RI-Opac: Literature Database for the Middle Ages - Listing over 2.3 million titles

Authors

Publications »Pálffy, Géza«

Forward to Karlsruher Virtueller Katalog search engine: Pálffy, Géza

RI opac: 32 Entries

1Monographie  The kingdom of Hungary and the Habsburg monarchy in the sixteenth century
Pálffy, Géza. - Boulder (2009)

2Collection of Essays  Tanulmányok Szakály Ferenc emlékére
Fodor, PálPálffy, GézaTóth, István György [Publ.]. - Budapest (2002)

3Essay  Ein vergessener Ausgleich in der Geschichte der Habsburgermonarchie des 17. Jahrhunderts: Der ungarische Krönungsreichstag in Ödenburg/ Sopron, 1622
Pálffy, Géza. (2017) - In: Adel und Religion in der frühneuzeitlichen Habsburgermonarchie p. 85-108

4Essay  Ein vergessener Ausgleich in der Geschichte der Habsburgermonarchie des 17. Jahrhunderts: Der ungarische Krönungsreichstag in Ödenburg/ Sopron, 1622
Pálffy, Géza. (2017) - In: Adel und Religion in der frühneuzeitlichen Habsburgermonarchie p. 85-108

5Articles  A Magyar Királyság új fovárosa: Pozsony a XVI. században
Pálffy, Géza. (2013) - In: Fons vol. 20 (2013) p. 3-76

6Essay  Egy rendkivüli forras a magyar politikai élit 16. szazadi fôldrajzi ismereteirôl. Az 1526 és 1556 kôzôtt torôk kézbe keriilt magyarorszagi varosok, varak és kastélyok ôsszeirâsa a Német-rômai Birodalom rendjei szamara
Pálffy, Géza. (2011) - In: FS István Feld p. 177-194

7Articles  Fökapitányi és föhadparancsnoki adományok a 15-16. századi Magyarországon
Neumann, TiborPálffy, Géza. (2009) - In: Levéltári közlemények vol. 80 (2009) p. 209-254

8Essay  The bulwark and larder of Central Europe, 1526-1711
Pálffy, Géza. (2009) - In: On the stage of Europe. The millennial contribution of Hungary p. 100-149

9Essay  Ungarn in der Habsburgermonarchie: Ungarische Herrschaftszeichen an der Wiener Begräbniszeremonie Kaiser Ferdinands I. 1565
Pálffy, Géza. (2008) - In: FS Karl Vocelka p. 29-46

10Essay  Szétdarabolódva a közép-európai kultúrkörben
Pálffy, Géza. (2008) - In: Mátyás király öröksége. 1. Kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában p. 13-21

11Articles  Krönungsmähler in Ungarn im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit. Weiterleben des Tafelzeremoniells des selbständigen ungarischen Königshofes und Machtrepräsentation der ungarischen politischen Elite
Pálffy, Géza. (2008) - In: Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung vol. 116 (2008) p. 60-91

12Essay  Hofwechsel und Einflußverlust: der ungarische Adel am Hof der Jagiellonen und am Hof Ferdinands I.
Pálffy, Géza. (2007) - In: Maria von Ungarn (1505-1558). Eine Renaissancefürstin p. 245-260

13Articles  A Magyar Királyság a 16. századi Habsburg Monarchiában.
Pálffy, Géza. (2007) - In: Századok vol. 141 (2007) p. 1075-1121

14Articles  A szepeshelyi Szent Márton-templom, egy felsö-magyarországi katolikus központ késö reneszánsz és barokk sírkövei és halotti címerei [Late Renaissance and baroque tombstones and funerary coats of arms in the St. Martin's church at Szepeshely]
Ludiková, ZuzanaMikó, ÁrpádPálffy, Géza. (2007) - In: Müvészettörténeti értesítö vol. 56 (2007) p. 313-344

15Essay  Egy horvát - magyar föúri család a Habsburg Monarchia nemzetek feletti arisztokráciájában: a Zrínyiek határokon átívelö kapcsolatai
Pálffy, Géza. (2007) - In: A Zrínyiek a magyar és a horvát históriában p. 39-66

16Articles  Krönungsmähler in Ungarn im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit. Weiterleben des Tafelzeremoniells des selbständigen ungarischen Königshofes und Machtrepräsentation der ungarischen politischen Elite
Pálffy, Géza. (2007) - In: Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung vol. 115 (2007) p. 85-111

17Essay  Der ungarische Adel am Wiener Hof König Ferdinands I.
Pálffy, Géza. (2005) - In: Kaiser Ferdinand I. Ein mitteleuropäischer Herrscher p. 95-110

18Articles  Jedan od temeljnih izvora hrvatske povijesti: pozivnica zajednickog hrvatsko-slavonskog sabora iz 1558. godine [A Fundamental Source of Croatian History: the Summons of the Common Croatian and Slavonian Diet from 1558A Fundamental Source of Croatian History: the Summons of the Common Croatian and Slavonian Diet from 1558]
Pálffy, Géza. (2005) - In: Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda vol. 23 (2005) p. 47-61
http://hrcak.srce.hr/file/11227

19Essay  Mi maradt az önálló magyar királyi udvarból Mohács után?
Pálffy, Géza. (2005) - In: Idövel paloták. Magyar udvari kultúra a 16-17. századba p. 45-59

20Articles  Koronázási lakomák a 15-17. századi Magyaror szágon. Az önálló magyar királyi udvar aszta li ceremóniarendjének kora újkori továbbéléséröl és a politikai elit hatalmi reprezentációjáról
Pálffy, Géza. (2004) - In: Századok vol. 138 (2004) p. 1005-1102

21Essay  Die Akten und Protokolle des Wiener Hofkriegsrats im 16. und 17. Jahrhundert
Pálffy, Géza. (2004) - In: Quellenkunde der Habsburgermonarchie (16.-18. Jahrhundert). Ein exemplarisches Handbuch p. 182-195

22Essay  A másfél évszázadnyi török uralom mérlege
Pálffy, Géza. (2003) - In: FS Domokos Kosáry (2003) p. 73-87

23Articles  Integrace šlechty z ceských a uherských zemí ke dvoru Ferdinanda I. [Die Integration des Adels aus den böhmischen und den ungarischen Ländern am Hof Ferdinands I.]
Bužek, VáclavPálffy, Géza. (2003) - In: Cesky casopis historicky vol. 101 (2003) p. 542-581

24Articles  A magyar nemesség I. Ferdinánd bécsi udvarában
Pálffy, Géza. (2003) - In: Történelmi szemle vol. 45 (2003) p. 45-60

25Articles  Türkenabwehr, Grenzsoldatentum und die Militarisierung der Gesellschaft in Ungarn in der Frühen Neuzeit.
Pálffy, Géza. (2003) - In: Historisches Jahrbuch vol. 123 (2003) p. 111-148
http://www.digizeitschriften.de/main/dms/img/?PPN=PPN385984421_0123&DMDID=dmdlog11

26Articles  Egy szlavóniai köznemesi família két ország szolgálatában: a budróci Budor család a XV-XVIII. században
Pálffy, Géza. (2002) - In: Hadtörténelmi közlemények vol. 115 (2002) p. 923-1007

27Essay  The border defense system in Hungary in the sixteenth and seventeenth centuries
Pálffy, Géza. (2002) - In: A millennium of Hungarian military history p. 111-135

28Essay  Egyesítendö tartományból az ellenségig
Pálffy, Géza. (2001) - In: FS Lajos Demény p. 67-84

29Articles  The impact of the Ottoman rule of Hungary
Pálffy, Géza. (2001) - In: Hungarian studies review vol. 28 (2001) p. 109-132
http://www.matarka.hu/eng/klikk.php?cikkmutat=1464811&mutat=http://epa.oszk.hu/00000/00010/00035/pdf/HSR_2001_1-2_109-132.pdf

30Articles  A bécsi udvar és a magyar rendek a 16. században
Pálffy, Géza. (1999) - In: Történelmi szemle vol. 41 (1999) p. 331-368

31Essay  Pápa szerepe a XVI. századi végvárrendszerben
Pálffy, Géza. (1996) - In: Tanulmányok Pápa város történetéböl p. 81-98

32Essay  Védelmi övezetek a Tiszától keletre a 16. században
Pálffy, Géza. (1996) - In: FS Gábor Barta p. 209-228

Alphabetic register

(Select a letter to open the register)


Examples for the search function

Last names starting with letters 'Zg': zg

Last names starting with 'Kucz': kucz

Last names starting with 'Kucz', forename starting with "A": kucz*, a

Last names starting with 'Ku', forename starting with 'Andreas': ku*andreas

Forename 'Fumiko': *fumiko

Variants of 'de Lacroix': *de*la*cro*

Variants of 'Mayboom': m__b__m