RI OPAC: Literature Database for the Middle Ages - Listing over 2.7 million titles

Authors

Publications »Simon, Alexandru«

Forward to Karlsruher Virtueller Katalog search engine: Simon, Alexandru

RI opac: 118 Entries

1Monographie  Re de Dacia: un proiect de la sfârsitul Evului Mediu
Pop, Ioan-AurelSimon, Alexandru. - Cluj-Napoca (2018)

2Monographie  Al treisprezecelea apostol: valachorum regulus
Simon, Alexandru. - Cluj (2017)

3Monographie  AL WA: Printul Negru al Vlahiei si vremurile sale
Ionita, AdrianKelemen, BeatriceSimon, Alexandru. - Cluj-Napoca (2017)

4Collection of Essays  Orbis Byzantinus: Byzanz und seine Nachbarn ; gesammelte Aufsätze 1970 - 2011
Schreiner, Peter (Byzantinist). Simon, Alexandru [Publ.]. - Bucuresti (2013)

5Monographie  Orbis Byzantinus: Byzanz und seine Nachbarn ; gesammelte Aufsätze 1970 - 2011
Schreiner, Peter (Byzantinist). Simon, Alexandru [Publ.]. - Bucuresti [u.a.] (2013)

6Collection of Essays  Government and law in Medieval Moldavia, Transylvania and Wallachia
Rady, Martyn C.Simon, Alexandru [Publ.]. - London (2013)
https://www.academia.edu/5350862

7Collection of Essays  Italy and Europe's Eastern Border. 1204-1669, Act of the International Conference, Rom, November 2010.
Damian, Iulian MihaiMuresan, Dan IoanSimon, AlexandruPopovic, Mihailo St. [Publ.]. - Wien (2012)

8Collection of Essays  Church Union and Crusading in the Fourteenth and Fifteenth Centuries
Gastgeber, ChristianPop, Ioan-AurelSchmidt, Oliver JensSimon, Alexandru [Publ.]. - Cluj-Napoca (2009)

9Collection of Essays  Extincta est lucerna orbis: John Hunyadi and his Time; ; in memoriam Zsigmond Jako
Dumitran, AnaMáldy, LorandSimon, Alexandru [Publ.]. - Cluj-Napoca (2009)

10Collection of Essays  Worlds in change, 1: Church Union and Crusading in the Fourteenth and Fifteenth Centuries
Gastgeber, ChristianPop, Ioan-AurelSchmitt, Oliver JensSimon, Alexandru [Publ.]. - Cluj-Napoca (2009)

11Collection of Essays  Mathias Corvinus and his Time. Cluj-Napoca/Kolozsvár/Klausenburg, 23rd-26th of October 2008
Salagean, TudorSimon, Alexandru [Publ.]. - Cluj-Napoca (2008)

12Collection of Essays  Stephen the Great and Matthias Corvinus and their time. In memoriam Virgil Cândea and András Kubinyi
Koszta, LászlóMuresan, OliviuSimon, Alexandru [Publ.]. - Cluj-Napoca (2007)

13Collection of Essays  Conferinta internationala Sigismund de Luxemburg, Oradea, 6-9 Dicembrie, 2007 / International conference Sigismund of Luxemburg
Ciure, FlorenaSimon, Alexandru [Publ.]. - Oradea (2007)

14Monographie  Stefan cel Mare si Matei Corvinul. O coexistenta medievala [Stephen the Great and Matei Corvin, a mediaeval co-existence]
Simon, Alexandru. - Cluj-Napoca (2005)

15Monographie  Feleacul (1367-1587)
Simon, Alexandru. - Cluj-Napoca (2004)

16Monographie  În jurul Carpatilor. Formele si realitatile genezei statale românesti
Simon, Alexandru. - Cluj-Napoca (2002)

17Articles  Callimachus si Dracula la congresul cruciat de la Roma din anul 1490 [Callimachus and Dracula at the Crusader Congress in Rome (1490)]
Simon, Alexandru. (2021) - In: Banatica vol. 31, 2 (2021) p. 81-104
http://www.banatica.ro/media/b31-2/081-104.pdf

18Articles  From Draculia's "Agent" to the Athleta of the Papacy
Pop, Ioan-AurelSimon, Alexandru. (2021) - In: Banatica vol. 31, 2 (2021) p. 65-80
http://www.banatica.ro/media/b31-2/065-080.pdf

19Articles  Partes Transilvane intrabunt et te de tota terra tua disperdent: Maximilian I de Habsburg catre Stefan cel Mare dupa Codrii Cosminului (I)
Pop, Ioan-AurelSimon, Alexandru. (2021) - In: Transsilvania , 1 (2021) p. 21-42
https://revistatransilvania.ro/wp-content/uploads/2021/03/Transilvania-1.2021-Pop-Simon.pdf

20Articles  Partes Transilvane intrabunt et te de tota terra tua disperdent: Maximilian I de Habsburg catre Stefan cel Mare dupa Codrii Cosminului (II)
Pop, Ioan-AurelSimon, Alexandru. (2021) - In: Transsilvania , 2 (2021) p. 60-78
https://revistatransilvania.ro/partes-transilvane-intrabunt-et-te-de-tota-terra-tua-disperdent-maximilian-i-de-habsburg-catre-stefan-cel-mare-dupa-codrii-cosminului-ii/

21Articles  Reaparitia pontificala a Daciei Romane din rasaritul Europei (1453-1462) [Reapparition pontificale de la Dacie Romaine de l'Est de VEurope (1453-1462)]
Pop, Ioan-AurelSimon, Alexandru. (2020) - In: Studii si materiale de istorie medie vol. 38 (2020) p. 271-294

22Articles  În vara anului 1466: ridicarea athonita a lui Stefan al III-lea cel Mare si prabusirea otomana a atletului Gheorghe Castriota Skanderbeg
Simon, Alexandru. (2020) - In: Anuarul Institutului de Istorie "A.D. Xenopol" vol. 57 (2020) p. 45-64

23Articles  Despre sperantele bizantine si transilvane ale Casei de Jagiello: de la începutul anilor 1470 la sfârsitul anilor 1490 [On the Byzantine and Transylvanian Hopes of the House of Jagiello:From the Early 1470s to the Late 1490s]
Simon, Alexandru. (2020) - In: Studia Universitatis Cibiniensis. Series historica vol. 27 (2020) p. 105-113

24Articles  At the Turn of the Fourteenth Century: Sigismund of Luxemburg and the Wallachian Princely "Stars" of the Fifteenth Century
Simon, Alexandru. (2020) - In: Acta terrae septemcastrensis vol. 19 (2020) p. 135-155

25Articles  The Hunyadis and Dacia: from the fall of Constantinople to the peace of Wiener-Neustadt
Pop, Ioan-AurelSimon, Alexandru. (2020) - In: Banatica vol. 30, 2 (2020) p. 35-57
http://www.banatica.ro/media/b30-2/035-057.pdf

26Articles  Arbitrajul de la Foligno din 1476: l'Ungaro o il Valacho?
Pop, Ioan-AurelSimon, Alexandru. (2020) - In: Anuarul Institutului de Istorie "A.D. Xenopol" vol. 57 (2020) p. 65-80

27Articles  The pope, the Hunyadis and the wallachians: the curious case of Pius II
Simon, Alexandru. (2020) - In: Banatica vol. 30, 2 (2020) p. 59-108
http://www.banatica.ro/media/b30-2/059-108.pdf

28Articles  Doua venire a lui Mehmed al II-lea in Moldovia in anul 1476 [The second arrival of Mehmed II to Moldovia in 1476]
Simon, Alexandru. (2019) - In: Anuarul Institutului de Istorie "A.D. Xenopol" vol. 56 (2019) p. 23-32

29Articles  Istorie e novelle de Levante din primavara anului 1468: Uzun Hassan, Moreea si cei 30.000 de morti de la Baia [ Istorie e novelle de Levante from Spring 1468: Uzun Hassan, Morea and the 30,000 Soldiers Fallen at Baia.]
Simon, Alexandru. (2018) - In: Revista istorica NS vol. 29 (2018) p. 343-352

30Articles  "De Dragule crudelitate": ultima domnie a lui Vlad al III-lea Tepes pe pamânturile Valahiei Mari ["De Dragule crudelitate": Vlad III the Impaler's Last Rule over the Lands of Greater Wallachia]
Simon, Alexandru. (2018) - In: Revista istorica NS vol. 29 (2018) p. 517-539

31Essay  Habsburgs, Jagiellonians and Crusading: The Wallachian Case in the 1470s
Simon, Alexandru. (2016) - In: The Jagiellonians in Europe. Dynastic Diplomacy and Foreign Relations p. 91-108

32Essay  How to Finance a Greek Rite Athlete: Venice, Rome and Stephen III of Moldavia
Simon, Alexandru. (2015) - In: Partir en croisade à la fin du Moyen Âge. Financement et logistique p. 307-330

33Articles  "Ungaria et Valachia": promisiunile valahe ale Republicii Sfântului Marcu din anii 1470 [ "Ungaria et Valachia": The Wallachian Promises of the Republic of Venice in the 1470s ]
Pop, Ioan-AurelSimon, Alexandru. (2015) - In: Revista istorica NS vol. 26 (2015) p. 5-65

34Articles  Changes in Moldavian politics at the end of the rule of Alexander I the Good: Documentary notes
Whelan, MarkSimon, Alexandru. (2015) - In: Studii si materiale de istorie medie vol. 33 (2015) p. 149-160

35Essay  Cruciada din Moldova intr-un raport Venetian din 1476: note asupra unui document
Simon, Alexandru. (2015) - In: FS Ioan-Aurel Pop (2015a) p. 375-384

36Articles  Regional and Hungarian Designs at the End of Bartholomew Drágffy's Political Career
Simon, Alexandru. (2014) - In: Banatica vol. 24, 2 (2014) p. 263-288
http://www.banatica.ro/media/b24-2/II.263-288.pdf

37Articles  Între Negru Voda si Printul Negru al Tarii Românesti: Mormântul 10 din Biserica Sfântul Nicolae Domnesc de la Curtea de Arges
Ionita, AdrianKelemen, BeatriceSimon, Alexandru. (2014) - In: Anuarul Institutului de Istorie "A.D. Xenopol" vol. 51 (2014) p. 1-44

38Essay  From Wallachia to Dacia: International Politics and Political Ideology in the Last Decades of the Fifteenth Century
Simon, Alexandru. (2013) - In: Government and law in Medieval Moldavia, Transylvania and Wallachia p. 91-100
https://www.academia.edu/5350862

39Essay  Crusading at the Time of the Hungarian Royal Elections of 1490. Between Matthias Corvinus' Succession and John Albert's Moldavian Campaign
Simon, Alexandru. (2013) - In: Between worlds. The age of the Jagiellonians p. 195-214

40Articles  Valahii si domnii lor in Razboiul venetootoman (1499-1503)
Simon, Alexandru. (2013) - In: Anuarul Institutului de Istorie "A.D. Xenopol" vol. 50 (2013) p. 49-61

41Articles  Note si documente asupra politicii italiene si rasaritene a lui Iancu de Hunedoara în anii 1450 [References and documents on the italian and eastern politics of John Hunyadi in 1450's]
Simon, Alexandru. (2013) - In: Banatica vol. 23 (2013) p. 567-598
http://banatica.ro/media/b23/nsda.pdf

42Essay  Drumurile regale ungare ale valahilor la sfârsitul secolului XV [The royal Hungarian roads of the Wallachians at the end of the XVth century]
Simon, Alexandru. (2013) - In: Miscellanea Marcel-Dumitru Ciuca p. 89-123

43Essay  The Hungarian Ladies of Dracula
Simon, Alexandru. (2013) - In: Hommage Paolo Odorico p. 243ff.

44Articles  Pellegrini ed atleti del Signore ai confini della cristianità: Skanderbeg, Stefano III di Moldavia e le loro relazioni con Roma e Venezia
Simon, Alexandru. (2013) - In: Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen Âge vol. 125, 1 (2013)
http://mefrm.revues.org/1035

45Articles  Old and New Powers in Quest of Danubian and Pontic Hegemony in the 1440s
Simon, Alexandru. (2012) - In: Istros vol. 18 (2012) p. 297-304

46Essay  Impactul si implicatile càderii cajfei In vara anului 1475: date siperspective asuprapoliticilor genoveze si otomane din ariaponticà
Simon, Alexandru. (2012) - In: Studi Maria Marcella Ferraccioli e Gianfranco Giraudo Pt. 2 p. 505-522

47Articles  Notes and Documents on the Southern Background of Matthias Corvinus'Bohemian War
Simon, Alexandru. (2012) - In: Studia Mediaevalia Bohemica vol. 4 (2012) p. 75-94

48Articles  Valahii si cruciada la mijlocul anilor 1460
Simon, Alexandru. (2012) - In: Anuarul Institutului de Istorie "A.D. Xenopol" vol. 49 (2012) p. 15-34

49Essay  "Descresterea" Moldovei sub Bogdan III si "ridicarea" Tarii Românesti sub Neagoe Basarab
Simon, Alexandru. (2012) - In: Sfântul voievod Neagoe Basarab - ctitor de biserici si culturaromâneasca p. 431-460

50Essay  The Venetian and Walachian Roots of the Hungarian Ottoman Truce of Spring 1468: Notes on Documents from the States Archives of Milan
Pop, Ioan-AurelSimon, Alexandru. (2012) - In: Italy and Europe's Eastern Border. 1204-1669 p. 283-302

51Articles  Lasting falls and wishful recoveries: crusading in the Black Sea Region after the fall of Constantinople
Simon, Alexandru. (2012) - In: Imago temporis. Medium Aevum vol. 6 (2012) p. 299-313
http://www.raco.cat/index.php/ImagoTemporis/article/view/270934

52Articles  "Valahii" de la Marea Neagra si "Valahii" din Ungaria în cruciada anului 1476
Simon, Alexandru. (2012) - In: Revista istorica NS vol. 23 (2012) p. 269-290

53Essay  La "parentele ottomane" des Hunyadi
Simon, Alexandru. (2011) - In: Matthias Corvinus und seine Zeit. Europa am Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit p. 15-22

54Articles  Habsburg politics at the borders of christendom in the early 1500's
Simon, Alexandru. (2011) - In: Banatica vol. 21 (2011) p. 55-71
http://banatica.ro/media/b21/ashp.pdf

55Articles  Propaganda and matrimony: Dracula between Hunyadi and Habsburg
Simon, Alexandru. (2011) - In: Transylvanian review vol. 20, 4 (2011) p. 80-90

56Articles  Unholy Conquest - Unholy Recovery? The Fall of Byzantium and the Miracle of Belgrade
Simon, Alexandru. (2011) - In: Etudes byzantines et post-byzantines vol. 6 (2011) p. 283-288

57Articles  Sotiile ungare ale lui Vlad III Tepes: Rolul, impactul si receptarea unor aliante si rivalitati medievale
Simon, Alexandru. (2011) - In: Anuarul Institutului de Istorie "A.D. Xenopol" vol. 48 (2011) p. 5-12

58Articles  Sotiile ungare ale lui Vlad III Tepes: Rolul, impactul si receptarea unor aliante si rivalitati medievale [The hungarian wives of Vlad III the Impaler (Dracula): the role, impact und reception of medieval alliances and rivalries ]
Simon, Alexandru. (2011) - In: Anuarul Institutului de Istorie si Arheologie A. D. Xenopol vol. 48 (2011) p. 5-12

59Articles  The Western impact of Eastern events: The crusader consequences of the Fall of Caffa in the light of new Italian sources
Simon, Alexandru. (2011) - In: Istros vol. 17 (2011) p. 369-382

60Articles  The Valachi in the Relations between the Hungarian Kingdom and the Ottoman Empire in the Early 1490s
Simon, Alexandru. (2011) - In: Revista arhivelor , 2 (2011) p. 79-83

61Articles  The Hungarian Crown and the Vlachs in the Ottoman Empire
Simon, Alexandru. (2011) - In: Macedonian historical review vol. 2 (2011) p. 115-122

62Essay  Risks and Profits of Defending and Expanding the Borders of the Crusades in the Second Half of the Fifteenth Century
Simon, Alexandru. (2010) - In: Recent studies on past and present. 3. Time, text and thought p. 217-238

63Articles  Vlahii din imperiul otoman si politica valaha a regatului ungar [The Vlachs from the ottoman empire and the Valachs policy of the hungarian kingdom]
Simon, Alexandru. (2010) - In: Banatica vol. 20, 2 (2010) p. 97-107
http://banatica.ro/media/b202/asvd.pdf

64Articles  Križarenje izmedu Jadrana i Crnog mora: Bugarska, Venecija i Osmansko Carstvo nakon pada Negroponta [Crusading between the Adriatic and the Black Sea: Hungary, Venice and the Ottoman Empire after the Fall of Negroponte]
Simon, Alexandru. (2010) - In: Radovi. Zavod za Hrvatsku Povijest vol. 42 (2010) p. 195-230

65Articles  Rudele otomane de sânge ale Huniazilor [The Ottoman blood-relatives of the Huniady family ]
Simon, Alexandru. (2010) - In: Acta Musei Napocensis 2 vol. 47 (2010) p. 91-100

66Articles  Intre coroanele Arpadienilor si Asánestilor: implicafiile unui document de la Béla III
Simon, Alexandru. (2010) - In: Studii si materiale de istorie medie vol. 28 (2010) p. 127-136

67Articles  Le discours ottoman des envoyés hongrois devant le Reichstag de Nürnberg.
Simon, Alexandru. (2010) - In: Revue roumaine d'histoire vol. 49 (2010) p. 125-135

68Essay  Annus mirabilis 1387: King Sigismund, the Ottomans and the Orthodox Christians in the late 1380s and early 1390s
Simon, Alexandru. (2010) - In: Emperor Sigismund and the orthodox world p. 127-152

69Articles  Cum au cucerit genovezii Orasul Sfânt de la evrei [How the Genoese Wrested the Holy City Out of the Hands of the Jews]
Simon, Alexandru. (2010) - In: Revista istorica NS vol. 21 (2010) p. 245-250

70Articles  Genoa, Venetia si Turcia în zona Marii Negre [Genoa, Venice and the Turk in the Black Sea Area]
Simon, Alexandru. (2010) - In: Analele Universitatii din Oradea. Istorie-Arheologie vol. 20 (2010) p. 5-10

71Articles  Brancho's Son and the Wallachians: A Milanese Perspective on the Battle of Baia
Simon, Alexandru. (2010) - In: Historical yearbook (Bucharest) vol. 7 (2010) p. 195-220

72Articles  The Habsburg-Hunyadi Wars of Sucession: Notes on the Transylvanian-Ottoman Background
Simon, Alexandru. (2010) - In: Apulum vol. 47, 1 (2010) p. 283-291

73Articles  Valahii si monarhii lor: Transilvania între huniazi, habsburgi, jagielloni si tarile române
Simon, Alexandru. (2010) - In: Studia Universitatis Cibiniensis. Series historica vol. 7 (2010) p. 119-133

74Articles  Populatie si cruciada în Moldova: primavara anului 1475
Simon, Alexandru. (2010) - In: Anuarul Institutului de Istorie "A.D. Xenopol" vol. 47 (2010) p. 143-148
http://iit.iit.tuiasi.ro/adxenopol/aiix/aiix_10/aiix_10_12.pdf

75Articles  Rudele otomane de sânge ale Huniazilor [Ottoman blood relatives of the Hunyadi family]
Simon, Alexandru. (2010) - In: Acta Musei Napocensis 1 vol. 47, 2 (2010) p. 91-99

76Articles  "Protejatii valahi" ai regelui Vladislav II Jagiello de la 1492 [King Wladislaw II Jagiello's 'Walachian Protégées' of 1492]
Simon, Alexandru. (2010) - In: Revista arhivelor , 1 (2010) p. 117-120

77Articles  Craisorii valahilor din a doua jumatate a secolului XV [Walachian king-pin from the second half of 15th century]
Simon, Alexandru. (2010) - In: Crisia vol. 40 (2010) p. 159-168
http://crisia.mtariicrisurilor.ro/pdf/2010/ASimon.pdf

78Essay  Din secuime în Tara Hategului: expeditii otomane în Transilvania la sfârsitul anilor 1470 [From the Szeklers's Land to Hateg Land: Ottoman expeditions in Transylvania at the end of 1470]
Pop, Ioan-AurelSimon, Alexandru. (2010) - In: FS Dorin Alicu p. ??

79Articles  Valahii la Baia. Regatul Ungariei, Domnia Moldovei si Imperiul Otoman în 1467
Simon, Alexandru. (2009) - In: Anuarul Institutului de Istorie "A.D. Xenopol" vol. 46 (2009) p. 127-150
http://iit.iit.tuiasi.ro/adxenopol/aiix/aiix_09/aiix_09_10.pdf

80Articles  John Hunyadi between Belgrade and Cetatea Alba in the 1450
Simon, Alexandru. (2009) - In: Banatica vol. 19 (2009) p. 41-60

81Essay  The Captain, the Lord, the Symbol: The Faces of John Hunyadi
Dumitran, AnaMadly, LorandSimon, Alexandru. (2009) - In: Extincta est lucerna orbis. John Hunyadi and his Time p. 11-12

82Essay  The Milanese Reports on the Hungarian Events of 1456
Simon, Alexandru. (2009) - In: Miscellanea Ionel Cândea p. 249-260

83Essay  The Lion in Winter: John Hunyadi from Kossovopolje to Belgrade
Simon, Alexandru. (2009) - In: Extincta est lucerna orbis. John Hunyadi and his Time p. 491-522

84Articles  Brancho's son and the Wallachians: a Milanese perspective on the Battle of Baia
Simon, Alexandru. (2009) - In: Historical yearbook (Bucharest) vol. 6 (2009) p. 87-100

85Essay  Foreword. Church Union and Crusading in the Middle Ages. 14m-15th Centuries
Gastgeber, ChristianPop, Ioan-AurelSchmidt, Oliver JensSimon, Alexandru. (2009) - In: Church Union and Crusading in the Fourteenth and Fifteenth Centuries p. 11-16

86Essay  The Ottoman-Hungarian crisis of 1484: diplomacy and warfare in Matthias Corvinus local and regional politics
Simon, Alexandru. (2009) - In: Matthias and his legacy. Cultural and political encounters between East and West p. 405-436

87Essay  The Dying Crusade: The Hungarian Royal Elections of 1490 as Moldavian Prequel to the Polish Crusade of 1497
Simon, Alexandru. (2009) - In: Church Union and Crusading in the Fourteenth and Fifteenth Centuries p. 391-412

88Essay  Neagoe Basarab, Imperiul Otoman si Transilvania la 1513 [Neagoe Basarab, the Ottoman Empire and Transylvania in 1513]
Simon, Alexandru. (2009) - In: Studia Stefan Stefanescu p. 321-326

89Articles  Les Roumains entre Istanbul et Buda aprés la mort de Mathias Corvin
Simon, Alexandru. (2009) - In: Transylvanian review vol. 18, 3 (2009) p. 61-66

90Articles  The Costs and Benefits of Anti-Ottoman Warfare: The Case of Moldavia(1475-1477)
Simon, Alexandru. (2009) - In: Revue roumaine d'histoire vol. 48 (2009) p. 37-54

91Essay  The Captain and the Superba: Crusader Moments in the Relations between John Hunyadi and Genoa (October 1444-September 1455)
Simon, Alexandru. (2009) - In: Extincta est lucerna orbis. John Hunyadi and his Time p. 333-366

92Articles  Documentary Perspectives on Stephen the Great and Matthias Corvinus
Simon, AlexandruLuca, Cristian. (2008) - In: Transylvanian review vol. 17, 3 (2008) p. 85-113

93Essay  Moldova si celalalt Imperiu: Preliminariile si consecintele conspiratiei lui Maximilian I de Habsburg si Stefan cel Mare (1497)
Pop, Ioan-AurelSimon, Alexandru. (2008) - In: FS Serban Papacostea (2008) p. 331-406

94Articles  De la Rákos la Suceava: caile ungare si valahe ale Casei de Habsburg la începutul secolului al XVI-lea [From Rákos to Suceava: the Hungarian and Walachian roads of the Habsburgs in the early 1500']
Simon, Alexandru. (2008) - In: Analele Universitatii din Oradea. Istorie-Arheologie vol. 18 (2008) p. 25-58

95Articles  Between the Italian Crisis and the Transylvanian Borders of the Hungarian Realm: Bayezid II Campaign of 1484 and Its Hungarian Aftermath
Simon, Alexandru. (2008) - In: Apulum vol. 45, 1 (2008) p. 153-182

96Articles  Chilia si Cetatea Alba în vara anului 1484. Noi documente din arhivele italiene [Naples, Milan and the Moldavian Question in the Summer of 1484: new Documents]
Simon, Alexandru. (2008) - In: Studii si materiale de istorie medie vol. 26 (2008) p. 177-196

97Articles  The Walachian's in Ottoman-Hungarian power relations (1430's-1440's)
Simon, Alexandru. (2008 - 2009) - In: Acta Musei Napocensis 1 vol. 45/46, 2 (2008/09) p. 21-37

98Articles  The Walachian's in Ottoman-Hungarian Power Relations (1430's - 1440's)
Simon, Alexandru. (2008 - 2009) - In: Acta Musei Napocensis 2 vol. 45/46 (2008/09) p. 21-38

99Essay  The Arms of the Cross. The Christian Politics of Stephen the Great and Matthias Corvinus
Simon, Alexandru. (2007) - In: Stephen the Great and Matthias Corvinus and their time p. 45-86

100Essay  Antonio Bonifini's Valachorum regulus (1458, 1492): Matthias Corvinus, Transylvania and Stephen the Great
Simon, Alexandru. (2007) - In: Stephen the Great and Matthias Corvinus and their time p. 209-226

101Articles  Anti-Ottoman Warfare and Crusader Propaganda in 1474: New Evidence from the Archives of Milan
Simon, Alexandru. (2007) - In: Revue roumaine d'histoire vol. 46 (2007) p. 25-40

102Essay  Massimiliano I, Venezia e il problema ottomano (1493-1503)
Simon, Alexandru. (2007) - In: L'Europa Centro-Orientale e la Penisola italiana. Quattro secoli di rapporti e influssi p. 91-110

103Essay  Die Wirtschaft der Stadt Klausenburg (1468-1594). Einige politische Betrachtungen.
Simon, Alexandru. (2007) - In: Klausenburg. Wege einer Stadt und ihrer Menschen in Europa p. 77-104

104Articles  Anti-Ottoman Warfare and Italian Propaganda: The Crusader Background of the Ottoman Raid on Oradea in 1474
Simon, Alexandru. (2007) - In: Crisia vol. 37 (2007) p. 113-138

105Essay  The Medieval and Modern Worlds of the Two Monarchs
Koszta, LászlóMuresan, OliviuSimon, Alexandru. (2007) - In: Stephen the Great and Matthias Corvinus and their time p. 9-10

106Articles  Valahii si Imperiul Otoman în primavara anului 1474
Simon, Alexandru. (2007) - In: Apulum vol. 44, 1 (2007) p. 409-422

107Articles  Porturile Moldovei. Stefan II, Iancu de Hunedoara si Murad II în documente italiene [The harbors of Moldova. Stephen II. John Hunyadi amd Murad II in Italian documents]
Simon, Alexandru. (2006 - 2007) - In: Analele stiintifice ale Universitatii "Al. I. Cuza" din Iasi. Istorie vol. 52/53 (2006/07) p. 7-25

108Articles  Domnul Moldovei si regii Ungariei la 1490. Un document de la Stefan cel Mare
Simon, Alexandru. (2006 - 2007) - In: Anuarul Institutului de Istorie "A.D. Xenopol" vol. 43/44 (2006/07) p. 15-36
http://iit.iit.tuiasi.ro/adxenopol/aiix/aiix_07/aiix_07_2.pdf

109Articles  Valahii si Dieta de la Rákos (1505). Consideratii asupra sfârsitului epocii huniade
Simon, Alexandru. (2006) - In: Apulum vol. 43, 2 (2006) p. 99-121

110Articles  "Fata de la nemti". Bogdan III, Maximilian I si o casatorie din 1513 ["The german girl". Bogdan III, Maximilian I and a marriage from 1513]
Simon, Alexandru. (2006) - In: Anuarul scolii doctorale vol. 2 (2006) p. 103-118

111Articles  Acceptance and rejection in medieval Transylvania
Simon, Alexandru. (2005) - In: Transylvanian review vol. 14 (2005) p. 55-68

112Articles  Lumea lui Djem. Buda, Suceava si Istanbul în anii 1480 [Djem's World. Buda, Suceava and Istanbul in the Year 1480]
Simon, Alexandru. (2005) - In: Anuarul Institutului de Istorie "George Baritiu" din Cluj-Napoca. Series historica vol. 44 (2005) p. 11-44

113Articles  Aparatele diplomatice ale Moldovei si Ungariei în a doua jumatate a secolului XV. O privire comparativa
Simon, Alexandru. (2005 - 2006) - In: Anuarul Institutului de Cercetari Socio-Umane "Gh. Sincai" vol. 8/9 (2005/06) p. 199-226

114Articles  Quello ch'è apresso el Turcho. About a Son of Stephen the Great
Simon, Alexandru. (2004 - 2005) - In: Annuario Istituto Romeno di Cultura e ricerca Umanistica vol. 6/7 (2004/05) p. 141-169

115Articles  The Use of the "Gate of Christendom". Hungary's Mathias Corvinus and Moldavia's Stephen the Great Politics in the late 1400's
Simon, Alexandru. (2004) - In: Quaderni della Casa Romena di Venezia vol. 3 (2004) p. 205-224
http://www.oocities.com/marin_serban/simon3.html

116Articles  Stephen the Great and his Involvement in Transylvania
Simon, Alexandru. (2004) - In: Transylvanian review vol. 13, 2 (2004) p. 35-53

117Articles  În jurul bataliei de la Vaslui (1474-1475). Consideratii asupra relatiilor dintre Regatul Ungariei, Moldova si Tara Româneasca [ Around the Battle of Vaslui (1474-1475). Thoughts on the Relations between the Kingdom of Hungary, Moldavia and Wallachia]
Simon, Alexandru. (2004) - In: Studia Universitatis Babes-Bolyai. Historia vol. 49, 2 (2004) p. 3-26

118Articles  Moldova între Vilnius si Moscova. Anii trecerii de la Roma la Constantinopol (1386-1388) [Moldavia Between Wilno and Moscow. Trading Rome For Constantinople (1386-1388)]
Simon, Alexandru. (2003) - In: Studia Universitatis Babes-Bolyai. Historia vol. 48, 1/2 (2003) p. 3-56

Alphabetic register

(Select a letter to open the register)


Examples for the search function

Last names starting with letters 'Zg': zg

Last names starting with 'Kucz': kucz

Last names starting with 'Kucz', forename starting with "A": kucz*, a

Last names starting with 'Ku', forename starting with 'Andreas': ku*andreas

Forename 'Fumiko': *fumiko

Variants of 'de Lacroix': *de*la*cro*

Variants of 'Mayboom': m__b__m