RI OPAC: Literature Database for the Middle Ages - Listing over 2.7 million titles

Authors

Publications »Novotný, Robert«

Forward to Karlsruher Virtueller Katalog search engine: Novotný, Robert

RI opac: 55 Entries

1Collection of Essays  Centrum medievistických studií
Žurek, VáclavSoukup, PavelNovotný, Robert [Publ.]. - Praha (2018)

2Sachtitel  [Bibliographie]
Novotný, Robert. (2016)
https://cas-cz.academia.edu/RobertNovotny

3Collection of Essays  Husitské století [Hussite Century]
Cermanová, PavlínaNovotný, RobertSoukup, Pavel [Publ.]. - Praha (2014)

4Collection of Essays  Lucemburkove: ceska koruna uprostred Evropy [Luxembourgs - the crown of Bohemia in the centre of Europe]
Maskova, PavlinaNovotný, Robert [Ed.]. Šmahel, FrantišekBobková, Lenka [Publ.]. - Praha (2012)

5Monographie  Zrozeni mytu: dva zivoty husitske epochy
Novotný, RobertCornej, Petr. - Praha [u.a.] (2011)

6Collection of Essays  Zrození mýtu. Dva životy husitské epochy
Novotný, RobertSamal, Petr [Publ.]. - Praha (2011)

7Collection of Essays  Premyslovci: Budování ceského státu [Die Przemysliden. Die Errichtung des böhmischen Staates]
Maskova, PavlinaNovotný, Robert [Ed.]. Sommer, PetrTreštík, DušanŽemlicka, Josef [Publ.]. - Praha (2009)

8Monographie  Sociální, institucionální a konfesionální aspekty vývoje ceské šlechty v pozdním stredoveku [Social, institutional and confessional aspect of development of the nobility in the late middle Ages]
Novotný, Robert. - [University of Prague] (2008)
https://hdl.handle.net/20.500.11956/17884

9Collection of Essays  Praha. Kronika metropole
Belina, PavelDragoun, ZdenekGebhart, JanHlavacka, MilanKaše, JiríKocian, JiríKolár, FrantišekKucera, Jan PavelKubálek, DušanLutovský, MichalMikulec, JiríNovotný, RobertVanícek, Vratislav [Ed.]. - Praha (2006)

10Collection of Essays  Evropa a Cechy na konci stredoveku: Sborník príspevku venovaných Františku Šmahelovi [ Europa und Tschechien am Ende des Mittelalters. Eine Sammlung von Beiträgen zu Ehren von František Smahel]
Doležalová, EvaNovotný, RobertSoukup, Pavel [Publ.]. - Praha (2004)

11Collection of Essays  Tschechische Mittelalterforschung 1990 - 2002
Šmahel, FrantišekNovotný, RobertSoukup, Pavel [Publ.]. - Praha (2003)

12Articles  Jirí z Podebrad - král rozdelené spolecnosti?
Novotný, Robert. (2021) - In: Dejiny a soucasnost vol. 43, 3 (2021) p. 30-33

13Essay  Das Mäzenatentum am Hof Wenzels IV.
Novotný, Robert. (2021) - In: FS Karel Hruza p. 249-268

14Essay  Neprátelé státu, neprátele lidu, neprátelé revoluce. Šlechta v marxistické medievistice.
Novotný, Robert. (2020) - In: Marxismus a medievistika. Spolecné osudy? p. 119-134

15Essay  Nacionalista, liberál, revolucionár. Jan Hus v ucebnicích dejepisu
Novotný, Robert. (2020) - In: Hus - husitství - tradice - Praha. Od reality k mýtu a zpátky p. 391-400

16Essay  Pohanská minulost ceské šlechty v predstavách 16. století
Novotný, Robert. (2019) - In: Pohané a krestané. Christianizace ceských zemí ve stredoveku p. 217-236

17Essay  Konverze ceské a moravské šlechty v husitském století.
Novotný, Robert. (2019) - In: Husitské re-formace. Promena kulturního kódu v 15. století p. 305-325

18Essay  Konfesní pomery ve vrchnostenských mestech husitské epochy
Novotný, Robert. (2019) - In: Stredoveké mesto. Politické promeny a sociální inovace p. 39-58

19Articles  Konversionen böhmischer und mährischer Adeliger in der hussitischen Epoche
Novotný, Robert. (2018) - In: Bohemia vol. 58 (2018) p. 225-245

20Essay  Der niedere Adel um Wenzel IV. Ein Sonderfall?
Novotný, Robert. (2017) - In: Heilige, Helden, Wüteriche. Herrschaftsstile der Luxemburger (1308-1437) p. 193-208

21Essay  "Hvezdy prejasné okolo slunce.": šlechta na dvore Jirího z Podebrad.
Novotný, Robert. (2016) - In: Podebradská éra v zemích Ceské koruny p. 56-66

22Essay  Jan Hus v ucebnicích dejepisu
Novotný, Robert. (2015) - In: Praha Husova a husitská 1415-2015 p. 247-252

23Essay  Stavovství
Novotný, Robert. (2014) - In: Husitské století p. 635-650

24Essay  Šlechta
Novotný, Robert. (2014) - In: Husitské století p. 290-316

25Essay  Jeden den urozených
Novotný, Robert. (2014) - In: Jeden den ve stredoveku p. 131-142

26Essay  Prostor a spolecnost
Novotný, Robert. (2014) - In: Husitské století p. 151-174

27Essay  Der Wandel der Niederadelssitze im spätmittelalterlichen Böhmen
Novotný, Robert. (2013) - In: Ansitz - Freihaus - corte franca p. 387-402

28Essay  Konfesionalizace pred konfesionalizací? Víra a spolecnost v husitské epoše
Novotný, Robert. (2013) - In: Heresis seminaria. Pojmy a koncepty v bádání o husitství p. 233-266

29Essay  Die Rosenberger und der südböhmische Niederadel. Zur Rolle der Herrschaftsburgen in den Beziehungen zwischen den Patronen und ihrer Klientel
Novotný, Robert. (2012) - In: Adel, Burg und Herrschaft an der "Grenze". Österreich und Böhmen p. 145-160

30Essay  Spor Václava IV s panstvem
Novotný, Robert. (2012) - In: Lucemburkove. Ceska koruna uprostred Evropy p. 664-674

31Essay  Král Jan a zbraslavsky opat Petr. Promèny réflexe Jana Lucemburského ve Zbraslavské kronice
Novotný, Robert. (2012) - In: Jan Lucembursky. Kultura, umeni a zboznost na Morave a ve Slezsku p. 11-26

32Essay  Die Konfessionalität des böhmischen und mährischen Adels in der Zeit der Regierung Sigismunds von Luxemburg
Novotný, Robert. (2012) - In: Kaiser Sigismund (1368 - 1437). Zur Herrschaftspraxis eines europäischen Monarchen p. 57-74

33Essay  Milci a nizsi slechta na dvore Václava IV
Novotný, Robert. (2012) - In: Lucemburkove. Ceska koruna uprostred Evropy p. 432-438

34Essay  Lenni soustava v lucemburské epose
Novotný, Robert. (2012) - In: Lucemburkove. Ceska koruna uprostred Evropy p. 339-345

35Essay  Nebesa pro krále, pro Krista ci pro mestany? K promene panovnicke symboliky v husitskych Cechách
Novotný, Robert. (2011) - In: Moc a jeji symbolika ve stredoveku p. 155-166

36Essay  Cest a urozenost v mentalite pozdne stredoveké šlechty
Novotný, Robert. (2011) - In: Spory o cest ve stredoveku a raném novoveku p. 54-68

37Essay  Défense de la foi à l'époque hussite: l'engagement de la noblesse tchèque et allemande,
Novotný, RobertSoukup, Pavel. (2011) - In: Noblesse et défense de l'orthodoxie (XIIIe-XVIIe siècles) p. 93-108

38Essay  "Sloup království" v pocátcích revoluce. Oldrich z Rožmberka 1417-1420 [Der "Pfeiler des Königreichs" zu Beginn der Revolution. Ulrich von Rosenberg 1417-1420]
Novotný, Robert. (2011) - In: Zrození mýtu. Dva životy husitské epochy p. 60-72

39Articles  Kríž proti kríži? Ceská katolická šlechta a protihusitské kruciáty.
Novotný, Robert. (2011) - In: Dejiny a soucasnost vol. 33, 10 (2011) p. 36-39

40Essay  La défènse de la foi à l'époque hussite: l'engagement des noblesses tchèque et allemande
Novotný, RobertSoukup, Pavel. (2011) - In: Le salut par les armes p. 93-108

41Essay  Ikonografie zemského soudu: miscellanea k ikonografii zemského soudu
Novotný, Robert. (2010) - In: Ad iustitiam et bonum commune. Promeny zemského práva v ceských zemích ve stredoveku a raném novoveku p. 155-166

42Essay  Od verejné prezentace k zlistinení, od rituálu k formalizaci. Úvahy nad promenami nejstarší nobilitacní praxe
Novotný, Robert. (2009) - In: Nobilitace ve svetle písemných pramenu p. 75-83

43Essay  Promena rituálu. Šlechta v období dvojverí. [Wandel des Rituals. Der Adel im Zeitalter der Glaubensspaltung]
Novotný, Robert. (2009) - In: Rituály, ceremonie a festivity ve strední Evrope 14. 15. století p. 237-246

44Essay  Ráj milcu? Nižší šlechta na dvore Václava IV.
Novotný, Robert. (2008) - In: Dvory a rezidence ve stredoveku Pt. 2 p. 215-229

45Essay  Spory o prednost ve stredoveku a na pocátku raného novoveku
Novotný, Robert. (2008) - In: Ritual smireni. Konflikt a jeho reseni ve stredoveku p. 185-202

46Essay  Povýšení vší chválny bodného Hovory: Dva životy nejstarší nobilitace [Promotion of Hovora "two lives" of the oldest nobilitation.]
Novotný, Robert. (2007) - In: FS Josef Žemlicka (2007) p. 396-403

47Essay  Úloha zemského soudu pro formování panského stavu
Novotný, Robert. (2007) - In: Šlechta, moc a reprezentace ve stredoveku p. 241-251

48Essay  Dvorská a zemská hierarchie v pozdne stredovekých Cechách
Novotný, Robert. (2006) - In: Dvory a rezidence ve stredoveku Pt. 1 p. 145-161

49Essay  Dvorská a zemská hierarchie v pozdne stredovekých Cechách. [Hierarchies of the court and "land nobility" in the Late Middle Ages]
Novotný, Robert. (2006) - In: Dvory a rezidence ve stredoveku Pt. 1 p. 145-161

50Essay  Praha 1300-1500
Novotný, Robert. (2006) - In: Praha. Kronika metropole p. 41-78

51Essay  Uzavírání panského stavu a problematika nobilitací v pozdním stredoveku
Novotný, Robert. (2004) - In: FS František Šmahel (2004) p. 291-306

52Essay  Husitství v pojetí ceskonemecké historiografie - veda ci politikum?
Novotný, Robert. (2004) - In: Nemecká medievistika v ceských zemích do roku 1945 p. 119-133

53Articles  Jan Hus a husitství v ucebnicích dejepisu
Novotný, Robert. (2002) - In: Dejiny a soucasnost vol. 24, 4 (2002) p. 13-17

54Articles  Staroceské slovo hejtman. Sémantická analýza
Novotný, Robert. (2001) - In: Marginalia historica vol. 4 (2001) p. 85-102

55Articles  K Mackove pojetí hradu a zámku [Burg und Schloss. Zur Maceks Interpretation]
Novotný, Robert. (2000) - In: Mediaevalia historica Bohemica vol. 7 (2000) p. 198-199

Alphabetic register

(Select a letter to open the register)


Examples for the search function

Last names starting with letters 'Zg': zg

Last names starting with 'Kucz': kucz

Last names starting with 'Kucz', forename starting with "A": kucz*, a

Last names starting with 'Ku', forename starting with 'Andreas': ku*andreas

Forename 'Fumiko': *fumiko

Variants of 'de Lacroix': *de*la*cro*

Variants of 'Mayboom': m__b__m