RI OPAC: Literature Database for the Middle Ages - Listing over 2.7 million titles

Authors

Publications »Roslund, Mats«

Forward to Karlsruher Virtueller Katalog search engine: Roslund, Mats

RI opac: 35 Entries

1Collection of Essays  Identity formation and diversity in the early medieval Baltic and beyond: communicators and communication
Callmer, JohanGustin, IngridRoslund, Mats [Publ.]. - Leiden [u.a.] (2017)

2Collection of Essays  Mellan slott och slagg. Vänbok till Anders Ödman
Gustin, IngridHansson, MartinRoslund, MatsWienberg, Jes [Publ.]. - Lund (2016)
http://portal.research.lu.se/ws/files/13704940/Va_nbokO_dman2016La_tt.pdf

3Sachtitel  [Bibliographie]
Roslund, Mats. (2016)
https://lu.academia.edu/MatsRoslund

4Monographie  Guests in the house: cultural transmission between Slavs and Scandinavians 900 to 1300 A. D.
Roslund, Mats. - Leiden (2007)

5Monographie  Gäster i huset: kulturell överföring mellan slaver och skandinavier 900 till 1300
Roslund, Mats. - Lund (2001)

6Monographie  Gaster i huset: Kulturell overforing mellan slaver och skandinaver 900 till 1300
Roslund, Mats. - [Universitetet Lund] (2001)

7Essay  Legacy of the Disowned. Finding ambátts in High Medieval Scania and Östergötland Through Ceramic Production
Roslund, Mats. (2021) - In: The Archaeology of Slavery in Early Medieval Northern Europe. The Invisible Commodity p. 81-98

8Essay  A geography of slavery: ceramic networks and communities in the Lake Malaren valley, Sweden c. ad 950 to 1150
Roslund, Mats. (2021) - In: Vikings across boundaries. Viking-age transformations 2 p. 258-284

9Essay  Kökets och bordets kärl i medeltidens Nyköping - internationellt varubyte och östsvensk urbanisering
Bäck, MathiasRoslund, Mats. (2017) - In: Den nya köpingen. Perspektiv på Nyköpings äldsta historia p. 53-92

10Essay  Identity Formation and Diversity: Introduction
Callmer, JohanGustin, IngridRoslund, Mats. (2017) - In: Identity formation and diversity in the early medieval Baltic and beyond p. 1-16

11Essay  Bringing "the Periphery" into Focus: Social Interaction between Baltic Finns and the Svear in the Viking Age and Crusade Period (c.8oo to 1200)
Roslund, Mats. (2017) - In: Identity formation and diversity in the early medieval Baltic and beyond p. 168-204

12Essay  Stridsyxor och sjöfägel - norrländska nätverk med Osteuropa under vikingatid och tidig medeltid
Roslund, Mats. (2016) - In: FS Anders Ödman p. 235-252

13Essay  At the end of the silver flow. Islamic dirhams in Sigtuna and the shrinking Viking network
Roslund, Mats. (2015) - In: Studies Birgitta Hårdh p. 43-49

14Essay  Trälars tysta kunskap - keramikproduktionens sociala kontext
Roslund, Mats. (2013) - In: Borgare, bröder och bönder. Arkeologiska perspektiv på Skänninges äldre historia p. 119-132

15Essay  Muslimskt Medelhav vid Mälaren. Spår av islamisk handel i det förmoderna Sverige
Roslund, Mats. (2011) - In: Förmodern globalitet. Essäer om rörelse p. 159-178

16Essay  Bridging two worlds. Tracing merchants from the Holy Roman Empire in High Medieval Sigtuna
Roslund, Mats. (2010) - In: FS Johan Callmer p. 239-250

17Articles  Västanfläkt eller stadig vind?: kontinentala och insulära inslag i Sigtunas tidiga medeltid
Roslund, Mats. (2010) - In: Situne Dei (2006) p. 43-52

18Essay  Varuutbyte och social identitet: alsengemmer som emblematisk stil
Roslund, Mats. (2009) - In: Triangulering. Historisk arkeologi vidgar fälten p. 217-242

19Essay  Transcending Borders - Social Identity as a Factor in the Middle Ages and in Medieval Archaeology
Roslund, Mats. (2009) - In: Archaeology of medieval towns in the Baltic and North Sea area p. 181-190

20Essay  Tre gånger islam - mångkultur bortom harmonisering och essentialism
Roslund, Mats. (2008) - In: Arkeologi och identitet p. 119-140

21Articles  A humble heritage: on Slavonic cultural transmission to Scandinavia 900 to 1300 AD
Roslund, Mats. (2003) - In: Viking heritage , 3 (2003) p. 10-13

22Essay  Resumé af Ostersjokeramiken oster om Sundet. Vendiska kontakter i brytningen mellan skritliga och arkeologiska kållor
Roslund, Mats. (2002) - In: Venner og Fjender. Dansk-vendiske forbindelser i vikingetid og tidlig middelalder p. 38

23Essay  Gutar, främlingar och den förblindande vikingatiden - om staden Visbys tidigaste datering
Roslund, Mats. (2001) - In: FS Hans Andersson p. 241-252

24Essay  Art. Sigtuna
Roslund, Mats. (1999) - In: Enciclopedia dell'arte medievale Pt. 10
http://www.treccani.it/enciclopedia/sigtuna_%28Enciclopedia-dell%27-Arte-Medievale%29/

25Articles  Arkeologisk metod och retorik: ett svar till Stefan Larsson och Conny Johansson-Hervén
Roslund, Mats. (1998) - In: Meta. Medeltidsarkeologisk tidskrift , 3 (1998) p. 48-65

26Essay  Brosamen vom Tisch der Reichen. Byzantinische Funde aus Lund und Sigtuna (ca. 980-1250).
Roslund, Mats. (1997) - In: Rom und Byzanz im Norden Pt. 2 p. 325-388

27Articles  På drift i tid och rum?: om informationspotentialen i komposita dokumentationsmaterial
Roslund, Mats. (1997) - In: Meta. Medeltidsarkeologisk tidskrift , 3 (1997) p. 37-53

28Essay  Crumbs from the rich man's table: Byzantine finds in Lund and Sigtuna, c. 980-1250
Roslund, Mats. (1997) - In: Visions of the past. Trends and traditions in Swedish medieval archaeology p. 239-297

29Articles  Kejserligt vrakgods: bysantinska föremål i Lund
Roslund, Mats. (1997) - In: Kulturen (1997) p. 36-57

30Articles  Fyra skisser till en keramisk dialog
Roslund, Mats. (1995) - In: Meta. Medeltidsarkeologisk tidskrift , 1 (1995) p. 34-59

31Essay  The strife for power, inter-regional contacts and trade in Sigtuna c. 970-1200
Roslund, Mats. (1992) - In: Exchange and trade. Pre-printed papers p. 145-151

32Articles  Ryst höst: arkeologi i Leningrad
Roslund, Mats. (1991) - In: Meta. Medeltidsarkeologisk tidskrift , 1 (1991) p. 17-34

33Articles  Nittiotalets medeltidsarkeologi och det döda barnet
Roslund, Mats. (1990) - In: Fornvännen vol. 85 (1990) p. 283-292

34Essay  Innan järnridån föll: invandring och slaver under tidig medeltid
Roslund, Mats. (1990) - In: "Sicken turk". Om invandrarnas svenska historia p. 29-46

35Articles  Polsk vårresa
Roslund, Mats. (1988) - In: Meta. Medeltidsarkeologisk tidskrift , 4 (1988) p. 19-31

Alphabetic register

(Select a letter to open the register)


Examples for the search function

Last names starting with letters 'Zg': zg

Last names starting with 'Kucz': kucz

Last names starting with 'Kucz', forename starting with "A": kucz*, a

Last names starting with 'Ku', forename starting with 'Andreas': ku*andreas

Forename 'Fumiko': *fumiko

Variants of 'de Lacroix': *de*la*cro*

Variants of 'Mayboom': m__b__m