RI OPAC: Literature Database for the Middle Ages - Listing over 2.7 million titles

Authors

Publications »Pac, Grzegorz«

Forward to Karlsruher Virtueller Katalog search engine: Pac, Grzegorz

RI opac: 36 Entries

1Monographie  Women in the Piast dynasty: a comparative study of Piast wives and daughters (c. 965-c.1144)
Pac, Grzegorz. - Leiden [u.a.] (2022)

2Collection of Essays  Oryginalnosc czy wtórnosc? Studia poswiecone polskiej kulturze politycznej i religijnej (X-XIII wiek)
Michalowski, RomanPac, Grzegorz [Publ.]. - Warszawa (2020)

3Collection of Essays  Liber Romani: studia ofiarowane Romanowi Michalowskiemu w siedemdziesiata rocznice urodzin
Pac, GrzegorzSkwierczynski, Krzysztof [Publ.]. - Warszawa (2020)

4Sachtitel  [Bibliographie]
Pac, Grzegorz. (2016)
https://uw.academia.edu/GrzegorzPac

5Monographie  Rola spoleczna zon i córek w dynastii piastowskiej do polowy XII wieku
Pac, Grzegorz. - Torun (2013)

6Monographie  Kobiety w dynastii Piastów: rola spoleczna piastowskich zon i córek do polowy XII wieku - studium porównawcze
Pac, Grzegorz. - Torún (2013)

7Essay  Saints and relics
Figurski, PawelPac, Grzegorz. (2022) - In: The Routledge handbook of East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 500-1300 p. 338-353

8Articles  The papal monopoly of the canonisation and translation of saints on the peripheries of Latin Christendom: the case of Bohemia before c.1150
Pac, Grzegorz. (2022) - In: Journal of Medieval History vol. 48 (2022) p. 457-477

9Articles  Queen-Widow, Family Sepulchre and Ottonian Descent in Eleventh-Century Rhineland
Pac, Grzegorz. (2021) - In: Frühmittelalterliche Studien vol. 55 (2021) p. 369-397

10Essay  Gertruda and Her Saints. The Liturgical Calendar Between West and East, and Its Political Meanings
Pac, Grzegorz. (2021) - In: Political liturgies in the High Middle Ages. Beyond the legacy of Ernst H. Kantorowicz p. 119-138

11Essay  Papieska kanonizacja Pieciu Braci - przejaw nasladownictwa czy nowatorstwa? Wokól przemian kultu swietych na peryferiach chrzescijanstwa lacinskiego w X-XII w
Pac, Grzegorz. (2020) - In: Oryginalnosc czy wtórnosc? Studia poswiecone polskiej kulturze politycznej i religijnej (X-XIII wiek) p. 378-446
https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=892794
https://doi.org/10.31338/uw.9788323542094.pp.378-446

12Essay  Wprowadzenie
Michalowski, RomanPac, Grzegorz. (2020) - In: Oryginalnosc czy wtórnosc? Studia poswiecone polskiej kulturze politycznej i religijnej (X-XIII wiek) p. 7-26
https://doi.org/10.31338/uw.9788323542094.pp.7-26

13Articles  Wokól wczesnego kultu sw. Ludmily [The early cult of St. Ludmila]
Pac, Grzegorz. (2019) - In: Historia slavorum occidentis , 1 (2019) p. 11-52

14Essay  Richeza, Queen of Poland: profiting from Ottonian descent and royal status.
Pac, Grzegorz. (2018) - In: Das Sakramentar aus Tyniec p. 228-242

15Articles  Kalendarz z Kodeksu Gertrudy jako swiadectwo dewocji monarszej. Wokól kultu swietych na styku chrzescijanstwa lacinskiego i wschodniego w XI wieku
Pac, Grzegorz. (2018) - In: Roczniki historyczne vol. 84 (2018) p. 31-68

16Articles  Ograniczenia zenskiej swietosci królewskiej we wczesnym sredniowieczu
Pac, Grzegorz. (2018) - In: Przeglad historyczny vol. 109 (2018) p. 439-455
http://www.przegladhistoryczny.pl/sites/ph.ihuw.pl/files/ph/pac.pdf

17Essay  Oda ijej rod. Zaplecze rodzinne i polityczne zony Mieszka I w Rzesz
Pac, Grzegorz. (2017) - In: Chrzest Mieszka I i chrystianizacja panstwa Piastów p. 221-248

18Essay  Strój wladczyni a strój Marii Panny w zródlach ikonograficznych IX-XI wieku. Analogie, interpretacje, nadinterpretacje
Pac, Grzegorz. (2017) - In: Habitus facit hominem. Spoleczne funkcje ubioru w sredniowieczu i epoce nowozytnej p. 35-66

19Essay  Memoria a badanie tozsamosci we wczesniejszym sredniowieczu - kilka uwag o pozytkach, ale tez ograniczeniach w zastosowaniu metody
Pac, Grzegorz. (2017) - In: Symboliczne i realne podstawy tozsamosci spolecznej w sredniowieczu p. 121-137

20Essay  Memoria a badanie tozsamosci we wczesniejszym sredniowieczu ? kilka uwag o pozytkach, ale tez ograniczeniach w zastosowaniu metody
Pac, Grzegorz. (2017) - In: Symboliczne i realne podstawy p. 121-137

21Essay  Communities of Devotion across the Boundaries. Women and Religious Bonds on the Baltic Rim and in Central Europe, Eleventh - Twelfth Centuries
Pac, Grzegorz. (2016) - In: Imagined communities on the Baltic Rim, from the eleventh to the fifteenth centuries p. 123-154

22Articles  Problem swietosci wladców we wczesnym i pelnym sredniowieczu [Sancticy of Rulers in Early and High Middle Ages]
Pac, Grzegorz. (2016) - In: Historia slavorum occidentis , 2 (2016) p. 90-121

23Articles  The attire of the Virgin Mary and female rulers in iconographical sources of the ninth to eleventh centuries: analogues, interpretations, misinterpretations.
Pac, Grzegorz. (2016) - In: Medieval clothing and textiles vol. 12 (2016) p. 1-26

24Articles  Chrystianizacja i prawo we wczesniejszym sredniowieczu
Pac, Grzegorz. (2015) - In: Kwartalnik historyczny vol. 122 (2015) p. 817-823

25Articles  Napiszmy lepsza ksiazke o Mieszkul
Pac, Grzegorz. (2015) - In: Kwartalnik historyczny vol. 122 (2015) p. 539-551

26Articles  Czy królowa Rycheza uzywala pieczeci?
Pac, Grzegorz. (2015) - In: Kwartalnik historyczny vol. 122 (2015) p. 5-38

27Articles  Horror dyplomatyczny. Problem autentycznosci i datacji grupy dyplomów brauweilerskich, w tym rzekomego dokumentu Rychezy z data 1054 r.
Pac, Grzegorz. (2014) - In: Studia zródloznawcze vol. 52 (2014) p. 91-102

28Essay  Kult swietych a problem granicy miedzy chrzescijan-stwem zachodnim i wschodnim w Europie Srodkowo-Wschodniej X-XII wieku
Pac, Grzegorz. (2014) - In: Granica wschodnia cywilizacji zachodniej w sredniowieczu p. 375-434

29Essay  Królowa-Matka czy Królowa-Oblubienica? Przemiany w rozumieniu królewskiego statusu Marii Panny i jej relacji z Chrystusem w teologii karolinskiej
Pac, Grzegorz. (2014) - In: Plec i wladza w kontekstach historycznych i wspólczesnych p. 115-129

30Essay  Die Anfänge des Frauenmonastizismus in Polen und Böhmen. Übernahme oder Nachahmung sächsisch-bayrischer Vorbilder?
Pac, Grzegorz. (2013) - In: Monarchische und adlige Sakralstiftungen im mittelalterlichen Polen p. 109-130

31Essay  Obraz malzenstwa w wybranych niemieckich zródlach hagiograficznych X i XI w.
Pac, Grzegorz. (2011) - In: Kult swietych i ideal swietosci w sredniowieczu p. 7-147

32Essay  Koronacje wladczyn we wczesniejszym sredniowieczu - zarys problematyki
Pac, Grzegorz. (2011) - In: Gnieznienskie koronacje królewskie i ch srodkowoeuropejskie konteksty p. 43-58

33Articles  Frauen und Memoria in der Dynastie der Piasten im 11. und 12. Jahrhundert. Drei Beispiele
Pac, Grzegorz. (2011) - In: Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung vol. 60 (2011) p. 163-185

34Articles  Kobiety, asceza i wladza na cialem w pózniejszym sredniowieczu
Pac, Grzegorz. (2009) - In: Przeglad historyczny vol. 100 (2009) p. 525-545
http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Przeglad_Historyczny/Przeglad_Historyczny-r2009-t100-n3/Przeglad_Historyczny-r2009-t100-n3-s525-545/Przeglad_Historyczny-r2009-t100-n3-s525-545.pdf

35Essay  Genitrix ludith nomine. Judyta Czeska i jej miejsce w Kronice Galla Anónima na tie porównawczym
Pac, Grzegorz. (2009) - In: FS Roman Michalowski p. 129-157

36Essay  Problem malzenstwa w Zywocie swietej Radegundy i zywotach swietej Matyldy
Pac, Grzegorz. (2009) - In: Drugie polsko-czeskie forum mlodych mediewistow p. 23-32

Alphabetic register

(Select a letter to open the register)


Examples for the search function

Last names starting with letters 'Zg': zg

Last names starting with 'Kucz': kucz

Last names starting with 'Kucz', forename starting with "A": kucz*, a

Last names starting with 'Ku', forename starting with 'Andreas': ku*andreas

Forename 'Fumiko': *fumiko

Variants of 'de Lacroix': *de*la*cro*

Variants of 'Mayboom': m__b__m