria Koczerska p. 15-27

8Essay  Rachunki kapituiy krakowskiej z poczatku XVI wieku -analiza zawartosci pierwszej zachowanej ksiegi
Koczerska, Maria. (2010) - In: FS Henryk Samsonowicz (2010) p. 258-275

9Essay  The Milieu of Cathedral Chapters: Their Corporate Ties and Religious and Social Significance in Late-Medieval Poland
Koczerska, Maria. (2010) - In: 21st International Congress of Historical Sciences, Amsterdam 2010 p. 227-240

10Articles  The Milieu of Cathedral Chapters: Their Corporate Ties and Religious and Social Significance in Late-Medieval Poland
Koczerska, Maria. (2010) - In: Acta Poloniae historica vol. 101 (2010) p. 227-241

11Essay  Entre le château et le petit manoir - les différents modèles de vie de la famille noble polonaise aux XIVe et XVe siècles
Koczerska, Maria. (2009) - In: La famiglia nell'economia europea, secoli XIII-XVIII p. 125-132

12Essay  Elekcja Tomasza Strzêpinskiego na biskupa krakowskiego w 1455 roku
Koczerska, Maria. (2008) - In: FS Bozena Wyrozumska p. 319-348

13Essay  Prawo patronatu w Polsce póznego sredniowiecza i jego wplyw na kulture pisma spoleczenstwa swieckiego [The Law of Patronage in Poland in the Late Middle Ages and its Influence on the Culture of Writing in Lay Society.]
Koczerska, Maria. (2008) - In: Sacri canones servandi sunt. Ius canonicum et status ecclesiae saeculis XIII-XV p. 224-234

14Essay  Modele prawne, spoleczne i kulturowe kleru kapitulnego - wizja optymistyczna
Koczerska, Maria. (2008) - In: Animarum cultura. Studia nad kultura religijna na ziemiach polskich w sredniowieczu 1 p. 317-328

15Essay  Jak duchowienstwo krakowskie witalo króla i królowa w XV wieku?
Koczerska, Maria. (2007) - In: FS Urszula Borkowska p. 477-485

16Essay  Poczta i utrzymanie lacznosci w diecezji krakowskiej w pierwszej polowie XV wieku
Koczerska, Maria. (2006) - In: FS Anna Rutkowska-Plachcinska p. 157-162

17Essay  Zbigniew Olesnicki wsród ludzi i idei swojej epoki
Koczerska, Maria. (2006) - In: Zbigniew Olesnicki. Ksiaze Kosciola i maz. stanu p. 11-37

18Articles  Zbigniew Olesnicki wsród ludzi i idei swojej epoki
Koczerska, Maria. (2005) - In: Zeszyty sandomierskie vol. 12, 20/21 (2005) p. 62-65

19Essay  Podsumowanie
Koczerska, Maria. (2005) - In: Sacrum. Obraz i funkcja w spoleczenstwie sredniowiecznym p. 451-457

20Essay  Biskup w Polsce póznego sredniowiecza na tle porównawczym
Koczerska, Maria. (2004) - In: Kolory i struktury redniowiecza p. 109-127

21Essay  L'Utilisation de l'écrit dans l'administration du diocèse de Cracovie au XVe siècle
Koczerska, Maria. (2004) - In: The development of literate mentalities in East Central Europe p. 143-157

22Articles  Inwentarze majatku ruchomego duchowienstwa krakowskiego w XV wieku [The inventories of movable property of Cracow clergy in the 15th century]
Koczerska, Maria. (2003) - In: Kwartalnik historii kultury materialnej vol. 51 (2003) p. 201-210

23Essay  Opisy pieczeci Jagielly i Jadwigi w widymacie Zbigniewa Olesnickiego z 1427 roku.
Koczerska, Maria. (2002) - In: Heraldyka i okolice p. 229-254

24Essay  Zwiazki kanoników katedry krakowskiej z mieszczanstwem Krakowa w XV wieku
Koczerska, Maria. (2002) - In: Ecclesia et civitas. Kosciól i zycie religijne w miescie sredniowiecznym p. 161-174

25Essay  Nauki pomocnicze historii sredniowiecznej w Polsce - stan i perspektywy badawcze
Koczerska, Maria. (2001) - In: Pytania o sredniowiecze p. 167-185

26Essay  Testament kanonika tarnowskiego i plebana Wszystkich Swietych w Krakowie
Koczerska, Maria. (2001) - In: FS Stanislaw Bylina p. 237-254

27Essay  "Familiares" Jana Dlugosza
Koczerska, Maria. (2000) - In: FS Henryk Samsonowicz (2000) p. 69-78

28Articles  Aleksander Gieysztor 16 July - 9 February 1999
Koczerska, Maria. (1999) - In: Quaestiones medii aevi novae vol. 4 (1999) p. 211-217

29Essay  L'amour de la patrie et l'aversion pour la dynastie: exemple de Jan Dlugosz, historiographe des Jagellon.
Koczerska, Maria. (1998) - In: Les princes et l'histoire du XIVe au XVIIIe siècle p. 171-180

30Essay  Geneza, znaczenie i program dalszych badan nad kobieta i rodzina w sredniowieczu i nowozytnosci
Koczerska, Maria. (1998) - In: Kobieta i rodzina w sredniowieczu i na progu czasów nowozytnych p. 7-17

31Essay  Laska królewska, czyli kontakty wladcy ..
Koczerska, Maria. (1997) - In: Czlowiek w spoleczenstwie sredniowiecznym p. 437-452

32Essay  Le chapitre de Cracovie dans les années 1423-1462
Koczerska, Maria. (1992) - In: I canonici al servizio dello stato in Europa p. 207-218

33Essay  Jan Dlugosz devant ses sources et leurs silences
Koczerska, Maria. (1991) - In: L'historiographie médiévale en Europe p. 89-98

34Essay  Art. Familie. B. Recht. X. Ostmitteleuropa und Ungarn. 1. Ostmitteleuropa
Koczerska, Maria. (1989) - In: Lexikon des Mittelalters Pt. 4 p. Sp. 268-269

35Essay  Art. Frau. B. Recht. VIII. Ostmitteleuropa
Koczerska, Maria. (1989) - In: Lexikon des Mittelalters Pt. 4 p. Sp. 861-862

36Articles  État et perspectives des recherches sur Jan Dlugosz
Koczerska, Maria. (1985) - In: Acta Poloniae historica vol. 52 (1985) p. 171-219

37Articles  Miniatura na dokumencie odpustowym kardynala Olesnickiego z 1449 roku
Koczerska, Maria. (1983) - In: Biuletyn historii sztuki vol. 45 (1983) p. 163-174

38Articles  Pietnastowieczne biografie Zbigniewa Olesnickiego [Les biographies du XVe siècles du cardinal Zbigniew Olesnicki, évêque de Cracovie]
Koczerska, Maria. (1979) - In: Studia zródloznawcze vol. 24 (1979) p. 5-82

39Essay  Bibliografia prac Aleksandra Gieysztora za lata 1935-1975.
Gieysztor, Aleksander. Koczerska, MariaZwolinska, JaninaSuchodolska, Ewa [Ed.]. (1976) - In: Cultus et cognitio. Studia z dziejów sredniowicznej kultury p. 9-59

40Essay  Spominki o Ciolkach. Z dziejów ideologii moznowöadczej XV wieku. ["Mention on Cioleks". The history of the magnates ideology in the 15th century.]
Koczerska, Maria. (1976) - In: Cultus et cognitio. Studia z dziejów sredniowicznej kultury p. 267-279

41Articles  Zawarcie malzenstwa wsród szlachty w Polsce póznego sredniowiecza
Koczerska, Maria. (1975) - In: Przeglad historyczny vol. 66 (1975) p. 1-24
http://czashum.hist.pl/media//files/Przeglad_Historyczny/Przeglad_Historyczny-r1975-t66-n1/Przeglad_Historyczny-r1975-t66-n1-s1-24/Przeglad_Historyczny-r1975-t66-n1-s1-24.pdf

42Articles  Le groupe familial dans la société féodale: la famille noble dans la Pologne du bas Moyen Âge
Koczerska, Maria. (1974) - In: Fasciculi historici vol. 7 (1974) p. 93-100

Alphabetic register

(Select a letter to open the register)


Examples for the search function

Last names starting with letters 'Zg': zg

Last names starting with 'Kucz': kucz

Last names starting with 'Kucz', forename starting with "A": kucz*, a

Last names starting with 'Ku', forename starting with 'Andreas': ku*andreas

Forename 'Fumiko': *fumiko

Variants of 'de Lacroix': *de*la*cro*

Variants of 'Mayboom': m__b__m