RI-Opac: Literature Database for the Middle Ages - Listing over 2.3 million titles

Authors

Publications »Riera Sans, Jaume«

Forward to Karlsruher Virtueller Katalog search engine: Riera Sans, Jaume

RI opac: 108 Entries

1Monographie  Sodomites catalans: història i vida (segles XIII-XVIII)
Riera Sans, Jaume. - Barcelona (2014)

2Sachtitel  Col·lecció documental de la Cancelleria de la Corona d'Aragó: textos en llengua catalana, 1291-1420.
Riera Sans, Jaume [Ed.]. Rodrigo Lizondo, Mateu [Publ.]. - Valencia (2013)

3Monographie  Els jueus de Girona i la seva organització: segles XII-XV.
Riera Sans, Jaume. - Girona (2012)

4Sachtitel  Francesc Eiximenis i la Casa Reial, 1373-1409: diplomatari.
Torró Torrent, Jaume [Ed.]. Riera Sans, Jaume [Publ.]. - Girona (2011)

5Monographie  Els poders públics i les sinagogues (s. XIII-XV)
Riera Sans, Jaume. - Girona (2007)

6Monographie  Fam i fe: l'entrada dels pastorells (juliol 1320)
Riera Sans, Jaume. - Lleida (2004)

7Monographie  Retalls de la vida dels jueus: Barcelona, 1301 - Besalú 1325
Riera Sans, Jaume. - Barcelona (2000)

8Sachtitel  Catálogo de memoriales e inventarios: siglos XIV-XIX. Archivo de la Corona de Aragón
Riera Sans, Jaume [Publ.]. - Madrid (1999)

9Monographie  Disputa de Barcelona de 1263 entre Mestre Mossé de Girona i Fra Pau Cristià
Riera Sans, Jaume. - Barcelona (1985)

10Sachtitel  Història del malvat rei Antíocus. Text narratiu del segle XV
Riera Sans, Jaume [Publ.]. - Barcelone (1981)

11Sachtitel  La mort d'Aristòtil. Versió quatre-centista del "Liber de Pomo"
Riera Sans, Jaume [Publ.]. - Barcelona (1981)

12Monographie  Pierre de Craon a Catalunya. Un cas de extradició (1392)
Riera Sans, Jaume. - Barcelona (1976)

13Monographie  Cants de noces deis jueus catalans
Riera Sans, Jaume. - Barcelona (1974)

14Monographie  La crónica en hebreo de la Disputa de Tortosa
Riera Sans, Jaume. - Barcelona (1974)

15Monographie  El cavaller i l'alcavota . Un procés medieval
Riera Sans, Jaume. - Barcelona (1973)

16Essay  La "protecció", un impost sobre les aljames de jueus reials (1346-1410)
Riera Sans, Jaume. (2018) - In: Estudis Manuel Sánchez Martínez p. 95-142

17Articles  Moixè ben Nahman, Bonastruc de Porta
Riera Sans, Jaume. (2016) - In: Tamid vol. 10 (2014) p. 7-33
http://www.raco.cat/index.php/Tamid/article/view/304931/394745

18Articles  El auxiliar del falsario
Riera Sans, Jaume. (2015) - In: Insula. Revista de letras y ciencias humanas vol. 827 (2015) p. 7-11

19Articles  Santa Bàrbara de Pruneres i la seva col·lectoria d'almoïnes
Riera Sans, Jaume. (2014) - In: Annals de l'Institut d'Estudis Gironins vol. 55 (2014) p. 103-159

20Articles  Bíblies en català no cremades per la Inquisició espanyola
Riera Sans, Jaume. (2013) - In: Butlletí de l'Associació Bíblica de Catalunya vol. 115 (2013) p. 41-70

21Articles  Frares franciscans a Terra Santa i Beirut: nous documents (1346-1414)
Riera Sans, Jaume. (2012) - In: Estudios franciscanos vol. 113 (2012) p. 77-106

22Essay  Una versió catalana de l'Econòmica de Brison
Riera Sans, Jaume. (2012) - In: El saber i les llengües vernacles a l'època de Llull i Eiximenis p. 303-314

23Articles  La infanta Iolant de Bar, senyora dels jueus de Cervera (1382-1387)
Riera Sans, Jaume. (2011) - In: Miscel.lània cerverina vol. 21 (2011) p. 7-30

24Essay  La postrera ordenación de Ismael de Ablitas el Mayor (Tudela, 1338)
Riera Sans, Jaume. (2011) - In: Las persecuciones de 1391 en las elegias hebreas p. 117-124

25Articles  L'Officium Beate Marie entre els templers catalans
Riera Sans, Jaume. (2011) - In: Miscellània litúrgica catalana vol. 19 (2011) p. 323-334
http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000174/00000063.pdf

26Articles  Els jueus dins el context català dels segles XIV i XV
Riera Sans, Jaume. (2011 - 2012) - In: Lambard vol. 23 (2011/12) p. 9-41

27Articles  La correcta numeració dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona
Riera Sans, Jaume. (2011) - In: Afers vol. 26 (2011) p. 485-521

28Articles  Les disposicions de Jaume I sobre les usures dels jueus: informe preliminar
Riera Sans, Jaume. (2010) - In: Imago temporis. Medium Aevum vol. 4 (2010) p. 519-536

29Articles  The regulations of James I concerning the jewish moneylenders: a preliminary report
Riera Sans, Jaume. (2010) - In: Imago temporis. Medium Aevum vol. 4 (2010) p. 263-285

30Essay  Jaime I y los judíos de Cataluña
Riera Sans, Jaume. (2009) - In: La sociedad en Aragón y Cataluña en el reinado de Jaime I, 1213-1276 p. 135-156

31Essay  Penjar pels peus
Riera Sans, Jaume. (2009) - In: Cristianos y judíos en contacto en la Edad Media p. 605-622

32Articles  Els primers monestirs de jerònims a la Corona d'Aragó (1374-1414)
Riera Sans, Jaume. (2008) - In: Studia monastica vol. 50 (2008) p. 275-344

33Articles  Cent trenta-nou volums de llibres d'un jueu mercader i talmudista: Mossé Almaterí (1362)
Riera Sans, Jaume. (2008) - In: Sefarad vol. 68 (2008) p. 15-35

34Articles  Una cançó de despit contra el rei Martí
Riera Sans, Jaume. (2008) - In: Mot so razo vol. 7 (2008) p. 34-41

35Articles  Esculls en la història dels jueus
Riera Sans, Jaume. (2006) - In: Afers vol. 21 (2006) p. 137-160

36Articles  La coronació de la reina Elionor (1352)
Riera Sans, Jaume. (2005) - In: Acta historica et archaeologica mediaevalia vol. 26 (2005) p. 485-492
http://www.raco.cat/index.php/ActaHistorica/article/view/188952/261988

37Articles  Los Pastorells en Barbastro (julio de 1320)
Riera Sans, Jaume. (2004) - In: Aragón en la edad media vol. 18 (2004) p. 299-336

38Essay  "Juderías y sinagogas" en Cataluña: Diez años después
Riera Sans, Jaume. (2003) - In: Juderías y sinagogas de la sefarad medieval p. 229-252

39Articles  Paraules del rey Salomó. Versió fragmentària del llibre dels Proverbis, del segle XIV
Riera Sans, Jaume. (2003) - In: Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona vol. 49 (2003) p. 141-170
http://www.raco.cat/index.php/BoletinRABL/article/view/189918/270241

40Essay  La precedencia entre judíos y moros en el reino de Aragón
Riera Sans, Jaume. (2002) - In: Estudios José Luis Lacave Riaño Pt. 2 p. 549-560

41Articles  La Sinagoga Major des jueus de Barcelona en la tradició documental
Riera Sans, Jaume. (2002) - In: Estudis històrics i documents dels arxius de protocols vol. 20 (2002) p. 7-74

42Articles  Els heralds i les divises del rei Martí (1356-1410)
Riera Sans, Jaume. (2002) - In: Paratge vol. 14 (2002) p. 41-62

43Essay  Jaume Villanueva i el comtat d'Urgell
Riera Sans, Jaume. (2002) - In: Els grans espais baronials a l'Edat Mitjana. Desenvolupament socioeconòmic p. 61-81

44Essay  Un protocolo notarial de Barbastro
Riera Sans, Jaume. (2001) - In: Rentas, producción y consumo en España p. 47-64

45Articles  Antroponímia masculina dels jueus de Lleida, l'any 1315
Riera Sans, Jaume. (2001) - In: Butlletí interior. Societat d'Onomàstica vol. 85 (2001) p. 3-9

46Articles  Els Beuda fan un bou
Riera Sans, Jaume. (2000) - In: Paratge vol. 11 (2000) p. 113-114

47Articles  L'expulsió dels jueus de Tortosa
Riera Sans, Jaume. (1999) - In: Recerca vol. 3 (1999) p. 25-50

48Essay  Acopio y destrucción del patrimonio hispanojudío
Riera Sans, Jaume. (1998) - In: El legado material hispanojudío p. 93-114

49Articles  Jafudà Alatzar, jueu de València (segle XIV)
Riera Sans, Jaume. (1993) - In: Revista d'historia medieval vol. 4 (1993) p. 65-100

50Essay  Falsos dels segles XIII, XIV i XV
Riera Sans, Jaume. (1993) - In: Actes del Novè Col·loqui internacional de llengua i literatura catalanes Pt. 1 p. 425-491

51Essay  Judíos y conversos en los reinos de la Corona de Aragón durante el siglo XV.
Riera Sans, Jaume. (1993) - In: La expulsión de los judíos de España p. 71-90

52Essay  Fra Francesc Eiximenis no és l'autor de la "doctrina compendiosa"
Riera Sans, Jaume. (1992) - In: Miscellània Sanchis Guarner Pt. 3 p. 65-76

53Essay  Jueus i conversos
Riera Sans, Jaume. (1991) - In: Epoca de Colom. Catalunya a la segona meitat del segle XV p. 62-67

54Articles  Un Siddur en català dels conversos jueus (segle XV)
Riera Sans, Jaume. (1990 - 1991) - In: Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi vol. 4/5 (1990/91) p. 147-160

55Articles  Estudis forasters sobre el judaisme català fins a l'any 1929
Riera Sans, Jaume. (1990) - In: Calls vol. 4 (1990) p. 95-157

56Articles  Un Siddur en català dels conversos jueus (segle XV)
Riera Sans, Jaume. (1989) - In: Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi vol. 3 (1989) p. 109-164

57Articles  Gramàtics i filòlegs. Repertori bibliogràfic
Riera Sans, JaumeRoqué i Fíguls, Jordi. (1989) - In: Butlletí interior. Societat d'Onomàstica vol. 35 (1989) p. 1-20

58Essay  Catàleg d'obres en català traduïdes en castellà durant els segles XIV i XV
Riera Sans, Jaume. (1989) - In: Segon Congrés internacional de la llengua catalana Pt. 8 p. 699-710

59Essay  Catàleg d'obres en català traduïdes en castellà durant els segles XIV i XV
Riera Sans, Jaume. (1989) - In: Llibre blanc sobre la unitat de la llengua catalana p. 699-710

60Articles  Literatura antijueva en català: textos i difusió
Riera Sans, Jaume. (1989) - In: Estudi general (Girona) vol. 9 (1989) p. 215-236

61Articles  Deutes fiscals dels jueus de Mallorca (1339)
Riera Sans, JaumeRosselló Vaquer, Ramón. (1988) - In: Calls vol. 3 (1988) p. 83-101

62Essay  La conflictivitat de l'alimentació dels jueus medievals (segles XII-XV)
Riera Sans, Jaume. (1988) - In: Alimentació i Societat a la Catalunya Medieval p. 295-311

63Articles  Estudis sobre el judaisme català, anys 1836-1928
Riera Sans, Jaume. (1988) - In: Calls vol. 3 (1988) p. 103-135

64Articles  La història dels jueus en el "Viage literario" del P. Jaume Villanueva
Riera Sans, Jaume. (1988) - In: Calls vol. 3 (1988) p. 9-28

65Articles  Un Siddur en català dels conversos jueus (segle XV)
Riera Sans, Jaume. (1988) - In: Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi vol. 2 (1988) p. 59-152

66Articles  El Dalfinat de Girona (1387-1388)
Riera Sans, Jaume. (1987) - In: Annals de l'Institut d'Estudis Gironins vol. 29 (1987) p. 105-128

67Articles  Un procés inquisitorial contra jueus de Montblanc per un llibre de Maimònides
Riera Sans, Jaume. (1987) - In: Aplec de treballs vol. 8 (1987) p. 59-73

68Essay  Presència de Josefus a les lletres catalanes medievals
Riera Sans, Jaume. (1987) - In: Studia M. de Riquer Pt. 2 p. 179-220

69Articles  Guia per a una lectura compresiva dels Acords
Riera Sans, Jaume. (1987) - In: Calls vol. 2 (1987) p. 164-179

70Articles  Les llicències reials per predicar als jueus i als sarraïns (segles XIII-XIV)
Riera Sans, Jaume. (1987) - In: Calls vol. 2 (1987) p. 113-143

71Articles  Estudis sobre el judaisme català, anys 1929-1969
Riera Sans, Jaume. (1987) - In: Calls vol. 2 (1987) p. 181-209

72Essay  Els avalots del 1391 a Girona
Riera Sans, Jaume. (1987) - In: Jornades d'història dels jueus a Catalunya (1987) p. 95-159

73Articles  El baptisme de rabí Ishaq ben Seset Perfet
Riera Sans, Jaume. (1986) - In: Calls vol. 1 (1986) p. 43-52

74Articles  La invenció literària de Sant pere Pasqual
Riera Sans, Jaume. (1986) - In: Caplletra vol. 1 (1986) p. 45-60

75Articles  Estudis sobre el judaisme català, anys 1970-1984
Riera Sans, Jaume. (1986) - In: Calls vol. 1 (1986) p. 93-132

76Articles  Les sinagogues medievals
Riera Sans, Jaume. (1985) - In: L'avenç. Història dels països catalans vol. 82 (1985) p. 58-60

77Articles  Fra Francesc Eiximenis no és l'autor de la "Doctrina Compendiosa"
Riera Sans, Jaume. (1984) - In: Quaderns de filología (1984) p. 289-292

78Articles  Jafudà Cresques i Samuel Corcós. Més documents sobre els jueus pintors de cartes de navegar (Mallorca, s. XIV)
Llompart Moragues, GabrielRiera Sans, Jaume. (1984) - In: Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana vol. 40 (1984) p. 341-350

79Articles  La fundació del monestir de Sant Marçal de Montblanc (1391)
Riera Sans, Jaume. (1984) - In: Aplec de treballs vol. 6 (1984) p. 97-111

80Articles  El Cessulis, un llibre oblidat
Riera Sans, Jaume. (1984) - In: Revista de libreria antiquària , 10 (1984) p. 9-16

81Essay  Contribució a l'estudi del conflicte religiós dels jueus
Riera Sans, Jaume. (1982) - In: La Corona d'Aragona e il Mediterraneo Pt. 2 p. 498-499

82Essay  La personalitat eclesiástica del redactor del "Libre dels Feits"
Riera Sans, Jaume. (1982) - In: Jaime I y su época 3-5 p. 575-589

83Essay  Contributió a l'estudi del conflicte religiós dels conversos jueus (se gle XV)
Riera Sans, Jaume. (1982) - In: La Corona d'Aragona e il Mediterraneo Pt. 2 p. 409-425

84Articles  Antroponímia jueva mallorquina (segles XIII-XV)
Riera Sans, Jaume. (1982) - In: Butlletí interior. Societat d'Onomàstica vol. 10 (1982) p. 58-65

85Articles  Una versión aragonesa de la "Espistola de cura et modo rei familiaris utilius gubernande" atribuida a San Bernardo
Riera Sans, Jaume. (1981) - In: Archivo de filología aragonesa vol. 28/29 (1981) p. 121-142

86Essay  Les obres catalanes de Mossé Natan (segle XIV)
Riera Sans, Jaume. (1981) - In: Miscellània Pere Bohigas Pt. 1 p. 95-105

87Articles  La Catalunya jueva del segle XIV
Riera Sans, Jaume. (1980) - In: L'avenç. Història dels països catalans vol. 25 (1980) p. 52-55

88Essay  El primer text conugut en "estil de valenciana prosa": una carta atribuible a fra Antoni Canals (1392)
Riera Sans, Jaume. (1980) - In: Estudis R. Aramon i Serra Pt. 2 p. 513-522

89Articles  Estrangers participants als avalots contra les jueries de la Corona d'Aragó el 1391
Riera Sans, Jaume. (1980) - In: Anuario de estudios medievales vol. 10 (1980) p. 577-583

90Articles  El primer text conegut en "estil de valenciana prosa": una carta atribuïble a fra Antoni Canals (1392)
Riera Sans, Jaume. (1980) - In: Estudis universitaris catalans vol. 24 (1980) p. 513-522

91Articles  Sobre l'autor de la Doctrina Moral (segle XV)
Riera Sans, Jaume. (1979) - In: Randa vol. 9 (1979) p. 117-126

92Articles  Enric de Villena, maestre de Calatrava
Riera Sans, Jaume. (1979) - In: Estudis històrics i documents dels arxius de protocols vol. 7 (1979) p. 109-132

93Essay  La "Historia de Sancta Fide Catholica" de Benet Espanyol (1548). La primera historia dels jueus de la ciutat de Mallorca
Riera Sans, Jaume [Publ.]. (1979) - In: Fontes rerum Balearium 3 p. 143-192

94Essay  Enric de Villena, maestre de Calatrava
Riera Sans, Jaume. (1979) - In: Miscelanea Josep Maria Madurell i Marimon Pt. 3 p. 109-132

95Articles  Els documents en hébreu conservats a l'Arxiu de la Corona d'Arago
Riera Sans, Jaume. (1978) - In: Miscellanea Barcinonensia vol. 49 (1978) p. 21-36

96Articles  Els documents en hebreu conservats a l'Arxiu de la Corona d'Aragó
Udina i Martorell, FredericRiera Sans, Jaume. (1978) - In: Miscellanea Barcinonensia vol. 17 (1978) p. ??

97Articles  Jafudà Cresques, jueu de Mallorca
Riera Sans, Jaume. (1977) - In: Randa vol. 5 (1977) p. 51-66

98Essay  Los tumultos contra las juderias de la corona de Aragon en 1391
Riera Sans, Jaume. (1977) - In: La mutación de la segunda mitad del siglo XIV en España p. 213-226

99Articles  Supuestos agotes vascos en Monzón. Su examen médico en 1390
Riera Sans, Jaume. (1975) - In: Príncipe de Viana vol. 36 (1975) p. 465-469

100Articles  Oracions en català dels conversos jueus. Notes bibliogràfiques i textos
Riera Sans, Jaume. (1975) - In: Anuario de filología vol. 1 (1975) p. 345-367

101Essay  Cresques Abraham, judío de Mallorca, maestro de mapamundis y de brújulas
Riera Sans, Jaume. (1975) - In: Atlas Catalán de Cresques Abraham p. 14-22

102Articles  Miscel.lània de documents per a la història del notariat als estats de la Corona catalano-aragonesa
Ferrer i Mallol, María TeresaRiera Sans, Jaume. (1974) - In: Estudis històrics i documents dels arxius de protocols vol. 4 (1974) p. 429-445

103Articles  La successió notarial i el traspàs de protocols en terres catalanes a la baixa Edat Mitjana
Ferrer i Mallol, María TeresaRiera Sans, Jaume. (1974) - In: Estudis històrics i documents dels arxius de protocols vol. 4 (1974) p. 395-428

104Articles  Literatura en hebreu des jueus catalans
Riera Sans, Jaume. (1974) - In: Miscellanea Barcinonensia vol. 37 (1974) p. 33-47

105Essay  La successió notarial i el traspàs de protocols en terres catalanes a la baixa Edat Mitjana
Ferrer i Mallol, María TeresaRiera Sans, Jaume. (1974) - In: Miscelanea Raimundo Noguera de Guzman p. 395-428

106Essay  Miscel.lània de documents per a la història del notariat als estats de la Corona catalano-aragonesa
Ferrer i Mallol, María TeresaRiera Sans, Jaume. (1974) - In: Miscelanea Raimundo Noguera de Guzman p. 429-445

107Articles  Un breo cabalístic
Riera Sans, Jaume. (1971 - 1972) - In: Boletín arqueológico vol. 4 (1971/72) p. 309-312

108Articles  Un recull d'oracions en català dels conversos jueus (segle XV)
Riera Sans, Jaume. (1971 - 1975) - In: Estudis romànics vol. 16 (1971/75) p. 49-97
http://www.raco.cat/index.php/Estudis/article/view/238734/320992

Alphabetic register

(Select a letter to open the register)


Examples for the search function

Last names starting with letters 'Zg': zg

Last names starting with 'Kucz': kucz

Last names starting with 'Kucz', forename starting with "A": kucz*, a

Last names starting with 'Ku', forename starting with 'Andreas': ku*andreas

Forename 'Fumiko': *fumiko

Variants of 'de Lacroix': *de*la*cro*

Variants of 'Mayboom': m__b__m