RI OPAC: Literature Database for the Middle Ages - Listing over 2.5 million titles

Authors

Publications »Llompart Moragues, Gabriel«

Forward to Karlsruher Virtueller Katalog search engine: Llompart Moragues, Gabriel

RI opac: 161 Entries

1Monographie  Historias de la Almudaina: la vida en la Mallorca del siglo XIV
Llompart Moragues, Gabriel. - Palma (2007)

2Monographie  El cavaller i la princesa: el Sant Jordi de Pere Nisard i la ciutat de Mallorca
Llompart Moragues, Gabriel. - Palma de Mallorca (2001)

3Monographie  La pintura gótica en Mallorca
Llompart Moragues, Gabriel. - Palma de Mallorca (1999)

4Collection of Essays  Mallorca gòtica: Barcelona, del 17 de desembre de 1998 al 28 de febrer de 1999: Palma, Llotja, abril-maig de 1999
Llompart Moragues, Gabriel [Publ.]. - Barcelona (1998)

5Monographie  No seréis tots temps baile: instantáneas de la vida cotidiana del Llucmajor medieval
Llompart Moragues, Gabriel. - Palma de Mallorca (1995)

6Collection of Essays  Religiosidad popular: folklore de Mallorca, folklore de Europa; miscelanea de estudios
Llompart Moragues, Gabriel. - Palma de Mallorca (1982)

7Monographie  La pintura medieval mallorquina, su entorno cultural y su iconografía estudio iconográfico de la pintura medieval mallorquina
Llompart Moragues, Gabriel. - Barcelona (1979)

8Monographie  La pintura medieval mallorquina: su entorno cultural y su iconografía (Vol. 1-4)
Llompart Moragues, Gabriel. - Palma de Mallorca (1977 - 1980)

9Monographie  La Pintura medieval mallorquina:su entorno cultural y su iconografía
Llompart Moragues, Gabriel. - Barcelona (1976)

10Monographie  Gaetano de Thiene: 1480 - 1547 ; estudios sobre un reformador religioso
Llompart Moragues, Gabriel. - Wiesbaden (1969)

11Monographie  Bibliografía arqueológica de las Baleares: Mallorca y Menorca
Llompart Moragues, Gabriel. - Palma de Mallorca (1958)

12Articles  Retazos de vida medieval judía: documentos mallorquines (s. XIII-XV)
Llompart Moragues, Gabriel. (2011) - In: Memòries de l'Acadèmia Mallorquina d'Estudis Genealògics vol. 21 (2011) p. 21-44

13Articles  Una familia musulmana "Cativa de bona guerra" (Orán, 1363)
Llompart Moragues, Gabriel. (2010) - In: Memòries de l'Acadèmia Mallorquina d'Estudis Genealògics vol. 20 (2010) p. 81-93

14Essay  El relleu de la Verge amb l'Infant de l'eglèsia de Santa Fe
Llompart Moragues, Gabriel. (2010) - In: La ciutat de Mallorca i els segles del gòtic p. 189-194

15Articles  Los desafueros mallorquines del infante de Portugal y sus familiares (1234)
Llompart Moragues, Gabriel. (2009) - In: Memòries de l'Acadèmia Mallorquina d'Estudis Genealògics vol. 19 (2009) p. 7-28

16Articles  Sobre construcció i urbanisme cristià i jueu a Mallorca (segle XIV)
Llompart Moragues, Gabriel. (2007 - 2008) - In: Locus amoenus vol. 9 (2007/08) p. 51-59

17Articles  Dos obras de arte significativas de la Germanía mallorquina
Llompart Moragues, Gabriel. (2007) - In: Memòries de l'Acadèmia Mallorquina d'Estudis Genealògics vol. 17 (2007) p. 19-35

18Essay  La ciudad de Palma de Mallorca, 1468: una ciudad en un cuadro o el alarde de Pere Nisard
Llompart Moragues, Gabriel. (2007) - In: La pintura gótica durante el siglo XV en tierras de Aragón y en otros territorios peninsulares p. 73-86

19Articles  Les Marededéus sagraris de Mallorca
Llompart Moragues, Gabriel. (2006) - In: Miscellània litúrgica catalana vol. 14 (2006) p. 61-86
http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000052/00000037.pdf

20Articles  Cartas esparses de la Mallorca medieval
Llompart Moragues, Gabriel. (2006) - In: Memòries de l'Acadèmia Mallorquina d'Estudis Genealògics vol. 16 (2006) p. 31-50

21Essay  La inserció del patrimoni cultural cristià en el paisatge de Mallorca en pla menor i popular
Llompart Moragues, Gabriel. (2006) - In: Arquitectura i enginyeria popular a Mallorca p. 9-14

22Articles  "L'alicorn", un entremés preterido del folklore mallorquín
Llompart Moragues, Gabriel. (2006) - In: Estudis balearics vol. 84/85 (2006) p. 99-104

23Articles  "Item lego ecclesie..." El testament medieval i el patrimoni eclesial a Mallorca
Llompart Moragues, Gabriel. (2005) - In: Randa vol. 55 (2005) p. 43-68

24Articles  L'Infant Jaume y la rabia de los pobladores de Mallorca (ca. 1268)
Llompart Moragues, Gabriel. (2005) - In: Memòries de l'Acadèmia Mallorquina d'Estudis Genealògics vol. 15 (2005) p. 7-25

25Articles  Brújulas y cartas naúticas de naves y navegantes. Puerto de Mallorca: siglos XIV-XVI
Llompart Moragues, Gabriel. (2005) - In: Estudis històrics i documents dels arxius de protocols vol. 23 (2005) p. 7-74

26Articles  "La dona Granada", una empresaria de baños del siglo XIV
Llompart Moragues, Gabriel. (2004) - In: Memòries de l'Acadèmia Mallorquina d'Estudis Genealògics vol. 14 (2004) p. 59-75

27Articles  Portadores de cartas y salteadores de caminos (Pollensa 1402)
Llompart Moragues, Gabriel. (2004) - In: Estudis balearics vol. 78/79 (2004) p. 169-200

28Articles  La identitat de Jaume Ferrer el navegant (1346)
Llompart Moragues, Gabriel. (2000) - In: Memòries de l'Acadèmia Mallorquina d'Estudis Genealògics vol. 10 (2000) p. 7-20

29Essay  De portal a portal: innovació i tradició a l'escultura mallorquina del segle XV
Llompart Moragues, GabrielPalou Sampol, Joana Maria. (2000) - In: Al tombant de l'Edat Mitjana. Tradició medieval i cultura humanista p. 407-425

30Articles  Dos alquerías medievales de la Sierra de Mallorca
Llompart Moragues, Gabriel. (1999) - In: Bolletí de la Societat Arqueològica Lulliana vol. 55 (1999) p. 413-428

31Essay  Pintors, picapedrers i cartografs a la Mallorca medieval
Llompart Moragues, Gabriel. (1999) - In: L'Artista-artesà medieval a la Corona d'Aragó p. 169-181

32Articles  El testamento del cartógrafo Cresques Abraham y otros documentos familiares
Llompart Moragues, Gabriel. (1999 - 2000) - In: Estudis balearics vol. 64/65 (1999/2000) p. 99-115

33Essay  Dues puntualitzacions iconogràfiques sobre paralitúrgies medievals mallorquines
Llompart Moragues, Gabriel. (1998) - In: Miscel.lània en homenatge Joan Ainaud de Lasarte p. 475-481

34Articles  Més precisions sobre Huguet Barxa, imaginaire medieval
Llompart Moragues, Gabriel. (1998 - 1999) - In: Estudis balearics vol. 62/63 (1998/99) p. 53-59

35Articles  Quaranta dades d'art medieval mallorquí
Barceló Crespí, MariaLlompart Moragues, Gabriel. (1998) - In: Bolletí de la Societat Arqueològica Lulliana vol. 54 (1998) p. 85-104

36Essay  Un incidente urbanístico entre Iglesia y Sinagoga en la Ciudad de Mallorca (1298)
Llompart Moragues, Gabriel. (1998) - In: El regne de Mallorca a l'època de la dinastia privativa p. 425-436

37Essay  Les imatges escultòriques de la Mare de Déu en Majestat de l'època del Regne privatiu de Mallorca: precedents, paral.les i trascendència
Palou Sampol, Joana MariaLlompart Moragues, Gabriel. (1998) - In: El regne de Mallorca a l'època de la dinastia privativa p. 411-423

38Articles  Registro de los cartógrafos medievales activos en el puerto de Mallorca
Llompart Moragues, Gabriel. (1997) - In: Anuario de estudios medievales vol. 27 (1997) p. 1117-1148

39Articles  Botiguers i quincallaires a la pagesia de la Mallorca medieval
Llompart Moragues, Gabriel. (1996) - In: Bolletí de la Societat Arqueològica Lulliana vol. 52 (1996) p. 179-208

40Articles  L'Anunciació de Lluc i el mestre pisà Lupo di Francesco
Llompart Moragues, GabrielPalou Sampol, Joana Maria. (1995) - In: Bolletí de la Societat Arqueològica Lulliana vol. 51 (1995) p. 297-300

41Articles  El albergue de Real Pere en la Ciutat de Mallorques (1383)
Llompart Moragues, Gabriel. (1994) - In: Bolletí de la Societat Arqueològica Lulliana vol. 50 (1994) p. 105-138

42Articles  Tríptic del Baro de Dolors
Llompart Moragues, Gabriel. (1993) - In: Bolletí de la Societat Arqueològica Lulliana vol. 49 (1993) p. 537-540

43Essay  Las fiestas populares en Mallorca
Llompart Moragues, Gabriel. (1993) - In: Espai i temps d'oci a la història p. 81-90

44Articles  Maestros albañiles y escultores en el Medioevo mallorquín
Llompart Moragues, Gabriel. (1993) - In: Bolletí de la Societat Arqueològica Lulliana vol. 49 (1993) p. 249-272

45Articles  La "vilania" de la "Festa de la Caritat"
Llompart Moragues, Gabriel. (1992) - In: Bolletí de la Societat Arqueològica Lulliana vol. 48 (1992) p. 51-66

46Articles  Los gremios medievales de Mallorca y la cultura
Llompart Moragues, Gabriel. (1992) - In: Estudis balearics vol. 42 (1992) p. 111-121

47Articles  Identificació del "Mestre de Sant Francesc" i altres documents per a la història de l'art mallorquí, 1495-1524
Barceló Crespí, MariaLlompart Moragues, Gabriel. (1992) - In: Bolletí de la Societat Arqueològica Lulliana vol. 48 (1992) p. 75-90

48Articles  El curso de la vida en Ciudadela una noche de 1378
Llompart Moragues, Gabriel. (1991) - In: Estudis balearics vol. 40 (1991) p. 69-97

49Articles  Nuevas cartas de los gobernadores Arnau d'Erill y Felip de Boyl a Pedro IV el Ceremonioso
Llompart Moragues, Gabriel. (1991) - In: Bolletí de la Societat Arqueològica Lulliana vol. 47 (1991) p. 89-109

50Articles  "Rei de Mallorches, mal regnats..." Una enquesta secreta feta pel governador Arnau d'Erill en 1344
Llompart Moragues, Gabriel. (1991) - In: Randa vol. 29 (1991) p. 51-62

51Essay  La hostelería mallorquina en el siglo XIV
Llompart Moragues, Gabriel. (1990) - In: XIII Congrés d'Història de la Corona d'Aragó Pt. 3 p. 83-93

52Articles  Los peregrinos mallorquines al santuario de Nuestra Señora de Montserrat en el Libro de los Milagros del abad Pedro de Burgos
Llompart Moragues, Gabriel. (1989) - In: Estudis balearics vol. 32 (1989) p. 73-81

53Articles  La nómina municipal de la ciudad de Mallorca en 1374
Llompart Moragues, Gabriel. (1989) - In: Mayurqa vol. 22 (1989) p. 367-372

54Essay  Los cartógrafos judíos de Mallorca
Llompart Moragues, Gabriel. (1989) - In: De Sefarad. Los judíos de la Corona de Aragón en los siglos XIV-XV p. 33-41

55Essay  El Angel Custodio en la Corona de Aragón en la Baja Edad Media (fiesta, teatro, iconografía)
Llompart Moragues, Gabriel. (1988) - In: Fêtes et liturgie. Actes du Colloque p. 249-269

56Articles  La alfarería gótica d'en Prunera de la "Ciutat de Mallorca"
Llompart Moragues, Gabriel. (1988) - In: Bolletí de la Societat Arqueològica Lulliana vol. 44 (1988) p. 179-193

57Essay  El Angel Custodio en la Corona de Aragón en la Baja Edad Media: (fiesta, teatro, iconografía)
Llompart Moragues, Gabriel. (1988) - In: Fiestas y liturgia. Actas del coloquio p. 249-270

58Articles  La Catedral gótica de Mallorca como centro difusor del teatro popular
Llompart Moragues, Gabriel. (1988) - In: Revista de dialectología y tradiciones populares vol. 43 (1988) p. 359-364

59Articles  Identificación del "Maestro de las predelas" y encuadre de otros más
Llompart Moragues, Gabriel. (1988) - In: Estudis balearics vol. 29/30 (1988) p. 45-52

60Articles  Nostra Dona Santa Maria de Lluc (Mallorca). El proceso diocesano de 1642 sobre el origen de la imagen y sus milagros. Aspectos históricos, legendarios e iconográficos
Llompart Moragues, Gabriel. (1987) - In: Analecta sacra tarraconensia vol. 60 (1987) p. 239-280

61Articles  Novedades de pintura medieval mallorquina (1980-1987)
Llompart Moragues, Gabriel. (1987) - In: Bolletí de la Societat Arqueològica Lulliana vol. 43 (1987) p. 147-155

62Articles  Inventarios de templos y particularidades del culto en la ciudad gótica de Mallorca
Llompart Moragues, Gabriel. (1986) - In: Estudios lulianos vol. 26 (1986) p. 252-268

63Articles  La silla de Alfàbia y la materia de Bretaña en la Mallorca de la Baja Edad Media
Llompart Moragues, Gabriel. (1986) - In: Archivo español de arte vol. 59, 236 (1986) p. 353-362

64Articles  La presunta conspiración mallorquina de Miquel Rul.lan contra Pedro IV de Aragón (1343)
Llompart Moragues, Gabriel. (1986) - In: Bolletí de la Societat Arqueològica Lulliana vol. 42 (1986) p. 79-110

65Essay  La Mare de Déu morta a Mallorca, entre el folklore i la litúrgia
Llompart Moragues, Gabriel. (1986) - In: Món i misteri de la Festa d'Elx p. 93-100

66Articles  Nostra Dona de la Rosa y su iconografía en el manierismo mallorquín
Llompart Moragues, Gabriel. (1986) - In: Estudis balearics vol. 23 (1986) p. 63-80

67Articles  Los Mallorquines a Canarias en el trescientos
Llompart Moragues, Gabriel. (1985) - In: Il Santo. Rivista francescana di storia, dottrina e arte Ser. 2, vol. 25 (1985) p. 195-216

68Articles  El saqueo de Portopí por la "Montaña Negra" (1412) y otras historias de corsarios
Llompart Moragues, Gabriel. (1985) - In: Bolletí de la Societat Arqueològica Lulliana vol. 41 (1985) p. 171-197

69Articles  Jafudà Cresques i Samuel Corcós. Més documents sobre els jueus pintors de cartes de navegar (Mallorca, s. XIV)
Llompart Moragues, GabrielRiera Sans, Jaume. (1984) - In: Bolletí de la Societat Arqueològica Lulliana vol. 40 (1984) p. 341-350

70Articles  Testamentos de mercaderes mallorquines rogados entre musulmanes (1374-1388)
Llompart Moragues, Gabriel. (1984) - In: Hispania. Revista española de historia vol. 44 (1984) p. 411-431

71Essay  Das Mirakelbuch des Abtes Pedro de Burgos und die Fahrten von Pilgern aus Mallorca zum Wallfahrtsort Santa Maria de Montserrat
Llompart Moragues, Gabriel. (1984) - In: Wallfahrt kennt keine Grenzen. Themen zu einer Ausstellung des Bayerischen Nationalmuseums p. 473-482

72Articles  Gil de Lozano, señor de Martinell, y la vida cotidiana en las calas de Menorca medieval (1343-46)
Llompart Moragues, Gabriel. (1984) - In: Bolletí de la Societat Arqueològica Lulliana vol. 40 (1984) p. 165-186

73Articles  La torre de defensa de 'La Valí' y la angustia existencial de la población mallorquína en el trescientos
Llompart Moragues, Gabriel. (1984) - In: Estudis balearics vol. 13 (1984) p. 107-126

74Articles  Notas sueltas sobre viajes y viajeros mallorquines a Canarias (siglo XIV)
Llompart Moragues, Gabriel. (1984) - In: Anuario de estudios atlánticos vol. 30 (1984) p. 383-391

75Articles  Sagreriana Minora
Llompart Moragues, Gabriel. (1983) - In: Bolletí de la Societat Arqueològica Lulliana vol. 39 (1983) p. 407-434

76Articles  Una violenta abatuda de la Bandera de Mallorca l'any 1343 (elements per a una documentació institucional)
Llompart Moragues, Gabriel. (1983) - In: Estudis balearics vol. 8 (1983) p. 35-45

77Articles  Suma y sigue de los retablos góticos del convento de Santa Clara (Palma de Mallorca)
Llompart Moragues, Gabriel. (1982) - In: Estudis balearics vol. 4 (1982) p. 125-140

78Articles  Documentos para la historia de la piedad popular balear (siglos XIV y XV)
Llompart Moragues, Gabriel. (1982) - In: Hispania sacra. Revista española de historia eclesiástica vol. 34 (1982) p. 165-196

79Articles  Plata medieval mallorquina
Llompart Moragues, Gabriel. (1982) - In: Bolletí de la Societat Arqueològica Lulliana vol. 39 (1982) p. 51-92

80Articles  El niño en la Mallorca medieval
Llompart Moragues, Gabriel. (1981) - In: Estudis balearics (1981) p. 75-91

81Articles  La leyenda palmesana de "Es drac de na Coca".
Llompart Moragues, Gabriel. (1981) - In: Bolletí de la Societat Arqueològica Lulliana vol. 38, Extra (1981) p. 157-166
http://ibdigital.uib.es/greenstone/collect/bsal/index/assoc/HASH0139.dir/BSAL_1981_Tom_Extra.pdf

82Articles  Libreros y maestros en la Mallorca medieval: nombres y hombres de una mediación cultural
Llompart Moragues, Gabriel. (1981) - In: Bolletí de la Societat Arqueològica Lulliana vol. 38 (1981) p. 261-278

83Articles  La pintura gótica en el antiguo Reino de Mallorca
Llompart Moragues, Gabriel. (1981) - In: Boletin del Museo e Instituto Camón Aznar vol. 2/3 (1981) p. 33-50

84Articles  Horas medievales y 'relojes de pasión' modernos en Mallorca y Cataluña
Llompart Moragues, Gabriel. (1981) - In: Revista de dialectología y tradiciones populares vol. 36 (1981) p. 3-12

85Articles  Un busto relicario del siglo XV
Llompart Moragues, Gabriel. (1980) - In: Archivo español de arte vol. 53 (1980) p. 388-390

86Articles  Interrelación entre un palio bordado y una paraliturgia medieval
Llompart Moragues, Gabriel. (1980) - In: Revista de dialectología y tradiciones populares vol. 53 (1980) p. 391-394

87Essay  Die Legende "Nostra Senyora de la Porta" auf Mallorca
Llompart Moragues, Gabriel. (1980) - In: FS Felix Karlinger p. 104-109

88Articles  La festa de l'estandart (d'Aragó). Una liturgia municipal europea en Mallorca (siglos XIII-XV)
Llompart Moragues, Gabriel. (1980) - In: Jerónimo Zurita. Cuadernos de historia vol. 37/38 (1980) p. 7-34

89Articles  Interrelación entre un palio bordado y una paraliturgia medieval
Llompart Moragues, Gabriel. (1980) - In: Archivo español de arte vol. 53 (1980) p. 391-393

90Articles  Les representacions de teatre religiós mallorquí en temps del bisbe Diego de Arnedo
Llompart Moragues, Gabriel. (1980) - In: Randa vol. 10 (1980) p. 99-106

91Articles  La población hospitalaria y religiosa de Mallorca bajo el rey Sancho (1311-1324)
Llompart Moragues, Gabriel. (1979) - In: Jerónimo Zurita. Cuadernos de historia vol. 33/34 (1979) p. 67-98

92Articles  Bordadores medievales en Mallorca
Llompart Moragues, Gabriel. (1979 - 1980) - In: Bolletí de la Societat Arqueològica Lulliana vol. 37 (1979/80) p. 201-230

93Articles  Bordadores medievales de Mallorca
Llompart Moragues, Gabriel. (1979 - 1980) - In: Bolletí de la Societat Arqueològica Lulliana vol. 37 (1979/80) p. 202-230
http://ibdigital.uib.es/greenstone/collect/bsal/index/assoc/HASH6801.dir/BSAL_1979_1980_Tom_37.pdf

94Essay  Inventarios de templos medievales mallorquines
Llompart Moragues, Gabriel. (1978) - In: Fontes rerum Balearium 2 p. 447-452

95Articles  Díptico de pintura trecentista mallorquina
Capó Juan, J.Llompart Moragues, Gabriel. (1978) - In: Bolletí de la Societat Arqueològica Lulliana vol. 36 (1978) p. 28-51

96Articles  El Davallament de Mallorca, una paralitúrgia medieval
Llompart Moragues, Gabriel. (1978) - In: Miscellània litúrgica catalana vol. 1 (1978) p. 109-133
http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000085/00000100.pdf

97Articles  Francesc Prats. Devotio moderna, humanismo y lulismo en Miramar
Llompart Moragues, Gabriel. (1978) - In: Estudios lulianos vol. 22 (1978) p. 279-306

98Essay  Documentos sueltos sobre judios y conversos de Mallorca (siglos XIV y XV)
Llompart Moragues, Gabriel. (1978) - In: Fontes rerum Balearium 2 p. 181-200

99Articles  La Piedad medieval en la Isla de Mallorca a través de nuevos documentos
Llompart Moragues, Gabriel. (1978 - 1979) - In: Analecta sacra tarraconensia vol. 51/52 (1978/79) p. 229-268

100Articles  Los santuarios de Montserrat y de Lluc: una confrontación de orígenes
Juan, RafaelLlompart Moragues, Gabriel. (1977) - In: Studia monastica vol. 19 (1977) p. 361-385

101Articles  Huguet Barxa, autor del retablo del "Passio Imaginis" de Felanitx (Mallorca)
Llompart Moragues, Gabriel. (1977) - In: Archivo español de arte vol. 50 (1977) p. 328-335

102Articles  El llibre català a la casa mallorquina (1350-1550)
Llompart Moragues, Gabriel. (1976 - 1977) - In: Analecta sacra tarraconensia vol. 49/50 (1976/77) p. 57-114

103Articles  Ideal caballeresco y escuela de esgrima en Mallorca en el siglo XV
Llompart Moragues, Gabriel. (1976 - 1977) - In: Jerónimo Zurita. Cuadernos de historia vol. 29/30 (1976/77) p. 149-161

104Articles  Lecturas de ermitaños mallorquines en torno a 1400
Llompart Moragues, Gabriel. (1976) - In: Studia monastica vol. 18 (1976) p. 119-130

105Articles  Siluetas cuatrocentistas del lulismo mallorquín
Llompart Moragues, Gabriel. (1976) - In: Bolletí de la Societat Arqueològica Lulliana vol. 35, 824-825 (1976) p. 175-189

106Articles  La Nave de San Pedro y sus afines en la Corona de Aragón
Llompart Moragues, Gabriel. (1976) - In: Revista de dialectología y tradiciones populares vol. 32 (1976) p. 281-300

107Articles  Las tradiciones de un conventillo rural mallorquín (siglos XII-XVIII)
Llompart Moragues, Gabriel. (1975) - In: Revista de dialectología y tradiciones populares vol. 31 (1975) p. 63-72

108Articles  Los estatutos reformados del colegio femenino mallorquín de 'La Criança' fundado por Elisabet Cifre (1457-1542)
Llompart Moragues, Gabriel. (1975) - In: Hispania sacra. Revista española de historia eclesiástica vol. 28 (1975) p. 125-145

109Articles  El llibre català a la casa mallorquina (1350-1550)
Llompart Moragues, Gabriel. (1975) - In: Analecta sacra tarraconensia vol. 48 (1975) p. 193-240

110Articles  El tríptico del "Varón de Dolores" del Convento de Santa Clara de Mallorca
Hériard Dubreuil, MathieuLlompart Moragues, Gabriel. (1975) - In: Mayurqa vol. 13 (1975) p. 218-219

111Articles  El Angel de la Puerta de Bisagra
Llompart Moragues, Gabriel. (1974) - In: Traza y baza vol. 5 (1974) p. 128-130

112Articles  Miniatures marianas de la Seo Mallorca (siglos XIV-XV)
Juan Tous, JerónimoLlompart Moragues, Gabriel. (1974 - 1979) - In: Anuario de estudios medievales vol. 9 (1974/79) p. 511-516

113Articles  La orfebrería mallorquina en torno a 1400
Llompart Moragues, Gabriel. (1974) - In: Mayurqa vol. 12 (1974) p. 87-121

114Articles  Los cruceros marianos mallorquines de la Baja Edad Media
Llompart Moragues, Gabriel. (1974) - In: Revista de dialectología y tradiciones populares vol. 30 (1974) p. 19-28

115Articles  La cartografía mallorquina del siglo XV: nuevos hitos y rutas
Llompart Moragues, Gabriel. (1973 - 1975) - In: Bolletí de la Societat Arqueològica Lulliana vol. 34, 822-823 (1973/75) p. 438-465

116Articles  Pere Mates, un constructor y escultor trecentista en la. "Ciutat de Mallorques"
Llompart Moragues, Gabriel. (1973) - In: Bolletí de la Societat Arqueològica Lulliana (1973) p. 91-118

117Articles  Blasfemías y juramentos cristológicos en la Baja Edad Media catalana
Llompart Moragues, Gabriel. (1973) - In: Hispania sacra. Revista española de historia eclesiástica vol. 26 (1973) p. 137-164

118Articles  Miscelánea de arquitectura y plástica sacra mallorquina (siglos XIII-XVI)
Llompart Moragues, Gabriel. (1973) - In: Analecta sacra tarraconensia vol. 46 (1973) p. 83-114

119Articles  Aspectos folklóricos en la pintura gótica de Jaume Huguet y los Vergós
Llompart Moragues, Gabriel. (1973) - In: Revista de dialectología y tradiciones populares vol. 3/4 (1973) p. 391-408

120Articles  Pere Mates, un constructor y escultor trecentista en la 'Ciutat de Mallorques'
Llompart Moragues, Gabriel. (1973 - 1975) - In: Bolletí de la Societat Arqueològica Lulliana vol. 34 (1973/75) p. 91-120

121Articles  Personajes mallorquines del "trescientos" canario
Llompart Moragues, Gabriel. (1973) - In: Anuario de estudios atlánticos vol. 19 (1973) p. 217-236

122Articles  Devoción e iconografía popular del nombre de Jesús en la isla de Mallorca
Llompart Moragues, Gabriel. (1972) - In: Mayurqa vol. 7 (1972) p. 53-64
http://www.raco.cat/index.php/Mayurqa/article/view/117513/148702

123Articles  Penitencias y penitentes en la pintura y en la piedad catalanas bajomedievales: un estudio de folklore retrospectivo
Llompart Moragues, Gabriel. (1972) - In: Revista de dialectología y tradiciones populares vol. 28 (1972) p. 229-250

124Articles  La cruz y las cruces: la iconografía y el folklore en la interpretación del texto del Evangelio de San Mateo 16,24
Llompart Moragues, Gabriel. (1972) - In: Revista de etnografia vol. 16 (1972) p. 273-322

125Articles  El curioso uso popular de un texto de San Lucas (4,30) en Cataluña desde la baja Edad Media
Llompart Moragues, Gabriel. (1971) - In: Revista de dialectología y tradiciones populares vol. 27 (1971) p. 41-48

126Articles  Los saludos teofóricos en la isla de Mallorca
Llompart Moragues, Gabriel. (1971) - In: Analecta sacra tarraconensia vol. 44, 1 (1971) p. 33-56

127Articles  Nótulas sobre "cartas del cielo"
Llompart Moragues, Gabriel. (1971) - In: Revista de dialectología y tradiciones populares vol. 27 (1971) p. 33-40

128Articles  El ángel-veleta de la Almudaina de Mallorca (siglo XIV)
Llompart Moragues, Gabriel. (1971) - In: Estudios lulianos vol. 15 (1971) p. 211-220

129Articles  Aspectos populares del purgatorio medieval
Llompart Moragues, Gabriel. (1970) - In: Revista de dialectología y tradiciones populares vol. 26 (1970) p. 253-274

130Articles  La fecha y circunstancias del arribo de los "rimmonim" de la Catedral de Mallorca
Llompart Moragues, Gabriel. (1970) - In: Sefarad vol. 30 (1970) p. 48-51

131Articles  Oraciones catalanas de cobertura existencial, en torno a un alabastro inglés del siglo XV
Llompart Moragues, Gabriel. (1970) - In: Estudios lulianos vol. 14 (1970) p. 47-56

132Articles  Desfile iconográfico de penitentes españoles
Llompart Moragues, Gabriel. (1969) - In: Revista de dialectología y tradiciones populares vol. 25 (1969) p. 31-52

133Articles  Una Santa Faz bajomedieval de tradición edessena en Palma de Mallorca
Llompart Moragues, Gabriel. (1969) - In: Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología vol. 34/35 (1969) p. 231-237

134Articles  La fiesta del Corpus y representaciones religiosas en Zaragoza y Mallorca (siglos XIV-XVI)
Llompart Moragues, Gabriel. (1969) - In: Analecta sacra tarraconensia vol. 42 (1969) p. 181-210

135Articles  Fiestas populares y laudes de juglares en el medievo malloquín
Llompart Moragues, Gabriel. (1968 - 1972) - In: Bolletí de la Societat Arqueològica Lulliana vol. 33 (1968/72) p. 479-496

136Articles  Nótulas de arte gótico en la Catedral de Mallorca
Llompart Moragues, Gabriel. (1968 - 1972) - In: Bolletí de la Societat Arqueològica Lulliana vol. 33 (1968/72) p. 3-7

137Articles  El patronazgo de santa Práxedes sobre el reino de Mallorca
Llompart Moragues, GabrielMuntaner Bujosa, Juan. (1968) - In: Analecta sacra tarraconensia vol. 41 (1968) p. 279-298

138Articles  Cortejos luctuosos y patrióticos en la Mallorca medieval
Llompart Moragues, Gabriel. (1968 - 1972) - In: Bolletí de la Societat Arqueològica Lulliana vol. 33 (1968/72) p. 314-331

139Articles  La danza religiosa de Saint Joan Pelós en las Islas Baleares
Llompart Moragues, Gabriel. (1967) - In: Revista de dialectología y tradiciones populares vol. 23 (1967) p. 273-288

140Articles  La llamada "Procesión del Encuentro" en la isla de Mallorca, and la filiación medieval del folklore postridention
Llompart Moragues, Gabriel. (1967) - In: Revista de dialectología y tradiciones populares vol. 23 (1967) p. 167-180

141Articles  Las águilas del Corpus de Pollensa (Malloorca) y la interpretación del águila procesional del Levante español
Llompart Moragues, Gabriel. (1967) - In: Revista de dialectología y tradiciones populares vol. 23 (1967) p. 83-104

142Articles  Longitudo Christi Salvatoris
Llompart Moragues, Gabriel. (1967) - In: Analecta sacra tarraconensia vol. 40 (1967) p. 93-116

143Articles  Nuevas precisiones sobre la iconografía mallorquina de la Virgen del Manto y de la Virgen-Sagrario (siglos XIV-XVII)
Llompart Moragues, Gabriel. (1966) - In: Analecta sacra tarraconensia vol. 39 (1966) p. 291-304

144Articles  La fiesta del "Corpus Christi" y representaciones religiosas en Barcelona y Mallorca
Llompart Moragues, Gabriel. (1966) - In: Analecta sacra tarraconensia vol. 39 (1966) p. 25-46

145Articles  La "lledània" de la procesión del Corpus de Palma de Mallorca
Llompart Moragues, Gabriel. (1966) - In: Revista de dialectología y tradiciones populares vol. 22 (1966) p. 304-317

146Articles  Dos notas de folklore religioso levantino: "Evangelios de bautizo" y "Peregrinos de representación"
Llompart Moragues, Gabriel. (1966) - In: Revista de dialectología y tradiciones populares vol. 22 (1966) p. 7-25

147Articles  Estandartes mallorquines de Pasión
Llompart Moragues, Gabriel. (1965) - In: Revista de dialectología y tradiciones populares vol. 21 (1965) p. 63-71

148Articles  Spiritualis monachus
Llompart Moragues, Gabriel. (1965) - In: Analecta sacra tarraconensia vol. 38 (1965) p. 159-172

149Articles  San Cristóbal, como abogado popular de la peregrinación medieval
Llompart Moragues, Gabriel. (1965) - In: Revista de dialectología y tradiciones populares vol. 21 (1965) p. 293-313

150Articles  Una leyenda medieval mallorquina
Llompart Moragues, Gabriel. (1964) - In: Revista de dialectología y tradiciones populares vol. 20 (1964) p. 90-97

151Articles  A propósito de una tablas medievales mallorquinas de la Anunciación y su ambigüedad iconográfica
Llompart Moragues, Gabriel. (1964) - In: Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología vol. 30 (1964) p. 185-193

152Articles  Los gozos populares de San Cayetano en el Levante español
Llompart Moragues, Gabriel. (1964) - In: Revista de dialectología y tradiciones populares vol. 20 (1964) p. 461-479

153Articles  San Onofre, eremita, en el medioevo mallorquín
Llompart Moragues, Gabriel. (1963) - In: Estudios lulianos vol. 7 (1963) p. 203-208

154Articles  El belén cuatrocentista del Hospital Provincial de Palma de Mallorca
Llompart Moragues, Gabriel. (1963) - In: Revista de dialectología y tradiciones populares vol. 19 (1963) p. 361-370

155Articles  La leyenda del desengaño en la conversión de Ramon Llull
Llompart Moragues, Gabriel. (1963) - In: Analecta sacra tarraconensia vol. 36 (1963) p. 283-298

156Articles  El tema medieval de la Virgen del manto
Llompart Moragues, Gabriel. (1962) - In: Estudios lulianos vol. 6 (1962) p. 299-310

157Articles  El Calvario bajomedieval de Selva
Llompart Moragues, Gabriel. (1961 - 1967) - In: Bolletí de la Societat Arqueològica Lulliana vol. 32 (1961/67) p. 67-71

158Articles  Las Vírgenes Sagrario de Mallorca
Llompart Moragues, Gabriel. (1961 - 1967) - In: Bolletí de la Societat Arqueològica Lulliana vol. 32 (1961/67) p. 177-192

159Articles  La Virgen del Manto en Mallorca
Llompart Moragues, Gabriel. (1961) - In: Analecta sacra tarraconensia vol. 34 (1961) p. 263-304

160Articles  Nomenclatura popular de la cultura de los talayots en Mallorca
Llompart Moragues, Gabriel. (1960) - In: Revista de dialectología y tradiciones populares vol. 16 (1960) p. 287-294

161Articles  Els "cavallets" de Mallorca
Llompart Moragues, Gabriel. (1958) - In: Trabajos Museo de Mallorca vol. 10 (1958) p. 10

Alphabetic register

(Select a letter to open the register)


Examples for the search function

Last names starting with letters 'Zg': zg

Last names starting with 'Kucz': kucz

Last names starting with 'Kucz', forename starting with "A": kucz*, a

Last names starting with 'Ku', forename starting with 'Andreas': ku*andreas

Forename 'Fumiko': *fumiko

Variants of 'de Lacroix': *de*la*cro*

Variants of 'Mayboom': m__b__m