RI-Opac: Literature Database for the Middle Ages - Listing over 2.3 million titles

Authors

Publications »Petrovics, István«

Forward to Karlsruher Virtueller Katalog search engine: Petrovics, István

RI opac: 62 Entries

1Collection of Essays  "In my spirit and thought I remained a European of Hungarian origin": medieval historical studies in memory of Zoltan J. Kosztolnyik
Petrovics, IstvánCongdon, Eleanor A.Tóth, Sándor László [Publ.]. - Szeged (2010)

2Collection of Essays  La diplomatie des etats Angevins: aux XIIIe et XIVe siècles: actes du colloque international de Szeged, Visegrad, Budapest: 13 -16 septembre 2007
Kordé, ZoltánPetrovics, István [Publ.]. - Roma (2010)

3Monographie  A középkori Temesvár: fejezetek a Bega-parti város 1552 elötti történetéböl
Petrovics, István. - Szeged (2008)

4Collection of Essays  Kijevtöl Kalocsáig: emlékkönyv Boba Imre tiszteletére
Petrovics, István [Publ.]. - Budapest (2007)

5Collection of Essays  Kijevtöl Kalocsáig. Emlékkönyv Boba Imre tiszteletére
Petrovics, István [Publ.]. - Budapest (2005)

6Essay  The Medieval Market Town and Its Economy
Petrovics, István. (2018) - In: The Economy of Medieval Hungary p. 359-368

7Articles  A mezogazdaság szerepe a késo középkori Pécsen
Petrovics, István. (2015) - In: Acta historica (Szeged) vol. 137 (2015) p. 43-52

8Articles  Towns and central places in the Danube-Tisza/Tisa-Maros/Mures region in the Middle Ages
Petrovics, István. (2015) - In: Banatica vol. 26, 2 (2016) p. 77-104

9Articles  From misunderstanding to appropriate interpretation: market towns in medieval Hungary with special reference to the Great Hungarian Plain
Petrovics, István. (2014) - In: Siedlungsforschung vol. 31 (2014) p. 271-296

10Essay  Gurman Kristóf Pék-utcai háza
Petrovics, István. (2014) - In: FS László Solymosi p. 429-434

11Articles  Capystranus: An anonymous English epic poem printed in London in 1515
Petrovics, István. (2014) - In: Történeti tanulmányok vol. 22 (2014) p. 98-141

12Essay  Elöljárók, oklevéladás és városigazgatás a középkori Pécsen
Petrovics, István. (2013) - In: FS László Blazovich (2013) p. 545-552

13Essay  The economic activity of the burghers of medieval Temesvár / Timisoara
Petrovics, István. (2013) - In: FS Liviu Maruia p. 909-919

14Essay  Gurman Kristóf hagyatékának ügye
Petrovics, István. (2012) - In: FS Márta F. Font p. 399-408

15Articles  King Matthias and the Towns of the Realm
Petrovics, István. (2012) - In: Analele Banatului. Arheologie, istorie vol. 21 (2013) p. 283-294

16Essay  A közepkori Pees idegen származású polgárai
Petrovics, István. (2012) - In: FS István Draskóczy p. 283-292

17Articles  Közjegyzök a középkori Pécsen: Pozsegavári Márton fia, Balázs
Petrovics, István. (2011) - In: Aetas. Történettudományi folyóirat vol. 26, 3 (2011) p. 68-81

18Articles  The Cities and Towns of Medieval Hungary as Economic and Cultural Centres and Places of Coexistence. The Case of Pécs
Petrovics, István. (2011) - In: Colloquia. Journal of the Central-European History vol. 18 (2011) p. 5-26

19Essay  Medieval Pécs and the Monetary Reforms of Charles I
Petrovics, István. (2010) - In: Studies Zoltan J. Kosztolnyik

20Essay  A temesi ispáiság és a déli hatánédelem a 15. században és a 16. század elejái.
Petrovics, István. (2010) - In: Aktualitások a magyar középkorkutatásban p. 257-276

21Essay  Magyar ok és románok a Dima-Tisza-Maros közben
Petrovics, István. (2010) - In: FS Ferenc Makk (2010) p. 319-330

22Essay  Bishops William of Coppenbach and Valentine of Alsán as diplomats
Petrovics, István. (2010) - In: La diplomatie des etats Angevins aux XIIIe et XIVe siecles p. 303-312

23Articles  John Hunyadi, defender of the southern borders of the medieval kindom of Hungary.
Petrovics, István. (2010) - In: Banatica vol. 20, 2 (2010) p. 63-76
http://banatica.ro/media/b202/ipjh.pdf

24Essay  John Hunyadi, Count of Timis
Petrovics, István. (2009) - In: Extincta est lucerna orbis. John Hunyadi and his Time p. 217-226

25Essay  Urban development during the reign of King Matthias: the cases of Szeged and Debrecen
Petrovics, István. (2009) - In: Matthias and his legacy. Cultural and political encounters between East and West p. 213-226

26Articles  Bastogne-i Henrik pécsi polgár és végrendelete
Petrovics, István. (2009) - In: Pécsi szemle vol. 12, 4 (2009) p. 2-9

27Articles  Foreign Ethnic Groups and Urban Development in the Medieval Kingdom of Hungary: the Cases of Temesvár/Timisoara and Szeged
Petrovics, István. (2009) - In: Anuarul Institutului de Cercetari Socio-Umane "Gh. Sincai" vol. 12 (2009) p. 197-213

28Essay  Lippa város igazgatásának és kézmüiparának néhány kérdése a késö középkorban
Petrovics, István. (2009) - In: FS János Buza p. 292-299

29Essay  Foreign Ethnic Groups in the Towns of Southern Hungary in the Middle Ages
Petrovics, István. (2009) - In: Segregation, integration, assimilation p. 67-88

30Essay  A középkori mezövárosi gazdálkodás
Petrovics, István. (2008) - In: Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon p. 447-465

31Articles  Városi elit a középkori Dél-Magyarországon: Pécs, Szeged és Temesvár esete
Petrovics, István. (2008) - In: Urbs. Magyar várostörténeti évkönyv vol. 3 (2008) p. 41-69

32Essay  Müvelödéstörténeti érdekességek a középkori Pécs históriájából
Petrovics, István. (2007) - In: A Pécs gazdasága és társadalma a 18-20. században p. 279-288

33Essay  Romanians and Hungarians in the Danube-Tisa-Mures, Area
Petrovics, István. (2007) - In: Stephen the Great and Matthias Corvinus and their time p. 197-206

34Articles  A középkori pécsi egyetem és alapítója [The University of Pécs in the Middle Ages and its Founder]
Petrovics, István. (2006) - In: Aetas. Történettudományi folyóirat vol. 20, 4 (2006) p. 29-40

35Essay  Szeged és Temesvár kapcsolata Kolozsvárral a középkorban
Petrovics, István. (2006) - In: Orase si oraseni p. 355-367

36Articles  A középkori Temesvár polgárai és lakói
Petrovics, István. (2006) - In: Acta historica (Szeged) vol. 124 (2006) p. 29-38

37Articles  A középkori Temesvár polgárai és lakói
Petrovics, István. (2006) - In: Acta historica (Szeged) vol. 124 (2006) p. 29-38

38Essay  Boba Imre és a Nagymorávia-kérdés, mp
Petrovics, István. (2005) - In: FS Imre Boba p. 273-282

39Essay  Újabb adatok a középkori Pécs polgárságának történetéhez [More data on the history of the middle classes in medieval Pécs]
Petrovics, István. (2005) - In: FS Géza Érszegi p. 275-279

40Essay  Dél-dunántúli és dél-alföldi városok kapcsolata Felsö-Magyarországgal a középkorban
Petrovics, István. (2005) - In: Bártfától Pozsonyig. Városok a 13-17. században p. 131-158

41Articles  The Burghers of Medieval Temesvár/Timisoara in the Light of Written Sources
Petrovics, István. (2004 - 2005) - In: Analele Banatului. Arheologie, istorie vol. 12/13 (2004/05) p. 317-324

42Articles  A déli végeken: Délkelet-Magyarország és a török veszély
Petrovics, István. (2002) - In: Szeged vol. 14, 12 (2002) p. 10-14

43Articles  A Temes megyei tisztikar legkorábbi kiadványai
Petrovics, István. (2002) - In: Acta historica (Szeged) vol. 116 (2002) p. 21-29

44Articles  Vár és város a határörvidéken: A Duna-Tisza-Maros-köz néhány városa a középkorban
Petrovics, István. (2001) - In: Szeged vol. 13, 8 (2001) p. 12-14

45Essay  A középkori Pécs polgárai
Petrovics, István. (2001) - In: Pécs szerepe a Mohács elötti Magyarországon p. 163-196

46Articles  Urban development in the Danube-Tisa-Mures, region in the middle ages
Petrovics, István. (2001) - In: Analele Banatului. Arheologie, istorie vol. 9 (2001) p. 389-400

47Essay  A Duna-Tisza-Maros-köz és Temesvár egyházi viszonyai a középkorban
Petrovics, István. (2001) - In: Erdélyi várostörténeti tanulmányok p. 43-68

48Essay  Royal Residence and Urban Development During the Reign of the Anjou Kings in Hungary
Petrovics, István. (2000) - In: Stadt und Herrschaftsresidenz zwischen dem 13. und 16. Jahrhundert p. 39-65

49Essay  Orgyilkosok Temesvárott: merénylet I. Károly király ellen
Petrovics, István. (2000) - In: FS Ferenc Makk (2000) p. 421-434

50Essay  The kings, the towns and the nobility in Hungary in the Anjou era
Petrovics, István. (2000) - In: La noblesse dans les territoires angevins p. 431-442

51Essay  The fading glory of a former royal seat: the case of medieval Temesvár
Petrovics, István. (1999) - In: FS János M. Bak p. 527-538

52Articles  Adalékok a középkori Temesvár kereskedelmi kapcsolataihoz
Petrovics, István. (1999) - In: Acta historica (Szeged) vol. 109 (1999) p. 33-38

53Articles  Royal Residence and Urban Development During the Reign of the Anjou Kings in Hungary
Petrovics, István. (1997) - In: Historia urbana (Sibiu) vol. 5 (1997) p. 39-65

54Articles  Egy 14. századi temesvári bíró: Posztós Mihály
Petrovics, István. (1996) - In: Acta historica (Szeged) vol. 103 (1996) p. 91-100

55Essay  The role of towns in the defence system of medieval Hungary.
Petrovics, István. (1996) - In: La guerre, la violence et les gens au Moyen Âge Pt. 1 p. 263-271

56Essay  Temesvár és Nagyszeben
Petrovics, István. (1995) - In: FS Gyula Kristó p. 401-412

57Articles  Megjegyzések Telegdi Csanád egri püspökké szentelése kapcsán
Petrovics, István. (1991) - In: Acta historica (Szeged) vol. 92 (1991) p. 43-50

58Essay  Szent István államszervezése
Petrovics, István. (1988) - In: Az államalapító p. 45-89

59Articles  "Új" források a kunok keresztény hitre térítéséröl?
Petrovics, István. (1988) - In: Acta historica (Szeged) vol. 86 (1988) p. 3-7

60Articles  Volt-e Szegeden bencés apátság?
Petrovics, István. (1981) - In: Acta historica (Szeged) vol. 71 (1981) p. 37-43

61Articles  Azzonfolua alio nomine Felzeged
Petrovics, István. (1980) - In: Acta historica (Szeged) vol. 67 (1980) p. 67-75

62Articles  Oklevelek Szeged középkori történetéhez
Petrovics, István. (1979) - In: Acta historica (Szeged) vol. 66 (1979) p. 61-65

Alphabetic register

(Select a letter to open the register)


Examples for the search function

Last names starting with letters 'Zg': zg

Last names starting with 'Kucz': kucz

Last names starting with 'Kucz', forename starting with "A": kucz*, a

Last names starting with 'Ku', forename starting with 'Andreas': ku*andreas

Forename 'Fumiko': *fumiko

Variants of 'de Lacroix': *de*la*cro*

Variants of 'Mayboom': m__b__m