RI-Opac: Literature Database for the Middle Ages - Listing over 2.3 million titles

Authors

Publications »Merhautová, Anežka«

Forward to Karlsruher Virtueller Katalog search engine: Merhautová, Anežka

RI opac: 96 Entries

1Sachtitel  Kodex vyšehradský. Korunovacní evangelistár prvního ceského krále
Merhautová, AnežkaSpunar, Pavel [Publ.]. - Praha (2006)

2Monographie  Moravští Premyslovci ve znojemské rotunde [Mährische Przemysliden in der Znaimer Rotunde]
Krzemienska, Barbara L.Merhautová, AnežkaTreštík, Dušan. - Praha (2000)

3Monographie  Katedrála sv. Víta v Praze. K 650. výrocí založení [Die Domkirche St. Veit in Prag. Zur 650. Jahrfeier ihrer Gründung]
Merhautová, Anežka. - Praha (1994)

4Collection of Essays  St.-Georgs-Stift auf der Prager Burg
Merhautová, AnežkaStejskal, Karel [Publ.]. - Praha (1991)

5Monographie  Ideové proudy v ceském umení 12. století [ Geistige Strömungen in der böhmischen Kunst des 12. Jahrhunderts]
Merhautová, AnežkaTreštík, Dušan. - Praha (1985)

6Monographie  Románské umení v Cechách a na Morave
Merhautová, Anežka. - Praha (1983)

7Collection of Essays  Romanische Kunst in Polen, der Tschechoslowakei, Ungarn, Rumänien, Jugoslawien
Merhautová, Anežka [Publ.]. - Wien [u.a.] (1974)

8Monographie  Bazilika sv. Jirí na Pražském hrade [The Basilica of St George in Prague Castle]
Merhautová, Anežka. - Praha (1972)

9Monographie  Rane stredoveká architektura v Cechách [Frühmittelalterliche Architektur in Böhmen.]
Merhautová, Anežka. - Praha (1971)

10Monographie  Einfache mitteleuropäische Rundkirchen: ihr Ursprung, Zweck und ihre Bedeutung
Merhautová, Anežka. - Praha (1970)

11Monographie  Bazilika sv. Jirí na Pražském hrade [Die St. Georgs-Basilika auf der Prager Burg]
Merhautová, Anežka. - Praha (1966)

12Essay  Gumpoldova legenda
Merhautová, Anežka. (2010) - In: Legendy Wolfenbüttelského rukopisu p. 19-32

13Essay  Bibliografie Anežky Merhautové 1946 - 2009
Merhautová, Anežka. (2010) - In: FS Anežka Merhautová p. 507-517

14Essay  Premyslovský cyklus ve znojemské rotunde
Merhautová, Anežka. (2009) - In: Premyslovci. Budování ceského státu p. 278-280

15Articles  Opatský hrob z doby pocátku Ostrova u Davle [Abbot's grave from the period of the beginning of Ostrov u Davle]
Brichácek, PavelMerhautová, AnežkaRichter, MiroslavSommer, Petr. (2006) - In: Archaeologica Pragensia vol. 18 (2006) p. 45-64

16Essay  Nejstarší ceská sakrální architektura
Merhautová, Anežka. (2006) - In: Ceské zeme v raném stredoveku p. 154-160

17Essay  Bazilika sv. Víta, Václava a Vojtecha
Merhautová, Anežka. (2004) - In: Katedrála sv. Víta v Praze p. 16-24

18Essay  Rane stredoveké období. Rotunda svatého Víta.
Merhautová, Anežka. (2004) - In: Katedrála sv. Víta v Praze p. 13-15

19Essay  Ostrovský klášter a jeho výroba keramiky. [Das Kloster Ostrov und seine keramische Produktion]
Merhautová, Anežka. (2003) - In: 1000 let kláštera na Ostrove (999-1999) p. 29-42

20Essay  Obrazové téma a jeho myšlenkový obsah v raném stredoveku.
Merhautová, Anežka. (2003) - In: FS Dušan Treštík p. 147-150

21Essay  Kníže sv. Václav - dedic ceské zeme [Fürst Wenzel - der hl. Wenzel, der Erbe Böhmens]
Merhautová, Anežka. (2003) - In: FS Josef Krása p. 23-26

22Essay  Téma z minulosti s vizí budoucnosti.
Merhautová, Anežka. (2002) - In: FS Ivo Hlobil (2002) p. 37-39

23Articles  Über das Schicksal des Bischofsrings
Merhautová, Anežka. (2001) - In: Umení vol. 49 (2001) p. 102-106

24Essay  Entstehung und Bedeutung des St. Wenzelshelmes
Merhautová, Anežka. (2001) - In: Boleslav II. Der tschechische Staat um das Jahr 1000 p. 481ff.

25Essay  Die Ägidienkirche in Milevsko (Mühlhausen)
Merhautová, Anežka. (2001) - In: FS Hans-Joachim Krause p. 79-80

26Essay  Vznik a význam svatováclavské prilby.
Merhautová, Anežka. (2000) - In: Premyslovský stát kolem roku 1000 p. 85-92

27Articles  Strahovský klášter. Stavební dejiny baziliky od roku 1182 do doby opata Lohelia. [Das Kloster Strahov. Baugeschichte der Basilika von 1182 bis zur Zeit des Abts Lohelius]
Merhautová, AnežkaSommer, Petr. (2000) - In: Umení vol. 48 (2000) p. 302-314

28Essay  Hreben zvaný Svatovojtešský [Der sogenannte Kamm des hl. Adalbert]
Merhautová, Anežka. (2000) - In: FS Pavel Spunar (2000) p. 166-171

29Essay  Die böhmischen Insignien und der steinerne Thron.
Treštík, DušanMerhautová, Anežka. (2000) - In: Europas Mitte um 1000 p. 904-906

30Essay  Christliche Architektur und Kunst im böhmischen Staat um das Jahr 1000.
Merhautová, AnežkaSommer, Petr. (2000) - In: Europas Mitte um 1000 p. 411-417

31Articles  Kostel sv. Jakuba ve Stríbrné Skalici
Merhautová, Anežka. (1999) - In: Sázavsko vol. 6 (1999) p. 19-20

32Articles  Strahovský klášter. Jeho založení a románská bazilika. [Kloster Strahov. Seine Gründung und die romanische Basilika]
Merhautová, AnežkaSommer, Petr. (1999) - In: Umení vol. 47 (1999) p. 154-168

33Essay  Kodex zv. vyšehradský - místo a doba jeho vzniku a objednavatel. [Der sogenannte Wyschehrader Kodex - Ort und Zeit seiner Entstehung und der Auftraggeber]
Merhautová, Anežka. (1997) - In: Zivot v archeologii stredoveku p. 456-458

34Articles  Kostel na Libici
Merhautová, Anežka. (1995) - In: Archeologické rozhledy vol. 47 (1995) p. 249-251

35Articles  Bibliografie Anežky Merhautové
Merhautová, Anežka. (1994) - In: Umení vol. 42 (1994) p. 463-467

36Articles  Ikonografie Vjezdu do Jeruzaléma v tzv. Vyšehradském kodexu
Merhautová, Anežka. (1994) - In: Umení vol. 42 (1994) p. 116-119

37Essay  Stavební podoba brevnovského klástera ve stredoveku
Dragoun, ZdenekMerhautová, AnežkaSommer, Petr. (1993) - In: Milénium brevnovského klástera p. 63-137

38Articles  Poznámka ke kostelu sv. Jiljí v Milevsku [Eine Anmerkung zur Kirche St. Aegidien in Mühlhausen]
Merhautová, Anežka. (1993) - In: Mediaevalia historica Bohemica vol. 3 (1993) p. 135-140

39Articles  Clenové Kristova rodokmene a predáci izraelských kmenu v Kodexu vyšehradském
Merhautová, Anežka. (1993) - In: Umení vol. 41 (1993) p. 355-360

40Articles  Der St. Wenzelshelm
Merhautová, Anežka. (1992) - In: Umení vol. 40 (1992) p. 169-179

41Articles  Pocátky úcty ke sv. Vojtechu ve výtvarném umení
Merhautová, Anežka. (1992) - In: Sbornik Spolecnosti Pratel Starozitnosti vol. 3 (1992) p. 23-26

42Articles  Postava Victorie na denáru Borivoje II. ?
Merhautová, Anežka. (1991) - In: Studia mediaevalia Pragensia vol. 2 (1991) p. 101-103

43Articles  Relikviár sv. Kríže ze Svatovítského pokladu.
Merhautová, Anežka. (1991) - In: Umení vol. 39 (1991) p. 193-213

44Articles  Noha tzv. milánského svícnu
Merhautová, Anežka. (1991) - In: Umení vol. 39 (1991) p. 490-502

45Essay  Bauentwicklung der Basilika
Merhautová, Anežka. (1991) - In: St.-Georgs-Stift auf der Prager Burg p. 5-36

46Articles  Relikviár sv. Mikuláše.
Merhautová, Anežka. (1990) - In: Umení vol. 38 (1990) p. 281-290

47Articles  Bazilika s první jižní kaplí Ostrovského kláštera
Richter, MiroslavMerhautová, AnežkaBrichácek, PavelSommer, Petr. (1990) - In: Umení vol. 38 (1990) p. 185-195

48Articles  Byly ci nebyly malby znojemské rotundy jednotným dílem?
Merhautová, Anežka. (1988) - In: Umení vol. 36 (1988) p. 297-308

49Essay  Figürliche und ornamentierte Tonfliesenfußböden in Böhmen
Merhautová, Anežka. (1988) - In: FS Hans Erich Kubach p. 507-522

50Essay  L'art roman tchèque et ses idées directrices
Merhautová, Anežka. (1986) - In: Studia Lech Kalinowski p. 191-201

51Essay  L'art roman tcheque et ses idées directrices
Merhautová, Anežka. (1986) - In: Symbolae historiae artium p. 191-201

52Essay  Spezifische Züge der böhmischen Kunst im 12. Jahrhundert
Merhautová, AnežkaTreštík, Dušan. (1984) - In: Architektur des Mittelalters. Funktion und Gestalt p. 105-140

53Articles  Nejstarší dosud známý kostel na Pražském hrade [Die bisher älteste bekannte Kirche auf der Prager Burg]
Merhautová, Anežka. (1983) - In: Folia historica Bohemica vol. 5 (1983) p. 81-93

54Articles  Ikonografie znojemského premyslovského cyklu
Merhautová, Anežka. (1983) - In: Umení vol. 31 (1983) p. 18-26

55Essay  Zmeny ceského umení v první polovine 13. století na historickém pozadí [Architektur in der 1. Hälfte des 13. Jahrhunderts]
Merhautová, Anežka. (1983) - In: Umení 13. století v ceskych zemích p. 223-236

56Articles  Le fond historique des changements intervenus dans l'art de la Première moitie de XIIIe siècle
Merhautová, Anežka. (1982) - In: Acta historiae artium Academiae Scientiarum Hungaricae vol. 28 (1982) p. 237-240

57Articles  Plastické fragmenty z ostrovského kláštera
Merhautová, Anežka. (1982) - In: Umení vol. 30 (1982) p. 35-42

58Articles  Stredoveké podlahy s obrazem cisare Nerona
Merhautová, Anežka. (1980) - In: Umení vol. 28 (1980) p. 246-258

59Articles  Architektonické zlomky ostrovského kláštera. [Architektonische Fragmente aus dem Kloster Ostrov]
Merhautová, AnežkaRichter, MiroslavSršen, Lubomír. (1980) - In: Sborník Národního Muzea v Praze A vol. 34 (1980) p. 1-105

60Articles  Frühmittelalterliche oder romanische Kunst in Böhmen?
Merhautová, AnežkaTreštík, Dušan. (1979) - In: Umení vol. 27 (1979) p. 515-533

61Articles  Anticke tradice ve velkomoravske archltekture [Antike Traditionen in der großmährischen Architektur]
Merhautová, Anežka. (1978) - In: Listy filologické vol. 101 (1978) p. 180-

62Articles  Antická tradice na ceských denárech
Merhautová, Anežka. (1977) - In: Umení vol. 25 (1977) p. 540-548

63Articles  K ikonografii ceských rane stredovekých tympranonu
Merhautová, Anežka. (1976) - In: Umení vol. 24 (1976) p. 417-428

64Articles  Byl svatojirský kostel v Klatovech rotundou?
Merhautová, Anežka. (1975) - In: Umení vol. 23 (1975) p. 182-184

65Articles  Doplnek rady rane stredovekých kostelu
Merhautová, Anežka. (1974) - In: Umení vol. 22 (1974) p. 175-176

66Essay  Les répercussions de l'architecture française en Bohême
Merhautová, Anežka. (1974) - In: Mélanges Edmond-René Labande p. 529-535

67Articles  Katedrála pražských biskupu [Die Kathedralkirche der Prager Bischöfe]
Merhautová, Anežka. (1973) - In: Umení vol. 21 (1973) p. 81-92

68Articles  Význam záborského kostela
Merhautová, Anežka. (1972) - In: Umení vol. 20 (1972) p. 393-398

69Essay  Ursprung, Zweckbestimmung und Bedeutung der böhmischen Rundkirchen
Merhautová, Anežka. (1972) - In: Evolution générale et développements régionaux en histoire de l'art Pt. 1 p. 381-384

70Articles  Antické tradice ve velkomoravské architekture
Merhautová, Anežka. (1971) - In: Umení vol. 19 (1971) p. 495-503

71Articles  Reliéf na veži bývalého Juditina mostu
Merhautová, Anežka. (1971) - In: Umení vol. 19 (1971) p. 70-75

72Articles  Venezia e il Levante fino al secolo XV
Merhautová, Anežka. (1969) - In: Umení vol. 17 (1969) p. 504

73Articles  O puvodu prostých stredoevropských rotund
Merhautová, Anežka. (1969) - In: Umení vol. 17 (1969) p. 184-185

74Articles  Bedeutung, Zweck und Ursprung der böhmischen Rundkirchen
Merhautová, Anežka. (1969) - In: Byzantinoslavica vol. 30 (1969) p. 233-245

75Essay  Das ehemalige Kloster der Prämonstratenserinnen in Doxan. Seine baugeschichtliche Entwicklung und Bedeutung in der böhmischen Architektur des 12. Jahrhunderts
Merhautová, Anežka. (1967) - In: FS Wolf Schubert p. 86-96

76Articles  Príspevek ke katalogu rane stredoveké architektury v Cechách
Merhautová, Anežka. (1966) - In: Umení vol. 14 (1966) p. 65-69

77Essay  Les débuts de l'architecture du haut Moyen Âge en Bohême
Merhautová, Anežka. (1966) - In: Mélanges René Crozet Pt. 1 p. 111-117

78Articles  Rotunda knížete Václava na Pražském hrade [The Rotunda of Duke Wenceslas in Prague Castle]
Merhautová, Anežka. (1965) - In: Umení vol. 13 (1965) p. 88-92

79Articles  Dílo krivoklátské stavební huti
Merhautová, Anežka. (1964) - In: Umení vol. 12 (1964) p. 211-213

80Articles  Západní krypta doksanského kostela
Merhautová, Anežka. (1964) - In: Umení vol. 12 (1964) p. 76-81

81Articles  Poznámky k puvodu kostela sv. Jirí v Plzni-Doubravce
Merhautová, Anežka. (1963) - In: Umení vol. 11 (1963) p. 207-209

82Articles  Nekdejší ženský klášter ve Svetci
Merhautová, Anežka. (1963) - In: Umení vol. 11 (1963) p. 290-293

83Articles  K problematice ceské architektury 12. stoleti
Merhautová, Anežka. (1963) - In: Umení vol. 11 (1963) p. 81-91

84Articles  Poznámky k pruzkumu kláštera sv. Jirí na pražském hrade
Merhautová, Anežka. (1962) - In: Umení vol. 10 (1962) p. 177-181

85Articles  Seminár stredoveké kultury v Poitiers
Merhautová, Anežka. (1962) - In: Umení vol. 10 (1962) p. 105-106

86Articles  Mezinárodná kongres pro studium raného stredoveku
Merhautová, Anežka. (1962) - In: Umení vol. 10 (1962) p. 105

87Articles  Jugoslávské klenoty stredovekého umení
Merhautová, Anežka. (1961) - In: Slovanský prehled vol. 47 (1961) p. 344-347

88Articles  Kostelík v Bedrichove Svetci
Merhautová, Anežka. (1960) - In: Umení vol. 8 (1960) p. 186

89Articles  K literature o cisterciáské architekture
Merhautová, Anežka. (1960) - In: Umení vol. 8 (1960) p. 310-311

90Articles  Cizí podnety a domácí tradice v románské architekture severozápadních Cech
Merhautová, Anežka. (1959) - In: Umení vol. 7 (1959) p. 228-253

91Articles  Palácová kaple v Chebu
Merhautová, Anežka. (1959) - In: Umení vol. 7 (1959) p. 30-43

92Articles  Romañská stavební hut v Doksanech [Die romanische Bauhütte in Doxan]
Radová-Štiková, MiladaMerhautová, Anežka. (1957) - In: Umení vol. 5 (1957) p. 201-223

93Articles  K otázce historismu pozdního stredoveku
Merhautová, Anežka. (1954) - In: Umení vol. 2 (1954) p. 70-71

94Articles  Kostel sv. Jakuba ve Svatém Jakubu u Kutné Hory
Merhautová, Anežka. (1954) - In: Umení vol. 2 (1954) p. 228-236

95Articles  Prispevek k ikonografii M. Jana Husa
Merhautová, Anežka. (1953) - In: Umení vol. 1 (1953) p. 85

96Articles  Puvodni podoba predsine kostela sv. Prokopa v Zábori nad Labem
Merhautová, Anežka. (1953) - In: Umení vol. 1 (1953) p. 226-232

Alphabetic register

(Select a letter to open the register)


Examples for the search function

Last names starting with letters 'Zg': zg

Last names starting with 'Kucz': kucz

Last names starting with 'Kucz', forename starting with "A": kucz*, a

Last names starting with 'Ku', forename starting with 'Andreas': ku*andreas

Forename 'Fumiko': *fumiko

Variants of 'de Lacroix': *de*la*cro*

Variants of 'Mayboom': m__b__m