RI-Opac: Literature Database for the Middle Ages - Listing over 2 million titles

Authors

Publications »Martin i Ros, Rosa Maria«

Forward to Karlsruher Virtueller Katalog search engine: Martin i Ros, Rosa Maria

RI opac: 2 Entries

1Articles  La dispersió dels teixits medievals: un patrimoni trossejat
Martin i Ros, Rosa Maria. (1999) - In: Lambard vol. 12 (1999/2000) p. 165-182

2Essay  El Coixí de vellut de Berenguer II, trobat al seu sepulcre de la catedral de Girona
Martin i Ros, Rosa Maria. (1996) - In: Les Catedrals Catalanes. Arquitectura i Art Medieval p. 75-82

Alphabetic register

(Select a letter to open the register)


Examples for the search function

Last names starting with letters 'Zg': zg

Last names starting with 'Kucz': kucz

Last names starting with 'Kucz', forename starting with "A": kucz*, a

Last names starting with 'Ku', forename starting with 'Andreas': ku*andreas

Forename 'Fumiko': *fumiko

Variants of 'de Lacroix': *de*la*cro*

Variants of 'Mayboom': m__b__m