RI OPAC: Literature Database for the Middle Ages - Listing over 2.7 million titles

Authors

Publications »Rivera Sentís, F. Xavier«

Forward to Karlsruher Virtueller Katalog search engine: Rivera Sentís, F. Xavier

RI opac: 12 Entries

1Monographie  Disseny, estructura i aplicacions d'una base de dades per a l'estudi dels testaments dels segles XIV i XV de la ciutat de Cervera: un treball de metodologia aplicada a les ciències històriques
Rivera Sentís, F. Xavier. - [Universitat de Barcelona] (1995)

2Articles  Percepcions sobre la pestilència a la Cervera medieval (Segles XIV-XV).
Rivera Sentís, F. Xavier. (2022) - In: Urtx vol. 36 (2022) p. 59-75
https://raco.cat/index.php/Urtx/article/view/402096/495773

3Articles  Context i identitat dels conversos cerverins (Segle XIII-XV)
Rivera Sentís, F. Xavier. (2020) - In: Urtx vol. 34 (2020) p. 29-61
https://raco.cat/index.php/Urtx/article/view/389331/482752

4Articles  Topografia, morfologia i vicissituds de l'habitatge jueu a Cervera (s. XIII-XV)
Rivera Sentís, F. Xavier. (2018) - In: Miscel.lània cerverina vol. 23 (2018) p. 15-84

5Articles  Els caps de casa jueus a Cervera durant el segle XV
Rivera Sentís, F. XavierVerdés Pijuan, Pere. (2018) - In: Miscel.lània cerverina vol. 23 (2018) p. 321-392

6Articles  Nous avenços en la localització dels calls de Cervera
Rivera Sentís, F. Xavier. (2018) - In: Tamid vol. 13 (2018) p. 113-141

7Essay  Pelegrins al seu pas per l'hospital cerverí de Berenguer de Castelltort (1426-1493)
Rivera Sentís, F. Xavier. (2007) - In: El camí de Sant Jaume i Catalunya. Actes p. 157-161

8Articles  Lo fet d'en Ponç d'Oluja
Rivera Sentís, F. Xavier. (2002) - In: Miscel.lània cerverina vol. 15 (2002) p. 39-68
http://www.raco.cat/index.php/MiscellaniaCerverina/article/view/136981/190310

9Articles  Testament d'en Berenguer de Castelltort, mercader ciutadà de Barcelona, fundador de l'Hospital que porta el seu nom (1389)
Rivera Sentís, F. Xavier. (1999) - In: Miscel.lània cerverina vol. 13 (1999) p. 183-214

10Articles  L'administració de l'hospital d'en Castelltort l'any 1492, un segle després de la seva fundació
Rivera Sentís, F. Xavier. (1997) - In: Miscel.lània cerverina vol. 11 (1997) p. 95-122

11Articles  Ramon Serra el Vell: poder, condició i caritat d'un mercader cerverí a les acaballes del segle XIV
Rivera Sentís, F. Xavier. (1996) - In: Miscel.lània cerverina vol. 10 (1996) p. 37-70

12Articles  Mentalitat, actitut i disposicions de menestrals i mercaders cerverins davant la proximitat de la mort (1425-1428)
Rivera Sentís, F. Xavier. (1994) - In: Miscel.lània cerverina vol. 9 (1994) p. 69-93

Alphabetic register

(Select a letter to open the register)


Examples for the search function

Last names starting with letters 'Zg': zg

Last names starting with 'Kucz': kucz

Last names starting with 'Kucz', forename starting with "A": kucz*, a

Last names starting with 'Ku', forename starting with 'Andreas': ku*andreas

Forename 'Fumiko': *fumiko

Variants of 'de Lacroix': *de*la*cro*

Variants of 'Mayboom': m__b__m