RI OPAC: Literature Database for the Middle Ages - Listing over 2.4 million titles

Authors

Publications »Kubíková, Anna«

Forward to Karlsruher Virtueller Katalog search engine: Kubíková, Anna

RI opac: 36 Entries

1Monographie  Petr I. z Rozmberka a jeho synove
Kubíková, Anna. - Ceské Budejovice (2011)

2Monographie  Rožmberské kroniky. Krátký a summovní výtah od Václava Brezana
Brezan, Václav. Kubíková, Anna [Publ.]. - Ceské Budejovice (2005)

3Monographie  Oldrich II. z Rožmberka
Kubíková, Anna. - Ceské Budejovice (2004)

4Monographie  Ceskokrumlovsko v premenách staletí, 1250-1850 [ Krumau im Wandel der Jahrhunderte, 1250-1850]
Kubíková, AnnaBužek, VáclavMašková, Vera. - Ceský Krumlov (1999)

5Collection of Essays  Ceskokrumlovsko 1400-1460
Kubíková, AnnaMašková, VeraVeselý, Jirí [Ed.]. - Ceský Krumlov (1997)

6Essay  Ausgewählte Residenzen der Rosenberger im 16. Jahrhundert
Chotebor, PetrKubíková, AnnaOuroda, VlastislavOurodová-Hronková, Ludmila. (2015) - In: Die Rosenberger. Eine mitteleuropäische Magnatenfamilie p. 140-151

7Essay  Feste am Hof der Rosenberger
Kubíková, AnnaVaverková, Zuzana. (2015) - In: Die Rosenberger. Eine mitteleuropäische Magnatenfamilie p. 274-277

8Articles  Historická topografie Ceského Krumlova (1424) 1459-1654. 7. (Masná, Šatlavská).
Kubíková, Anna. (2008 - 2009) - In: Jihocesky sborník historicky vol. 77/78 (2008/09) p. 231-254

9Essay  K puvodu druhé manželky Petra I. z Rožmberka, paní Kateriny [On the Parentage of Catherine, the Second Wife of Peter I of Rosenberg]
Kubíková, Anna. (2007) - In: FS Jaroslav Pánek p. 112-117

10Articles  Historická topografie Ceského Krumlova (1424) 1459-1654. 6 (Parkán)
Kubíková, Anna. (2007) - In: Jihocesky sborník historicky vol. 76 (2007) p. 177-201

11Essay  Náhrobní kameny v areálu zlatokorunského kláštera. [Die Grabsteine im Areal des Zisterzienserstifts Goldenkron]
Kubíková, Anna. (2007) - In: Klášter Zlatá Koruna. Dejiny - památky - lidé p. 380-388

12Articles  Historická topografie Ceského Krumlova (1424) 1459-1654. (Dlouhá ulice - severní strana, Radnicní ulice u Lazebnického mostu).
Kubíková, Anna. (2006) - In: Jihocesky sborník historicky vol. 75 (2006) p. 204-223

13Articles  Historická topografie Ceského Krumlova (1424) 1459-1654. 4. (Kájovská ulice, Široká ulice - západní strana, Na ostrove)
Kubíková, Anna. (2005) - In: Jihocesky sborník historicky vol. 74 (2005) p. 271-298

14Articles  Brno a Rožmberkové. [Brünn und das Geschlecht Rožmberk / Rosenberg].
Kubíková, Anna. (2005) - In: Brno v minulosti a dnes vol. 18 (2005) p. 95-100

15Articles  Historická topografie Ceského Krumlova (1424) 1459-1654. 3. (Soukenická ulice, Široká ulice - východní strana, Na louži).
Kubíková, Anna. (2004) - In: Jihocesky sborník historicky vol. 73 (2004) p. 195-214

16Articles  Historická topografie Ceského Krumlova (1424) 1459-1654. 2 (Námestí Svornosti - západní strana, Panská ulice, Radnicní ulice, Dlouhá ulice - jižní strana).
Kubíková, Anna. (2003) - In: Jihocesky sborník historicky vol. 72 (2003) p. 108-128

17Articles  Peceti ceských vydavatelu na listinách v klášterním archivu v Schläglu [Die Siegel der böhmischen Anleger auf den Urkunden im Klosterarchiv in Schlägl]
Kubíková, Anna. (2003) - In: Archivni casopis vol. 53 (2003) p. 176-192

18Articles  Historická topografie Ceského Krumlova (1424) 1459-1654. 1. (Námestí Svornosti - severní, východní a jižní strana)
Kubíková, Anna. (2002) - In: Jihocesky sborník historicky vol. 71 (2002) p. 185-204

19Articles  Bohemikální listiny v archivu premonstrátského klástera v hornorakouském Schläglu [Böhmische Urkunden im Archiv des Prämonstratenserklosters im oberösterreichischen Schlägl]
Kubíková, Anna. (2001) - In: Archivni casopis vol. 51, 1 (2001) p. 39-46

20Articles  Brezanovo usporádání rozemberského archivu [Brezans Ordnung des Rosenberg'schen Archivs]
Kubíková, Anna. (2001) - In: Archivni casopis vol. 51 (2001) p. 91-105

21Essay  Rožmberkové a vyšebrodský klášter
Kubíková, Anna. (2000) - In: 900 let cisterciáckého rádu. Sborník p. 161-168

22Essay  "Výpoved krále Jana" z jiného úhlu pohledu
Kubíková, Anna. (2000) - In: FS Jindrich Šebánek p. 129-136

23Articles  Bohemikální listiny v archivu premonstrátského klástera v hornorakouském Schläglu [Böhmische Urkunden im Archiv des Prämonstratenserklosters im oberösterreichischen Schlägl]
Kubíková, Anna. (1999) - In: Archivni casopis vol. 49, 1 (1999) p. 12-20

24Essay  Jan II. z Rožmberka a generace jeho synu
Kubíková, Anna. (1998) - In: Ceskokrumlovsko v dobe jagellonské 1470-1526 p. 27-49

25Essay  Podíl ceskokrumlovských meštanu na dulním podnikání v okolí Ceského Krumlova v první tretine 16. století.
Kubíková, Anna. (1998) - In: Ceskokrumlovsko v dobe jagellonské 1470-1526 p. 50-61

26Articles  Rožmberský archiv polovine 16. století [Das Rosenberger Archiv in der Mitte des 16. Jahrhunderts]
Kubíková, Anna. (1998) - In: Archivni casopis vol. 48 (1998) p. 129-146

27Essay  Verzeichnis der Verpachtungsgebühren von Jagdpfaden in den Rosenberger Herrschaften Ceský Krumlov und Prachatice aus den 50-er Jahren des 16. Jhs.
Kubíková, Anna. (1998) - In: Sborník príspevku prednesených na XXIX. Celostátní Konferenci p. 73-78

28Articles  Ceskoskrumlovský špitál a kostel sv. Jošta
Kubíková, Anna. (1997 - 1998) - In: Jihocesky sborník historicky vol. 66/67 (1997/98) p. 104-110

29Articles  Nejstarsí dochovanýy soupis rozmberskýych listin [Dieälteste Überlieferung des Verzeichnisses der Rosenberger Urkunden]
Kubíková, Anna. (1997) - In: Archivni casopis vol. 47 (1997) p. 74-91

30Articles  Brezanuv soupis listin na panství Prachatice a Hus [Brezans Urkundenverzeichnis für die Herrschaften Prachatitz und Hus/Gans]
Kubíková, Anna. (1996) - In: Archivum Trebonense vol. 96 (1996) p. 80-95

31Essay  Staatliches Gebietsarchiv Wittingau. Zweigstelle Böhmisch-Krumau
Kubíková, Anna. (1995) - In: Quellen zur südwestdeutschen Geschichte in Archiven der Tschechischen Republik p. 95-98

32Articles  Dum císlo 15 na ceskokrumlovském námest
Kubíková, Anna. (1995) - In: Výber vol. 32 (1995) p. 123-124

33Essay  Familienarchiv Schwarzenberg
Kubíková, Anna. (1995) - In: Quellen zur südwestdeutschen Geschichte in Archiven der Tschechischen Republik p. 95-98

34Articles  Rožmberský dluhopis z roku 1457 pro Jana z Kozího
Kubíková, Anna. (1993) - In: Jihocesky sborník historicky vol. 62 (1993) p. 205-206

35Essay  Familienbeziehungen der Rosenberger zu österreichischen Adelsfamilien
Kubíková, Anna. (1993) - In: Kontakte und Konflikte. Böhmen, Mähren und Österreich p. 121-124

36Articles  Popis Voka z Rožmberka ve skladbe Fürstenbuch vídenského meštana Janse Enikela
Kubíková, AnnaBok, Václav. (1990) - In: Jihocesky sborník historicky vol. 59 (1990) p. 177-182

Alphabetic register

(Select a letter to open the register)


Examples for the search function

Last names starting with letters 'Zg': zg

Last names starting with 'Kucz': kucz

Last names starting with 'Kucz', forename starting with "A": kucz*, a

Last names starting with 'Ku', forename starting with 'Andreas': ku*andreas

Forename 'Fumiko': *fumiko

Variants of 'de Lacroix': *de*la*cro*

Variants of 'Mayboom': m__b__m