RI OPAC: Literature Database for the Middle Ages - Listing over 2.7 million titles

Authors

Publications »Riera Sans, Jaume«

Forward to Karlsruher Virtueller Katalog search engine: Riera Sans, Jaume

RI opac: 162 Entries

1Sachtitel  La muerte en la Casa Real de Aragón: cartas de condolencia y anunciadoras de fallecimientos (siglos XIII al XVI)
Riera Sans, Jaume [Ed.]. - Zaragoza (2018)

2Monographie  Llibre de formació escolar (Disciplina clericalis) / Pere Alfons
Pere Alfons. Riera Sans, JaumeCorbeto, Albert [Publ.]. - Barcelona (2017)

3Sachtitel  Els jueus a la Barcelona medieval: MUHBA El Call.
Riera Sans, Jaume [Ed.]. - Barcelona (2015)

4Monographie  Sodomites catalans: història i vida (segles XIII-XVIII)
Riera Sans, Jaume. - Barcelona (2014)

5Sachtitel  Col·lecció documental de la Cancelleria de la Corona d'Aragó: textos en llengua catalana, 1291-1420.
Riera Sans, Jaume [Ed.]. Rodrigo Lizondo, Mateu [Publ.]. - Valéncia (2013)

6Monographie  Els jueus de Girona i la seva organització: segles XII-XV.
Riera Sans, Jaume. - Girona (2012)

7Sachtitel  Francesc Eiximenis i la Casa Reial, 1373-1409: diplomatari.
Torró Torrent, Jaume [Ed.]. Riera Sans, Jaume [Publ.]. - Girona (2011)

8Monographie  Els poders públics i les sinagogues (s. XIII-XV)
Riera Sans, Jaume. - Girona (2007)

9Sachtitel  Bíblia del segle XIV: Èxode. Levític
Riera Sans, JaumeCasanellas Bassols, PerePuig Tàrrech, Armand [Ed.]. - Barcelona (2004)

10Monographie  Fam i fe: l'entrada dels pastorells (juliol 1320)
Riera Sans, Jaume. - Lleida (2004)

11Monographie  Retalls de la vida dels jueus: Barcelona, 1301 - Besalú 1325
Riera Sans, Jaume. - Barcelona (2000)

12Sachtitel  Catálogo de memoriales e inventarios: siglos XIV-XIX. Archivo de la Corona de Aragón
Riera Sans, Jaume [Publ.]. - Madrid (1999)

13Monographie  Diccionari pràctic de sinònims
Riera Sans, JaumeRaspall i Juanola, Joana. - Barcelona (1996)

14Sachtitel  El siddur en català dels conversos jueus (s. XV ) conservat a la Reial Acadèmia
Riera Sans, Jaume [Ed.]. - Barcelona (1993)

15Sachtitel  Catalunya i els jueus: Qatalunya we-ha-yehudim.
Riera Sans, Jaume [Ed.]. - Barcelona (1987)

16Monographie  Sèneca. Llibre de virtuoses costums. Traducció del Libre de moribus per Martí de Viciana (segle XV).
Seneca. Riera Sans, Jaume [Publ.]. - Barcelona (1987)

17Monographie  Disputa de Barcelona de 1263 entre Mestre Mossé de Girona i Fra Pau Cristià
Mossé ben Nahman. Feliu, Eduard [Ed.]. Riera Sans, Jaume [Publ.]. - Barcelona (1985)

18Sachtitel  Història del malvat rei Antíocus. Text narratiu del segle XV
Riera Sans, Jaume [Publ.]. - Barcelona (1981)

19Sachtitel  La mort d'Aristòtil. Versió quatre-centista del "Liber de Pomo"
Riera Sans, Jaume [Publ.]. - Barcelona (1981)

20Monographie  Orígenes. Homilies sobre el ‘Càntic dels càntics'
Origenes. Riera Sans, Jaume [Publ.]. - Barcelona (1979)

21Monographie  Pierre de Craon a Catalunya. Un cas de extradició (1392)
Riera Sans, Jaume. - Barcelona (1976)

22Monographie  Conques, Jeroni. Llibre de Job: Versió del segle XVI
Conques, Jeroni. Riera Sans, Jaume [Publ.]. - Barcelona (1976)

23Sachtitel  Poemes hebraics de jueus catalans (segles XI-XV)
Riera Sans, JaumeFeliu Mabres, Eduard [Ed.]. - Barcelona (1976)

24Monographie  Diccionari usual de sinònims catalans: Mots i frases: Complementat amb una llista-índex de frases, indicativa per a la recerca dels sinònims corresponents
Riera Sans, JaumeRaspall i Juanola, Joana. - Barcelona (1975)

25Monographie  La crónica en hebreo de la Disputa de Tortosa
Riera Sans, Jaume. - Barcelona (1974)

26Monographie  Cants de noces dels jueus catalans
Riera Sans, Jaume. - Barcelona (1974)

27Monographie  El cavaller i l'alcavota . Un procés medieval
Riera Sans, Jaume. - Barcelona (1973)

28Monographie  Diccionari pràctic de sinònims catalans: Mots i frases
Riera Sans, JaumeRaspall i Juanola, Joana. - Barcelona (1972)

29Monographie  La llengua hebrea i la llengua catalana
Riera Sans, Jaume. - Sant Feliu de Llobregat (1969)

30Monographie  Oracions jueves en català
Riera Sans, Jaume. - Sant Feliu de Llobregat (1969)

31Articles  Homenatge a Jaume Riera i Sans (1941-2018). Amb bibliografia
Casanellas Bassols, Pere. Riera Sans, Jaume [Ed.]. (2020) - In: Tamid vol. 15 (2020) p. 7-31
http://revistes.iec.cat/index.php/tamid/article/view/148132/146116

32Essay  Fosas vaciadas. Exhumación de restos judíos en la Edad Media
Riera Sans, Jaume. (2019) - In: Estudios Carlos Carrete Parrondo p. 287-293

33Articles  La recepció d'una falsa crònica
Riera Sans, Jaume. (2018) - In: Afers vol. 33 (2018) p. 519-570

34Articles  La vida jueva a Cervera a l'edat mitjana
Riera Sans, Jaume. (2018) - In: Miscel.lània cerverina vol. 23 (2018) p. 115-196

35Articles  Jueus documentats a Cervera
Riera Sans, Jaume. (2018) - In: Miscel.lània cerverina vol. 23 (2018) p. 385-390

36Essay  La "protecció", un impost sobre les aljames de jueus reials (1346-1410)
Riera Sans, Jaume. (2018) - In: Estudis Manuel Sánchez Martínez p. 95-142

37Articles  La vida jueva a Cervera a l'edat mitjana
Riera Sans, Jaume. (2018) - In: Miscel.lània cerverina vol. 23 (2018) p. 115-196

38Articles  L'evolució de les confraries medievals
Riera Sans, Jaume. (2017) - In: Barcelona. Quaderns d'història vol. 24 (2017) p. 47-66
https://www.raco.cat/index.php/BCNQuadernsHistoria/article/view/339880/430874

39Articles  El auxiliar del falsario
Riera Sans, Jaume. (2015) - In: Insula. Revista de letras y ciencias humanas vol. 827 (2015) p. 7-11

40Articles  A l'entorn del canvi de nom
Riera Sans, Jaume. (2015) - In: Armoria vol. 4 (2015) p. 133-142

41Essay  Un nou manuscrit i una versió aragonesa del "Cercapou"
Riera Sans, Jaume. (2015) - In: Studia Curt Wittlin p. 323-332

42Articles  Moixè ben Nahman, Bonastruc de Porta
Riera Sans, Jaume. (2014) - In: Tamid vol. 10 (2014) p. 7-33
http://www.raco.cat/index.php/Tamid/article/view/304931/394745

43Articles  A l'entorn del canvi de nom
Riera Sans, Jaume. (2014) - In: Noms vol. 1 (2014) p. 12-16

44Articles  Saig, morrodevaques, botxí
Riera Sans, Jaume. (2014) - In: Recerques vol. 68 (2014) p. 7-27

45Articles  Santa Bàrbara de Pruneres i la seva col·lectoria d'almoïnes
Riera Sans, Jaume. (2014) - In: Annals de l'Institut d'Estudis Gironins vol. 55 (2014) p. 103-159

46Essay  L'itinerari peninsular de mestre Vicent Ferrer (1408-1416)
Riera Sans, Jaume. (2013) - In: Els valencians en el Compromís de Casp i el Cisma d'Occident p. 403-457

47Articles  Bíblies en català no cremades per la Inquisició espanyola
Riera Sans, Jaume. (2013) - In: Butlletí de l'Associació Bíblica de Catalunya vol. 115 (2013) p. 41-70

48Articles  Frares franciscans a Terra Santa i Beirut: nous documents (1346-1414)
Riera Sans, Jaume. (2012) - In: Estudios franciscanos vol. 113 (2012) p. 77-106

49Essay  Una versió catalana de l'Econòmica de Brison
Riera Sans, Jaume. (2012) - In: El saber i les llengües vernacles a l'època de Llull i Eiximenis p. 303-314

50Essay  La comunitat de jueus de Girona i la seva organització. Segles XII-XV
Riera Sans, Jaume. (2011) - In: Temps i espais de la Girona Jueva p. 13-33

51Articles  La correcta numeració dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona
Riera Sans, Jaume. (2011) - In: Afers vol. 26 (2011) p. 485-521

52Articles  Els jueus dins el context català dels segles XIV i XV
Riera Sans, Jaume. (2011 - 2012) - In: Lambard vol. 23 (2011/12) p. 9-41

53Articles  L'Officium Beate Marie entre els templers catalans
Riera Sans, Jaume. (2011) - In: Miscellània litúrgica catalana vol. 19 (2011) p. 323-334
http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000174/00000063.pdf

54Essay  La postrera ordenación de Ismael de Ablitas el Mayor (Tudela, 1338)
Riera Sans, Jaume. (2011) - In: Las persecuciones de 1391 en las elegias hebreas p. 117-124

55Essay  Unes cobles didàctiques del segle XV
Riera Sans, Jaume. (2011) - In: Miscellània Alfons Serra-Baldó p. 235-242

56Articles  La infanta Iolant de Bar, senyora dels jueus de Cervera (1382-1387)
Riera Sans, Jaume. (2011) - In: Miscel.lània cerverina vol. 21 (2011) p. 7-30

57Articles  The regulations of James I concerning the jewish moneylenders: a preliminary report
Riera Sans, Jaume. (2010) - In: Imago temporis. Medium Aevum vol. 4 (2010) p. 263-285

58Articles  Les disposicions de Jaume I sobre les usures dels jueus: informe preliminar
Riera Sans, Jaume. (2010) - In: Imago temporis. Medium Aevum vol. 4 (2010) p. 519-536

59Essay  Penjar pels peus
Riera Sans, Jaume. (2009) - In: Cristianos y judíos en contacto en la Edad Media p. 605-622

60Essay  Jaime I y los judíos de Cataluña
Riera Sans, Jaume. (2009) - In: La sociedad en Aragón y Cataluña en el reinado de Jaime I, 1213-1276 p. 135-156

61Essay  Jucef Faquim, jueu de Mallorca (segle XIV)
Riera Sans, Jaume. (2009) - In: Miscellània Gabriel Llompart (2009) p. 81-95

62Articles  Els primers monestirs de jerònims a la Corona d'Aragó (1374-1414)
Riera Sans, Jaume. (2008) - In: Studia monastica vol. 50 (2008) p. 275-344

63Articles  Una cançó de despit contra el rei Martí
Riera Sans, Jaume. (2008) - In: Mot so razo vol. 7 (2008) p. 34-41

64Articles  Cent trenta-nou volums de llibres d'un jueu mercader i talmudista: Mossé Almaterí (1362)
Riera Sans, Jaume. (2008) - In: Sefarad vol. 68 (2008) p. 15-35

65Articles  Esculls en la història dels jueus
Riera Sans, Jaume. (2006) - In: Afers vol. 21 (2006) p. 137-160

66Essay  La bibliothèque du roi Marti
Riera Sans, Jaume. (2005) - In: Association Internationale de Bibliophilie. XIIe congrès p. 105-117

67Articles  La coronació de la reina Elionor (1352)
Riera Sans, Jaume. (2005) - In: Acta historica et archaeologica mediaevalia vol. 26 (2005) p. 485-492
http://www.raco.cat/index.php/ActaHistorica/article/view/188952/261988

68Articles  Los Pastorells en Barbastro (julio de 1320)
Riera Sans, Jaume. (2004) - In: Aragón en la edad media vol. 18 (2004) p. 299-336

69Articles  Paraules del rey Salomó. Versió fragmentària del llibre dels Proverbis, del segle XIV
Riera Sans, Jaume. (2003) - In: Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona vol. 49 (2003) p. 141-170
http://www.raco.cat/index.php/BoletinRABL/article/view/189918/270241

70Articles  Informe sobre la matriu de segell trobada a Puigverd de Lleida
Riera Sans, Jaume. (2003) - In: Paratge vol. 16 (2003) p. 31-32

71Essay  "Juderías y sinagogas" en Cataluña: Diez años después
Riera Sans, Jaume. (2003) - In: Juderías y sinagogas de la sefarad medieval p. 229-252

72Articles  La Sinagoga Major des jueus de Barcelona en la tradició documental
Riera Sans, Jaume. (2002) - In: Estudis històrics i documents dels arxius de protocols vol. 20 (2002) p. 7-74

73Articles  Els heralds i les divises del rei Martí (1356-1410)
Riera Sans, Jaume. (2002) - In: Paratge vol. 14 (2002) p. 41-62

74Essay  Jaume Villanueva i el comtat d'Urgell
Riera Sans, Jaume. (2002) - In: Els grans espais baronials a l'Edat Mitjana. Desenvolupament socioeconòmic p. 61-81

75Essay  La precedencia entre judíos y moros en el reino de Aragón
Riera Sans, Jaume. (2002) - In: Estudios José Luis Lacave Riaño Pt. 2 p. 549-560

76Essay  Un protocolo notarial de Barbastro
Riera Sans, Jaume. (2001) - In: Rentas, producción y consumo en España p. 47-64

77Articles  Antroponímia masculina dels jueus de Lleida, l'any 1315
Riera Sans, Jaume. (2001) - In: Butlletí interior. Societat d'Onomàstica vol. 85 (2001) p. 3-9

78Articles  L'arxiu com a dipòsit
Riera Sans, Jaume. (2001) - In: Arxius vol. 30 (2001) p. 1-2

79Essay  La Biblioteca del monestir de Sant Cugat al segle XVIII
Riera Sans, Jaume. (2000) - In: XLII Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos p. 197-208

80Articles  Els Beuda fan un bou
Riera Sans, Jaume. (2000) - In: Paratge vol. 11 (2000) p. 113-114

81Articles  L'expulsió dels jueus de Tortosa
Riera Sans, Jaume. (1999) - In: Recerca vol. 3 (1999) p. 25-50

82Essay  Acopio y destrucción del patrimonio hispanojudío
Riera Sans, Jaume. (1998) - In: El legado material hispanojudío p. 93-114

83Articles  El personal de l'Arxiu Reial de Barcelona durant el segle XVIII
Riera Sans, Jaume. (1998) - In: Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics vol. 9 (1998) p. 87-104

84Articles  La Sinagoga major dels jueus de Barcelona. Proposta de localització
Riera Sans, Jaume. (1997) - In: Butlletí Collegi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències vol. 99 (1997) p. 60-71

85Essay  La destrucció del call de Barcelona
Riera Sans, Jaume. (1996) - In: Història, política, societat i cultura dels Països Catalans 3 p. 282-283

86Essay  Jueus i musulmans
Riera Sans, Jaume. (1995) - In: Atles d'Història de Catalunya p. 128-129, 282

87Essay  Falsos dels segles XIII, XIV i XV
Riera Sans, Jaume. (1993) - In: Actes del Novè Col·loqui internacional de llengua i literatura catalanes Pt. 1 p. 425-491

88Essay  Judíos y conversos en los reinos de la Corona de Aragón durante el siglo XV.
Riera Sans, Jaume. (1993) - In: La expulsión de los judíos de España p. 71-90

89Articles  Jafudà Alatzar, jueu de València (segle XIV)
Riera Sans, Jaume. (1993) - In: Revista d'historia medieval vol. 4 (1993) p. 65-100

90Essay  Fra Francesc Eiximenis no és l'autor de la "doctrina compendiosa"
Riera Sans, Jaume. (1992) - In: Miscellània Sanchis Guarner Pt. 3 p. 65-76

91Essay  Els jueus a Barcelona entre els segles XII i XIV
Riera Sans, Jaume. (1992) - In: Catalunya romànica Pt. 20 p. 88-91

92Essay  Jueus i conversos
Riera Sans, Jaume. (1991) - In: Epoca de Colom. Catalunya a la segona meitat del segle XV p. 62-67

93Articles  Las persecuciones del año 1391 relatadas por el rabí Hasday Cresques
Riera Sans, Jaume. (1991) - In: Alef vol. 2 (1991) p. 38-39

94Articles  Estudis forasters sobre el judaisme català fins a l'any 1929
Riera Sans, Jaume. (1990) - In: Calls vol. 4 (1990) p. 95-157

95Articles  Un Siddur en català dels conversos jueus (segle XV)
Riera Sans, Jaume. (1990 - 1991) - In: Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi vol. 4/5 (1990/91) p. 147-160

96Articles  Documentació sobre insaculacions al fons de la Diputació General de Catalunya i l'Arxiu de la Corona d'Aragó
Riera Sans, Jaume. (1990) - In: Paratge vol. 1 (1990) p. 9-11

97Articles  Un Siddur en català dels conversos jueus (segle XV)
Riera Sans, Jaume. (1989) - In: Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi vol. 3 (1989) p. 109-164

98Essay  Catàleg d'obres en català traduïdes en castellà durant els segles XIV i XV
Riera Sans, Jaume. (1989) - In: Segon Congrés internacional de la llengua catalana Pt. 8 p. 699-710

99Articles  Literatura antijueva en català: textos i difusió
Riera Sans, Jaume. (1989) - In: Estudi general (Girona) vol. 9 (1989) p. 215-236

100Articles  Gramàtics i filòlegs. Repertori bibliogràfic
Riera Sans, JaumeRoqué i Fíguls, Jordi. (1989) - In: Butlletí interior. Societat d'Onomàstica vol. 35 (1989) p. 1-20

101Articles  La història dels jueus en el "Viage literario" del P. Jaume Villanueva
Riera Sans, Jaume. (1988) - In: Calls vol. 3 (1988) p. 9-28

102Articles  Un Siddur en català dels conversos jueus (segle XV)
Riera Sans, Jaume. (1988) - In: Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi vol. 2 (1988) p. 59-152

103Articles  Estudis sobre el judaisme català, anys 1836-1928
Riera Sans, Jaume. (1988) - In: Calls vol. 3 (1988) p. 103-135

104Essay  La conflictivitat de l'alimentació dels jueus medievals (segles XII-XV)
Riera Sans, Jaume. (1988) - In: Alimentació i Societat a la Catalunya Medieval p. 295-311

105Articles  Deutes fiscals dels jueus de Mallorca (1339)
Riera Sans, JaumeRosselló Vaquer, Ramón. (1988) - In: Calls vol. 3 (1988) p. 83-101

106Articles  Relíquies literàries dels jueus catalans
Riera Sans, Jaume. (1987) - In: El País. Quadern , 8.2. (1987) p. 1-2

107Articles  Les llicències reials per predicar als jueus i als sarraïns (segles XIII-XIV)
Riera Sans, Jaume. (1987) - In: Calls vol. 2 (1987) p. 113-143

108Essay  Presència de Josefus a les lletres catalanes medievals
Riera Sans, Jaume. (1987) - In: Studia M. de Riquer Pt. 2 p. 179-220

109Articles  Barranc al Penedès (1311)
Riera Sans, Jaume. (1987) - In: Butlletí interior. Societat d'Onomàstica , 9 (1987) p. 113

110Articles  El Dalfinat de Girona (1387-1388)
Riera Sans, Jaume. (1987) - In: Annals de l'Institut d'Estudis Gironins vol. 29 (1987) p. 105-128

111Essay  Els avalots del 1391 a Girona
Riera Sans, Jaume. (1987) - In: Jornades d'història dels jueus a Catalunya (1987) p. 95-159

112Articles  Un procés inquisitorial contra jueus de Montblanc per un llibre de Maimònides
Riera Sans, Jaume. (1987) - In: Aplec de treballs vol. 8 (1987) p. 59-73

113Articles  Guia per a una lectura compresiva dels Acords
Riera Sans, Jaume. (1987) - In: Calls vol. 2 (1987) p. 164-179

114Articles  Estudis sobre el judaisme català, anys 1929-1969
Riera Sans, Jaume. (1987) - In: Calls vol. 2 (1987) p. 181-209

115Articles  Document important de Caldes (1314)
Riera Sans, Jaume. (1987) - In: Butlletí interior. Societat d'Onomàstica , 9 (1987) p. 120

116Articles  Estudis sobre el judaisme català, anys 1970-1984
Riera Sans, Jaume. (1986) - In: Calls vol. 1 (1986) p. 93-132

117Articles  La invenció literària de Sant pere Pasqual
Riera Sans, Jaume. (1986) - In: Caplletra vol. 1 (1986) p. 45-60

118Articles  El baptisme de rabí Ishaq ben Seset Perfet
Riera Sans, Jaume. (1986) - In: Calls vol. 1 (1986) p. 43-52

119Articles  Les sinagogues medievals
Riera Sans, Jaume. (1985) - In: L'avenç. Història dels països catalans vol. 82 (1985) p. 58-60

120Articles  La doble falsificació de la portadella d'un incunable: Hain 12433
Riera Sans, Jaume. (1985) - In: Revista de la Llibreria Antiquària , 10 (1985) p. 5-17

121Articles  Jafudà Cresques i Samuel Corcós. Més documents sobre els jueus pintors de cartes de navegar (Mallorca, s. XIV)
Llompart Moragues, GabrielRiera Sans, Jaume. (1984) - In: Bolletí de la Societat Arqueològica Lulliana vol. 40 (1984) p. 341-350

122Articles  Sobre la difusió hispànica de la Consolació de Boeci
Riera Sans, Jaume. (1984) - In: El Crotalón vol. 1 (1984) p. 297-327

123Articles  Fra Francesc Eiximenis no és l'autor de la "Doctrina Compendiosa"
Riera Sans, Jaume. (1984) - In: Quaderns de filología (1984) p. 289-292

124Articles  La fundació del monestir de Sant Marçal de Montblanc (1391)
Riera Sans, Jaume. (1984) - In: Aplec de treballs vol. 6 (1984) p. 97-111

125Articles  El Cessulis, un llibre oblidat
Riera Sans, Jaume. (1984) - In: Revista de libreria antiquària , 10 (1984) p. 9-16

126Articles  [On the fate of R. Isaac Bar Sheshet (Ribash) during the persecutions of 1391]
Riera Sans, Jaume. (1983) - In: Sefûnôt vol. 2, 17 (1983) p. 11-20

127Articles  Antroponímia jueva mallorquina (segles XIII-XV)
Riera Sans, Jaume. (1982) - In: Butlletí interior. Societat d'Onomàstica vol. 10 (1982) p. 58-65

128Essay  Contribució a l'estudi del conflicte religiós dels conversos jueus (se gle XV)
Riera Sans, Jaume. (1982) - In: La Corona d'Aragona e il Mediterraneo Pt. 2 p. 409-425

129Essay  La personalitat eclesiástica del redactor del "Libre dels Feits"
Riera Sans, Jaume. (1982) - In: Jaime I y su época 3-5 p. 575-589

130Essay  Contribució a l'estudi del conflicte religiós dels jueus
Riera Sans, Jaume. (1982) - In: La Corona d'Aragona e il Mediterraneo Pt. 2 p. 498-499

131Articles  Una versión aragonesa de la "Espistola de cura et modo rei familiaris utilius gubernande" atribuida a San Bernardo
Riera Sans, Jaume. (1981) - In: Archivo de filología aragonesa vol. 28/29 (1981) p. 121-142

132Articles  "Sapientia" i la identitat de "dona Teresa" en la poesia d'Ausiàs March
Riera Sans, Jaume. (1981) - In: Els Marges vol. 21 (1981) p. 113-119

133Essay  Les obres catalanes de Mossé Natan (segle XIV)
Riera Sans, Jaume. (1981) - In: Miscellània Pere Bohigas Pt. 1 p. 95-105

134Articles  La Catalunya jueva del segle XIV
Riera Sans, Jaume. (1980) - In: L'avenç. Història dels països catalans vol. 25 (1980) p. 52-55

135Articles  El primer text conegut en "estil de valenciana prosa": una carta atribuïble a fra Antoni Canals (1392)
Riera Sans, Jaume. (1980) - In: Estudis universitaris catalans vol. 24 (1980) p. 513-522

136Articles  Arnau de Vilanova i els beguins de Barcelona.
Riera Sans, Jaume. (1980) - In: Serra d'Or vol. 22, 250/251 (1980) p. 80-81

137Articles  Estrangers participants als avalots contra les jueries de la Corona d'Aragó el 1391
Riera Sans, Jaume. (1980) - In: Anuario de estudios medievales vol. 10 (1980) p. 577-583

138Essay  El primer text conegut en "estil de valenciana prosa": una carta atribuible a fra Antoni Canals (1392)
Riera Sans, Jaume. (1980) - In: Estudis R. Aramon i Serra Pt. 2 p. 513-522

139Essay  Astruch Bonafeu, poeta jueu de Santa Coloma de Queralt
Riera Sans, Jaume. (1979) - In: XVII Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos p. 103-107

140Articles  Enric de Villena, maestre de Calatrava
Riera Sans, Jaume. (1979) - In: Estudis històrics i documents dels arxius de protocols vol. 7 (1979) p. 109-132

141Essay  Enric de Villena, maestre de Calatrava
Riera Sans, Jaume. (1979) - In: Miscelanea Josep Maria Madurell i Marimon Pt. 3 p. 109-132

142Articles  Sobre l'autor de la Doctrina Moral (segle XV)
Riera Sans, Jaume. (1979) - In: Randa vol. 9 (1979) p. 117-126

143Essay  La "Historia de Sancta Fide Catholica" de Benet Espanyol (1548). La primera historia dels jueus de la ciutat de Mallorca
Riera Sans, JaumeLlompart Moragues, Gabriel [Publ.]. (1979) - In: Fontes rerum Balearium 3 p. 143-192

144Articles  Els documents en hebreu conservats a l'Arxiu de la Corona d'Aragó
Udina i Martorell, FredericRiera Sans, Jaume. (1978) - In: Miscellanea Barcinonensia vol. 17 (1978) p. ??

145Articles  Un cap de brot en l'art de la pintura: Cresques Abraham
Riera Sans, Jaume. (1978) - In: L'avenç. Història dels països catalans vol. 10 (1978) p. 42-45

146Articles  Els documents en hébreu conservats a l'Arxiu de la Corona d'Arago
Riera Sans, Jaume. (1978) - In: Miscellanea Barcinonensia vol. 49 (1978) p. 21-36

147Articles  Jafudà Cresques, jueu de Mallorca
Riera Sans, Jaume. (1977) - In: Randa vol. 5 (1977) p. 51-66

148Essay  Los tumultos contra las juderias de la corona de Aragon en 1391
Riera Sans, Jaume. (1977) - In: La mutación de la segunda mitad del siglo XIV en España p. 213-226

149Essay  Cresques Abraham, judío de Mallorca, maestro de mapamundis y de brújulas
Riera Sans, Jaume. (1975) - In: Atlas Catalán de Cresques Abraham p. 14-22

150Articles  Oracions en català dels conversos jueus. Notes bibliogràfiques i textos
Riera Sans, Jaume. (1975) - In: Anuario de filología vol. 1 (1975) p. 345-367

151Articles  Supuestos agotes vascos en Monzón. Su examen médico en 1390
Riera Sans, Jaume. (1975) - In: Príncipe de Viana vol. 36 (1975) p. 465-469

152Articles  La successió notarial i el traspàs de protocols en terres catalanes a la baixa Edat Mitjana
Ferrer i Mallol, María TeresaRiera Sans, Jaume. (1974) - In: Estudis històrics i documents dels arxius de protocols vol. 4 (1974) p. 395-428

153Essay  La successió notarial i el traspàs de protocols en terres catalanes a la baixa Edat Mitjana
Ferrer i Mallol, María TeresaRiera Sans, Jaume. (1974) - In: Miscelanea Raimundo Noguera de Guzman p. 395-428

154Articles  Literatura en hebreu des jueus catalans
Riera Sans, Jaume. (1974) - In: Miscellanea Barcinonensia vol. 37 (1974) p. 33-47

155Articles  Miscel.lània de documents per a la història del notariat als estats de la Corona catalano-aragonesa
Ferrer i Mallol, María TeresaRiera Sans, Jaume. (1974) - In: Estudis històrics i documents dels arxius de protocols vol. 4 (1974) p. 429-445

156Essay  Miscel.lània de documents per a la història del notariat als estats de la Corona catalano-aragonesa
Ferrer i Mallol, María TeresaRiera Sans, Jaume. (1974) - In: Miscelanea Raimundo Noguera de Guzman p. 429-445

157Articles  Formes hipocorístiques en -ó, -ona.
Riera Sans, Jaume. (1973) - In: Butlletí dels Seminaris d'Ensenyament de Català vol. 8, 80 (1973) p. 45

158Articles  Un breu cabalístic
Riera Sans, Jaume. (1971 - 1972) - In: Boletín arqueológico vol. 4 (1971/72) p. 309-312

159Articles  Les precisions horàries a la Crònica del rei Pere III
Riera Sans, Jaume. (1971) - In: Butlletí dels Seminaris d'Ensenyament de Català vol. 6, 65 (1971) p. 89-92

160Articles  Sobre els noms bíblics acabats en -es
Riera Sans, Jaume. (1971) - In: Butlletí dels Seminaris d'Ensenyament de Català vol. 6, 58 (1971) p. 24-25

161Articles  Un recull d'oracions en català dels conversos jueus (segle XV)
Riera Sans, Jaume. (1971 - 1975) - In: Estudis romànics vol. 16 (1971/75) p. 49-97
http://www.raco.cat/index.php/Estudis/article/view/238734/320992

162Articles  La partícula que i els anomenats relatius
Riera Sans, Jaume. (1969) - In: Butlletí dels Seminaris d'Ensenyament de Català vol. 4, 44 (1969) p. 1-5

Alphabetic register

(Select a letter to open the register)


Examples for the search function

Last names starting with letters 'Zg': zg

Last names starting with 'Kucz': kucz

Last names starting with 'Kucz', forename starting with "A": kucz*, a

Last names starting with 'Ku', forename starting with 'Andreas': ku*andreas

Forename 'Fumiko': *fumiko

Variants of 'de Lacroix': *de*la*cro*

Variants of 'Mayboom': m__b__m