RI OPAC: Literature Database for the Middle Ages - Listing over 2.4 million titles

Authors

Publications »Kruisheer, Jaap Gerardus«

Forward to Karlsruher Virtueller Katalog search engine: Kruisheer, Jaap Gerardus

RI opac: 27 Entries

1Monographie  Het ontstaan van Beverwijk als stedelijke nederzetting: met een editie van de stadskeur van 11 november 1298
Alders, Gerard P.Kruisheer, Jaap GerardusSchweitzer, A.Venetien, J. van. - Hilversum (1998)

2Monographie  Het ontstaan van de dertiende-eeuwse Zeeuwse landkeuren. Met een teksteditie van Floris de Voogd (1256) en van de keur van graaf Floris V (1290)
Kruisheer, Jaap Gerardus. - Hilversum (1998)

3Sachtitel  Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299. Bd. 4: 1278 tot 1291
Kruisheer, Jaap Gerardus [Publ.]. - 's-Gravenhage (1997)

4Collection of Essays  Tussen Vlaanderen en Saksen: uit de verspreide geschiedkundige geschriften van A. C. F. Koch (1923-1990)
Kruisheer, Jaap Gerardus [Ed.]. - Hilversum (1992)

5Sachtitel  Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299. Bd. 3: 1256 tot 1278
Kruisheer, Jaap Gerardus [Publ.]. - 's-Gravenhage (1992)

6Sachtitel  Diplomata regum et imperatorum Germaniae (Die Urkunden der Deutschen Könige und Kaiser). Bd. 18, Tl. 1. Die Urkunden Heinrich Raspes und Wilhelms von Holland
Gawlik, Alfred [Ed.]. Hägermann, DieterKruisheer, Jaap Gerardus [Publ.]. - Hannover (1989)
http://www.dmgh.de/de/fs1/object/display/bsb00000460_meta:titlePage.html?sortIndex=030:040:0010:010:05:00

7Sachtitel  Die Urkunden Heinrich Raspes und Wilhelms von Holland. Tl. 1: 1246-1252
Gawlik, Alfred [Ed.]. Hägermann, DieterKruisheer, Jaap Gerardus [Publ.]. - Hannover (1989)
http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/bsb00000464/images/

8Sachtitel  Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299. Bd. 2: 1222 tot 1256
Kruisheer, Jaap Gerardus [Publ.]. - Assen (1986)

9Monographie  Het ontstaan van de stadsrechtsoorkonden van Haarlem, Delft en Alkmaar
Kruisheer, Jaap Gerardus. - Amsterdam (1985)

10Monographie  Het Victorinnenklooster Jeruzalem te Biezelinge 1246 - begin 17e eeuw: Met regestenlijst
Dekker, CornelisKruisheer, Jaap Gerardus. - OdijkMaarssen (1973)

11Monographie  De oorkonden en de kanselarij van de graven van Holland tot 1299 (Vol. 1-2)
Kruisheer, Jaap Gerardus. - 's-Gravenhage (1971)

12Essay  Entstehungs- und Überlieferungsforschung und Urkundenedition. Bemerkungen anläßlich des neuen "Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299"
Kruisheer, Jaap Gerardus. (2001) - In: Skripta, Schreiblandschaften p. 647-658

13Articles  Het Zeeland van de keuren
Kruisheer, Jaap Gerardus. (2000) - In: Zeeland (2000) p. 19-24

14Essay  Lijst van publicaties van J.G. Kruisheer
Kruisheer, Jaap Gerardus. (1998) - In: Opstellen Jaap Kruisheer p. 451-455

15Essay  De doordringing van het schrift in de samenleving in Holland en Zeeland tijdens graaf Floris V
Burgers, Jan W. J.Dijkhof, Everardus C.Kruisheer, Jaap Gerardus. (1996) - In: "Wi Florens ..." De Hollandse graaf Floris V in de samenleving van de dertiende eeuw p. 191-211

16Articles  De tijd van ontstaan van het oudste Goudse stadsrecht en van Gouda als stedelijke nederzetting
Kruisheer, Jaap Gerardus. (1993) - In: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden vol. 108 (1993) p. 12-19
http://s008.domeinbalie.nl/~knhgnl/bmgn_archive/images/stories/BMGN/k/Kruisheer__J._G._-_De_tijd_van_ontstaan_van_het_oudste_Gouds.pdf

17Articles  Enkele mogelijkheden van de moderne oorkondenedities
Kruisheer, Jaap Gerardus. (1993) - In: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden vol. 108 (1993) p. 1-2
http://s008.domeinbalie.nl/~knhgnl/bmgn_archive/images/stories/BMGN/k/Kruisheer__J._G._-_Enkele_mogelijkheden_van_de_moderne_oorko.pdf

18Essay  Het ontstaan van de oudste Leidse stadsrechtoorkonden (waarschijnlijk einde twaalfde eeuw-1266)
Kruisheer, Jaap Gerardus. (1990) - In: FS Dirk Peter Blok p. 182-203

19Essay  Stadsrechtbeoorkonding en stedelijke ontwikkeling
Kruisheer, Jaap Gerardus. (1988) - In: De hollandse stad in de dertiende eeuw p. 44-54

20Essay  Het ontstaan van de oudste Zeeuwse stadsrecht oorkonden
Kruisheer, Jaap Gerardus. (1984) - In: Opstellen C. van de Kieft p. 275-304

21Articles  Het Corpus van Middelnederlandse ambtelijke teksten
Kruisheer, Jaap GerardusRoelandts, Karel. (1979) - In: Naamkunde vol. 11 (1979) p. 20-43

22Articles  Kanzleianfertigung, Empfängeranfertigung und Anfertigung durch Dritte. Methodologische Bemerkungen anläßlich einiger neuerer Untersuchungen
Kruisheer, Jaap Gerardus. (1979) - In: Archiv für Diplomatik vol. 25 (1979) p. 256-300
http://www.mgh-bibliothek.de/dokumente/z/zsn2a033221.pdf

23Articles  De jaarstijl van de stad Dordrecht in de 13e eeuw
Kruisheer, Jaap Gerardus. (1979) - In: Holland vol. 11 (1979) p. 53-59

24Articles  De registers van Pieter van Leiden. Het papieren cartularium van de graven van Holand (1299) en het begin van de systematische registratie ter kanselarij (1316)
Kruisheer, Jaap Gerardus. (1968) - In: Nederlands archievenblad vol. 72 (1968) p. 27-110

25Articles  Een rekening van de abdij Ter Doest over het jaar 1315
Dekker, CornelisKruisheer, Jaap Gerardus. (1967) - In: Bulletin de la Commission Royale vol. 133 (1967) p. 273-305

26Articles  De kanselarij van graaf Dirk VII van Holland
Kruisheer, Jaap Gerardus. (1966) - In: Nederlands archievenblad vol. 70 (1966) p. 99-110

27Articles  De aknselarij van graaf Dirk VII van Holland
Kruisheer, Jaap Gerardus. (1966) - In: Nederlands archievenblad vol. 70 (1966) p. 99-110

Alphabetic register

(Select a letter to open the register)


Examples for the search function

Last names starting with letters 'Zg': zg

Last names starting with 'Kucz': kucz

Last names starting with 'Kucz', forename starting with "A": kucz*, a

Last names starting with 'Ku', forename starting with 'Andreas': ku*andreas

Forename 'Fumiko': *fumiko

Variants of 'de Lacroix': *de*la*cro*

Variants of 'Mayboom': m__b__m