RI-Opac: Literature Database for the Middle Ages - Listing over 2.3 million titles

Authors

Publications »Moltke, Erik«

Forward to Karlsruher Virtueller Katalog search engine: Moltke, Erik

RI opac: 40 Entries

1Monographie  Runes and their Origin. Denmark and Elsewhere
Moltke, Erik. - København (1985)

2Monographie  Runerne i Danmark og deres oprindelse
Moltke, Erik. - København (1976)

3Monographie  Bernt Notkes altertavle i Århus Domkirke og tallinntavlen: mit Regesten und Bildtexten auf deutsch. (Vol. 1-2)
Moltke, Erik. - København (1970)

4Monographie  Jon Skonvig og de andre runetegnere: et bidrag til runologiens historie i Danmark og Norge (Vol. 1-2)
Moltke, Erik. - København (1956 - 1958)

5Collection of Essays  Danmarks runeindskrifter (Vol. 1-2)
Jacobsen, LisMoltke, Erik [Publ.]. - København (1942)

6Essay  Runer
Moltke, Erik. (1991) - In: Dansk Kulturhistorisk Opslagsværk Pt. 2 p. 748

7Articles  The Jelling Man and other paintings from the Viking Age
Marxen, IngegerdMoltke, Erik. (1988) - In: Mediaeval Scandinavia vol. 12 (1988) p. 107-121

8Articles  Tunestenen. En omtydet norsk runesten fra urnordisk tid
Moltke, Erik. (1984) - In: Fortid og nutid vol. 31 (1984) p. 20-32

9Articles  Järsbergstenen, en mærkelig värmlandsk runesten
Moltke, Erik. (1981) - In: Fornvännen vol. 76 (1981) p. 81-90

10Articles  Minnesvården i Harg
Moltke, Erik. (1981) - In: Iconographisk post , 4 (1981) p. 30-31

11Articles  Medieval Wooden Sculpture in Sweden I-V: granskning af et afsluttet korpusværk
Moltke, Erik. (1981) - In: Fornvännen vol. 76 (1981) p. 95-112

12Articles  The origins of the runes
Moltke, Erik. (1981) - In: Michigan Germanic studies vol. 7 (1981) p. 3-7

13Articles  How to investigate and reproduce a runic inscription
Moltke, Erik. (1981) - In: Michigan Germanic studies vol. 7 (1981) p. 186-198

14Articles  En debat om runer
Moltke, ErikLund, Niels. (1977 - 1978) - In: Historie (Jysk) Ser. NR, vol. 12 (1977/78) p. 191-202

15Essay  Kryptfigurerne i Lund domkirke
Moltke, Erik. (1976) - In: Bild och betydelse p. 173-179

16Articles  Lübeck domkirkes triumfkrucifixgruppe er tilskrevet Bernt Notke, - men hvad siger den selv?
Moltke, Erik. (1976) - In: Aarbøger for nordisk oldkyndighed og historie (1976) p. 124-139

17Articles  Runeninschriften aus der Stadt Schleswig
Moltke, Erik. (1975) - In: Beiträge zur Schleswiger Stadtgeschichte vol. 20 (1975) p. 76ff.

18Articles  Århuskammen med runer fra byudgravningen 1964
Moltke, Erik. (1975) - In: Hikuin vol. 2 (1975) p. 145-150

19Articles  Trekantrelieffet over Ribe domkirkes kathoveddør. Er det et epitaf over Valdemar Den Unge - eller er det ikke?
Moltke, Erik. (1975) - In: Aarbøger for nordisk oldkyndighed og historie (1975) p. 120-134

20Articles  Indskriften fra Løvelbro
Moltke, Erik. (1974) - In: Hikuin vol. 1 (1974) p. 81-86

21Articles  Hvilken (kong) Svend belejrede Hedeby?
Christensen, Aksel EmanuelMoltke, Erik. (1971) - In: Historisk tidsskrift (Kopenhagen) vol. 71 (1971) p. 297-324

22Essay  Der Totentanz in Tallinn (Reval) und Bernt Notke
Moltke, Erik. (1967) - In: Studier Armin Tuulse p. 321-327

23Articles  Runeindskriften på spaendet fra Scheelsminde, Ålborg
Moltke, Erik. (1963) - In: Aarbøger for nordisk oldkyndighed og historie (1963) p. 122-124

24Articles  Lindkaer-brakteaten. En dansk C-brakteat med alfabetruner
Moltke, Erik. (1957) - In: Aarbøger for nordisk oldkyndighed og historie (1957) p. 129ff.

25Articles  Nogle malerier i vore kirker og deres forbilleder samt lidt om Peder Candid
Moltke, Erik. (1955) - In: Aarbøger for nordisk oldkyndighed og historie (1955) p. 105-124

26Articles  The ghost of the Kensington stone
Moltke, Erik. (1953) - In: Scandinavian studies vol. 25 (1953) p. 1-14

27Articles  Tømrer - Runer
Moltke, Erik. (1953) - In: Aarbøger for nordisk oldkyndighed og historie (1953) p. 151-156

28Articles  The Kensington Stone
Moltke, Erik. (1951) - In: Antiquity. A quarterly review of archaeology vol. 25, 98 (1951) p. 87-93

29Articles  Hvad var lægæst, guldhornets mester, magiker, præst eller guldsmed?
Moltke, Erik. (1947) - In: Fornvännen vol. 42 (1947) p. 336-342

30Articles  Hvad er meningen med en meningsløs brakteat-indskrift?
Moltke, Erik. (1943) - In: Fra Ribe Amt (1943) p. 545-550
https://tidsskrift.dk/fraribeamt/article/view/75646/109620

31Articles  Runestenen på Einang
Moltke, Erik. (1938) - In: Viking. Tidsskrift for norrøn arkeologi vol. 2 (1938) p. 111-120

32Articles  Runeindskriften paa Guldhornet fra Gallehus
Moltke, Erik. (1936) - In: Aarbøger for nordisk oldkyndighed og historie (1936) p. 97-104

33Articles  Runologiske Bidrag
Moltke, Erik. (1936 - 1938) - In: Acta philologica Scandinavica vol. 11 (1936/38) p. 250-262

34Articles  Runologiske Meddelelser
Moltke, Erik. (1936) - In: Aarbøger for nordisk oldkyndighed og historie (1936) p. 238-259

35Articles  Ein alamannischer Sax mit Runen?
Moltke, ErikNeckel, Gustav. (1934) - In: Germania vol. 18 (1934) p. 36-42

36Articles  To Runedokumenter
Moltke, Erik. (1934 - 1935) - In: Acta philologica Scandinavica vol. 9 (1934/35) p. 193-221

37Articles  Glavendrupstenen og de nyfundne Runer
Moltke, Erik. (1932) - In: Acta philologica Scandinavica vol. 7 (1932) p. 83-96

38Articles  Tekniske hjælpemidler og metoder i epigrafiens tjeneste: med særligt henblik på runeindskrifter
Moltke, Erik. (1932) - In: Fornvännen vol. 27 (1932) p. 321-341

39Articles  Bidrag til Tolkning af Gorlev-Stenen
Moltke, Erik. (1929) - In: Acta philologica Scandinavica vol. 4 (1929) p. 172-185

40Articles  Graveurs suédois de runes
Moltke, Erik. (1927) - In: Acta philologica Scandinavica vol. 2 (1927) p. 186-190

Alphabetic register

(Select a letter to open the register)


Examples for the search function

Last names starting with letters 'Zg': zg

Last names starting with 'Kucz': kucz

Last names starting with 'Kucz', forename starting with "A": kucz*, a

Last names starting with 'Ku', forename starting with 'Andreas': ku*andreas

Forename 'Fumiko': *fumiko

Variants of 'de Lacroix': *de*la*cro*

Variants of 'Mayboom': m__b__m